Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Dziś kolejna, trzecia część Kroniki Szkoły Podstawowej w Kalnie. W niniejszej publikacji zaprezentujemy skany poszczególnych stron, ale także przepisaną - dla ułatwienia odczytania jej treści – wersję. Zapraszamy do lektury i zachęcamy do powiadamiania wszystkich, którym mogą nie być obojętne losy mieszkańców Kalna po wojnie. Jednocześnie prosimy wszystkich, którzy mogliby wzbogacić niniejszą publikację prywatnymi dokumentami, zdjęciami itp. o dzielenie się nimi...

 

Okładka zeszytu wykonana z grubej kartki z bloku technicznego lub podobnej, z ręcznie wykonanym napisem KRONIKA, oraz szkicem szkoły w Kalnie

 

 

Część trzecia - okres od 1960 - 1970


Ze względu na dość obszerny zakres informacji zawartych w niniejszej kronice, postanowiliśmy podzielić jej publikację na cztery części. Bieżąca, trzecia część zawiera zapiski z lat (wrzesień) 1960 - (wrzesień) 1970. Aby przeczytać i obejrzeć część pierwszą (wrzesień) 1946 - wrzesień 1950 (strony 1 - 27) kliknij TUTAJ, część drugą, kliknij TUTAJ, natomiast część czwarta i ostatnia - lata 70-te, jest w przygotowaniu. Tak jak zapowiadaliśmy, z czasem pojawia się coraz więcej obrazów - zdjęć i wycinków z prasy, przez co kronika zyskuje na swej atrakcyjności. Wiele osób będzie mogło rozpoznać siebie, bądź swoich rodziców czy dziadków z lat szkolnych. Dla wielu osób będzie to niesamowita podróż do przeszłości, ale gwarantujemy, że znajdzie się dużo takich osób, którym wrócą wspomnienia z dzieciństwa. Kronika założona została przez Stefanię Czerską, pierwszą nauczycielkę i pierwszą kierowniczkę szkoły w Kalnie. Śledząc jednak poszczególne wpisy, widać różne charaktery pisma, niestety wpisy nie są autoryzowane, dlatego przyjmujemy, że było to zadanie kierownika szkoły.

 

strona 120

 

(str. 120) Początek wpisu z 1 września 1960 zapisano jeszcze pod koniec ostatniej strony poprzedniego opracowania TUTAJ, dlatego nie zamieszczam ponownie skanu tej strony, tylko fragment zapisanego na niej tekstu.

1960

1 września (1960)

Odbyły się egzaminy poprawkowe. Spośród 3 zdających 2 zdało, a 1 pozostało w tej samej klasie.

 

strona 121

 

(str. 121)

1960

Jednocześnie miał miejsce uroczysty apel, z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 1960/61. O godzinie 9.00 dzieci wysłuchały przemówienia Ministra Oświaty. W bieżącym roku szkolnym szkoła liczy 137 dzieci. W kl. I jest 27, kl.II -18, kl. III-26, kl. IV-23, kl. V-18, kl. VI-14, kl. VII-11.

22 września (1960)

Wszystkie dzieci pojechały autobusami MPGiK w Świdnicy na wycieczkę do ziemi nysko-otmuchowskiej. Trasa prowadziła przez Świdnicę, Dzierżoniów, Ząbkowice Śląskie, Paczków, Otmuchów, Nysę. W Ząbkowicach dzieci zwiedziły Krzywą wieżę, w Paczkowie - mury obronne oraz twierdzę; w Otmuchowie jezioro słynne oraz renesansowy rynek, w Nysie natomiast dwie słynne wieże : gotycką i renesansową, tzw wrocławską i ziębicką oraz zabytkowe kamieniczki z epoki renesansu. Dużo dzieci z uwagą zapisywało objaśnienia przewodników.

 

strona 122

 

(str. 122)

1960

12 października (1960)

Dzieci wzięły udział w uroczystym poranku, zorganizowanym z okazji Dnia Wojska Polskiego. Okolicznościową pogadankę wygłosiła nauczycielka historii Zofia Barańska. Część artystyczną przygotowały dzieci pod kierunkiem swoich wychowawców.

14 października (1960)

Dziś odbyła się wycieczka pociągiem do Wrocławia. Dzieci oglądały w kinie "Śląsk" znakomity film produkcji polskiej pt. "Krzyżacy". Chociaż seans trwał blisko 4 godziny, dzieci z ogromnym zainteresowaniem patrzyły na panoramiczne obrazy. Seans filmowy był wspaniałą lekcją historii, obyczajów i kultury polskiej.

 

strona 123

 

(str. 123)

1960

5 listopada (1960)

Uroczysta akademia z okazji 43-rocznicy Rewolucji Październikowej. W częci oficjalnej został wygłoszony referat przez uczennicę kl. VI Barbarę Dubicką. Na część artystyczną składały się okolicznościowe deklamacje, pieśni i inscenizacje.

21 listopada (1960)

Szkołę odwiedził "Teatrzyk Magiczny". Dzieci żywo interesowały się pokazem sztuk, do których sprawności nabiera się drogą żmudnych i wytrwałych ćwiczeń.

7 grudnia (1960)

Teatr Młodzieżowy z Wrocławia wystawił w świetlicy fabryki "Silesia" sztukę sceniczną pt. "Szatan VII klasy". W godzinach popołudniowych dzieci udały się do Żarowa na tę sztukę.

 

strona 124

 

(str. 124)

1961

15 stycznia (1961)

Uroczystość choinkowa. Dzieci wesoło bawiły sie przy choince noworocznej, urządziły występy. W uroczystości brała udział cała wieś.

(Poniżej wklejono zdjęcie z podpisem)

Nauczycielka Zofia Barańska przed gmachem szkoły w Kalnie.

 

strona 125

 

(str. 125)

1961

12 kwietnia (1961)

Za pięć dni wybory! Dziś dzieci wysłuchały odpowiedniej pogadanki o wyborach. Rozumieją one dobrze doniosłość tego faktu w naszym życiu politycznym i gospodarczym. To też biorą udział w akcji propagandowej przed wyborami, redagując gazetkę, rozwieszając afisze oraz wprowadzają problemy wyborcze pod dach rodzinnego domu.

