Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Kolejny nabytek w ramach projektu Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego i Historycznego Gminy Żarów, to wyjątkowa mapa katastralna

(Kartenblatt C.Kulmiz z 1926 roku)

 

Darowiznę przekazała Pani Iwona Cholewa - dziękujemy za wsparcie!

 

Mapa wraz z opisem trafia oczywiście na Regał Pamięci, oraz na strony : www.bibliotekadziedzictwa.pl i www.labiryntarium.pl

Tłumaczenie : Zbigniew Malicki

 

Mapa w całej okazałości skala 1 : 1500 (kliknij obraz aby powiększyć)

 

Powiększony fragment z opisem, podpisami i pieczęcią (pod obrazem tłumaczenie)

 

Tłumaczenie :

Gemarkung – granica, teren

Anschluss Kartenblatt – załącznik arkusza mapy

Rittergutsbesitzer – właściciel majątku szlacheckiego

Zarząd katastralny – powiat świdnicki – teren (granica) Kalna

 

Rysunek odręczny wg kart katastralnych wszystkich gruntów naniesionych w spisie głównym

podatku gruntowego obwodu gminy i majątku Kalno (art. nr 114 gminy i majątku w księdze

gruntów tom IV arkusz 104 jako własność C. Kulmiz spółki z o.o. w Ida- und Marienhütte.

Granice tych gruntów są zaznaczone żółtym paskiem. Sporządzono dla celów informacyjnych.

Arkusz mapy nr 1 i 2. Uwierzytelnione Świdnica, 13 grudnia 1926. Pruski Urząd Katastralny.

1,50 RMk, słownie: jedna marka niemiecka 50 fenigów. Opłata za uwierzytelnienie pobrana w kasie

skarbu państwa. Świdnica, 13 grudnia 1926. Pruski Urząd Katastralny

 

 

Powiększenie załącznika w skali 1 : 3500

 

 


Przygotował : Matthias