Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Dziś w naszym Cyfrowym Archiwum Ziemi Żarowskiej pragniemy zaprezentować pierwszą z trzech Kronikę Biblioteki Publicznej w Żarowie obejmującą lata 1945-1977. Kronikę założono w roku 1964 lub 1965 i próbowano spisać najistotniejsze informacje od jej powstania w  grudniu (?) 1945 roku. W początkowym okresie (cały zakres lat 1945-1977) w kronice umieszczono tylko jedną fotografię, zawarto najważniejsze z punktu widzenia osoby prowadzącej kronikę informacje i wklejano różnorakie pamiątki i rysunki... Ze względu na różne charaktery pisma, które dowodzą, że spisywało ją kilka osób, nie możemy mieć pewności, kto dokonywał zapisów (mamy nadzieję, że uda się to ustalić z czasem). W okresie w którym rozpoczęto prowadzenie kroniki Biblioteki Publicznej w Żarowie, 

Jeśli ktokolwiek posiada wiedzę, która mogłaby uzupełnić niniejsze wpisy, serdecznie prosimy o podzielenie się nią....

 

 

 

Jak zwykle prosimy o komentarze do fotografii i nie tylko...

 

 

 

Serdecznie dziękujemy za udostępnienie kroniki Biblioteki Publicznej w Żarowie Pani Stanisławie Biernackiej, byłej dyrektor placówki

 

 

 

To dzięki Wam rozrasta się Cyfrowe Archiwum Ziemi Żarowskiej, więc bardzo prosimy o więcej takich pamiątek. Wszystkie zdjęcia i inne archiwalia zostaną skopiowane i zwrócone właścicielom bez żadnego dla nich uszczerbku. Jest to kolejna kronika z dużą ilością fotografii, który trafi w nasze ręce, pozostałe można zobaczyć w dziale Cyfrowe Archiwum Ziemi Żarowskiej w serii "Fotografie Żarowa i okolic z prywatnych albumów", oraz w tematycznych publikacjach TUTAJ. Proszę zwrócić uwagę, ilu ciekawostek możemy dowiedzieć się z takiej dokumentacji zalegającej w Waszych domowych archiwach...

 

 

 

 

Cztery etapy funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Żarowie: w latach 1945-1960 mieściła się ona w bardzo ciasnym pomieszczeniu przy ul. Mickiewicza 3, potem było już tylko lepiej. W latach 1960-1991 (najdłużej w całej 75-letniej historii biblioteki) mieściła się w budynku Banku Spółdzielczego na I piętrze, następnie w latach 1991-2002 w dużej sali (dawnej świetlicy Żarowskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych) i wreszcie od 2002 roku czytelnicy mogą korzystać z nowoczesnej, dużej biblioteki mieszczącej się w budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie (wcześniej Gimnazjum w Żarowie)...

biblioteka 1945 2020

 

 

 

 

 Okładka pierwszej kroniki Biblioteki Publicznej w Żarowie

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 

 

 Strona 1.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

Wpisy na stronie 1 :

 

 

Biblioteka Miejska w Żarowie została założona w 1948 r. Do roku 1958 często zmieniało się kierownictwo biblioteki dlatego też nie obserwuje się specjalnej działalności na polu kulturalno-oświatowym. Od chwili podjęcia pracy przez siłę kwalifikowaną stan rzeczy znacznie się poprawił.

Żarów jest maistem leżącym na trasie Jelenia Góra - Wrocław. W Żarowie są dwa zakłady: Dolnośląskie Zakłady Chemiczne oraz Żarowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych. Zakłady te posiadają świetlice, w których skupia się dużo młodzieży. W jednej z nich znajduje się niewielka biblioteka z której korzystają pracownicy zakładu. Do roku 1960 Biblioteka Miejska mieściła się w lokalu nieodpowiadającym wymogom biblioteki (przy ul. Mickiewicza 3 - przyp. red.). 28 września 1960 roku oddano do użytku nowy lokal który mieści się przy ul. Armii Czerwonej 48 (dziś Armii Krajowej - przyp. red.)

 

 

 

 

 Strona 2.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 Wpisy na stronie 2:

 

 

Od tej chwili widzimy przejaw działalności biblioteki celem podniesienia czytelnictwa wśród młodzieży i starszych. I tak:

16 III 1962 roku odbyło się spotkanie czytelników z autorem p. Romualdem Cabajem. Spotkanie odbyło się w sali ZŻMO (sala przy Armii Krajowej 60A - przyp. red.). Dużą ilość zainteresowanych stanowiła młodzież w wieku 15-20 lat. Spotkanie odbyło się w przyjemnej atmosferze. 

23 III 1962 roku odbył się "Wieczór książki" połączony z wyświetlaniem bajek z projektora "Bajka". Ogłoszono także turniej podróżniczy p.t. "z Arkadem Fidlerem w szeroki świat". Turniej został szeroko rozpropagowany wśród młodzieży. 

Dnia 14 IV 1962 roku odbyło się spotkanie z p. L. Swreżowskim. Wywiązała się bardzo żywa dyskusja. Wieczór upłynął w przyjemnej atmosferze. 

16 V 1962 roku. Zorganizowano wieczór poświęcony "50 rocznicy śmierci B. Prusa". 

23 VI 1962 roku. Odbyło się spotkanie autorskie z literatem wrocławskim panią S. Tułasiewicz.

W 1963 roku w I kwartale praca z czytelnikiem była nikła. W okresie dni OKiP (DOKiP - Dni Oświaty Książki i Prasy - przyp. red.) zorganizowano konkurs...

 

 

 

 Strona 3.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

Wpisy na stronie 3:

 

 

 ... recytatorski. Odbył się wieczór recytacji wierszy Indefonsa Gałczyńskiego (Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Pozatym urządzono wystawkę książek:
1. Dni Wrocławia
2. Tydzień Ziem Zachodnich.


Dnia 23 V 1962 roku zorganizowano wspólnie ze świetlicą ZŻMO spotkanie autorskie z literatem Wrocławia p. Cz. Ostankiewiczem. Spotkanie było bardzo udane.


W II kwartale odbyły się liczne konkursy.
1. Polska literatura współczesna. Konkurs-ankieta na najlepszą książkę pisarza wrocławskiego.
2. Błyskawiczny konkurs dla młodzieży "Czy znasz zabytki Ziemi Świdnickiej" Dla czytelnika dorosłego zorganizowano wieczór dyskusji "Książka techniczna".

Rok 1964.

