Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Achtung! Der Text enthält die deutsche Version.

Uwaga! Tekst zawiera wersję niemiecką.

 

 

 

 

Kolejny nabytek w ramach projektu Biblioteka Dziedzictwa Ziemi Żarowskiej, który trafia na Regał Pamięci, to "Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego w Żarowie", stworzona w marcu 1987 roku na zlecenie Urzędu Miejskiego w Żarowie. Opracowanie wykonało Biuro Studiów i Projektów Rozwoju Rolnictwa „Biprozet” (pracowania rolna we Wrocławiu, 50-104 Wrocław, ul. Łaciarska 4).

Dokument składający się z 36 stron zawiera: „Metryczkę parku-ogrodu”, w której wskazano że park w Żarowie ma charakter romantyczny, dendrologiczny i powstał ok. 1860 roku (z uzupełnieniami z przełomu XIX i XX wieku). Wskazano, że: powierzchnia parku wynosi 4,7 ha (a całe założenie 10,9 ha), wykonano pomiar sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500, nie przeprowadzono inwentaryzacji zieleni.

W ewidencji znajduje się „Krótka analiza historyczna parku w Żarowie”, składająca się z 10 stron maszynopisu a w niej: charakterystyka stanu istniejącego (na 1987 rok), skrócona inwentaryzacja roślin, analiza stopnia zachowania układu zabytkowego, rola obiektu w krajobrazie.

Poza analizą tekstową w opracowaniu na tekturowych planszach wklejono 22 fotografie żarowskiego parku wraz z podpisami, dołączono plan sytuacyjny parku (wraz z legendą) z zaznaczonym drzewostanem i istniejącymi zabudowaniami.

 

 

 

 

Darowiznę przekazał na Regał Pamięci Urząd Miejski w Żarowie, za co serdecznie dziękujemy! Szczególne podziękowania kierujemy do zastępcy burmistrza: Przemysława Sikory oraz kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji: Piotra Weilanda

 

 

 

 Fotografie trafią do szuflady: „Mapy/Dokumenty”

 

 

 

 

 

 

 Ewidencja założenia ogodowo-parkowego w Żarowie - okładka

darowizna103 (1)

 

 

 

 

 Ewidencja założenia ogodowo-parkowego w Żarowie

darowizna103 (1)

 

 

 

 

 Metryczka parku - ogrodu

darowizna103 (1)

Fotokopia planu miasta Żarowa, w/g mapy topograficznej z końca lat 80-tych XIX wieku

darowizna103 (1)

 

 

Strona 1/10. Krótka analiza historyczna parku w Żarowie, składająca się z 10 stron maszynopisu a w niej: charakterystyka stanu istniejącego (na 1987 rok), skrócona inwentaryzacja roślin, analiza stopnia zachowania układu zabytkowego, rola obiektu w krajobrazie. Aby powiększyć dokument zapisz go na dysku lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz "Otwórz grafikę w nowej karcie"

darowizna103 (1)

 

 

 

 Strona 2/10. Krótka analiza historyczna parku w Żarowie, składająca się z 10 stron maszynopisu a w niej: charakterystyka stanu istniejącego (na 1987 rok), skrócona inwentaryzacja roślin, analiza stopnia zachowania układu zabytkowego, rola obiektu w krajobrazie. Aby powiększyć dokument zapisz go na dysku lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz "Otwórz grafikę w nowej karcie"

darowizna103 (1)

 

 

 

 

 Strona 3/10. Krótka analiza historyczna parku w Żarowie, składająca się z 10 stron maszynopisu a w niej: charakterystyka stanu istniejącego (na 1987 rok), skrócona inwentaryzacja roślin, analiza stopnia zachowania układu zabytkowego, rola obiektu w krajobrazie. Aby powiększyć dokument zapisz go na dysku lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz "Otwórz grafikę w nowej karcie" 

darowizna103 (1)

 

 

 Strona 4/10. Krótka analiza historyczna parku w Żarowie, składająca się z 10 stron maszynopisu a w niej: charakterystyka stanu istniejącego (na 1987 rok), skrócona inwentaryzacja roślin, analiza stopnia zachowania układu zabytkowego, rola obiektu w krajobrazie. Aby powiększyć dokument zapisz go na dysku lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz "Otwórz grafikę w nowej karcie" 

darowizna103 (1)

 

 

 

 Strona 5/10. Krótka analiza historyczna parku w Żarowie, składająca się z 10 stron maszynopisu a w niej: charakterystyka stanu istniejącego (na 1987 rok), skrócona inwentaryzacja roślin, analiza stopnia zachowania układu zabytkowego, rola obiektu w krajobrazie. Aby powiększyć dokument zapisz go na dysku lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz "Otwórz grafikę w nowej karcie" 

darowizna103 (1)

