Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Wołów : niem. Wohlau

gmina : Wołów

powiat : wołowski

województwo : dolnośląskie

współrzędne geograficzne : 51.336321, 16.648226


Wołów (łac. Wolavia, niem. Wohlau, czes. Volov) to miasto leżące na Wale Trzebnickim. W krajobrazie dominują pola uprawne, łąki i lasy. Na płn.-zach. od miasta rozciąga się Park Krajobrazowy Doliny Jezierzycy, do której wpływa rzeczka Juszka oddzielająca Wołów od Krzywego Wołowa. W obrębie wspomnianego Parku Krajobrazowego znajduje się ścisły rezerwat przyrody Uroczysko Wrzosy. Miasto to znalazło się na naszej trasie w drodze do Poznania. Oczywiście trasa ułożona została specjalnie, by zwiedzić Wołów i Wąsosz (o którym pisaliśmy TUTAJ)


Wołów centrum miasta, na pierwszym planie Skwer Sybiraków przy pozostałościach murów miejskich z napisem Wołów 1285 - 1945


Herb miasta Wołów

(By Poznaniak - Praca własna, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=852975)


Woły, symbol miasta


Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są :


 • ośrodek historyczny miasta
 • zespół klasztorny karmelitów, z lat 1712-24:
 • kościół obecnie parafialny pw. św. Karola Boromeusza, barokowy z lat 1712-1724
 • klasztor - budynek poklasztorny, obecnie plebania
 • kościół św. Wawrzyńca dawny kościół ewangelicki, obecnie parafia rzym.-kat. pw. św. Wawrzyńca, gotycki z XIV-XV w., przebudowany w latach 1701-11, wystrój wnętrza barokowy, renesansowe i barokowe epitafia mieszczan wołowskich, do 1973 r. ewangelicko-augsburski, od 1998 r. parafia rzymskokatolicka. We wnętrzu unikatowe barokowe organy Adama Horatio Caspariniego z 1716 r. Od 2001 r. miejsce Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej
 • figura Matki Boskiej - kolumna maryjna w otoczeniu Aniołów, pl. Zamkowy, z 1733 r., przed zamkiem
 • cmentarz katolicki, nieczynny, z połowy XVII w., ul. Piłsudskiego, d. Fornalskiej
 • kaplica pw. Świętego Krzyża, z 1676 r., XIX/XX w.
 • zamek piastowski z pierwszej połowy XIV w., wielokrotnie przebudowywany w: 1578 r., XIX w., obecny kształt nadano mu w latach 1923-28 - XX w. Na pierwszym piętrze gotycki kamienny portal
 • mury miejskie, z XIV-XV w., fragmenty średniowiecznych murów obronnych wraz z pomnikiem "wołowskich byków"
 • ratusz, z drugiej poł. XV w., wielokrotnie przebudowywany w: XVII/XVIII w., l. 1820-40, odbudowany po zniszczeniach w 1945 r. Na południowej ścianie kamienne średniowieczne znaki cechowe
 • pałac , pl. Piłsudskiego 23, z drugiej połowy XVIII w., przebudowany w końcu XIX w.
 • dom, obecnie sąd, Rynek 26, z końca XVII w., przebudowany w początkach XX w.
 • Wołów - Gancarz (Gąsior)
 • cmentarz, zamknięty, z 1919 r.
 • budynek bramny z fragmentami ogrodzenia, z 1919 r.


inne zabytki:


 • budynek wagi. obok ratusz, zrekonstruowany
 • więzienie wybudowane w latach 1891-93 w tzw. systemie pensylwańskim na planie krzyża na miejscu starszego i małego więzienia pomocniczego. Od końca 1944 r. Niemcy przetrzymywali i mordowali w nim jeńców z powstania warszawskiego, od stycznia 1945 r. do początku 1949 r. w rękach radzieckiego NKWD, które więziło tu i także mordowało głównie byłych żołnierzy armii Własowa. W drugiej połowie 1949 r. przejęte przez władze PRL, które w latach 50. oraz 80. XX w. przetrzymywały w nim więźniów politycznych.