W styczniu przeprowadzono konkurs na najlepszą książkę miesiąca.
Wystawa książek związana z 100 rocznicą St. Żeromskiego, oraz wyzwoleniem Warszawy.
20 II 1964 roku. Odbył się wieczór poezji. Teatrzyk przy towarszystwie Kulturalnym Ziemi Świdnickiej przedstawił program T. Różewicza - "Przeciwko Tobie".

 

 

 

 Strona 4.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

Wpisy na stronie 4:

 

 

 23 III 1964 roku. Odbyło się spotkanie z mjr. Wojska Polskiego A. Pormańczukiem. Tematem spotkania była "Ofenssywa lutowa 1945 r. i jej znaczenie dla Wyzwolenia Dolnego Śląska". Spotkanie udane, prelekcja ciekawa.


17 IV 1964 roku. Prelekcja Cz. Jaworskiego "Bitwa ad Wołgą jako przełomowy moment w II wojnie światowej.


15 IX 1964 roku rozpoczął się turniej "Wędrówką po Polsce śladami XX-lecia". Do konkursu zgłosiło się czterech uczniów: Najnigier Jan, Kasełka Ryszard, Plizga Ryszard i Orzech Kaimierz. Wspólnie wykonali album obrazujący dorobek XX-lecia Polski Ludowej. Konkurs trwa do 15 wietnia 1965 roku.


1965 rok.


9 II 1965 roku. Odbyła się wieczornica powięcona 47 rocznicy powstania Armii Czerwonej.


24 II 1965 roku. Prelekcja "Zasady nadawania i odbioru programu telewizyjnego"


25 II 1965 roku. Zgaduj zgadula o tematyce sportowej bardzo udane. Udział wzięło 150 uczetników.


W marcu do 15-go Biblioteka była zamknięta z powodu zmiany rur.

 

 

 

 Strona 5.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

Wpisy na stronie 5:

 

 

Dopiero na DOKiP (Dzień Oświaty Książki i Prasy - przyp. red.) zorganizowano wystawę związaną z XX-leciem Polski Ludowej, oraz z dniami książki.


6 VI 1965 roku. Z okazji Dnia Dziecka, został zapoczątkowany " Kącik Młodego Czytelnika" oraz konkurs pod hasłem "Moja ulubiona książka". Konkurs bardzo udany. Najlepsze rysunki dzieci powiesiły w swoim kąciku. Rysunki zostały nagrodzone.

 

 

 

 Rozwinięty rysunek ze strony 5 z podpisem autorki Soboty Danuty i tytułem "Taakie dziwy"

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 

 Strona 6.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 

 Powiększony wycinek prasowy ze strony 6

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

Tekst z wycinka prasowego z 1960 roku:

 

 

 

"Podróże po kulturze",
Inauguracja roku oświatowego w Żarowie

Otwarcie "Roku Oświatowego" w Żarowie w sobotę 26 września miało uroczysty charakter. W świetlicy Dolnośląskich Zakładów Chemicznych zebrało się społeczeństwo miasteczka, wśród niego sporo młodzieży z klas starszych szkoły zawodowej. Obecni również byli przedstawiciele z powiatu.
Po okolicznościowych przemówieniach nastąpiła część artystyczna, w czasie której wystąpił również zakładowy zespół "COMBO".
Dalszy ciąg uroczystości odbył się na terenie Biblioteki Miejskiej, gdzie oddano do użytku nowy lokal.

 

 

 

Wpisy na stornie 6:

 

 

Przedstawiciel Prez. P.R.N. w Świdnicy (Przedstawiciel Powiatowej Rady Narodowej w Świdnicy - przyp. red.)
26 IX 1964 rok (podpis nieczytelny)

Kierownik Powiatowej Biblioteki w Świdnicy
26 IX 1964 rok (podpisy nieczytelne)

Kierownik Biblioteki Gromadzkiej w Mrowinach
26 IX 1964 (podpis nieczytelny)

Czytelniczka Biblioteki Gromadzkiej w Mrowinach
26 IX 1964 rok Janik Katarzyna

Studentka z Wrocławia stała czytelniczka
bez wpisanej daty, podpis nieczytelny

Początkujący czytelnicy Nowootwartej biblioteki w Żarowie
Żarów 26 IX 1964 rok (podpisy nieczytelne)

 

 

 

 Strona 7.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

Wpisy na stronie 7:

 

 

Spotkanie społecznych działaczy kultury - punktów bibliotecznych - z przedstawicielami Wydziału Kultury i Biblioteki Powiatowej w Świdnicy.
(nazwisko nieczytelne) z Domanic, Kozów J. z Gołaszyc, Fanyłowska (?) ze Świdnicy, Komikowska Jadwiga Mrowiny, Bojko D. Żarów, (nazwisko nieczytelne) PBP (Powiatowa Biblioteka Publiczna - przyp. red.), (nazwisko nieczytelne) Wydział Kultury w Świdnicy

Żarów 22 VIII 1965 rok.

 

23 IX 1965 roku zorganizowano konkurs z młodzieżą pod hasłem "Mój ulubiony bohater". W konkursie wzięło udział 9 -osób. Konkurs został nagrodzony. Zorganizowano wystawkę prac dziecięcych.

Komisja konkursu:

Tomczak Alicja (złożony nieczytelny podpis)
Konikowska Jadwiga (złożony nieczytelny podpis)

 

 

 

 Strona 8.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 Wpisy na stronie 8:

 

 

Dnia 25 listopada odbyła się prelekcja na temat "Śląsk w okresie kształtowania się państwa polskiego" - przeprowadzona przez profesora Liceum Pedagogicznego w Świdnicy pana Janusza Musieja.

Rok 1966

3 II 1966 rok. Odbyła się prelekcja "Walka z feudałami w okresie panowania Piastów". Prelekcja została przeprowadzona przez p. Janusza Musieja

4 II 1966 rok. Został ogłoszony konkurs pod hasłem "Poznajemy dzieje naszego kraju".

8 III 1966 rok. Zrobiono wystawkę książek poświęconą M.D.K. (Młodzieżowy Dom Kultury - przyp. red.)

21 III 1966 rok. Odbyła się prelekcja pt "Polski film fabularny a literatura". Prelekcję tę przeprowadził dyrektor Wytwórni Filmów Fabularnych mgr Gerard Nowak.

22 IV 1966 rok. Ku czci pamięci Lenina zrobiono wystawkę dzieł Lenina, oraz z młodzieżą szolną przeprowadzono pogadankę na temat "Lenin wśród dzieci".

2 V - 9 V 1966 rok. Dekoracja na zewnątrz i wewnątrz budynku poświęcona Dniom OKiP. Wystawka prasy oraz ciekawych książek.