(Mowa o wyborach do rad narodowych w Polsce przeprowadzonych 16 kwietnia 1961 roku. Były to wybory do rad narodowych w PRL, równocześnie z wyborami do Sejmu, na podstawie uchwały Rady Państwa z 29 grudnia 1960 roku. Wybierano radnych do : wojewódzkich rad narodowych, powiatowych rad narodowych, miejskich rad narodowych, dzielnicowych rad narodowych, rad narodowych osiedli i gromadzkich rad narodowych. Państwowa Komisja Wyborcza podała, że frekwencja wyniosła 94,8%, a na listę Frontu Jedności Narodu (FJN) głosowało 98,3 % ważnych głosów. Innych list nie było. - przyp red.)

29 kwietnia (1961)

Uroczysty apel i akademia dla uczczenia Święta Pracy.

1 maja(1961)

Świeto Pracy! Dorośli, młodzież i dzieci udali się do Żarowa na uroczystości 1-Majowe.

7 maja (1961)

Odbyła się akademia w Kalnie, zokazji Dni Oświaty Książki i Prasy. Udział wzięli również dorośli i młodzież. Celem akademii

 

strona 126

 

(str. 126)

1961

było ukazanie wartości książki i prasy oraz propaganda czytelnictwa wśród szerokich mas.

1 czerwca (1961)

Międzynarodowy Dzień Dziecka. W Kalnie odbyła się uroczysta akademia z udziałem wsi, a następnie dzieci zorganizowały pochód przez wieś, w charakterystycznych strojach.

21 czerwca (1961)

Dzieci były dziś na wycieczce w Książnie, gdzie zwiedziły stary piastowski zamek. W 1956 roku gościła tu również wycieczka z naszej szkoły.

22 czerwca (1961)

Uczniowie kl. VII ukończyli dziś szkołę podstawową. W kl. VII było ich 11, wszyscy otrzymali świadectwo ukończenia i pragną uczyć się dalej. W rzewnej chwili pożegnania wzięła udział cała szkoła i rodzice absolwentów.

 

strona 127

 

(str. 127)

1961

24 czerwca (1961)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 1960/61. Po okolicznościowej akademii nastąpiło rozdanie świadectw. W ostatnim dniu roku szkolnego, szkoła liczyła 123 uczniów. W tym w kl. I-26, w kl. II-19, kl. III-26, kl. IV-20, kl. V-18, kl. VI-14. Promowanych zostało 110; natomiast 13 nie otrzymało promocji w tym w kl. I-2, kl. III-4, kl. IV-2, kl.V-3, kl. VI-2

1 września (1961)

Nowy rok szkolny 1961/62 rozpoczęło 146 dzieci, w tym 25 dzieci rozpoczęło naukę w kl. I. Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego odbyła sie na podwórzu szkoły w Kalnie, o godzinie 8.00. Wszyscy absolwenci z ubiegłego roku szkolnego uczą się dalej w szkołach zawodowych.

 

strona 128

 

(str. 128)

1961

20 września (1961)

Całodzienna wycieczka autobusem MPK w Świdnicy, po Ziemi Kłodzkiej. Trasa prowadziła przez Świdnicę, Ząbkowice Śląskie, Kłodzko, Bardo Śląskie, Polanię Zdrój, Wambierzyce, Stołowe Góry i Kudowę Zdrój. Dzieci zwiedziły krzywą wieżę w Ząbkowicach Śląskich, wały obronne w Kłodzku, góry w okolicach Barda Śląskiego, zabytki w Wambierzycach oraz osobliwości Kudowy Zdroju.

13 listopada (1961)

W świetlicy gromadzkiej artyści teatru zielonogórskiego, kukiełkowego odegrali przedstawienie pt. "Przygody Tomka Atomka", w którym wzięły udział dzieci naszej szkoły.

 

strona 129

 

(str. 129)

1962

(Na całej stronie zdjęcie z podpisem)

Budynek szkolny w Bożanowie

 

strona 130

 

(str. 130)

1962

12 stycznia (1962)

Doroczna choinka noworoczna. Uroczystości odbyły sie w budynku szkolnym w Kalnie. Zabawy, występy i wiele atrakcji.

2 lutego (1962)

"Młodzieżowa Jesień Przyjaźni". Wieczornica w budynku szkolnym w Kalnie, zorganizowana przez szkolne Towarzystwo Przyjaciół Związku Radzieckiego. Na wieczornicę złożyły się występy, deklamacje i śpiewy.

1 maja (1962)

Święto Pracy. Odbyła się uroczysta akademia. Harcerze wzięli udział w uroczystościach powiatowych w Świdnicy wraz z miejscowym Kółkiem Rolniczym.

6 maja (1962)

Na Dzień Oświaty, Książki i Prasy - uroczysta akademia, szeroka propaganda przez harcerzy czytelnictwa oraz zachęta do

 

strona 131

 

(str. 131)

1962

prenumeraty niezbędnych na wsi czasopism.

15 maja (1962)

Wałbrzyski Teatr Kukiełkowy wystawił w świetlicy gromadzkiej w Kalnie sztukę pt. "Dziad wszystko zjadł". W przedstawieniu wziely udział dzieci szkolne i pozaszkolne.

3 czerwca (1962)

Akademia i zabawy dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Dzieci otrzymały prezenty od Komitetu Rodzicielskiego.

10 czerwca (1962)

Akademia w świetlicy gromadzkiej dla uczczenia Święta Ludowego. Dzieci dały występy, na które złożyły się śpiewy, deklamacje, inscenizacje. Dzieci otrzymały cukierki. W akademii wzięła udział cała wieś.

 

strona 132

 

(str. 132)

1962

11 czerwca (1962)

Wycieczka całodzienna autobusem MPK w Świdnicy. Dzieci zwiedziły wykopaliska archeologiczne w Niemczy, przepiękny park w __________ , starożytną twierdzę na Srebrnej Górze oraz chodziły po Górach Stołowych, od strony Karłowa.

(Wykreskowane pole oznacza brak nazwy wspomnianego przepięknego parku w tekście, ale najprawdopodobniej autor miał na myśli Arboretum w Wojsławicach, które znajduje się w niedalekiej odległości od Niemczy. - przyp. red.)

23 czerwca (1962)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego. Akademia w Kalnie, na którą złożyły się przemówienia kierowniczki szkoły oraz przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego, następnie występy dzieci. Uroczystość zakończyła się rozdaniem świadectw i pożegnaniem. Nalezy podkreślić, że zakończenie roku dla absolwentów szkoły odbyło się 20 czerwca. Szkołę ukończyło 12 dzieci. Promocję otrzymało 137, a pozostało w tej samej klasie 6 dzieci.