 

Pomnik "Wołowskie Byki"


Mury miejskie


Mury miejskie i obelisk pamiątkowy "Skwer Sybiraków"


Mury miejskie


Mury miejskie


Mury miejskie


Mury miejskie


Woły na murach miejskich


Ulica Piastów Śląskich


Ulica Piastów Śląskich


Ulica Piastów Śląskich


Wieża Ratusza w Rynku


Widok z Rynku w ulicę Szkolną i na wieżę kościoła pod wezwaniem św. Wawrzyńca


Rynek, Ratusz


Rynek, wejście do Urzędu Miejskiego


Figura św. Jana Nepomucena przed wejściem do Urzędu Miejskiego w Wołowie

 

Wejście do Ratusza


Kamienne średniowieczne znaki cechowe na południowej ścianie ratusza


Kamienice pierzei południowej


Kamienice pierzei południowej


Ratusz w całej okazałości widok od południowego-wschodu


Południowa pierzeja rynku


Ulica Wrocławska widziana z Rynku


Rynek kamienica nr 26 z końca XVII wieku, dawniej dom, obecnie Sąd (na elewacji zegar słoneczny)


Ulica Radna widziana z Rynku, w tle dawny zamek piastowski z pierwszej połowy XIV wieku


Kamienice wschodniej pierzei Rynku


Budynek Urzędu Miejskiego


Południowa pierzeja Rynku


Ratusz, elewacja wschodnia

 

Rynek

 

Ratusz


Północna pierzeja Rynku


Wschodnia pierzeja Rynku


Plac przy Ratuszu


Plac przy Ratuszu


Pomnik poświęcony Bohaterom Wojska Polskiego w 40 rocznicę powrotu Ziem Zachodnich do macierzy


Tablica na pomniku


Północna pierzeja Rynku


Zachodnia pierzeja Rynku


Ulica Zwycięstwa


Widok na Rynek z ulicy Starej


Kościół parafialny pod wezwaniem św. Karola Boromeusza z lat 1712-1724


Kościół parafialny pod wezwaniem św. Karola Boromeusza


Wejście główne do kościół parafialny pod wezwaniem św. Karola Boromeusza

Wnętrze kościoła widziane niestety przez zamknięte drzwi


Wnętrze kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Karola Boromeusza


Wnętrze kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Karola Boromeusza


Ulica Hugona Kołłątaja widziana z placu przed kościołem


Skwer Solidarności przy placu obok kościoła


Widok z ulicy Starej na kościół pod wezwaniem św. Karola Boromeusza


Ulica Koszarowa


Ulica Koszarowa


Podwórze za budynkiem kościoła
Ulica Chemiczna


Ulica Koszarowa, widok z ulicy Chemicznej


Ulica Koszarowa


Widok na Rynek u zbiegu ulic Chemicznej i Mikołaja Reja


Gmach Sądu Rejonowego przy ulicy Mikołaja Reja


Ulica Wrocławska


W oddali wieża wodna w Wołowie, niestety zabrakło czasu na to aby tam dojść czy dojechać

 

Ulica Wrocławska


Ratusz


Dawny Zamek Piastowski

 

Widok w ulicę Skarbową

 

Plac Piastowski


Dawny Zamek Piastowski


Mury miejskie


Dawny Zamek Piastowski


Mury miejskie, ulica Browarna i kościół p.w. św. Wawrzyńca w tle


Kolumna maryjna


Dawny Zamek Piastowski


Dawny Zamek Piastowski


Dawny Zamek Piastowski


Dawny Zamek Piastowski


Pomnik z 1985 roku " Na Chwałę Polskich Lotników i Kosmonautów" MigPomnik z 1985 roku " Na Chwałę Polskich Lotników i Kosmonautów" Mig

 

Obelisk pod pomnikiem


Dawny Zamek Piastowski


Dawny Zamek Piastowski


Dawny Zamek Piastowski


Dawny Zamek Piastowski


Mury miejskie i w tle kościół św. Wawrzyńca


Mury miejskie


Widok na mury miejskie w tle kościół św. Wawrzyńca


Dawny Zamek Piastowski i mury miejskie


Dawny Zamek Piastowski i mury miejskie


Dawny Zamek Piastowski


Dawny Zamek Piastowski


Dawny Zamek Piastowski


Kolumna maryjna w otoczeniu Aniołów z 1733 r.