9 V 1966 rok. Wystawka książek o tematyce II wojny światowej jako symbol "Dnia Zwycięstwa".

 

 

 

 Strona 9.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

Wpisy na stronie 9:

 

 

12 V 1966 rok. Prelekcja na temat "Zakończenie II wojny światowej", którą poprowadził prof. Janusz Musiej.

 

1 VI 1966 rok. Dekoracja związana z M.D.Dz. (Międzynarodowym Dniem Dziecka - przyp. red.). Odbył się "Wieczór bajek" przeprowadzony pod kierunkiem bibliotekarki.

4 VII 1966 rok. Wystawka książek oraz dekoracja związana z 120 rocznicą urodzin H. Sienkiewicza.

21 VII 1966 rok. Dekoracja ku czci 22 Lipca Święta Odrodzenia Polski.

5 XI 1966 rok. Dekoracja związana ze świętem Rewolucji Październikowej.

Rok 1967.

5 I 1967 rok. Dekoracja oraz wystawka książek poświęcona powstaniu PPR.

6 I 1967 rok. Wieczornica poświęcona PPR. uczennica Technikum Chemicznego Elżbieta Domańska opracowała referat na temat powstania PPR.
10 II 1967 rok. "Wieczór poezji" poświęcony 5-rocznicy śmierci Wł. Broniewskiego.

4 IV 1967 rok. Zrobiono dekorację oraz wystawkę książek poświęconą 125 rocznicy urodzin Marii Konopnickiej.

5 IV 1967 rok. Odbyła się wieczornica pt. "Czy znasz książki Marii Konopnickiej".

 

 

 

 

 Strona 10.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

Wpisy na stronie 10:

 

 

1 VI 1967 rok. Z okazji M.D.Dziecka (Międzynarodowego Dnia Dziecka - przyp. red.) zorganizowano wieczór bajek (wyświetlano bajki z projektora).

4 X 1967 rok. Wystawka książek oraz dekoracja związana z 100-rocznicą urodzin M. Dąbrowskiej.

5 X 1967 rok. Dekoracja oraz wystawka ciekawych książek poświęcona śmierci M. Konopnickiej.

21 X 1967 rok. Gazeta poświęcona 50-rocznicy Rewolucji Październikowej.

22 XI 1967 rok. Klub ZŻMO przekazał 800 książek dla Miejskiej Biblioteki w Żarowie.

Rok 1968.

1 II 1968 rok. Został otworzony oficjalnie nowy oddział dla dzieci. Zakupiono nowy sprzęt, oraz urządzono salę biblioteczną dla dzieci.

20 IV - 10 V 1968 rok. Zostały pomalowane sale biblioteczne, korytarz i klatka schodowa. Ze względu na malowanie nie urządzano żadnej uroczystości na dni O.K.iP.

20 V 1968 rok. Odbył się konkurs " Człowiek, Świat, Polityka", w którym wzięło udział dwóch uczni ze szkołyzaw: Ruszczak Zdzisław, Arabasz Ryszard. Konkurs odbył się w Bibliotece Miejskiej w Świebodzicach.

 

 

 

 

 Strona 11.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

Wpis na stronie 11:

 

 

5 VI 1968 rok. Oddział dziecięcy na czele z p. Heleną Sadowską zorganizował dla swoich czytelników uroczystość poświęconą M.D.Dz. (Międzynarodowem Dniu Dziecka - przyp. red.). Został przeprowadzony konkurs przyrodniczy w którym wzięły udział takie uczennice jak: Towkin Dorota, Krajewska Jolanta, Woźniak Stanisława. Uczestnicy otrzymały nagrody książkowe. Pierwsze miejsce uzyskał rysunek w wykonaniu Krajewskiej Jolanty.

 

 

 

 Strona 11. Wklejony rysunek z I miejsca

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 

 

 Rysunek z I miejsca autorstwa Jolanty Krajewskiej

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 

 Strona 12.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 Na zakończenie odbyła się część artystyczna w którym została odtworzona bajka pt. "Czerwony Kapturek".


8 VIII 1968 rok. Zrobiono gazetkę poświęconą 25-leciu istnienia Ludowego Wojska Polskiego. Oddział dziecięcy ogłosił konkurs rysunkowy pt. " Wojsko Polskie w oczach dzieci".

 

 

 Strona 13.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

Wpisy na stronie 13:

 

 

Z okazji uroczystości XX-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarowie składamy w imieniu
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocławiu serdeczne życzenia
dalszego pomyślnego rozwoju placówki i dalszych sukcesów w "rozczytywaniu" żarowskiej młodzieży i dorosłych.
Ryszard Turkiewicz, instruktor WiMBP we Wrocławiu
Żarów, 7 X 1968 rok.

W związku z 20-leciem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarowie, w imieniu oficerów, podoficerów i szeregowców Jednostki Wojskowej nr 2889 w Strzegomiu, składam serdeczne życzenia dalszej owocnej pracy w dziedzinie szerzenia czytelnictwa.

Przedstawiciel Jednostki Wojskowej Nr 2889 w Strzegomiu, kpt Julian Sernet (?)

 

 

 

 Strona 14. Rok 1969...

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 

 

 Strona 15.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

Wpisy na stronie 15:

 

 

4 I 1969 rok. Ogłoszenie konkursu pt "Człowiek, Świat, Polityka".

14 I 1969 rok. Dekoracja oraz wystawka obrazów w 100-ną rocznicę urodzin St. Wyspiańskiego.

3 III 1969 rok. Gazetka obrazująca dorobek XXV-lecia istnienia PRL.

25 IV 1969 rok. Spotkanie z przedstawicielami ZBOWiD-u. Prelekcja dotyczyła zapoznania .

byłych uczestników walk II wojny światowej.

2 V 1969 rok. Dekoracja oraz wystawa książek i prasy z D.O.KiP.

1 VI 1969 rok. Uroczystości związane z M.D.Dz. Dla najmłodszych czytelników zorganizowano przedstawienie pt "Czerwony Kapturek" w wykonaniu dzieci starszych. Na zakończenie odbyła się zabawa dla wszystkich dzieci.

 

 

 

 Strona 16.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 Wpisy na stronie 16:

 

 

20 VII 1969 rok. Gazetka związana z 22-lipca Wystawka ksiażek obrazująca dzieje walki żołnierza polskiego II wojny światowej na całym świecie.

5 XI 1969 rok. Gazetka z okazji 52-rocznicy Rewolucji Październikowej.

15 XI 1969 rok. Fotogazetka poświęcona życiu W. I. Lenina.

31 XII 1969 rok. Ilość czytelników - 991. Ogółem liczba wypożyczeń - 19748.

 

 

 

 Strona 17. Rok 1970...

