Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Warnung! Am Ende des Textes finden Sie Informationen in deutscher Sprache.

Uwaga! Na końcu tekstu znajduje się informacja w języku niemieckim.

 

 

 

Kolejny nabytek w ramach projektu Biblioteka Dziedzictwa Ziemi Żarowskiej, który trafia na Regał Pamięci, to dwustronicowe  sprawozdanie z pracy 12. Drużyny Harcerzy im. Władysława Sikorskiego w Żarowie za rok szkolny 1947/1948 zostało opatrzone pieczęcią Z. H. P. i podpisane przez Instruktora Drużyny, podharcmistrza – Stanisława Sitko.

 

 

 

Dokument przekazała bezpłatnie na Regał Pamięci - osoba pragnąca zachować anonimowość, serdecznie dziękujemy!

 

 

 

Darowizna trafia na Regał Pamięci do szuflady "Mapy/Dokumenty”

 

 

 

UWAGA! Aby powiększyć zdjęcie, należy kliknąć na nie prawym klawiszem myszy i wybrać z menu "Otwórz grafikę w nowej karcie"

 

 

 

Strona 1. Sprawozdanie z pracy 12. Drużyny Harcerzy im. Władysława Sikorskiego w Żarowie za rok szkolny 1947/1948

darowizna138 (1)

 

 

 

Tekst ze strony 1 sprawozdania


 

„Rok harcerski równa się szkolnemu, drużyna nasza rozpoczęła więc swą pracę z początkiem września 1947 r. Ze względu na brak sił fachowych drużyna zaczęła podupadać. Wobec tego, będący na terenie Żarowa, instruktorzy harcerscy – dotychczas jeszcze niezaangażowani w pracy drużyny, postanowili drużynę zreorganizować. W dniu 6. Grudnia 47 roku zwołano pierwszą próbną zbiórkę zreorganizowanej drużyny, w której wzięło udział 12 harcerzy. Drużynowym nadal pozostał druh Izydorczyk Jan-ćwik, jego przybocznym druh Baryła Józef-ćwik. Drużynę podzielono na 2 zastępy, zastępowym zastępu1-go jest druh Czerwik Jan-młodzik, zastępu 2-go druh Nazim Franciszek wywiadowca. Celem podniesienia wyronienia ideowego i technicznego drużyny – do czynnej współpracy stanęli: druh Sitko Stanisław podharcmistrz – jako instruktor drużyny, druh Cielenkiewicz Stanisław harcmistrz i druh Cierpka Jerzy ćwik- jako instruktorowie zastępów.

W grudniu 47 urządzono uroczystą zbiórkę z choinką i opłatkiem na którą zaproszono Opiekuna Drużyny, Pana Bieleckiego Kazimierza. W kursie zastępowych urządzanym w czasie od 29. grudnia do 13. stycznia 48 przez Komendę Hufca Harcerzy w Złotym Lesie, wzięło udział 3-ch harcerzy: druh Baryła Józef- zdobywając stopień ćwika, druk Nazim Franciszek- zdobywając stopień wywiadowcy oraz Gwiazdziński Waldemar- zdobywając stopień młodzika. Koszty utrzymania Baryły i Nazima pokryły Z. W. O. z funduszów Akcji Socjalnej. W marcu br. z inicjatywy instruktorów wskrzeszono drużynę harcerek. W dniu 13. marca 48 grupa instruktorów zwołała organizacyjne zebranie Koła Przyjaciół Harcerstwa, którego celem jest współpraca z drużynami oraz moralne i materialne wpieranie drużyn. Urządzono bieg harcerski, w którym wzięło udział: 15 harcerzy – zdobywając stopień młodzika, 7 którym bieg ten policzono jak wstępny na stopień wywiadowcy, oraz 3 harcerki zdobywając stopień ochotniczki. Wszyscy nowi młodzicy i ochotniczki zostali dopuszczeni do przyrzeczenia, które złożyli w tym samym dniu na ręce druha Sitki, w czasie ogniska urządzonego dla ogółu obywateli Żarowa.