Kolumna maryjna w otoczeniu Aniołów z 1733 r.


Figura Matki Boskiej


Kolumna maryjna w otoczeniu Aniołów z 1733 r.


Tablica na kolumnie maryjnej


Tablica na kolumnie maryjnej


Tablica na kolumnie maryjnej


Ulica Radna, widok w stronę Rynku


Dawny Zamek Piastowski


Fragment murów miejskich przy ulicy Browarnej, w tle dawny Zamek Piastowski, dziś siedziba władz powiatu


Ulica Browarna w głębi kościół pod wezwaniem św. Wawrzyńca


Ulica BrowarnaKościół pd wezwaniem św. Wawrzyńca


Kościół pd wezwaniem św. WawrzyńcaEpitafium na elewacji kościoła pd wezwaniem św. Wawrzyńca


Epitafium na elewacji kościoła pd wezwaniem św. Wawrzyńca


Epitafium na elewacji kościoła pd wezwaniem św. Wawrzyńca


Epitafium na elewacji kościoła pd wezwaniem św. Wawrzyńca


Epitafium na elewacji kościoła pd wezwaniem św. Wawrzyńca


Epitafium na elewacji kościoła pd wezwaniem św. Wawrzyńca


Epitafium na elewacji kościoła pd wezwaniem św. Wawrzyńca

 

Wieża kościoła


Epitafium na elewacji kościoła pd wezwaniem św. Wawrzyńca


Epitafium na elewacji kościoła pd wezwaniem św. Wawrzyńca


Epitafium na elewacji kościoła pd wezwaniem św. Wawrzyńca


Epitafium na elewacji kościoła pd wezwaniem św. Wawrzyńca

 

Wieża kościoła


Epitafium na elewacji kościoła pd wezwaniem św. Wawrzyńca


 

Wejście główne do kościoła

 

Wnętrze kościoła (przez kratę)

 

Pomnik poświęcony Sybirakom

 

Tablice pamiątkowe na terenie przykościelnymKościół pd wezwaniem św. Wawrzyńca


Epitafium na elewacji kościoła pd wezwaniem św. Wawrzyńca


Epitafium na elewacji kościoła pd wezwaniem św. Wawrzyńca


Epitafium na elewacji kościoła pd wezwaniem św. Wawrzyńca


Kościół pd wezwaniem św. Wawrzyńca


Budynek przy ulicy Browarnej


Kościół pd wezwaniem św. Wawrzyńca


Kościół pd wezwaniem św. Wawrzyńca


Kościół pd wezwaniem św. Wawrzyńca


Wieża Ratusza


Ulica Piastów Śląskich


Pomnik Wołowskie "Byki" na murach miejskich


Ulica Zwycięstwa


Ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego


Ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego


Pomnik "Dla Upamiętnienia Powrotu Ziemi Wołowskiej do Macierzy w XX rocznicę Mieszkańcy" (1965 rok)


Hotelik przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego


Ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego


Ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego


Kaplica cmentarna i cmentarzSkwer i pałac z drugiej połowy XVIII wieku, przebudowany w końcu XIX wieku. Dziś mieści się w nim Komenda Powiatowa Policji w Wołowie


Gmach SANEPIDu w Wołowie


Targowisko miejskie


Dawny schron jako szalet publiczny


Mural Żołnierzy Wyklętych w pobliżu targowiska


Jedno z wejść do schronu


Podróżował, fotografował i przygotował : Matthias