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 

 

 Strona 18.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

Wpisy na stronie 18:

 

 

 

 W dniu 28 II 1970 r. o godz. 16.00 w sali biblioteki odbył się konkurs pt. " W. I. Lenin". W wyniku konkursu I miejsce zajął uczeń kl. VII Gło.... (nazwisko nieczytelne - przyp.red.) Leszek. Jako nagrodę otrzymał książkę ufundowaną przez K.P.B.

 

 

 

 Strona 19. Rok 1971...

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 

 

 Strona 20.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 Wpis na stronie 20:

 

 

 

(Bardzo słabo widoczny tekst brzmi:

 

 

Jako miłośnik astronomii wyrażam uznanie ośrodkowi za zorganizowanie prelekcji popularyzującej Mikołaja Kopernika, którego postać jest jedną z najświetlejszych w historii ludzkości.


Żarów 13 12 1971

 

podpis nieczytelny

 

 

 

 

 

 

 Strona 21.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 Wpisy na stronie 21:

 

 

Dnia 5 II 1972 roku.

 

Tekst wpisu z 5 II 1972 roku jest bardzo słabo czytelny, prosimy o podpowiedzi jaka może być jego treść...

...wyświetliłam "Spacerkiem po " oraz "Ałma Ata".
Dzieci wykazały duże zainteresowanie, a zachowanie wielu...

 

Żarów, 5 II 1972 rok

 

Dnia 12 II 1972 roku odbył się "Wieczór poezji" poświęcony X rocznicy śmierci Wł. Broniewskiego. Młodzież ze szkoły podstawowej wygłosiła kilka wierszy, które zostały zagrane.

 

 

 

 Strona 22.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 

Wpis na stronie 22:

 

 

 

 Dnia 27.04.1972 r. o godz. 17.00 w Bibliotece Miejskiej odbyło się spotkanie z kombatantami II wojny światowej. Spotkaniu przewodniczył płk rezerwy Edward Polak, który oststnio otrzymał Krzyż Walecznych. Jako pierwszy głos zabrał płk rezerwy Edward Polak. Przedstawił on naświetlając bardzo dokładnie ówczesą sytuację, szlak bojowy, którym zdążał. Następnie głos każdy po kolei kombatant II wojny światowej. Wszyscy dzielili się wrażeniami z tych tak pamiętnych dla nich dni. Spośród wszystkich uczestników kombatantów do Berlina dotarł Ob. Hryciuk Stanisław i Ob. Rzeczycki Wacław.

 

 


Pod tekstem sześć nieczytelnych podpisów kombatantów

 

 

 

 Strona 23.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 

Wpis na stronie 23:

 

 

 

 Wycieczka do Biblioteki Miejskiej uczniów kl. VI-VIII Szkoły Podstawowej nr 1 w Żarowie, którzy zakwalifikowali
się do konkursu czytelniczego "Moja droga do biblioteki i książki". Uczestnicy wycieczki zapoznali się z historią powstania biblioteki, z księgozbiorem, z katalogami oddziału dla dorosłych i dla dzieci. W wycieczce udział wzięło 19 osób.
Żarów 10 V 1972 r.
podpis nieczytelny

 

 

 Strona 24.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

Wpis na stronie 24:

 

 

 

 Dnia 23 II 1973 r. o godz. 17.00 w Bibliotece Miejskiej w Żarowie, Oddziale Dziecięcym odbyły się da konkursy
poświęcone Mikołajowi Kopernikowi. Jeden z nich to konkurs rysunkowy pt "Kopernik w oczach dzieci". Wszystkich uczestników
tego konkursu było czternastu, wszyscy oni otrzymali nagrody książkowe.

 

 

 

 Strona 25.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

Wpis na stronie 25:

 

 

 

Pierwsze miejsce zajął Wiesław Gniewaszewski
Drugie miejsce zajął Jan Gesing
Trzecie miejsce zajął Daniel Bogusławski
Czwarte miejsce zajął Mieczysław Knapek
Piąte miejsce zajął Stanisław Kajfasz
Szóste miejsce zajęła Małgorzata Patla
Siódme miejsce zajęła Danuta Ciba
Ósme miejsce zajęła Krystyna Stankowska
Dziewiąte miejsce zajęła Jadwiga Kantorowicz
Dziesiąte miejsce zajęła Ewa Stankowska
Jedenaste miejsce zajęła Wiesława Waśniowska
Dwunaste miejsce zajęła Anna Bogusławska
Trzynaste miejsce zajęła Ewa Urban
Czternaste miejsce zajęła Wiesława Orzechowska

Przewodniczącym jury tego konkursu był plastyk Bogusław Bogusławski

 

 

 

 Strona 26.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

Wpis na stronie 26:

 

 

 

 Następnie odbył się drugi konkurs p.t. "Co wiem o Koperniku", Uczestniczyło w tym konkursie troje dzieci. Po dogrywce pierwsze miejsce zajęła Zarzecka Jolanta,
II miejsce zajął Bogusławski Daniel
III miejsce zajęła Czech Halina
Po rozdaniu nagród w postaci ksiażek konkursy zakończono.

 

 

 

 Strona 27.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 

 Strona 27. Otwarte zaproszenia dla Janiny Bogusławskiej i Jadwigi Koszeluk

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 

Oba jednakowe zaproszenia dla pań: Janiny Bogusławskiej i Jadwigi Koszeluk zawierają następujące treści:

Wydział Oświaty i Wychowania oraz Kultury w Świdnicy wraz z Powiatową Radą Rozwoju Kultury
zaprasza
na
Uroczystą Inaugurację
Roku Kulturalnego
i Sezonu Artystycznego 1973/74
która odbędzie się w dniu 8 października 1973 roku
w Klubie "Barburka" w Strzegomiu o godz. 15.30

Program:
1. Głowne kierunki rozwoju kultury
2. Wręczenie odznaczeń
3. Część artystyczna

 

 

 

 Strona 28.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

Wpis na stronie 28:

 

 

 

 Dnia 27 IV 1973 r. o godz. 17.00 w Bibliotece Miejskiej w Żarowie odbyło się spotkanie z kombatantami II wojny światowej. W spotkaniu udział wzięłi:
Ob. Stanisław Hryciuk, Ob. Bolesław Jandzio, Ob. Stanisław Capała, Ob. Wiktor Hryciuk, Ob. Wacław Rzerzycki, Ob. Józef Więckowski, Ob. Paweł Kopylak, Ob. Sądej Wawrzyniec, Ob. Stanisława Łomańska.
Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Koła ZBOWiD Ob. Stanisław Hryciuk. Obszernie naświetlił szlak bojowy którym szedł (ósmy zapasowy pułk piechoty)

