Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Trzy poniższe rysunki (projekty) otrzymaliśmy w formie elektronicznej od Sylwestra Bartczaka z Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śląskiej, który swój projekt historyczny prowadzi szerzej za pośrednictwem strony www.historia.sokibp.pl oraz w grupie  Facebook o nazwie Gmina Jaworzyna Śląska - Nasze dzieciństwo. Bardzo serdecznie za to dziękujemy.

 

 

1. Projekt domu jednorodzinnego w/g koncepcji urbanistycznej i architektonicznej spółdzielni Schlesische Heimstätte, którego głównym autorem był Ernst May. Jego koncepcja niemieckiego miasta przyszłości opierała się na wizji centrum z wysoką i zwartą zabudową. Na jego peryferiach zaś miały powstać niewielkie osiedla domków jednorodzinnych dla robotników i ich rodzin (więcej w świetnym artykule Sylwestra Bartczaka p.t. "Koncepcja i rozwój budownictwa mieszkaniowego w południowej części Königszelt (Jaworzyna Śląska) po 1925 r." TUTAJ). Poniższy rysunek datowany jest 13.11.1937 i stanowi również dla nas wartość historyczną, bowiem budowy prowadziła firma z Laasan (dziś Łażany) o nazwie Hirsh & Wolf Baugeschäft (aby powiększyć, kliknij prawym przyciskiem myszy na rysunek i wybierz "otwórz grafikę w nowej karcie") W nagłówku napisano : "Rysunek do budowy nowego domu mieszkalnego dla pana Richarda Wolfa..." dalej nieczytelne

rys konigszelt laasan (1)

 

 

 

Serdecznie dziękujemy za tłumaczenie dokumentów

panu Zbigniewowi Malickiemu.

 

 

 

Pieczęć Urzędu Budownictwa Nadziemnego. z podpisem wyższego urzędnika w urzędzie budowlanym w Świdnicy z tekstem : "Sprawdzony przez nadzór budowlany w nawiązaniu do uwag z dnia dzisiejszego, Świdnica, 13.11.37 r." 

pieczęć1

 

 

 

Pieczęć imienna firmy z Łażan : Hirsh & Wolf Baugeschäft Laasan, Kr. Striegau oraz m.in. Pieczęć z "gapą" świdnickiego urzędu powiatowego

pieczęć2

 

 

 

Pieczęć z informacją firmy Hirsh & Wolf Baugeschäft Laasan : 

"Prawo autorskie do tych rysunków i wszyskich załączników pozostaje u nas. Są one powierzone odbiorcy tylko do osobistego użytku. Bez naszego pisemnego zezwolenia nie wolno ich kopiować, powielać, udostępniać osobom trzecim, w szczególności konkrentom. Bezprawne korzystanie z nich przez odbiorcę lub osoby trzecie będzie miało następstwa cywilnoprawne i karne. Rysunki i wszystkie załączniki podlegają, w przypadku niezłożenia zamówienia, natychmiastowemu zwrotowi."

pieczęć3

 

Co to może oznaczać dla nas? Otóż, firma z Łażan, która jak widać posiadała prawa do projektów owych domków i była jednocześnie wykonawcą robót z dużym prawdopodobieństwem mogła budować poza Jaworzyną Śląską bardzo podobne domy np. w Żarowie (ul. Słowiańska i ul. Górnicza) i w Mrowinach (ul. Wojska Polskiego). Nie mamy na razie potwierdenia w dokumentach ale może to być tylko kwesta czasu...

 

 

 

 

2. Projekt domu jednorodzinnego w/g koncepcji urbanistycznej i architektonicznej spółdzielni Schlesische Heimstätte, którego głównym autorem był Ernst May. Kolejny rysunek będący własnością firmy z Łażan z datą 12.10.1937 (aby powiększyć, kliknij prawym przyciskiem myszy na rysunek i wybierz "otwórz grafikę w nowej karcie")

rys konigszelt laasan (2)

3. Projekt domu jednorodzinnego w/g koncepcji urbanistycznej i architektonicznej spółdzielni Schlesische Heimstätte, którego głównym autorem był Ernst May. Kolejny rysunek będący własnością firmy z Łażan z datą 9.03.1937 (aby powiększyć, kliknij prawym przyciskiem myszy na rysunek i wybierz "otwórz grafikę w nowej karcie")

rys konigszelt laasan (3)

Jeśli posiadasz ciekawe dokumenty sprzed 1945 roku dotyczące Ziemi Żarowskiej pokaż je innym za naszym pośrednictwem...

 

 

 

 


Przygotował : Matthias