 

strona 133

 

(str. 133)

1962

Troje absolwentów zostało przyjętych do Liceum Pedagogicznego w Świdnicy, pozostali będą uczyć się w szkołach zawodowych.

3 września (1962)

Inauguracja nowego roku szkolnego 1962/63. Przemówienie powitalne kierownika szkoły, przedstawiciela (PZPR) Zakładu Opiekuńczego. Dzieci również przywitały szkołę deklamacjami a nauczycielom i gościom wręczyły kwiaty. W bieżącym roku szkolnym naukę rozpoczęło 151 dzieci. Szkoła otrzymała piątą siłę, w osobie obywatelki Aleksandry Olczyk, tegorocznej absolwentki Liceum Pedagogicznego w Świdnicy.

(Wklejono zdjęcie legitymacyjne nauczycielki z podpisem)

Nauczycielka Aleksandra Olczyk

 

strona 134

 

(str. 134)

1962

Wklejono zdjęcie na całą stronę z podpisem)

Fragment zamku w Bolkowie

 

 

strona 135

 

(str. 135)

1962

20 września (1962)

Całodzienna wycieczka autobusem MPK ze Świdnicy do Jeleniej Góry, Bolkowa, Cieplic, Kamiennej Góry i Krzeszowa. W Bolkowie zwiedziły dzieci zamek Bolka I, we fragmencie którego mieści się muzeum. W Cieplicach były w Muzeum Ornitologicznym, gdzie widziały bogata kolekcję ptaków z terenu Śląska specjalnie, ale również i z innych terenów, nawet tropikalne. Do osobliwości Krzeszowa, nalezy stary, zabytkowy kościół z olbrzymią kaplica Piastów. Miła wycieczka zakończyła się w godzinach wieczornych.

7 listopada (1962)

Uroczysty poranek z kazji Rewolucji Październikowej, na który złożyły się występy dzieci i referat.

 

strona 136

 

(str. 136)

Rok 1963

11 stycznia (1962)

Choinka noworoczna w szkole. Liczny udział starszych. Wystepy i zabawy dzieci. Wiele atrakcji i niespodzianek.

23 lutego (1962)

Uroczysty poranek z okazji XLV rocznicy Armii Radzieckiej (45 rocznicy - przyp.red.)

27 kwietnia (1962)

Gromadzka Akademia w Mrowinach, dla uczczenia Święta Pracy. W części artystycznej udział dzieci tutejszej szkoły.

1 czerwca (1962)

Wycieczka, zabawy i gry z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.

20 czerwca (1962)

Zakończenie roku szkolnego dla klasy siódmej. Akademia, na którą złożyły się przemówienia i występy.

 

strona 137

 

(str. 137)

1963

Na 17 uczniów kl. VII, szkołę podstawową ukończyło 16.

27 czerwca (1962)

Całodzienna wycieczka szkolna do Legnicy, Legnickiego Pola i Wrocławia.

29 czerwca (1962)

Zakończenie roku szkolnego 1962/63. Liczny udział rodziców. Na uroczystość przybyli tegoroczni absolwenci szkoły. Akademia składała się z przemówień i występów.

(Poniżej tekstu wklejono 3 zdjęcia legitymacyjne z podpisami w kolejności)

J. Plewniak, W. Kutyba, K. Nosal

 

strona 138

 

(str. 138)

1963

1 września (1963)

Nowy rok szkolny 1963/64 rozpoczął się 2 września. W szkole zaszły duże zmiany. Zmieniło się grono nauczycielskie. Była kierowniczka szkoły Czerska Stefania odeszła na emeryturę. Nauczycielka Jastrzębska Krystyna została przeniesiona do szkoły w Żarowie. Obowiązki kierownika przejął Barański Jan. Wydział Oświaty przydzielił do szkoły nowe siły w osobie Czesławy Pawlik Edmunda Smagła i Józefa Eiflera.

(W związku z odejściem kierownika szkoły Pani Stefanii Czerskiej na emeryturę, obowiązek prowadzenia kroniki spada prawdopodobnie na nowego kierownika - Jana Barańskiego. Nie da się jednak oprzeć wrażeniu, że do tej pory wpisy dokonywane były różnymi charakterami pisma. Przyjmujemy jednak, że był to obowiązek kierowników szkoły, stąd ich nazwiska widniejące jako autorzy...)

12 stycznia (1964)

W świetlicy gromadzkiej w Kalnie odbyła się zabawa taneczna dla dzieci przy choince

 

strona 139

 

(str. 139)

1964

noworocznej. Zabawa przeplatana była występami. Zorganizowano tez wiele niespodzianek.

1 maja (1964)

W szkole odbył się poranek z okazji Święta Pracy. 1 Maja dzieci szkolne udały się do Żarowa, gdzie wzięły udział w wiecu a następnie w pochodzie.

1 czerwca (1964)

Na boisku gromadzkim w Kalnie odbyły się gry, zabawy i tańce z okazji Dnia Dziecka. Atrakcją było losowanie nagród dla uczestników "Sztafety oszczędnych".

9 czerwca (1964)

Uczniowie klas starszych wyjechali na wycieczkę do Gdańska,

 

strona 140

 

(str. 140)

(Na całej stronie wklejono grupowe zdjęcie dzieci pod fontanną Neptuna w Gdańsku, bez podpisu)

 

strona 141

 

(str. 141)

Gdyni, Sopot, Oliwy. Dzieci zwiedziły zabytki Gdańska, Oliwy (organy w katedrze, park) port i molo. Wielką atrakcją była przejażdżka na statku "Maryla".

20 czerwca (1964)

Wszyscy uczniowie kl. VII ukończyli Szkołę Podstawową. Uroczystości pożegnania szkoły odbyła się o godz 16.00. Po części oficjalnej zorganizowano zabawę. Na uroczystości byli obecni rodzice i członkowie Komitetu Rodzicielskiego.

25 czerwca (1964)

Zakończenie roku szkolnego 1963/64. Na uroczystość złożyły się przemówienia i występy dzieci.

 

strona 142

 

(str. 142)

1964

(W lewym górnym rogu wklejono zdjęcie legitymacyjne bez podpisu) Rok szkolny 1964/65 rozpoczęto 1 września. W gronie nauczycielskim zaszły nowe zmiany. Miejsce nauczyciela Edmunda Smagła zajęła Chruściel Alfreda. Wydział Oświaty przydzielił szósta siłę, wychowanke tej szkoły Nocoń Wiesławę.

30 września (1964)

SKBKiS zorganizowało dla młodzieży szkolnej poranek na zakończenie Miesiąca SFOS.