 

 

 

 Strona 29.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 Wpis na stronie 29:

 

 

Doszedł wraz z ułkiem do Berlina. Przeszedł on w Berlinie pierwszy chc=rzest bojowy 1 V 1945 r.
Inni koledzy O. Hryciuka dużo wcześniej przeszli chrzest bojowy, natomiast Ob. Hryciuk był wtedy jeszcze na szkole. Jako następny głos zabrał Ob. Hajduk. Zaczął on od pierwszego spotkania z Niemicami. Został wtedy postrzelony w nogę.
Następne spotkanie z Niemcami znowu pechowe, Niemcy po nieudanej akcji postanowili zemścić się na spotkanych jeńcach wtedy dzieciach.
Niemcy chcieli ich rozstrzelać. Z całej opresji uratowali ich partyzanci. Trzecie spotkanie z Niemcami i znowu groziła śmierć, i znowu przypadek sprawił, że uniknął śmierci.

 

 

 

 Strona 30.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 Wpis na stronie 30:

 

 

Następny kombatant to Ob. Jandzio. Najpierw był na szkole w Rzeszowie. W grudniu przyszedł rozkaz aby przygotować się na front pod Warszawę. Wkrótce przyszło odwołanie rozkazu.
Z tym, że wszyscy zostali bez butów. Następnie zostali przydzieleni do Białego Stoku. Oni szkolili jako instruktorzy szkolenia wysyłali na front. Został zwolniony w 1947 roku.
Jako jedyna kobieta głos zabrała Ob. Łomańska. Wprawdzie nie brała udziału w akcji na front, ale również miała dość bogate wspomnienia. Mąż jej brał udział w Powstaniu w Warszawie. Wraz z koleżanką postanowiła

 

 

 

 

 Strona 31.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 Wpis na stronie 31:

 

 

dostać się do męża. Niemniej nie udało się jej to. Ponieważ kiedy dotarła do Warszawy, nie znalazła ulicy ani adresu. Mąż jej zginął o czym została zawiadomiona później.
Kolejny kombatant to Ob. Sądej dla którego wojna trwała od 1941 r. do 1948 r. W 1947 r. został wcielony do dywizji w Wałczu a pułk jego walczył z bandami
antypolskimi i antyradzieckimi.
Wspominał on o bandytach pod płaszczykiem milicji. W tym czasie był w kompanii piechoty. Akcja miała miejsce w lesie. Jako pierwszego spotyka milicjanta udającego pijanego, który natychmiast strzela dając sygnał dla całej bandy

 

 

 

 Strona 32.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 Wpis na stronie 32:

 

 

Około 25% zginęło. Było to pierwsze spotkanie ze śmiercią. Za nieudaną akcję ponosza winę dowódcy. To były czasy powojenne. A czasy wojenne, to wojna z Rosją. W 1940 r. zacżł się wywóz na Sybir. Z rzeszowskiego wywozili naszych ludowistów. Pierwszy wywóz 10 lutego, następny 14 lutego. Wszyscy pozostali do maja. W 1941 r. wkroczyli Niemcy, wtedy powstała milicja ukraińska. Do obrony powstał oddział samoobrony. Niemcy jeżdżąc na obławy, na kontrolę to nie wiedzieli o każdych posterunkach. 

Kombatant Ob. Popytak, którego wojna zastała w wojsku. Był wtedy na manewrach w lesie. Wojsko zbiera się. Jadą do Sandomierza. W Sandomierzu wcale nie wiedzą, że wojna

 

 

 

 

 Strona 33.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 Wpis na stronie 33:

 

 

Cieszą się, że rezerwa a tu wojna. Przydzielony do magazynu, do sztabu, do telefonu. Następnie na Przemyśl, na obronę Sanu. Ulotki niemieckie o poddaniu Przemyśla. Nie walczyli z Niemcami, oddali się do niewoli. Zostali przydzieleni do cukrowni w Przeworsku. Uciekł z tamtąd do domu, trzy noce spędzając w kartoflach. Przez San dostał się do domu. Dostał kartkę powołania do Dobromila, dostali polskie mundury. Poszedł do Przemyśla na szkołę, a z tąd 7 stycznia 1944 r. na front. Był po lewej stronie Pragi. Największe przeżycie to gotowane kartofle, zapach.
Osobą, która jako pierwsza dotarła do Żarowa, był kombatant

 

 

 

 

 Strona 34.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 Wpis na stronie 34:

 

 

Ob. Rzeczycki, który we wrześniu 1945 r. dotarł do Wrocławia. W Żarowie było wtedy mało ludzi. Jako ostatni głos zabrał Ob. Więckowski Józef, który przyjechał do Żarowa w 1945 r. we wrześniu. Zaopatrzenie Żarowa było dobre. Przystąpił do pracy w ŻZMO, a jedzenie na stołówce. Żarów nie był zmieniony. 

Na zakończenie całego spotkania wszyscy kombatanci złożyli podpisy w księdze pamiątkowej.

10 podpisów nieczytelnych złożonych pod tekstem

 

 

 

 

 Strona 35. Wklejono dwa zaproszenia...

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 

Zaproszenie 1 ze strony 35

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 

 

 Zaproszenie 1 ze strony 35, treść

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 Treść zaproszenia 1:

 

 

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
i Powiatowej Rady Narodowejw Świdnicy, Wydział Kultury
zaprasza na
Uroczystość Dnia Działacza Kulturyktóra odbędzie się w dniu 30 maja 1973 r. o godz. 14.00 w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury.

W porgramie:
-część oficjalna
-część artystyczna (J. Jurandot "Rachunek nieprawdopodobieństwa" w wykonaniu PTD w Jeleniej Górze (PTD - Państwowy Teatr Dramatyczny - przyp. red.)

 

 

 

 

 Zaproszenie 2 ze strony 35

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

Treść zaproszenia 2:

 

 Zaproszenie. Ob. Koszeluk Jadwiga proszony(a) jest na zebranie z młodymi wyborcami, które odbędzie się w Klubie "Ruch" w Mrowinach 7.12.1973 r. o godz. 18.00

 

 

 

 Strona 36.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 Wpis na stronie 36:

 

 

W dniu 25.05.1973 r. o godz. 17.00 odbył się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarowie konkurs pt "Świdnica i okolice". Jednym z gości zaproszonych był naczelnik miasta i gminy w Żarowie Ob. Jerzy Puterko.
W konkursie udział wzięli: Grażyna Szubart, Waleria Potępa, Zenobia Chołody. Przy równej ilości punktów zostały przyznane pierwsze trzy miejsca ex equo. Na zakończenie zostały wręczone nagrody książkowe.