 

 

 

 Strona 6/10. Krótka analiza historyczna parku w Żarowie, składająca się z 10 stron maszynopisu a w niej: charakterystyka stanu istniejącego (na 1987 rok), skrócona inwentaryzacja roślin, analiza stopnia zachowania układu zabytkowego, rola obiektu w krajobrazie. Aby powiększyć dokument zapisz go na dysku lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz "Otwórz grafikę w nowej karcie" 

darowizna103 (1)

 

 

 

 Strona 7/10. Krótka analiza historyczna parku w Żarowie, składająca się z 10 stron maszynopisu a w niej: charakterystyka stanu istniejącego (na 1987 rok), skrócona inwentaryzacja roślin, analiza stopnia zachowania układu zabytkowego, rola obiektu w krajobrazie. Aby powiększyć dokument zapisz go na dysku lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz "Otwórz grafikę w nowej karcie" 

darowizna103 (1)

 

 

 

 Strona 8/10. Krótka analiza historyczna parku w Żarowie, składająca się z 10 stron maszynopisu a w niej: charakterystyka stanu istniejącego (na 1987 rok), skrócona inwentaryzacja roślin, analiza stopnia zachowania układu zabytkowego, rola obiektu w krajobrazie. Aby powiększyć dokument zapisz go na dysku lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz "Otwórz grafikę w nowej karcie" 

darowizna103 (1)

 

 

 

 Strona 9/10. Krótka analiza historyczna parku w Żarowie, składająca się z 10 stron maszynopisu a w niej: charakterystyka stanu istniejącego (na 1987 rok), skrócona inwentaryzacja roślin, analiza stopnia zachowania układu zabytkowego, rola obiektu w krajobrazie. Aby powiększyć dokument zapisz go na dysku lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz "Otwórz grafikę w nowej karcie" 

darowizna103 (1)

 

 

 

 Strona 10/10. Krótka analiza historyczna parku w Żarowie, składająca się z 10 stron maszynopisu a w niej: charakterystyka stanu istniejącego (na 1987 rok), skrócona inwentaryzacja roślin, analiza stopnia zachowania układu zabytkowego, rola obiektu w krajobrazie. Aby powiększyć dokument zapisz go na dysku lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz "Otwórz grafikę w nowej karcie" 

darowizna103 (1)

 

 

 

 

  Fot.1. Południowo-wschodnia część parku.

darowizna103 (1)

 

 

 

 

  Fot.1. Południowo-wschodnia część parku. Aby powiększyć fotografię kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wskaż "Otwórz grafikę w nowej karcie"

darowizna103 (1)

 

 

 

 

  Fot.2. Południowa część parku z Sosną Limbą.

darowizna103 (1)

 

 

 

 

  Fot.2. Południowa część parku z Sosną Limbą. Aby powiększyć fotografię kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wskaż "Otwórz grafikę w nowej karcie"

darowizna103 (1)

 

 

 

 

 Fot.3. Wschodnia część parku.

darowizna103 (1)

 

 

 

 

  Fot.3. Wschodnia część parku. Aby powiększyć fotografię kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wskaż "Otwórz grafikę w nowej karcie"

darowizna103 (1)

 

 

 

 

  Fot.4. Środkowo-wschodnia część parku z murowaną sceną.

darowizna103 (1)

 

 

 

 

  Fot.4. Środkowo-wschodnia część parku z murowaną sceną. Aby powiększyć fotografię kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wskaż "Otwórz grafikę w nowej karcie"

darowizna103 (1)

 

 

 

 

  Fot.5. Widok na zalesioną część parku.

darowizna103 (1)

 

 

 

 

  Fot.5. Widok na zalesioną część parku. Aby powiększyć fotografię kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wskaż "Otwórz grafikę w nowej karcie"

darowizna103 (1)

 

 

 

 

  Fot.6. Fragment południowej części parku.

darowizna103 (1)

 

 

 

 

  Fot.6. Fragment południowej części parku. Aby powiększyć fotografię kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wskaż "Otwórz grafikę w nowej karcie"

darowizna103 (1)

 

 

 

 

  Fot.7. Fragment parku ze sceną i sztuczną grotą.

darowizna103 (1)

 

 

 

 

  Fot.7. Fragment parku ze sceną i sztuczną grotą. Aby powiększyć fotografię kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wskaż "Otwórz grafikę w nowej karcie"

darowizna103 (1)

 

 

 

 

  Fot.8. Budynek mieszkalny usytuowany po wschodniej stronie parku.

darowizna103 (1)

 

 

 

 