W odbywającym się w tej samej okazji Zlocie Hufca w Świdnicy w dniu 25. kwietnia br. wzięliśmy wspólnie z drużyną harcerek gremialny udział korzystając z samochodu ciężarowego oddanego nam bezinteresownie do dyspozycji przez Dyrekcję Z. W. O. „Żarów”.

W celu przeszkolenia harcerzy na przyszłych zastępowych grupa instruktorów postanowiła urządzić w tym czasie od 27.IV. do 29.VI br. kurs zastępowych. W kursie tym bierze udział 12. harcerzy i 6. harcerek. Wykładowcami są: dh. Cielenkiewicz hm., dh. Kudliński phm., dh. Cierpka ćwik i dh. Sitko phm. Kurs zostanie zakończony biegiem harcerskim na poziomie wywiadowcy oraz próba na zastępowego.

W czasie Zielonych Świąt, w ramach Kursu, zorganizowano 3-dniowy biwak pod namiotami w Domanicach. W ćwiczeniach i harcach urządzanych na biwaku był nam silnie pomocny członek Zarządu K. P.H. Pan inż. Mnich z Ż.W.O."

 

 

 

Strona 2. Sprawozdanie z pracy 12. Drużyny Harcerzy im. Władysława Sikorskiego w Żarowie za rok szkolny 1947/1948

darowizna138 (2)

 

 

 

Tekst ze strony 2 sprawozdania


 

"W obozie letnim urządzanym przez Komendę Hufca Harcerzy w czasie od 1-31 lipca br. w Międzybrodziu Bielskim koło Porąbki, pow. Żywiec, weźmie udział tylko 10 harcerzy. Koszty utrzymania tych harcerzy pokryje w całości Dyrekcja Ż. W. O. z funduszu kolonijnego Akcji Socjalnej.

Zbiórki drużyny odbywały się dwa razy w miesiącu, zaś zbiórki zastępów co tydzień. Z braku własnej świetlicy drużyna musiała korzystać z lokalu w gmachu P. P. R. Obecnie przydzielono nam lokal przy ul. Szkolnej, który był zupełnie zdewastowany, bez okien, brudny. Przeprowadziliśmy własnymi siłami remont i doprowadziliśmy do takiego stanu, że już możemy we własnej świetlicy prowadzić zbiórki i normalne zajęcia świetlicowe.

Poza tym drużyna brała czynny udział w życiu narodowym, społecznym jak i katolickim Żarowa. Czuwaj!”

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

herzlich willkommen auf der Webseite „Bibliothek des Erbes des Saarauer Landes”. Wir sind eine Gruppe junger Leute aus der Stadt Saarau/Zarow und Umgebung. Wir möchten die Geschichte unserer Stadt und Region Saarau/Zarow bewahren. Alles was wir sammeln präsentieren wir im Internet, damit dieses Material erhalten bleibt und für jedermann zugänglich ist. Unsere Homepage hat einen nichtkommerziellen Charakter. Wir suchen Informationen und Material zur Geschichte der Stadt und des Umlandes. Interessiert sind wir an Ansichtskarten, Landkarten, Fotos, Briefbögen, Werbematerial und allem was in Verbindung zur Geschichte unserer Stadt steht. Wir sind sehr an Kontakt zu ehemaligen Saarauern oder deren Nachkommen interessiert. Wir laden alle Interessierten zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit ein.

Wenn Sie sind im Besitz solcher gesuchten Informationen oder Materialien sind, dann bitten wir Sie mit uns Kontakt aufzunehmen. e-Mail-Adresse: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Uwaga! Prezentowane poniżej dokumenty posiadają licencję CC-BY-NC-SA 3.0 PL: Wolne licencje Creative Commons: daje to możliwość nieograniczonego, nieodpłatnego i niewyłącznego korzystania z dzieła, aczkolwiek z wyraźnym zapisem o pochodzeniu dokumentu...

 

 

 

Pobierz TUTAJ

 

 

 


Przygotował : Matthias