(SFOS - Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy – fundusz utworzony w 1945 w celu wsparcia odbudowy wojennych zniszczeń Warszawy. - przyp. red.)

7 październik (1964)

Młodzież klas I - V wyjechała na wycieczkę do Wrocławia.

12 październik (1964)

Z okazji 21 rocznicy powstania

 

strona 143

 

(str. 143)

1965

Ludowego Wojska Polskiego zorganizowano poranek dla młodzieży.

10 stycznia (1965)

Nowy Rok witali uczniowie występami artystycznymi i zabawą taneczną. Uroczystość odbyła sie w świetlicy.

22-24 kwietnia (1965)

Uczniowie klas V-VII wyjechali na wycieczkę do Warszawy. Zwiedzili tam Stary Rynek, Pałac Kultury, Dom Chłopa, Pałac w Łazienkach i Wilanowie. Wycieczka zbiegła się z obchodami 700 lecia Warszawy. Dzieci zobaczyły nową piękną Stolicę wraz z pomnikami: "Nieznanego Żołnierza, Bohaterów Getta, Warszawską Nike.

 

strona 144

 

(str. 144)

(Na całej stronie wklejone zdjęcie grupowe pod Pałacem Kultury bez podpisu)

 

strona 145

 

(str. 145)

1965

Młodzież Szkoły Podstawowej w Kalnie wraz z wychowawcami i przewodnikiem przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie.

1 Maja (1965)

Dnia 30 IV odbył się poranek z okazji Święta Pracy. A Maja dzieci szkolne udały się do Żarowe, gdzie wzięły udział w pochodzie i wiecu.

19 czerwca (1965)

Dnia 19 VI 1965 roku 23 absolwentów ukończyło Szkołę Podstawową. Była to ostatnia klasa w programie szkoły siedmioletniej.

24 czerwca (1965)

Zakończenie roku szkolnego 1964/65. Uroczystość odbyła się na świetlicy w Bożanowie z bogatym programem

 

strona 146

 

(str. 146)

1965

artystycznym

1 września (1965)

Nowy rok szkolny 1965/66 rozpoczęło 153 dzieci. Szkoła zaopatrzona została w aparat telewizyjny "Topaz". Zakupiono nowy sprzęt i pomoce naukowe. Zorganizowano gabinet fizyczno - chemiczny. We wszystkich klasach rozpoczęto realizację programu szkoły ośmioklasowej.

8 października (1965)

całodzienna wycieczka autobusem. Dzieci zwiedziły palmiarnię w Lubiechowie i zamki w Książnie i Bolkowie.

(Topaz był polskim odbiornikiem telewizyjnym, produkowanym przez zakłady WZT (Warszawskie Zakłady Telewizyjne), pod koniec lat 60. XX wieku.Był to odbiornik 21 lub 23 calowy (Topaz 23) przystosowany do odtwarzania telewizji czarno-białej, nadawanej według standardu OIRT w zakresach I-III pasma VHF, obejmujących 12 kanałów. Możliwe było wbudowanie konwertera do odbioru programów w zakresie IV pasma VHF. Odbiornik opracowano na drodze modyfikacji i rozbudowy odbiornika Agat. - przyp. red.)

 

strona 147

 

(str. 147)

1966

9 stycznia (1966)

Nowy Rok powitały dzieci zabawa przy dźwiękach orkiestry w świetlicy gromadzkiej.

30 kwiecień (1966)

W ramach obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego zorganizowano spotkanie ludności z oficerami Wojska Polskiego. Uczniowie wzięli udział w tej uroczystości i wystąpili z programem artystycznym.

1 czerwiec (1966)

Pod hasłem - Tysiąc Lat Państwa Polskiego - przebiegały uroczystości związane z Międzynarodowym Dniem Dziecka. Z pośród imprez artystycznych na uwagę zasługuje quiz, w którym wzięły udział trzy drużyny reprezentujące klasy V, VI, VII,

 

strona 148

 

(str. 148)

uczestnicy quizu popisywali się wiadomościami z historii Polski i znajomością lektury pt. "Psie Pole". Zwyciężyła drużyna kl. VII w składzie : Rudnik Zofia, Marzec Marian, Wąsik Edward. Zwycięska drużyna w nagrodę pojechała na wycieczkę do Wrocławia a pozostali uczestnicy otrzymali nagrody książkowe.

7 czerwca (1966)

48 dzieci wraz z wychowawcami wyjechało na wycieczkę do Wrocławia. Dzieci zwiedziły ZOO a prawdziwą atrakcją była żegluga po Odrze.

 

strona 149

 

(str.149)

Wklejone dwa grupowe klasowe zdjęcia z podpisami)

Uczniowie kl. I z wychowawczynią Wiesławą Nocoń.

Kl. II z wychowawczynią Czesławą Waliszek

 

strona 150

 

(str. 150)

(Na stronie wklejone 9 zdjęć legitymacyjnych uczniów z podpisami)

K. trzpiot, Z. Żurek, M. Trybuła, E. Borowska, T, Kołpak, T. Kańczuga, H. Pietruszka, R. Ćmiech, D.Makarska

 

strona 151

 

(str. 151)

24 czerwca (1966)

Zakończenie roku szkolnego 1965/66. Na uroczystość złożyły się przemówienia i występy artystyczne. Część absolwentów kl. VII odeszła do szkół średnich, z pozostałych utworzono kl VIII.

(Poniżej tekstu wklejono 3 zdjęcia legitymacyjne uczniów z podpisami)

Żak Krystyna, Wąsik Edward, Olszewska Halina.

 

strona 152

 

(str. 152)

Rok szkolny 1966/67

1 września (1966)

Rozpoczął się nowy rok szkolny. W związku z reformą szkolnictwa utworzono klasę ósmą i rozpoczęto realizację programu szkoły ośmioklasowej. Szkoła została zaopatrzona w pomoce naukowe i nowy sprzęt szkolny. W związku z reformą szkolnictwa nauczyciele podjęli studia ; Waliszek Czesława na SN (Studium Nauczycielskie - przyp. red.) w Jeleniej Górze filologię rosyjską, Zienkiewicz Wiesława na SN w Legnicy zajęcia techniczne i Eifler Józef na WSP (Wyższa Szkoła Pedagogiczna - przyp. red.) w Krakowie historię i filozofię.