  Fot.8. Budynek mieszkalny usytuowany po wschodniej stronie parku. Aby powiększyć fotografię kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wskaż "Otwórz grafikę w nowej karcie"

darowizna103 (1)

 

 

 

 

  Fot.9. Fragment parku.

darowizna103 (1)

 

 

 

 

  Fot.9. Fragment parku. Aby powiększyć fotografię kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wskaż "Otwórz grafikę w nowej karcie"

darowizna103 (1)

 

 

 

 

  Fot.10. Polana parkowa z grupą Cypryśników Błotnych.

darowizna103 (1)

 

 

 

 

  Fot.10. Polana parkowa z grupą Cypryśników Błotnych. Aby powiększyć fotografię kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wskaż "Otwórz grafikę w nowej karcie"

darowizna103 (1)

 

 

 

 

  Fot.11. Północno-wschodnia część parku.

darowizna103 (1)

 

 

 

 

  Fot.11. Północno-wschodnia część parku. Aby powiększyć fotografię kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wskaż "Otwórz grafikę w nowej karcie"

darowizna103 (1)

 

 

 

 

  Fot.12.  Buk pospolity odmiany purpurowej

darowizna103 (1)

 

 

 

  Fot.12.  Buk pospolity odmiany purpurowej.  Aby powiększyć fotografię kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wskaż "Otwórz grafikę w nowej karcie"

darowizna103 (1)

 

 

 

 

  Fot.13. Północno-zachodnia część parku.

darowizna103 (1)

 

 

 

 

  Fot.13. Północno-zachodnia część parku. Aby powiększyć fotografię kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wskaż "Otwórz grafikę w nowej karcie"

darowizna103 (1)

 

 

 

 

  Fot.14. Północno-zachodnia część parku ze skarpą terenową.

darowizna103 (1)

 

 

 

 

  Fot.14. Północno-zachodnia część parku ze skarpą terenową. Aby powiększyć fotografię kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wskaż "Otwórz grafikę w nowej karcie"

darowizna103 (1)

 

 

 

 

  Fot.15. Fragment parku.

darowizna103 (1)

 

 

 

 

  Fot.15. Fragment parku. Aby powiększyć fotografię kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wskaż "Otwórz grafikę w nowej karcie"

darowizna103 (1)

 

 

 

 

  Fot.16. Widok na budynek mieszkalny od strony ul. Zamkowej.

darowizna103 (1)

 

 

 

 

  Fot.16. Widok na budynek mieszkalny od strony ul. Zamkowej. Aby powiększyć fotografię kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wskaż "Otwórz grafikę w nowej karcie"

darowizna103 (1)

 

 

 

 

  Fot.17. Odcinek muru ceglanego usytuowanego przy ul. Zamkowej.

darowizna103 (1)

 

 

 

 

  Fot.17. Odcinek muru ceglanego usytuowanego przy ul. Zamkowej. Aby powiększyć fotografię kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wskaż "Otwórz grafikę w nowej karcie"

darowizna103 (1)

 

 

 

 

  Fot.18. Fragment zabytkowej alei dębowej.

darowizna103 (1)

 

 

 

 

  Fot.18. Fragment zabytkowej alei dębowej. Aby powiększyć fotografię kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wskaż "Otwórz grafikę w nowej karcie"

darowizna103 (1)

 

 

 

 

  Fot.19. Boisko sportowe.

darowizna103 (1)

 

 

 

 

  Fot.19. Boisko sportowe. Aby powiększyć fotografię kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wskaż "Otwórz grafikę w nowej karcie"

darowizna103 (1)

 

 

 

 

  Fot.20. Widok na park od strony boiska.

darowizna103 (1)

 

 

 

 

 Fot.20. Widok na park od strony boiska. Aby powiększyć fotografię kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wskaż "Otwórz grafikę w nowej karcie"

darowizna103 (1)

 

 

 

 

 Fot.21. Północna część założenia.

darowizna103 (1)

 

 

 

 

 Fot.21. Północna część założenia. Aby powiększyć fotografię kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wskaż "Otwórz grafikę w nowej karcie"

darowizna103 (1)

 

 

 

 

 Fot.22. Fragment alei dębowej.

darowizna103 (1)

 

 

 

 

 Fot.22. Fragment alei dębowej. Aby powiększyć fotografię kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wskaż "Otwórz grafikę w nowej karcie"

darowizna103 (1)

 

 

 

  Plan sytuacyjny parku z zaznaczonym drzewostanem i istniejącymi zabudowaniami.

darowizna103 (1)

LEGENDA - Podstawowe oznaczenia graficzne elementów planów dla celów ewidencjonowiania zabytkowych założeń zieleni

darowizna103 (1)

 

 

 


Przygotował : Matthias