 

 

 

 Strona 37. Wklejono trzy zaproszenia

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 

 

 Dwa zaproszenia wklejone na stronę 37 z tekstem na okładce: Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji. (M. Dąbrowska)

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 Tekst zaproszeń skierowanych imiennie do Janiny Bogusławskiej i Jadwigi Koszeluk:

 

 

 

Świdnicka Biblioteka Publiczna
zaprasza na:
Zjazd Czytelniczy
26 maja 1973 roku godz. 17.00
Sala Teatru Świdnickiego
Ośrodka Kultury, Rynek 43 

 

 

 

Jedno zaproszenie wklejone na stronę 37 z tekstem na okładce: "Jest nakazem rozumu i serca aby uczeni wszystkich krajów podjęli szczery i owocny dialog na temat roli i zadań nauki we współczesnym świecie" (Apel uczonych świata)

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 

 

 Jedno zaproszenie wklejone na stronę 37 z tekstem na okładce: "Jest nakazem rozumu i serca aby uczeni wszystkich krajów podjęli szczery i owocny dialog na temat roli i zadań nauki we współczesnym świecie" (Apel uczonych świata)

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

  Tekst zaproszenia skierowanego imiennie do Krystyny Moczulskiej:

 

 

 

 Wydział Oświaty i Wychowania oraz Kultury w Świdnicy wraz z Powiatową Radą Rozwoju Kultury zaprasza na uroczystą inaugurację roku kulturalnego i sezonu artystycznego 1973/1974 któa odbędzie się w dniu 8 października 1973 roku w Klubie "Barburka" w Strzegomiu o godz. 15.30


Program:
1. Główne kierunki rozwoju kultury
2. Wręczenie odznaczeń
3. Część artystyczna 

 

 

 

 Strona 38.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 Wpis na stronie 38:

 

 

W dniu 28 lutego 1974 roku odbyło się spotkanie z okazji XXX-lecia PRL. Spotkanie zorganizowane zostało przy współudziale Koła ZBOWiD ( Związek Bojowników o Wolność i Demokrację - przyp. red.), oraz Koła Przyjaciół Biblioteki.

 

pod tekstem złozono dziesięć podpisów

 

 

 

 

 Strona 39.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 Tekst ze strony 39,trudny charakter pisma nie pozwala odczytać 100% tekstu, prosimy o pomoc:

 

 

Nie bardzo to ładnie po tak pięknie i ..... przygotowanym spotkaniu, po długiej rozmowie w niepowtarzalnej atmosferze zainteresowania i zrozumienia ...... tylko zdawkowe podziękowanie, ale cóż - nawet kunsztowne strofy sonetu nie udźwigną tak wspaniałego spotkania. pełen zachwytu szczerego - Krzysztof Coriolan


16 V 1974 r.

 

 

 

Zaproszenie na spotkanie autorskie z Krzysztofem Corolianem

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 

Tekst z zaproszenia wklejonego na stronie 39:

 

 

 

 Bibliotek Publiczna Miasta i Gminy w Żaowie zaprasza na spotkanie autorskie z Krzysztofem Corolianem, które odbędzie się w dniu 16 V 1974 r. o godz. 17.00 w lokalu kina w Żarowie.

 

 

 

 

 Strona 40.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 Wpis na stronie 40:

 

 

Dziękujemy za zaproszenie na spotkanie ze społeczeństwem Żarowa, którego organizatorem i inicjatorem był Zarząd Biblioteki w Żarowie w dniu 24 IV 1975 r.
W spotkaniu brali udział:
1. Kol. Stryciuk Stanisław - Prezes Koła ZBOWiD w Żarowie
2. Kol. Capała Stanisław Przewodniczący K. Propag.
3. Kol. Rzeczycki Wacław - Sekretarz
4. Kol. Bayden (?) Zbigniew V-ce Prezes
5. Kol. Sądej Wawrzyniec Członek Zarządu
6. Kol. Polak Edward - Sekretarz Komisji Historycznej Powiatowego Zarządu Oddziału ZBOWiD w Świdnicy.

Poniżej tekstu sześć nieczytelnych podpisów

 

 

 

 

 Strona 41.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 Wpis na stronie 41:

 

 

19 V 1974 r.
Impreza zorganizowana prez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Żarowie z okazji Dnia Kultury Wsi Polskiej. Impreza Odbyła się w Mrowinach. Zaproszono miejscowe i powiatowe władze. Naczelnik Miasta i Gminy w Żarowie Tow. Stanisław Wachowiak wrczył statut Kierowniczce biblioteki Ob. Janinie Bogusławskiej. Nastepnie wręczono nagrody pieniężne pracownikom biblioteki i kierownikom punktów bibliotecznych. Nagrody książkowe wręczono aktywnym czytelnikom i działaczom społecznym. Odbyły się również ciekawe konkursy i niespodzianki. Na zakończenie - program o charakterze rozrywkowym.

 

 

 

 Fotografia ze strony 41, autor nieznany, Mrowiny (najprawdopodobniej boisko sportowe), autor zdjecia nieznany, ktoś rozpoznaje osoby???

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 

 

 Strona 42.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 Wpis na stronie 42:

 

 

Dnia 11 XI 1974 r. odbyło się w Bibliotece Miejsko-Gminnej spotkanie członków Koła Miłośników Biblioteki, zorganizaowane z okazji XV Rocznicy istnienia Koła.
Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, było okazją do wymiany poglądów, doświadczeń i planów na przyszłość.
Aktywnym działaczom wręczono drobne upominki.

Pod tekstem podpisało się ośmioro członków Koła

 

 

 

 Strona 43.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 Treść zaproszenia 1 ze strony 43:

Komitet organizacyjny obchodów Święta Pracy 1 Maja w Żarowie

zaprasza Janinę Bogusławską na uroczystą akademię 1 Majową

która odbędzie się w dniu 30 IV (1973?) o godzinie 18.00 w Świetlicy DZCH w Żarowie

 

Wnętrze drugiego zaproszenia wklejonego na stronę 43 

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 Treść drugiego zaproszenia wklejonego na stronę 43:

Komitet Organizacyjny Obchodu XXV-lecia Miejska Biblioteka w Strzegomiu zaprasza
Miejską Bibliotekę Publiczną w Żarowiena imprezę p.t. "Spotkanie z Jubilatką" które odbędzie się w dniu 18 V 1973 r. o godz. 17.00 w sali klubu "Barburka" przy ul. Tadeusza Kościuszki 10 /koło poczty/


W programie:
1. Otwarcie punktu bibliotecznego
2. Informacje o dorobku XXV-lecia MBP
3. Wręczenie nagród
4. Spotkanie z pisarką wrocławską Krystyną Pająkową autorką min. książki pt "Ucieczka od zapachu świec".