 

strona 153

 

(str. 153)

(Na stronie wklejone 9 zdjęć legitymacyjnych uczniów z podpisami)

W. Siwek, L. Marzec, A. Richter, A. Repeć, . Wójcik, R. Śliwa, S. Brańka, J. Śliwa, M. Marzec.

 

strona 154

 

(str. 154)

12 października (1966)

W związku z Dniem Wojska Polskiego zorganizowano w szkole poranek w którym wzięli udział wszyscy uczniowie.

7 listopada (1966)

Z okazji rocznicy Rewolucji Październikowej odbył się w szkole uroczysty apel.

14 stycznia (1967)

Przy choince na świetlicy w Bożanowie odbyła się zabawa noworoczna.

2 lutego (1967)

W całym kraju uroczyście obchodzono 25 rocznicę powstania PPR. W klasach przeprowadzono na ten temat pogadanki. Podsumowaniem wszystkich prac

 

strona 155

 

(str. 155)

związanych z w/w rocznicą był poranek.

(PPR - Polska Partia Robotnicza - partia komunistyczna utworzona 5 stycznia 1942 roku w Warszawie w czasie okupacji niemieckiej, z inicjatywy Kominternu, przez przybyłych z ZSRR polskich komunistów z tzw. Grupy Inicjatywnej (zrzuconych przez lotnictwo radzieckie na spadochronach 28 grudnia 1941 w okolicach Wiązowny, poprzez połączenie organizacji Związek Walki Wyzwoleńczej (utworzonej we wrześniu 1941) z kilkoma istniejącymi konspiracyjnymi grupami komunistycznymi, takimi jak: „Młot i Sierp”, Stowarzyszenie Przyjaciół ZSRR, Grupa Biuletynu Radiowego, Spartakus, Sztandar Wolności oraz grupa „Proletariusz”. Autorem nazwy partii był Józef Stalin. Partia została utworzona z inspiracji kierownictwa politycznego ZSRR i podporządkowanego mu Kominternu, w realizacji planu politycznego Stalina wobec Polski. PPR miała być partią komunistyczną, działającą pod nazwą partii robotniczej, ukrywającą swoje podporządkowanie Międzynarodówce Komunistycznej. Z założenia miała prowadzić bieżącą działalność dywersyjną na rzecz ZSRR na okupowanym przez III Rzeszę terytorium II Rzeczypospolitej i być przeciwwagą dla Rządu RP na uchodźstwie i Polskiego Państwa Podziemnego. Wojskową organizacją PPR była Gwardia Ludowa (od stycznia 1944 jako Armia Ludowa). W styczniu 1943 r. PPR powołała organizację młodzieżową – Związek Walki Młodych. Organami prasowymi były m.in. „Trybuna Wolności” i „Trybuna Chłopska”. - przyp. red)

29 kwietnia (1967)

Na świetlicy w Bożanowie Odbyło się Uroczyste spotkanie Miejscowej ludności z oficerami Wojska Polskiego. Uroczystość zaszczycili przedstawiciele władz terenowych. Młodzież szkolna wystąpiła z programem artystycznym.

11 maja (1967)

Nauczycielka Waliszek Czesława zdała egzamin kwalifikacyjny.

 

strona 156

 

(str. 156)

16 maja (1967)

Młodzież starszych klas wyjechała na czterodniową wycieczkę. W pierwszym dniu zwiedzano Zakopane. Piękny styl i stroje góralskie podziwiała młodzież w Muzeum Tatrzańskim. Następnie kolejką wyjechano na Gubałówkę skąd oglądano wspaniały krajobraz górski. Przewodnik - Góral opowiadał gwarą góralską piękne baśnie i anegdoty o Chałubińskim i Sabale.

(Tytus Chałubiński urodził się 29 grudnia 1820 w Radomiu, zmarł 4 listopada 1889 w Zakopanem, syn Szymona i Teodozji z Wnorowskich – polski lekarz, profesor patologii, miłośnik przyrody. Był współtwórcą Towarzystwa Tatrzańskiego i jednym z pierwszych badaczy przyrody tatrzańskiej. Na jego cześć nazwano Wrotami Chałubińskiego jedną z przełęczy w głównej grani Tatr. Popularyzator Zakopanego, w dużym stopniu przyczynił się do rozwoju tej miejscowości. Jeden z prekursorów polskiego klimatolecznictwa; jego staraniem Zakopane zyskało pod koniec XIX wieku status stacji klimatycznej jako kurort wspomagający leczenie chorób płucnych. - przyp. red.)

(Sabała lub Sabalik, właśc. Jan Krzeptowski (ur. 26 stycznia 1809 r. w Kościelisku, zm. 8 grudnia 1894 r. w Zakopanem) – góral podhalański, honorowy przewodnik tatrzański, muzykant, myśliwy, gawędziarz i pieśniarz. Przydomki Sabała, Sablik, Faktor, Kozica i Koziar pozwalały orientować się w rozległych koligacjach rodów góralskich, które nosiły te same nazwiska (funkcjonują one do dziś w rodzinach góralskich). Rodowe nazwisko Krzeptowski jest nazwiskiem przybranym – wcześniej zarówno Jan jak i jego bracia nosili nazwisko Gąsienica. - przyp. red.)

Zaprowadził młodzież na Dużą Krokiew gdzie oglądano skocznię narciarską. Następnie wycieczka zwiedziła Kraków i podziemia kopalni soli w Wieliczce.

 

strona 157

 

(str. 157)

(Na całe stronie przyklejone duże zdjęcie z podpisem)

Wieliczka - Kaplica św. Kingi w podziemiu kopalni.

 

strona 158

 

(str. 158)

30 maja (1967)

Dzieci klas młodszych wyjechały na dwudniową wycieczkę do Wrocławia. Pierwszy dzień upłynął bardzo przyjemnie. Wielką atrakcją był Luna Park. W drugim dniu dzieci poznały zabytki Wrocławia, zwiedziły ZOO i odbyły rejs statkiem po Odrze.

(Poniżej tekstu wklejono zdjęcie grupowe z podpisem.)

Wycieczka nad Odrą w oczekiwaniu na rejs.

 

strona 159

 

(str. 159)

(Wklejono zdjęcie grupowe z podpisem)

Grupa dzieci podczas rejsu na tle mostu.

(Wspomniany most, to Most Zwierzyniecki tuż przy przystani obok ZOO - przyp. red.)

 

strona 160

 

(str. 160)

1 czerwca (1967)

(Wklejono zdjęcie grupowe z podpisem)

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka na boisku sportowym odbył się uroczysty apel a następnie zabawy i rozrywki sportowe.

