?

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

 

Format B2 Biblioteka Dziedzictwa 640x905

 

 


Czym jest Biblioteka Dziedzictwa Ziemi Żarowskiej ? Jest to projekt zainicjowany przez dwie żarowskie organizacje pozarządowe: Fundację "Inicjatywa B" i Stowarzyszenie "Labiryntarium.pl",  przez który chcemy wspólnie zadbać o pamięć historyczną i kulturową naszego obszaru (głównie, ale nie wyłącznie w zasięgu kodu pocztowego 58-130), oraz tematy związane z Gminą Żarów i najbliższymi okolicami. W jaki sposób ?  Pozyskujemy wszelkie dokumenty, pocztówki, listy, czasopisma, reklamy itp., a także przedmioty związane z regionem na wiele sposobów :

 

 

1. skupujemy w Interecie na aukcjach krajowych i zagranicznych (Kupione)

2. pozyskujemy od darczyńców (Darowane)

3. pożyczamy z prywatnych archiwów (Cyfrowe Archiwum Ziemi Żarowskiej)

4. pożyczamy z prywatnych zbiorów (Wirtualne Muzeum Ziemi Żarowskiej)

5. pozyskujemy przez wyjątkową skrzynkę pocztową (Poczta Historyczna)

 

 

Wszystkie pozyskane zasoby po stosownej analizie i szczegółowym opisie trafią na strony www.labiryntarium.pl, www.bibliotekadziedzictwa.pl, natomiast oryginały na "Regał Pamięci" znajdujący się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarowie. Archiwalia i przedmioty, które zostaną nam wypożyczone wyłącznie do skopiowania, sfotografowania  znajdziesz wraz z opisami tylko na stronach Stowarzyszenia Labiryntarium.pl w stosownych kategoriach: Cyfrowe Archiwum i Wirtualne Muzeum - opisanych wyżej (oryginały archiwaliów i przedmioty są zwracne właścicielom).

 

 

 

* * *

Działania projektowe związane z Biblioteką dziedzictwa otrzymały w 2019 roku dotacje z: Muzeum Historii Polski (w programie Patriotyzm Jutra) oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa (w programie Wspólnie dla dziedzictwa). Poniżej prezentujemy program działań objętych finanzowaniem zewnętrznym.


Biblioteka dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Żarów – Projekt z zakresu edukacji historycznej na wniosek, który złożyła Fundacja Inicjatywa B w programie Patriotyzm Jutra, otrzymała dofinansowanie na realizację szeregu działań i rozwój projektu w wysokości: 25,000 zł. Dotację przyznało Muzeum Historii Polski w Warszawie! PROGRAM


Biblioteka dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Żarów na wniosek, który złożyła Fundacja Inicjatywa B w programie Wspólnie dla dziedzictwa, otrzymała dofinansowanie na realizację szeregu działań i rozwój projektu w wysokości: 32,050 zł. Dotację przyznał Narodowy Instytut Dziedzictwa. PROGRAM

 

mhp1  patriotyzm1nid1wspolnie dla dziedzictwa1

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Darowizny które przekazujemy na "Regał Pamięci" ulokowany w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarowie, pochodzą głównie od osób prywatnych z ich domowych zasobów. Są one przekazywane dobrowolnie, ze świadomością darczyńców, że trafią do Biblioteki Dziedzictwa Ziemi Żarowskiej, która będzie służyć całej lokalnej społeczności.

 

Buduj z nami Bibliotekę Dziedzictwa Ziemi Żarowskiej...

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zakupy które przekazujemy na "Regał Pamięci" ulokowany w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarowie, pochodzą głównie z aukcji internetowych krajowych i zagranicznych, oraz giełd staroci i od prywatnych kolekcjonerów. Każda przekazana na ten cel złotówka trafia w postaci eksponatów do Biblioteki Dziedzictwa Ziemi Żarowskiej, która będzie służyć całej lokalnej społeczności.

 

Buduj z nami Bibliotekę Dziedzictwa Ziemi Żarowskiej...

