Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Kolejny zakup w ramach projektu Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Historycznego Gminy Żarów to zestaw sześciu kartek korespondencyjnych z lat 1929 - 1941 (bez widoku), które pozyskaliśmy od prywatnego kolekcjonera za kwotę 90,00 zł

Zakup był możliwy dzięki datkom : Tomasz Nycz 30,00 zł, Krzysztof Bawolski 30,00 zł, Maciej Wabik 30,00 zł - Dziękujemy za wsparcie!


Tłumaczenie : Zbigniew Malicki

 


Kartka korespondencyjna 01


Łatwo zauważyć, że kartka korespondencyjna E. Heymanna, geodety ze Świdnicy, to kartka firmowa. Wypisana maszynowo i nadana w dniu 22 września 1939 roku, na adres Didier - Werke w sprawie Muhlenwerke G.m.b.H w Saarau (Żarowie). Pieczęć przyjęcia i prawdopodobnie wpisania korespondencji do stosownego wykazu przybito w dniu 25 września 1939 roku.

Strona adresowa


Strona korespondencyjna

Tłumaczenie :

Według opisowego tłumaczenia Pana Zbigniewa Malickiego jest to prośba o stawienie się na skrzyżowaniu linii kolejowej Żarów – Imbramowice oraz szosy Żarów – Mrowiny, w Żarowie w związku z pomiarem geodezyjnym działki Zakładów Młynarskich.


Kartka korespondencyjna 02


Prezentowana, znakomicie zachowana kartka korespondencyjna wysłana z Lipska 10 marca 1939 roku do fabryki Didier - Werke, Werk Saarau, czyli do Szamotowni w Żarowie, imiennie do Dyrektora Knocha. Według ksiąg adresowych z 1942 roku, Knoch Gustav, Fabrikdirektor, mieszkał w Żarowie przy ulicy Kulmizstr. 4 (dzisiejsza ulica Puszkina).


Strona adresowa

 


Strona korespondencyjna

 


Tłumaczenie :

Według tłumaczenia, prezentowana kartka korespondencyjna zawiera : oferty dla Zakładów Didiera (Szamotownia) z Lipska na spoiwo o nazwie Lötwunder. Rozróżnić możemy datę 17 kwietnia 1939 roku (dopisek ręczny), który świadczyć może o zamknięciu sprawy.

Kartka korespondencyjna 03


Świetnie zachowana kartka korespondencyjna wysłana z Frankfurtu na Menem z firmy FMA Pokorny zajmującej się sprzedażą urządzeń i narzędzi na sprężone powietrze, do firmy Didier Werke Saarau (Szamotownia Żarów) w dniu 8 sierpnia 1939 roku.

Strona adresowa

Strona korespondencyjna

Tłumaczenie opisowe :

Karta informuje firmę Didier Werke w Żarowie o przystąpieniu do montażu po tym, jak silnik napędowy do sprężarki dostarczono w nienagannym stanie.

 

 

Kartka korespondencyjna 04

 


 

Kartka korespondencyjna wysłana z Weisenau do Saarau ...

Strona adresowa

Strona korespondencyjna

Tłumaczenie opisowe :

"Treść waszego pisma przyjmujemy do wiadomości i prosimy o rychłe przysłanie silnika"

Poniżej znajdują się dwie pieczątki : Godziny odwiedzin : wtorek do piątek od 3 do 5. Wymagane wcześniejsze zgłoszenie, pieczęć firmowa z podpisem, oraz data : Weisenau 6 grudnia 1929...

Kartka korespondencyjna 05

 


 

Kartka korespondencyjna napisana i wysłana ze Strzegomia (Striegau) z firmy Maschinenfabrik Axel Holtz,  do Didier Werke Saarau (Szamotownia Żarów), w dniu 11 lutego 1939 roku.

Strona adresowa

Strona korespondencyjna

Tłumaczenie opisowe :

Zapytanie (reklamacyjne) w związku z omyłkowym wysłaniem jednego modelu (nie wynika z pisma, jakiego)

 

Proszę zauważyć zwrot Heil Hitler (z niem. Chwała Hitlerowi, Cześć Hitlerowi) użyty w korespondencji. 13 lipca 1933 roku w ramach rozszerzania kultu Führera minister spraw wewnętrznych Wilhelm Frick, dekretem zobowiązywał do używania go przez całe niemieckie społeczeństwo (Deutscher Gruß czyli pozdrowienie niemieckie). Po 1934 roku pozdrowienie przeszło nawet do korespondencji.

 

Kartka korespondencyjna 06

 


 

Świetnie zachowana kartka korespondencyjna wysłana z Wrocławia z firmy C.Kulmiz G.m.b.H., Wrocław 2,  do Erdmannsdorfer Aktien-Gesellschaft w Zillerthal-Erdmannsdorf (Mysłakowice k/Jeleniej Góry) w dniu 27 czerwca 1941 roku

Strona adresowa

Strona korespondencyjna

Tłumaczenie opisowe :

"Tekst korespondencji to prośba firmy Kulmiz GmbH (wtedy już z siedzibą we Wrocławiu) o przysyłanie comiesięcznych formularzy wraz z kopią, gdyż przy setkach takich pism miesięcznie, stanowi to dla pracowników firmy dodatkowe, duże obciążenie, podczas gdy „dla naszych klientów oznacza tylko umieszczenie w maszynie do pisania dodatkowej kartki papieru”"

 

Proszę zauważyć zwrot Heil Hitler (z niem. Chwała Hitlerowi, Cześć Hitlerowi) użyty w korespondencji. 13 lipca 1933 roku w ramach rozszerzania kultu Führera minister spraw wewnętrznych Wilhelm Frick, dekretem zobowiązywał do używania go przez całe niemieckie społeczeństwo (Deutscher Gruß czyli pozdrowienie niemieckie). Po 1934 roku pozdrowienie przeszło nawet do korespondencji.

 


Przygotował : Matthias