?

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

 biblioteka dziedzictwa

 

Czym jest Biblioteka Dziedzictwa Ziemi Żarowskiej ? Jest to projekt zainicjowany przez Fundację "Inicjatywa B" i Stowarzyszenie "Labiryntarium.pl",  przez który chcemy wspólnie zadbać o pamięć historyczną i kulturową naszego obszaru (głównie w zasięgu kodu 58-130), oraz tematy związane z Gminą Żarów i najbliższymi okolicami. W jaki sposób ?  Pozyskujemy wszelkie dokumenty, pocztówki, listy, czasopisma, reklamy itp., a także przedmioty związane z regionem na wiele sposobów :

 

 

1. skupujemy w Interecie na aukcjach krajowych i zagranicznych (TUTAJ)

2. pozyskujemy od darczyńców (TUTAJ)

3. pożyczamy z prywatnych archiwów (Cyfrowe Archiwum Ziemi Żarowskiej)

4. pożyczamy z prywatnych zbiorów do opisania (Wirtualne Muzeum Ziemi Żarowskiej)

5. pozyskujemy ze specjalnie do tego przeznaczonej skrzynki (Poczta Historyczna)

 

Wszystkie pozyskane zasoby po stosownej analizie i szczegółowym opisie trafią na strony www.labiryntarium.pl, www.bibliotekadziedzictwa.pl, natomiast oryginały na "Regał Pamięci" znajdujący się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarowie. Zasoby, które zostaną nam wypożyczone wyłącznie do skopiowania znajdziesz wraz z opisami tylko na stronach Stowarzyszenia Labiryntarium.pl w stosownych kategoriach opisanych wyżej (oryginały są zwracne właścicielom).

 

 

Działania projektowe związane z Biblioteką dziedzictwa otrzymały w 2019 roku dotacje z: Muzeum Historii Polski (w programie Patriotyzm Jutra) oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa (w programie Wspólnie dla dziedzictwa). Poniżej prezentujemy program działań objętych finanzowaniem zewnętrznym.

 


 

Biblioteka dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Żarów – Projekt z zakresu edukacji historycznej na wniosek, który złożyła Fundacja Inicjatywa B w programie Patriotyzm Jutra, otrzymała dofinansowanie na realizację szeregu działań i rozwój projektu w wysokości: 25,000 zł. Dotację przyznało Muzeum Historii Polski w Warszawie! PROGRAM

 


 

Biblioteka dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Żarów na wniosek, który złożyła Fundacja Inicjatywa B w programie Wspólnie dla dziedzictwa, otrzymała dofinansowanie na realizację szeregu działań i rozwój projektu w wysokości: 32,050 zł. Dotację przyznał Narodowy Instytut Dziedzictwa. PROGRAM

 

mhp1  patriotyzm1nid1wspolnie dla dziedzictwa1

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Darowizny które przekazujemy na "Regał Pamięci" ulokowany w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarowie, pochodzą głównie od osób prywatnych z ich domowych zasobów. Są one przekazywane dobrowolnie, ze świadomością darczyńców, że trafią do Biblioteki Dziedzictwa Ziemi Żarowskiej, która będzie służyć całej lokalnej społeczności.

Buduj z nami Bibliotekę Dziedzictwa Ziemi Żarowskiej...

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zakupy które przekazujemy na "Regał Pamięci" ulokowany w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarowie, pochodzą głównie z aukcji internetowych krajowych i zagranicznych, oraz giełd staroci i prywatnych kolekcjonerów. Każda przekazana na ten cel złotówka trafia w postaci eksponatów do Biblioteki Dziedzictwa Ziemi Żarowskiej, która będzie służyć całej lokalnej społeczności.

 

Ty też możesz wesprzeć projekt...