 

 

 Strona 44.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 Wpisy na stronie 44:

 

 

Z okazji X-lecia pracy kierownictwa biblioteki w Żarowie w dniu 28 II 1975 r. KMiG PZPR w Żarowie składa gratulacje i życzenia owocnej pracy na niwie krzewienia kultury i oświaty naszego regionu


(złożono nieczytelny podpis)

 

 


Z okazji X-lecia pracy Kierownictwa Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Żarowie 28 II 1975 r, oraz w Rocznicę XXX-lecia wyzwolenia i przyłączenia Ziem Zachodnich do Macierzy Zarząd Koła ZBOWiD w Żarowie skłąda serdeczne podziękowanie i życzy owocnej pracy na odcinku rozwoju czytelnictwa i krzewienia kultury.


(złożono dwa nieczytelne podpisy)

 

 

 

 Strona 45.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 Treść wpisu na stronie 45:

 

 

W dniu 28 lutego 1975 roku obchodziliśmy X-lecie pracy Kierownictwa Biblioteki Publicznej w Żarowie i z tej to okazji, oraz XXX-lecia powrotu Ziem Zachodnich do Macierzy składam życzenia dalszego rozwoju czytelnictwa rozwoju istniejącej biblioteki.
Urząd Miasta i Gminy w Żarowie

(złożono dwanaście podpisów nieczytelnych)

 

 

 

 

 Strona 46.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 Wnętrze zaproszenia 1 ze strony 46:

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 Treść zaproszenia 1 ze strony 46:

 

 

 

Wydział Kultury i Sztuki dla miasta Wrocławia i Województwa Wrocławskiego Urząd Miasta i Powiatu w Świdnicy Samorząd Robotniczy Świdnickiej Fabryki Wagonów, 
zapraszają na Inaugurację Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy


5 V 1974 roku, o godz. 14.00
Świdnicki Ośrodek KulturyŚwidnica, Rynek 43, Sala Widowiskowa

 

W programie:
godz. 14.00-14.15 - Zagajenie i powitanie gości
godz. 14.30 - Referat okolicznościowy
godz. 14.45 - Program rozwoju kultury w środowisku robotniczym na przykładzie Świdnickiej Fabryki Wagonów
godz. 15.00 - Część artystyczna w wykonaniu amatorskich zespołów artystycznych w Świdnicy
Imprezy towarzyszące
Kiermasz Książek, Rynek godz. 10-18.00
Wystawa fotogramów Świdnickiej Fabryki Wagonów w ŚOK w hallu sali widowiskowej

 

 

 

Wnętrze zaproszenia 2 ze strony 46 

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 Treść zaproszenia 2 ze strony 46:

 

 

 

 

Rada Rozwoju Kultury i Świdnicki Ośrodek Kultury zapraszają
na Miejską Inaugurację Roku Działalności Kulturalnej 1975/1976

11 X 1975 r.

 

Program:

godz. 10.00 - Otwarcie wystawy fotograficznej pn. "Działacze, twórcy kultury i ich praca". (hall Świdnickiego Ośrodka Kultury)

godz. 10.30 - Spotkanie towarzyskie działaczy i pracowników resortu kultury. (Klub Robotniczy ZWAP, ul. Marchlewskiego12)

 

 

 

 

 Strona 47.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 

 

 Rewers pocztówki z Muzą ERATO

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

Tekst na odwrocie pocztówki z Muzą Erato:

 

 

 

 Serdeczne życzenia Noworoczne wszystkim pracownikom przesyła dyrekcja MBP w Świdnicy

Świdnica 31 XII 1975 r.

 

 

 

 Wnętrze kartki z życzeniami

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

Tekst w kartce z życzeniami:

 

 

 

Z okazji Międzynarodowego Roku Kobiet i święta Dnia 8 marca miłym pracownicom Miasta i Gminy, składa serdeczne życzenia Zarząd Koła ZBOWiD w Żarowie.  Zarów dn. 8.03.1975 r.

 

 

 

 

 Strona 48.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 Wpisy na stronie 48:

 

 

8 V 1975 r.
Spotkanie z uczestnikami konkursu pt "Zielone Serce Dolnego Śląska". Wręczenie nagród za prace konkursowe. Na zakończenie odbył się konkurs p.t. "Wszystko o książkach". Również uczestników konkursu nagrodzono nagrodami w postaci książek.

 

 

 

9 X 1975 r.
Impreza w związku z Inauguracją Roku Kulturalno-Oświatowego 1975/76. Krótka informacja z działalności Kulturalno-Oświatowej na terenie gminy Żarów. Uroczyste wręczenie nagród pieniężnych kierownikom punktów bibliotecznych. Wręczenie dyplomów i upominków działaczom społecznym z miasta i terenu. Spotkanie z autorem Lotharem Herbstem z Wrocławia.

 

 

 

 Strona 49.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 Wpis na stronie 49:

 

 

Żarów, 9 X 1975 r.

(Poza datą nie możemy rozczytać tekstu - prosimy o pomoc w odszyfrowaniu)

 

 

 

 

Otwarte wklejone zaproszenie na stronie 49 

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 Tekst zaproszenia:

 

 

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza Ob. Janinę Bogusławską na Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Działacza Kulturydnia 5 VI 1976 r. o godz. 14.00
Sala Teatralno-imprezowa ŚOK

 

 

 

 

 Strona 50.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 Wpis na stronie 50:

 

 

Dla wszystkich czytelników Biblioteki wspaniałych przeżyć przy literaturze - wiele jasnych dni w życiu - Krystyna Pajpkowa


Żarów dnia 19 V 1976 r.

 

 

 

Wklejone na stronie 50 zaproszenie 

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 Tekst zaproszenia ze strony 50:

 

 

 

Terenowy Zarząd Ligi Kobiet przy PiMBP (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna - przyp.red.)w Świdnicy zaprasza
Ob. Janinę Bogusławską w dniu 12 III 1975 r. o godz. 10.00 na uroczyste szkolenie "Czytelnia"

 

 

 

Kartka z życzeniami wklejona na stronie 50 

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 

Treść kartki z życzeniami ze strony 50:

 

 

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet najlepsze życzenia składa Dyrekcja Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Wałbrzychu.