 

strona 161

 

(str. 161)

W naszej szkole dobrze pracuje SKO. (Szkolna Kasa Oszczędności - przyp. red.) Młodzież wzięła udział w konkursie oszczędności pod hasłem " Dzisiaj w SKO - jutro w SOP". (SOP - Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa - przyp. red.)

(Pod tekstem wklejono zdjęcie grupowe z podpisem.)

Na uroczystym zakończeniu konkursu o roli oszczędzania mówi kierowniczka SOP p. Michałowska

 

strona 162

 

(str. 162)

Uczniowie,którzy wypełnili wszystkie warunki konkursowe wzięli udział w losowaniu nagród.

(Pod tekstem wklejono zdjęcie.)

 

strona 163

 

(str. 163)

(Wklejono zdjęcie grupowe z podpisem.)

Uczestnicy konkursu SKO z wylosowanymi nagrodami rzeczowymi.

 

strona 164

 

(str. 164)

17 czerwca (1967)

W tym dzniu na uroczystym apelu 9 absolwentów klasy VIII uzyskało świadectwa ukończenia szkoły ośmioklasowej. Uczniowie klasy VII pożegnali swoich starszych kolegów wręczając im kwiaty. Wieczorem odbyło się spotkanie absolwentów z gronem nauczycielskim, w któryn wzięli również udział rodzice.

 

strona 165

 

(str. 165)

(W poprzek strony wklejono zdjęcie grupowe z podpisem.)

Absolwenci kl. VIII w dniu pożegnania ze szkołą.

 

strona 166

 

(str. 166)

Rok szkolny 1967/68

4 września (1967)

Rozpoczął się rok szkolny 1967/68. Szkoła otrzymała siódma siłę w osobie Krystyny Paproty absolwentki Liceum Pedagogicznego w Świdnicy.

3 października (1967)

W tym dniu odbyło się spotkanie młodzieży szkolnej z pisarzem Andrzejem Trepką, autorem powieści fantastycznych o tematyce astronautycznej. Uczniowie poznali drogę, jaka przechodzi książka od autora do czytelnika oraz dowiedzieli się wiele ciekawych rzeczy z astronautyki.

(Andrzej Trepka urodził się 16 marca 1923 w Warszawie, zmarł 25 marca 2009 w Rychłocicach. Był pisarzem science fiction, dziennikarzem i popularyzatorrem nauki. Współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Astronautycznego, członkiem Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Obok Stanisława Lema i Krzysztofa Borunia był jednym z pionierów powojennej fantastyki naukowej w Polsce. Od lat 80. mieszkał w Wiśle. Trepka zamieszczał swoje teksty w "Argumentach", "Faktach i Myślach", "Problemach", "Zdarzeniach", "Przyjaźni", "Skrzydlatej Polsce", "Perspektywach". W latach pięćdziesiątych autor cyklu artykułów o niezidentyfikowanych obiektach latających w "Wieczorze Wybrzeża" i "Gazecie Białostockiej". W latach osiemdziesiątych był stałym pracownikiem "Astronautyki", "Panoramy", "Trybuny Robotniczej", "Kroniki". - przp. red.)

 

strona 167

 

(str. 167)

17 styczeń (1968)

Na zabawie przy dźwiękach orkiestry młodzież szkolna miała Nowy Rok.

26 kwiecień (1968)

Szkoła prowadzi także działalność w zakresie oświaty dla dorosłych. Zorganizowano kurs dla eksternistrów w zakresie szkoły podstawowej w miesiącach zimowych. Egzamin złozyło 19 słuchaczy.

5 maj (1968)

Zakończony został trzyletni Kwalifikacyjny Kurs dla Rolników w Kalnie. 21 słuchaczy uzyskało dyplomy kwalifikowanego rolnika.

(APEL! Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Kalna, jeśli posiadacie w swoich rodzinnych archiwach wspomniany dyplom, prosimy o udostępnienie go w celach dydaktycznych.)

 

strona 168

 

(str. 168)

18 maj (1968)

Młodzież młodszych klas wyjechała autokarem na wycieczkę po Kotlinie Kłodzkiej.

(Poniżej tekstu wklejono zdjęcie grupowe z podpisem.)

Park zdrojowy w Kudowie

 

strona 169

 

(str. 169)

Młodzież starszych klas wyjechała na wycieczkę na Pojezierze Mazurskie.

(Poniżej tekstu wklejono zdjęcie grupowe z podpisem.)

Grupa wycieczkowa przed rejsem w Węgorzewie.

 

strona 170

 

(str. 170)

15 czerwiec (1968)

15 absolwentom wręczono świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

22 czerwiec (1968)

Uroczystość zakończenia roku szkolnego.Rok szkolny 1968/69

 

strona 171

 

(str. 171)

2 września (1968)

Dnia 2 IX 1968 uroczyście rozpoczęto rok szkolny. Do pracy zgłosiła się absolwentka Studium Nauczycielskiego w Legnicy Jadwiga Przybysz.

12 października (1968)

Uroczyście obchodzono w szkole 25 lecie Ludowego Wojska Polskiego. Najważniejszymi punktami uroczystości szkolnych był poranek oraz kominek zorganizowany przez ZHP, na którym harcerze spotkali się z weteranami II wojny światowej.

 

strona 172

 

(str. 172)

18 października (1968)

Cały naród polski przygotowuje się do V Zjazdu PZPR. Nasza młodzież szkolna czynem społecznym uczciła to wielkie wydarzenie; oczyściła teren wokół przystanku PKS oraz przebudowała działkę szkolną. Wartość czynów wykonanych przez młodzież szkolna i Komitet Rodzicielski wynosi 2500zł.

5 grudnia (1968)

Dnia 5 XII 1968 roku nastąpiło otwarcie dwuletniego Kwalifikacyjnego Kursu Rolniczego dla Mieszkańców Bożanowa.

 

strona 173

 

(str. 173)

25 stycznia (1969)

Nowy rok 1969 powitała młodzież szkolną zabawą i występami artystycznymi.

30 kwietnia (1969)

Dnia 30 kwietnia odbył się uroczysty poranek z okazji Święta Pracy.

20 maj (1969)

W dniach od 17 do 20 maja młodzież starszych klas przebywała na wycieczce nad Morzem bałtyckim. Zwiedziła stare polskie miasto Gdańsk, miejsca bitew w obronie polskości miedzy innymi Pocztę gdańską i pomnik na Westerplatte. Z Gdyni płynęła statkiem na Hel, w Oliwie zwiedziła park i organy a w Sopot molo.