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


58-130 Poczta historyczna, to projekt umożliwiający mieszkańcom Żarowa i okolic, dzielenia się swoją wiedzą i pamiątkami z przeszłości, bez konieczności konfrontacji. Jeśli posiadasz zdjęcia, dokumenty, gazety, pamiątki i inne rzeczy nawiązujące do dawnych lat, wrzuć je do okienka wrzutowego skrzynki poczty historycznej. Skrzynka zamontowana jest w centrum miasta, aby dostęp do niej był łatwy nie tylko dla mieszkańców, ale i przyjezdnych z całej gminy lub z poza niej. W tym dziale, będziemy opisywać wszystkie wrzucone do skrzynki pamiątki, po czym trafią one na Regał Pamięci, do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarowie. Zachęcamy do współpracy

 regal pamieci

 


 

W ramach Biblioteki Dziedzictwa Ziemi Żarowskiej, powstał "Regał Pamięci" zainstalowany w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarowie, w którym znajdują się wszystkie pozyskane przez Fundację "Inicjatywa B" i Stowarzyszenie "Labiryntarium.pl" archiwalia. Tutaj trafiają również wszystkie pamiątki znalezione w skrzynce "Poczty Historycznej" zainstalowanej na stałe w centrum miasta Żarowa...

"Regał Pamięci" i jego zawartość zobaczyć możesz w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego, przy ul. Piastowskiej 10 w Żarowie, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 - 17.30, oraz podczas specjalnych "Spotkań przy Regale Pamięci", które odbywają się od czasu do czasu (informujemy o tym na naszej stronie www i profilu Facebook).

 

Eksponaty zakupione zobaczysz TUTAJ

Eksponaty darowane zobaczysz TUTAJ


 


"Cyfrowe Archiwum Ziemi Żarowskiej" Stowarzyszenia Labiryntarium.pl obejmuje swoim zakresem cały powiat świdnicki, ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Żarów (jako naszej siedziby i głównego punktu zainteresowań), oraz sąsiadujące gminy : Mietków, Kostomłoty i Udanin.

 

CAL Logo new

 

 

Trafiać tu będą wyłącznie pamiątki nadające się do skopiowania przy pomocy skanera : zdjęcia, pocztówki, listy, broszury, mapy, plany, szkice, etc., oraz nagrania dźwiękowe i obrazy video. Skanowanie (dygitalizacja) pozwala na skopiowanie dokumentu bez żadnego uszczerbku dla niego samego i odtworzenie go na ekranie monitora w dużej rozdzielczości, co często pozwala na zauważenie większej ilości szczegółów niż w oryginale. Nagrania dźwiękowe i filmy jesteśmy w stanie przegrać z każdego starszego nonika - kaseta magnetofonowa lub kaseta video (VHS, S-VHS itp.) do formatu cyfrowego. Cyfrowe Archiwum Ziemi Żarowskiej ma na celu upowszechnianie pamiątek, które znajdują się w prywatnych zbiorach, będących niejednokrotnie jedynymi egzemplarzami, z którymi z powodów sentymentalnych właściciele nie chcą się rozstać, ale chętnie udostępnią je kolejnym pokoleniom w celach poznawczych.

 

 

Dziękujemy wszystkim którzy współpracują i  rozumieją, że pamięć o lokalnej historii jest ważna dla nas i naszych potomnych...

W związku z powiększającymi się zasobami podzieliliśmy cyfrowe zbiory na kategorie, które ujrzysz po kliknięciu Cyfrowe Archiwum Ziemi Żarowskiej w menu Biblioteka Dziedzictwa po lewej stronie. Menu rozwinie się dzięki czemu możesz wybarać jedną z opcji : Z rodzinnych albumów; Albumy tematyczne; Zdjęcia przed 1945; Dokumenty przed 1945; Dokumenty po 1945, lub kliknąć bezpośrednio w jeden z linków.

W głównym katalogu (poniżej) pozostawiamy wszelkiego rodzaju kroniki, katalog zdjęć niezidentyfikowanych oraz inne wpisy dotyczące Cyfrowego Archiwum Ziemi Żarowskiej.