Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Wszystkie dokumenty stworzone na Ziemi Żarowskiej po 1945 roku, które trafią do nas w postaci kopii, lub udostępnicie je nam wyłącznie do wglądu i kopiowania, trafią do Cyfrowego Archiwum Ziemi Żarowskiej do działu "Dokumenty po 1945". Jednym z takich dokumentów jest:

 

Ewidencja parku w Siedlimowicach stworzona w 1976 roku. Autorami opracowania są mgr inż. Mirosław Kujawa i mgr Helena Grad natomiast odbiorcami wówczas byli: Ministerstwo Kultury i Sztuki w Warszawie, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Wałbrzychu, Wojewódzki Konserwator Przyrody w Wałbrzychu, Biuro Studiów i Dokumentacji Zabytków we Wrocławiu, Użytkownik parku Zakład PGR Mrowiny i Urząd Gminy w Żarowie. Podobny dokument tyle, że w oryginale i dotyczący parku w Łażanach, trafił niedawno jako darowizna na Regał Pamięci (zobacz TUTAJ).

 

 

 

Darowiznę przekazała na Regał Pamięci osoba pragnąca zachować anonimowość - serdecznie dziękujemy! 

 

 

 

Strona 1. Strona tytułowa

park siedlimowice (1)

 

 

 

Strona 2. Metryczka parku/ ogrodu

park siedlimowice (2)

 

 

 

 Strona 3. I. Krótka analiza historyczna

park siedlimowice (1)

 

 

 

 Strona 4. I. Krótka analiza historyczna

park siedlimowice (1)

 

 

 

 Strona 5. I. Krótka analiza historyczna

park siedlimowice (1)

 

 

 

 Strona 6. II Charakterystyka stanu istniejącego

park siedlimowice (1)

 

 

 

 Strona 7. II Charakterystyka stanu istniejącego

park siedlimowice (1)

 

 

 

 Strona 8. II Charakterystyka stanu istniejącego

park siedlimowice (1)

 

 

 

 Strona 9. II Charakterystyka stanu istniejącego, oraz III. Wnioski

park siedlimowice (1)

 

 

 

 Strona 10. III. Wnioski

park siedlimowice (1)

 

 

 

 Strona 11. III. Wnioski

park siedlimowice (1)

 

 

 

 Strona 12. Legenda do mapki parku

park siedlimowice (1)

 

 

 

 Strona 13. Mapka parku w Siedlimowicach

park siedlimowice (13)

 

 

 

 Fragment powyższej mapki parku, staw i jego otoczenie

park siedlimowice (14)

 

 

 

 Fragment powyższej mapki parku, otoczenie pałacu

park siedlimowice (15)

 

 

 

 Strona 14. Wklejono fotografię - pałac widok od frontu

park siedlimowice (1)

 

 

 

 Zdjęcie pałacu ze strony 14

park siedlimowice (17)

 

 

 

 Strona 15. Wklejono zdjęcie portal główny

park siedlimowice (1)

 

 

 

 Zdjęcie portalu głównego ze strony 15

park siedlimowice (19)

 

 

 

 Strona 16. Wklejono zdjęcie skarpy przed pałacem zabezpieczonej kamiennymi murkami 

park siedlimowice (1)

 

 

 

 Zdjęcie skarpy przed pałacem zabezpieczonej kamiennymi murkami ze strony 16

park siedlimowice (21)

 

 

 

 Strona 17. Wklejono zdjęcie - wejście do parku

park siedlimowice (1)

 

 

 

 Zdjęcie wejścia do parku ze strony 17

park siedlimowice (23)

 

 

 

 Strona 18. Wklejono zdjęcie staw w dolnej części parku

park siedlimowice (1)

 

 

 

 Zdjęcie stawu w dolnej części parku ze strony 18

park siedlimowice (25)

 

 

 

 Strona 19. Wklejono fotografię - zabudowania gospodarcze przed pałacem

park siedlimowice (26)

 

 

 

 Fotografia zabudowań gospodarczych ze strony 19

park siedlimowice (27)

 

 

 

Kto kolejny udostępni równie ciekawe dokumenty?

 

 

 


Przygotował: Maciej Wabik