 

Wałbrzych, dnia 8 marca 1976 roku

 

 

 

Strona 51

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 Zaproszenie 1 na stronie 51- okładka tył i przód

 kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

Wewnętrzna strona zaproszenia 1

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 Treść zaproszenia 1 ze strony 51

 

 

Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu

zaprasza
na uroczystość z okazji
Dnia Działacza Kultury


24 V 1976 rok, Państwowy Teatr Dramatyczny Wałbrzych, Plac Teatralny 1

 

W Programie:
- wystąpienie okolicznościowe Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urżedu Wojewódzkiego
- wręczenie odznaczeń i nagród
- występ artystyczny

 

 

 

 Treść zaproszenia 2 ze strony 51:

 

 

Komitet Organizacyjny Turnieju Gmin - 76
ma zaszczyt zaprosić Ob. Janinę Bogusławską
na imprezę półfinałową, która odbędzie się dnia 6 VI 1976 r. o godz. 11.00 na stadionie w Strzegomiu.

 

 

 

 Treść zaproszenia 3 ze strony 51:

 

 

Ob. Janina Bogusławska zaproszona na Pokaz Żywieniowy, który odbędzie się w Ośrodku Praktyczna Pani, połączony z Andrzejkami


dnia 30 XI 1976 r. o godz. 18.00

 

 

Pozostałe strony zaproszenia 3 ze strony 51

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 

 Pozostałe strony zaproszenia 3 ze strony 51

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 

 Pozostałe strony zaproszenia 3 ze strony 51

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 

 Strona 52.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 Wpisy na stronie 52:

 

 

 

25 VI 1976 r. Uroczyste zebranie Koła Przyjaciół przy bibliotece z udziałem czytelników. W programie: sprawozdanie z działalności zarządu. Krótka informacja o działalności Koła i nakreślenie planu pracy. Wybór nowego zarządu Koła. Dyskusja przy kawie.

 

 

 

20 VIII 1976 r. Wieczornica pod hasłem " Czy znasz swój kraj". Wieczornicę przeprowadzono w formie quizu z udziałem młodzieży.

 

 

 

25 XI 1976 r. Spotkanie z ludźmi złotego wieku. Nawiązanie współpracy z Klubem Seniora.

 

 

 

27 X 1976 r. Inauguracja roku kulturalno-oświatowego 1976/1977. Spotkanie z przedstawicielami WDK i władzami Miasta i Gminy z udziałem czytelników i działaczy społecznych. Nawiązanie współpracy z nowopowstałym Żarowskim Ośrodkiem Kultury

 

 

 

5 XI 1976 r. Udział w zorganizowaniu akademii poświęconej 59-rocznicy Rewolucji Październikowej

 

 

 

 Strona 53.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 Wpis na stronie 53:

 

 

Spotkanie z okazji wygłoszenia prelekcji na temat "Walka o pokój i bezpieczeństwo świata" przez lektora KW. ZSL. ob. Stanisława Miazgi w dekadę "Człowiek Świat Polityka"

 

Żarów dn. 26 XI 1972 r.

Podpis nieczytelny lektora oraz dziesięciorga uczestników

 

 

 

 Strona 54. 

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 Wpis na stronie 54:

 

 

30 XI 1976 r. Tradycyjne Andrzejki. Wróżby, gry i zabawy towarzyskie.

 

 

 

Wklejona na stronie 54 kartka (okładka)

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 Tekst widoczny po otwarciu kartki

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 Tekst w kartce:

 

 

Dalszych sukcesów w upowszechnianiu czytelnictwa, pomyślności w pracy i życiu osobistym wszystkim współpracownikom z okazji Nowego Roku życzą: Dyrekcja Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Rada Zakładowa ZZPKiSz.


Grudzień 1976 r.

 

 

 

 Strona 55.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 Wpisy na stronie 55:

 

 

Spotkanie z okazji Dnia Pamięci Narodowej - 23 IV 1976 r. było przyjemne i pożyteczne. W spotkaniu uczestniczył Kol Słomski (?) Stefan. Aby było więcej takich spotkań.


podpisał płk. (?) Czesław Bartkiewicz
Swój podpis złożył również Stefan Słomski

 

 

 

Rok 1977

 

Styczeń

 

Miesiac styczeń: obchody Wyzwolenia Warszawy. 12 I 1977 roku. Wieczornica p.t. "Spotkanie z Warszawą". Zapoznanie młodzieży z historią Warszawy. Wykonano gazetkę o Warszawie.

 

 

 

 

 Strona 56.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

Wpis na stronie 56:

 

 

 

10 II 1977 r. 15 rocznica śmierci Władysława Broniewskiego. Pogadanka na temat sylwetki pisarza.

 

 

 

1-28 luty 1977 r. Wystawka książek z literatury rolniczej.

 

 

 

 Zaproszenie wklejone na stronie 56

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 Zaproszenie imienne dla Janiny Bogusławskiej z tekstem:

 

 

Z okazji "Międzynarodowego Dnia Kobiet" Komisja Kobiet Pracujących zaprasza na uroczystą akdemię, która odbędzie się w dniu 5 III 1977 r. o godz. 18.00 w świetlicy Dolnośląskich Zakładów Chemicznych.

 

 

 

 

 

 Strona 57.

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

 

 

 Kartka z życzeniami wklejona na stronie 57...

kronika biblioteka zarow cz1 (1)

 

 

 

Tekst z kartki wklejonej na stronie 57:

 

 

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet wszelkiej pomyslności w pracy zawodowej, zdrowia i radości w życiu osobistym wszystkim współpracownicom życzy Dyrekcja i Rada Zakładowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Wałbrzychu.

 

Marzec 1977 r.

 

 

 Wpis na stronie 57:

 

 

 

 6. III. 1977 r. Udział trzech uczestników w eliminacjach wojewódzkich w konkursie "Kultura i estetyka w życiu codziennym". Zajęcie IV - miejsca przez czytelnik Marię Kowalską.

 

 

 

 

 Ciąg dalszy nastąpi...

 

 

 

Zwracamy się z prośbą do czytelników niniejszego wpisu o pomoc w uzupełnianiu wiedzy o żarowskiej bibliotece. Jeśli braliście udział w spotkaniach, prelekcjach, konkursach i innych imprezach związanych z nasza biblioteką i posiadacie dokumenty, dyplomy, noty gratulacyjne, fotografie itp., prosimy o ich udostępnienie do skopiowania...

 

 

 

 

 


 Przygotował : Matthias