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

58-130 Poczta Historyczna, to projekt umożliwiający mieszkańcom Żarowa i okolic, dzielenia się swoją wiedzą i pamiątkami z przeszłości, bez konieczności konfrontacji. Jeśli posiadasz zdjęcia, dokumenty, gazety, pamiątki i inne rzeczy nawiązujące do dawnych lat, wrzuć je do okienka wrzutowego skrzynki poczty historycznej. Skrzynka zamontowana jest w centrum miasta na dawnym budynku ŻOK-u, pod telebimem, aby dostęp do niej był łatwy nie tylko dla mieszkańców, ale i przyjezdnych z całej gminy lub z poza niej. W tym dziale, będziemy opisywać wszystkie wrzucone do skrzynki pamiątki, po czym trafią one na Regał Pamięci, do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarowie. Zachęcamy do współpracy

 

Buduj z nami Bibliotekę Dziedzictwa Ziemi Żarowskiej...

 


 

 regal pamieci

 


 

W ramach Biblioteki Dziedzictwa Ziemi Żarowskiej, powstał "Regał Pamięci" zainstalowany w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Żarów, w którym znajdują się wszystkie pozyskane przez Fundację "Inicjatywa B" i Stowarzyszenie "Labiryntarium.pl" archiwalia. Tutaj trafiają również wszystkie pamiątki znalezione w skrzynce "Poczty Historycznej" zainstalowanej na stałe w centrum miasta Żarowa na dawnym budynku ŻOK pod telebimem.

 

"Regał Pamięci" i jego zawartość zobaczyć możesz w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego, przy ul. Piastowskiej 10 w Żarowie, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 - 17.30, oraz podczas specjalnych "Spotkań przy Regale Pamięci", które odbywają się od czasu do czasu (informujemy o tym na naszej stronie www i profilu Facebook).

 

Eksponaty zakupione zobaczysz TUTAJ

 

Eksponaty darowane zobaczysz TUTAJ

 

 


 


"Cyfrowe Archiwum Ziemi Żarowskiej" prowadzone przez Stowarzyszenie Labiryntarium.pl obejmuje swoim zakresem cały powiat świdnicki, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Żarów (jako naszej siedziby i głównego punktu zainteresowań), oraz sąsiadujące gminy : Mietków, Kostomłoty i Udanin.

 

CAL Logo new

 

 

Trafiają tu wyłącznie pamiątki/archiwalia nadające się do skopiowania przy pomocy skanera : zdjęcia, negatywy różnych typów, pocztówki, listy, broszury, mapy, plany, szkice, etc., oraz nagrania dźwiękowe i obrazy video. Skanowanie (dygitalizacja) umożliwia skopiowanie dokumentu bez żadnego uszczerbku dla niego samego i odtworzenie go na ekranie monitora w dużej rozdzielczości, co często pozwala na zauważenie większej ilości szczegółów niż w oryginale. Nagrania dźwiękowe i filmy jesteśmy w stanie przegrać z każdego starszego nonika - kaseta magnetofonowa lub kaseta video (VHS, S-VHS itp.) do formatu cyfrowego. Cyfrowe Archiwum Ziemi Żarowskiej ma na celu upowszechnianie pamiątek, które znajdują się w prywatnych zbiorach, będących niejednokrotnie jedynymi egzemplarzami, z którymi z powodów sentymentalnych właściciele nie chcą się rozstać, ale chętnie udostępnią je kolejnym pokoleniom w celach poznawczych.

 

 

Dziękujemy wszystkim którzy współpracują i  rozumieją, że pamięć o lokalnej historii jest ważna dla nas i naszych potomnych...

 

W związku z powiększającymi się zasobami podzieliliśmy cyfrowe zbiory na kategorie, które ujrzysz po kliknięciu Cyfrowe Archiwum Ziemi Żarowskiej w menu Biblioteka Dziedzictwa po lewej stronie. Menu rozwinie się dzięki czemu możesz wybarać jedną z podkategorii :

 

Z rodzinnych albumów;

Albumy tematyczne;

Zdjęcia przed 1945;

Dokumenty przed 1945;

Dokumenty po 1945;

 

 

W głównym katalogu (poniżej) pozostawiamy wszelkiego rodzaju kroniki, katalog zdjęć niezidentyfikowanych oraz inne wpisy dotyczące Cyfrowego Archiwum Ziemi Żarowskiej.