Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Kolejny nabytek w ramach projektu Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Historycznego Gminy Żarów to teczka zawierająca "Projekt Modernizacji Zbytkowego Budynku Mieszkalnego w Mrowinach" (Pałac Mrowiny) z 1993 roku.

W grubej teczce znajdują się : 

- Opis techniczny, projekt techniczny modernizacji i adaptacji budynku pałacowego w Mrowinach, zawiera 19 stron, protokół i listę obecności 11 osób z Zakładowego Zespołu Gospodarczego Żarowskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych,

- Program Zagospodarowania Pałacu w Mrowinach na Dom Spokojnej Starości (wstępny - szkicowy), zawierający 7 stron,  wykonany przez Zespół Projektowy "CERPRO" z Wrocławia w styczniu 1994 roku

- Szkice do Koncepcji Zagospodarowania Pałacu W Mrowinach Na Dom Spokojnej Starości, zawierający 4 strony, 2 plansze (szkice ręczne), oraz rysunki : rzut sutereny, rzut parteru, rzut I pietra, rzut II piętra, wykonany przez Zespół Projektowy "CERPRO" z Wrocławia w lutym 1994 roku

- Plan realizacyjny, rzuty kondygnacji, przekroje budynku, zestawienia obróbek blacharskich, stolarki okiennej i drzwiowej, oraz spisy pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach

- Rysunki elewacji z czterech stron

 

Darowiznę przekazano anonimowo - serdecznie dziękujemy za wsparcie!

Wkrótce całość znajdzie się na "Regale Pamięci" w Bibliotece Publicznej w Żarowie

 

Teczka z zestawem dokumentów i rysunków

projekt palac mrowiny (1)

 

Teczka z zestawem dokumentów i rysunków

projekt palac mrowiny (1)

 

Plan Realizacyjny Mrowiny

projekt palac mrowiny (1)

 

 Tabelka rysunku technicznego

projekt palac mrowiny (1)

 

Elewacja południowo-wschodnia

projekt palac mrowiny (1)

 

 

 Tabelka rysunku technicznego

projekt palac mrowiny (1)

 

Elewacja północno-wschodnia

projekt palac mrowiny (1)

 

 Tabelka rysunku technicznego

projekt palac mrowiny (1)

 

Elewacja północno-zachodnia

projekt palac mrowiny (1)

 

 Tabelka rysunku technicznego

projekt palac mrowiny (1)

 

Elewacja południowo-zachodnia

projekt palac mrowiny (1)

 

 Tabelka rysunku technicznego

projekt palac mrowiny (1)

 

 Opis techniczny, projekt techniczny modernizacji i adaptacji budynku pałacowego w Mrowinach

projekt palac mrowiny (1)

 

Program Zagospodarowania Pałacu w Mrowinach na Dom Spokojnej Starości

projekt palac mrowiny (1)

 

Szkice do Koncepcji Zagospodarowania Pałacu W Mrowinach Na Dom Spokojnej Starości 

projekt palac mrowiny (1)

 

Pałac Mrowiny - I piętro widok ku wieży pólnocnej

projekt palac mrowiny (1)

 

Pałac Mrowiny - I piętro wieża południowa

projekt palac mrowiny (1)

 

Rzut sutereny

projekt palac mrowiny (1)

 

 Tabelka rysunku technicznego

projekt palac mrowiny (1)

 

Rzut parteru

projekt palac mrowiny (1)

 

 Tabelka rysunku technicznego

projekt palac mrowiny (1)

 

Rzut I piętra

projekt palac mrowiny (1)

 

 Tabelka rysunku technicznego

projekt palac mrowiny (1)

 

Rzut II piętra

projekt palac mrowiny (1)

 

 Tabelka rysunku technicznego

projekt palac mrowiny (1)

 

Rzut dachu

projekt palac mrowiny (1)

 

 Tabelka rysunku technicznego

projekt palac mrowiny (1)

 

Przekrój 1-1

projekt palac mrowiny (1)

 

Przekrój 1-1

projekt palac mrowiny (1)

 

 Tabelka rysunku technicznego

projekt palac mrowiny (1)

 

Przekrój 2-2

projekt palac mrowiny (1)

 

 Tabelka rysunku technicznego

projekt palac mrowiny (1)

 

Przekrój 3-3

projekt palac mrowiny (1)

 

 Tabelka rysunku technicznego

projekt palac mrowiny (1)

 

Przekrój 4-4

projekt palac mrowiny (1)

 

Tabelka rysunku technicznego

projekt palac mrowiny (1)

 

Rzut antresoli na parterze

projekt palac mrowiny (1)

 

 Tabelka rysunku technicznego

projekt palac mrowiny (1)

 

Rzut antresoli I piętra

projekt palac mrowiny (1)

 

 Tabelka rysunku technicznego

projekt palac mrowiny (1)

 

Rzut antresoli II piętra

projekt palac mrowiny (1)

 

 Tabelka rysunku technicznego

projekt palac mrowiny (1)

 

Obróbki blacharskie

projekt palac mrowiny (1)

 

 Tabelka rysunku technicznego

projekt palac mrowiny (1)

 

Stolarka drzwiowa

projekt palac mrowiny (1)

 

 Tabelka rysunku technicznego

projekt palac mrowiny (1)

 

Stolarka okienna

projekt palac mrowiny (1)

 

 Tabelka rysunku technicznego

projekt palac mrowiny (1)

 

Zestawienie pomieszczeń w suterenie

projekt palac mrowiny (1)

 

 Tabelka rysunku technicznego

projekt palac mrowiny (1)

 

Zestawienie pomieszczeń na parterze

projekt palac mrowiny (1)

 

 Tabelka rysunku technicznego

projekt palac mrowiny (1)

 

Zestawienie pomieszczeń na I piętrze

projekt palac mrowiny (1)

 

 Tabelka rysunku technicznego

projekt palac mrowiny (1)

 

Zestawienie pomieszczeń na II piętrze

projekt palac mrowiny (1)

 

 Tabelka rysunku technicznego

projekt palac mrowiny (1)

 

Zestawienie pomieszczeń poddasza

projekt palac mrowiny (1)

 

 Tabelka rysunku technicznego

projekt palac mrowiny (1)

 


Przygotował : Matthias