 

 

strona 174

 

(str. 174)

(W poprzek strony wklejono duze zdjęcie z podpisem.)

Pomnik Bohaterów Westerplatte 1939-1945

 

strona 175

 

(str. 175)

(Na stronie wklejono zdjęcie z podpisem.)

Zofia Barańska

Czesława Waliszek

Jadwiga Przybysz

 

strona 176

 

(str. 176)

27 maja (1969)

Dzieci klas młodszych pojechały na wycieczkę do Wrocławia.

(Poniżej tekstu wklejono zdjęcie z podpisem)

Wycieczka w Ogrodzie Zoologicznym

 

strona 177

 

(str. 177)

5 czerwca (1969)

Z okazji jubileuszu XXV lat PRL w całym kraju organizowane są imprezy pod nazwą Karnawału Młodości. W ramach tej uroczystości zorganizowano rozgrywki sportowe i występy artystyczne w dniu Święta Kultury fizycznej. Zwycięzcy otrzymali nagrody i dyplomy.

14 czerwca (1969)

Dnia 14 czerwca, uczniowie klasy VIII w liczbie 21 otrzymali świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej.

21 czerwca (1969)

Dnia 21 czerwca zakończono rok szkolny 1968/69.

 

strona 178

(w kronice strona ta pozostawiona jest pusta)

 

strona 179

 

(str. 179)

Rok szkolny 1969/70

2 września (1969)

Dnia 2 września uroczyście rozpoczęto nowy rok szkolny 1969/1970. Do pracy zgłosiła się młoda mauczycielka Halina Piasecka absolwentka Studium Nauczycielskiego we Wrocławiu.

12 października (1969)

Dnia 12 października Drużyna Harcerska zorganizowała ognisko dla uczczenia Dnia Wojska Polskiego. W ognisku wzięła udział cała młodzież goszcząc przedstawicieli Wojska Polskiego ze Świdnicy i przewodniczącego Powiatowego Komitetu FJN obywatela Czyża. Na program złożyły się gawędy piosenki i pląsy.

(FJN - Front Jedności Narodu – organizacja społeczno-polityczna utworzona w 1952, który do 1956 roku działał pod nazwą Frontu Narodowego (FN). FJN obejmował związki zawodowe, partie polityczne (PZPR, ZSL i SD) oraz inne organizacje społeczne i społeczno-polityczne. Realizował cele polityczne PZPR i był jej podporządkowany. Przewodniczącym zostawał zazwyczaj przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Rady Państwa. Front Jedności Narodu był aktywnie zaangażowany w wybory do Sejmu i rad narodowych poprzez monopol na zgłaszanie kandydatów – do 1976 w praktyce, następnie całkiem oficjalnie. Sprawował patronat nad ogólnopolskimi oraz lokalnymi akcjami społecznymi. - przyp. red.)

 

strona 180

 

(str. 180)

22 listopad (1969)

Cała młodzież szkolna kierowana przez Samorząd Szkolny zorganizowała uroczysty poranek z okazji Dnia Nauczyciela, dając tym wyraz szacunku i przywiązania do swoich nauczycieli i wychowawców. Wykonano także 2 gazetki ścienne poświęcone nauczycielom i ich świętu. W uroczystości wzięła udział emerytowana nauczycielka, była kierowniczka tutejszej szkoły p. Stefania Czerska.

5 grudnia (1969)

Szkoła Podstawowa w Kalnie prowadzi działalność na polu oświaty dla dorosłych. Dnia 28 XI rozpoczęto zajęcia na II roku Kwalifikacyjnego

 

strona 181

 

(str. 181)

Kursu Rolniczego. Biorą w nim udział przodujący rolnicy z Bożanowa. Dnia 4 XII 1969 roku rozpoczęto wieczorny kurs dla eksternistów w zakresie szkoły podstawowej.

26 styczeń 1970

Ze szkołą współpracuje nowy Komitet Rodzicielski, którego przewodniczącym jest obywatel Bolesław Ziemkiewicz. Jego praca uwidoczniła się na polu wychowawczym. Pomógł w zorganizowaniu "trójek patrolowych". które pełnią dyżury w godzinach wieczornych i czuwają nad właściwym zachowaniem się młodzieży poza szkołą. Dnia 24 stycznia 1970 roku zorganizował zabawę choinkową dla dzieci.

 

strona 182

 

(str. 182)

kwiecień (1970)

Zakończone zostały zjęcia na kursie dla eksternistów w zakresie szkoły podstawowej. Dnia 8 kwietnia 1970 odbył się egzamin. Wszyscy uczestnicy kursu otrzymali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

9 kwiecień (1970)

Niemałym przeżyciem dla mieszkańców Bożanowa był dzień 9 kwietnia 1970 roku. W tym dniu słuchacze II roku Kwalifikacyjnego Kursu Rolniczego przystąpili do egzaminu przed Komisją powołaną przez PPRN Wydział Rolnictwa i Leśnictwa w Świdnicy. (PPRN - Prezydium powiatowej Rady Narodowej - przyp. red.)

 

strona 183

 

(str. 183)

20 kwiecień (1970)

W kwietniu 1970 roku przypada stulecie urodzin wielkiego komunisty, teoretyka i stratega rewolucji socjalistycznej. Włodzimierza Lenina. Myśl i dzieło Lenina utorowały drogę wielkim przemianom naszego wieku, wywarły decydujący wpływ na współczesną walkę o postęp i wolność narodów o pokój i socjalizm. Całą potęgę swojego geniuszu, swe zdolności i siły oddał Lenin walce o lepsze jutro człowieka pracy, o lepszą przyszłość całej ludzkości. Naród polski ma szczególne powody godnego uczczenia Roku Leninowskiego. Lenin był gorącym rzecznikiem prawa naszego narodu do samostanowienia

 

* * *

Tutaj mamy ciekawe odkrycie. Strony 183 i 184 następują po sobie, ale tak naprawdę znajdują się na oddzielnych kartkach, które ktoś, kiedyś bardzo precyzyjnie skleił. Nieznacznie da się wyczuć pod palcami, że grubość kartki różni się od pozostałych. Postanowiłem sprawdzić dlaczego, a jedynym sposobem było podglądnięcie kartki pod mocnym światłem. Od razu ujawnił się napis, nawiązujący do wpisu ze strony 183 o Włodzimierzu Leninie :

"Portret Lenina" - pędzla znakomitegp polskiego malarza Krajewskiego

 

Słowa powyższe wpisane są wzdłuż marginesu, co sugerować może, że autor zamierzał wkleić gazetową reprodukcję wspomnianego portretu na dwie strony. Z jakiegoś powodu nie zrobiono tego... Nie udało mi się odnaleźć w czeluściach internetu, tego konkretnego "dzieła".

Juliusz Krajewski, urodził się 3 września 1905 w Żółkwi, zmarł w 1992 roku w Warszawie. Był malarzem, aktywnym zwolennik realizmu socjalistycznego. Studiował prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, a następnie w latach 1929-1935 studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie u Mieczysława Kotarbińskiego. Po ukończeniu studiów przystąpił wraz z małżonką Heleną Krajewską do grupy artystycznej „Czapka Frygijska” jednoczącej malarzy o poglądach lewicowych, i uczestniczył w wystawach tej grupy. W roku 1944 w Lublinie zaczął działać w Związku Polskich Artystów Plastyków. Był wiceprezesem Związku (1944-1949), a następnie prezesem (1949-1952). W latach 1948-1950 był profesorem Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Warszawie przed jej wcieleniem do ASP. Został członkiem podstawowej organizacji partyjnej PPR przy Związku Plastyków. Po ogłoszeniu w roku 1949 obowiązującej doktryny realizmu socjalistycznego, wraz z żoną stworzyli wiele obrazów o tytułach np. „Ziemia chłopom”, „Podziękowanie traktorzyście”, „Towarzysz Bierut wśród robotników”, „Brygada młodzieżowa na szybkościowcu”.

 

* * *

 

strona 184

 

(str. 184)

o swoim losie, do niepodległości państwowej. Naród polski podjął rozliczne inicjatywy zmierzające do upamiętnienia stulecia urodzin Lenina, wzmógł aktywność w realizacji aktualnych ideowo politycznych i ekonomicznych zadań budownictwa socjalistycznego w naszym kraju. Szczególna rola w tych obchodach przypadła szkole. Nauczyciele i wychowawcy starali się upowszechniać wiedzę o leniniźmie, zapoznać młodzież z postacią Lenina, epoką w której żył i działał, omówić wagę jego dorobku ideowego i ścisłego związku tego dorobku z konkretnymi zadaniami obecnego etapu budownictwa

 

strona 185

 

(str. 185)

socjalistycznego w Polsce Ludowej i ogólnoświatowej walki o pokój, postęp i socjalizm. Zadania te były realizowane na zajęciach lekcyjnych, godzinach wychowawczych oraz na zajęciach pozalekcyjnych przez organizacje szkolne. Inaugurację działalności związanej z 100 rocznicą urodzin Lenina był Turniej Wiedzy o Leninie zorganizowany dnia 20 IV 1970. W turnieju brały udział trzy drużyny reprezentujące klasy VI, VII i VIII. W gorącej walce o jak największa ilość punktów zwyciężyła klasa VII, która zajęła pierwsze miejsce. Drużyna klasy VI zajęła drugie miejsce. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.

 

strona 186

 

(str. 186)

18 maja 1970

Z okazji 25 rocznicy powrotu Ziemi Świdnickiej do Polski na terenie powiatu zorganizowano wiele imprez, w których czynny udział brała młodzież naszej szkoły.

(Poniżej wklejono zdjęcie grupowe z podpisem. )

Pochód pierwszomajowy w Żarowie

 

strona 187

 

(str. 187)

10 maja 1970 roku na stadionie sportowym w Świdnicy odbył się Złaz Hufca Harcerskiego na którym nadano Hufcowi imię Szarych Szeregów oraz wręczono sztandar ufundowany przez społeczeństwo.

(Poniżej wklejono zdjęcie grupowe z podpisem.)

Poczet sztandarowy w defiladzie

 

strona 188

 

(str. 188)

(Wklejono zdjęcie grupowe z podpisem.)

Drużyna harcerska i zuchowa przygotowująca się do defilady

 

strona 189

 

(str. 189)

(Na stronie wklejono zdjęcie z opisem.)

Drużyna harcerska i zuchowa z Kalna na defiladzie złazowej w Świdnicy

 

strona 190

 

(str. 190)

Dnia 17 maja 1970 roku w świetlicy w Kalnie odbyła się akademia gromadzka z okazji 25 rocznicy powrotu Ziemi Świdnickiej do Macierzy oraz obchodów 75 rocznicy ruchu ludowego. Na akademię przybyli przedstawiciele władz miejscowych. Młodzież szkolna wystąpiła z montażem poetyckim obrazującym dorobek dwudziestopięciolecia. Na zakończenie odbyła się zabawa ludowa.

 

strona 191

 

(str. 191)

Nasza młodzież poznaje swoją Ojczyznę, Uczniowie klas starszych w dniach od 24 - 28 V zwiedzali Warszawę.

(Poniżej wklejono zdjęcie grupowe z podpisem.)

Grupa młodszych dzieci na wycieczce we Wrocławiu

 

strona 192

 

(str. 192)

Koło PCK wraz z Samorządem Szkolnym ogłosiło "Konkurs czystości i estetyki klas". Komisja konkursowa zastosowała punktowy system oceny czystości osobistej uczniów i estetyki klas. We współzawodnictwie klasowym największa ilość punktów uzyskała klasa VI. W nagrodę pojechała na wycieczkę do Świdnicy. Koszta związane z wycieczką pokrył Komitet Rodzicielski. Młodzież zwiedziła zabytkowe kamieniczki w rynku, Kościół pokoju oraz Muzeum Kupiectwa.

 

strona 193

 

(str. 193)

Dnia 13 VI 1970 roku 19 absolwentów naszej szkoły ukończyło klasę VIII. Wszyscy złożyli podania o przyjęcie do szkół średnich i zawodowych.

Dnia 20 VI 1970 roku uroczyście pożegnano szkołę. przed rozdaniem świadectw odbyły się występy artystyczne. Rozpoczał się zasłużony okres wypoczynku wakacyjnego. Przeszło 30 uczniów wyjedzie w czasie wakacji na kolonie letnie, obozy harcerskie, obozy wędrowne itp.

 

Koniec części trzeciej, wkrótce opublikujemy część czwarta i ostatnia, zawierającą lata 70-te

 


Opracował : Matthias

Pierwszą autorką kroniki była Pani Stefania Czerska. Jeśli ktokolwiek zna nazwiska kolejnych osób prowadzących kronikę po odejściu Pani Stefanii Czerskiej na emeryturę, uprzejmie prosimy o kontakt w celu uzupełnienia tej informacji...