Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarowie znajduje się w dekanacie żarowskim (link do art o dekanatach) w diecezji świdnickiej. W skład dekanatu wchodzi 8 parafii na terenie których znajdują się 22 kościoły lub kaplice : parafia św. Stanisława z kościołem parafialnym w Bukowie, parafia św. Szymona i św. Judy Tadeusza z kościołem parafialnym w Gościsławiu, parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z kościołem parafialnym w Imbramowicach, parafia św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny z kościołem parafialnym oraz filią NMP Częstochowskiej w Jaworzynie Śląskiej, parafia Najświętszej Marii Panny Królowej Polski z kaplicą, oraz nowym kościołem parafialnym w Mrowinach, parafia św. Barbary z kościołem parafialnym w Pastuchowie, parafia św. Mikołaja z kościołem parafialnym w Pichorowicach.

 

 

 

Do 1945 roku


W krótkiej, przedwojennej historii kościoła katolickiego, od czasu ukończenia budowy kościoła w 1910 roku, do momentu opuszczenia ostatniego niemieckiego proboszcza w 1946 roku, parafia zarządzana była przez dwóch duchownych.

 

 

 

1910 - 1929 ks. Herman Klimke

 

 

ks. Hermann Klimke (1879-1929)

klimke

 

 

 

 

1929 - 1946 ks. Bernhard Sauer.

 

 

ks. Bernhard Sauer (1885-1961)

sauer

 

 

 

 

Od 1945 roku


 

 

 

W kolejności chronologicznej w parafii Żarów kapłańską posługę sprawowali :

 

 

 

 

Ks. Alojzy Górecki


Proboszcz od 25 października 1945 r. do 9 lutego 1948 r.

 

 

ks. Alojzy Górecki (1910-1971)

gorecki

 

 

 

Alojzy Górecki (ur. 12 czerwca 1910 w Toruniu, zm. 31 maja 1971 w Nowej Soli), polski duchowny katolicki, proboszcz w Żarowie, Dzierżoniowie i Nowym Miasteczku, autor artykułów religijnych.

Był synem Józefa i Walerii z Cywińskich. Studia teologiczne odbywał w seminarium ojców redemptorystów w Tuchowie, święcenia kapłańskie otrzymał 20 kwietnia 1935 w Tarnowie. Początkowo pracował jako misjonarz w Toruniu i Warszawie, w 1942 został kapłanem archidiecezji lwowskiej i powierzono mu obowiązki wikariusza w Uściu Zielonym. Od 1944 był administratorem parafii Przydonice, potem parafii Góra (diecezja włocławska). Po wojnie pracował jako duszpasterz na Dolnym Śląsku. W latach 1951–1957 był proboszczem w Dzierżoniowie, gdzie pełnił także funkcję dziekana. W 1958 przeszedł na probostwo w Nowym Miasteczku. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia na własną prośbę przeszedł na wcześniejszą emeryturę, ostatnie lata życia spędził w Nowej Soli. Tamże zmarł 31 maja 1971 i został pochowany.

W latach 50. ogłaszał artykuły o tematyce religijnej we Wrocławskim Tygodniku Katolików. Opublikował m.in. Jak odmawiać różaniec? (1954, nr 41), Św. Paweł apostoł narodów (1954, nr 1), Grzechy, o których często zapominamy (1955, nr 19), O grzechu niewiedzy religijnej (1955, nr 31), Cześć Matki Boskiej w Kościele (1955, nr 44).

Odznaczenia : otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (uchwałą Rady Państwa z 19 lipca 1954, za zasługi w pracy społecznej)

 

 

 

Ks. Tomasz Lipecki


Ksiądz Tomasz Lipecki urodził się w Warszawie 21.12.1895 r., gdzie został również wyświęcony w dniu 21.12.1919 r. Proboszcz Parafii w Żarowie od 9.02.1948 r. do  momentu aresztowania przez UB w dniu 12.11.1949. Zmarł w dniu 4.05.1964 r. w Ścinawce Średniej, gdzie został pochowany.

 

 

ks. Tomasz Lipecki

tomasz lipecki

 

 

 

 

Ks. Jan Bania 


Proboszcz od 21 sierpnia 1949 r. do 27 czerwca 1951 r.

 

 

ks. Jan Bania

xBania

 

 

 

 Urodził się 21 grudnia 1912 r. w Solcu nad Wisłą, w diecezji Radomskiej. Początkową naukę pobierał w miejscowej szkole, a po V - klasie wstąpił do gimnazjum księży Pallotynów na Kopcu k. Wadowic, gdzie ukończył 6 klas. W 1932 r. został przyjęty do Niższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 czerwca 1939 r. z rąk bpa Jana Kantego Lorka.
Pracę kapłańską rozpoczął na wikariacie w Suchej i mimo czasu II wojny światowej gorliwie i owocnie pracował tak w Suchej jak i w następujących po sobie wikariatach: w Odrowążu, Krępie Kościelnej i Zwoleniu.
Po wojnie na wezwanie ks. Kardynała Augusta Hlonda a także dla poratowania zdrowia, objął placówkę duszpasterską w Archidiecezji Wrocławskiej - Gryfogórę, potem Żarów; pracował tam ofiarnie obsługując cztery kościoły. W 1951 r. wrócił do swojej Diecezji i objął administrację parafii - Sanktuarium Cierniem Ukoronowanego Pana Jezusa w Wielkiej Woli. W r. 1958 został przeniesiony do parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Ostrowcu Św., gdzie rozpoczął budowę dolnego kościoła. Proboszczem tej parafii był do roku 1963. Następną placówką była parafia św. Józefa w Skarżysku Kamiennej. W 1966 Władza Diecezjalna przeniosła go do Jedlni-Letniska, gdzie rozpoczęto budowę nowej plebanii. Po pięciu łatach gorliwej pracy - na swoje życzenie, otrzymał probostwo w rodzinnej parafii w Solcu n. Wisłą. W latach 1979-1982 duszpasterzował w Miedzierzy, a następnie w Domu Księży Emerytów.
Zmarł 16 listopada 1987 r. Pochowany w Solcu n. Wisłą.

 

 

 

Ks. Adolf Sznip 


Proboszcz od 27 czerwca 1951 r. do 15 lipca 1953 r.

 

 

ks. Adolf Sznip (1906-1984)

sznip

 

 

 

 

Ks. Stanisław Ganowski 


Proboszcz od 15 lipcaa 1953 r. do 23 listopada 1954 r.

 

 

ks. Stanisław Ganowski (1909-1995)

ganowski

 

 

 

 Ganowski Stanisław– administrator parafii Sokołówka Hetmańska, w powiecie złoczowskim. Urodzony w 1909r., święcenia kapłańskie przyjął w 1935r. Aresztowany w nocy z 13 na 14 lipca 1941r. wraz z 14 parafianami, zbiegł w chwili dokonywania mordu, jak relacjonuje później: Otrzymałem najpierw od nacjonalistów ukraińskich „wyrok”, napisany na świstku papieru, podpisany przez watażka 65 banderowskiego. W nocy z 13/14 lipca 1941r. przyszli sami do Sokołówki Hetmańskiej. Zarośnięci, brudni, cuchnący „horiłką”, obwieszeni niemiecką bronią. Pod lufami automatów wyprowadzili z plebanii i dołączyłem do grupy parafian, złożonej z 14 osób,
z rękoma na plecach powiązanymi drutem. Jeden z prowadzonych na śmierć załamał się
i zaczął prosić o litość. Już po krótkiej chwili twarz przypominała krwawą plamę, w jaką zamieniły ją kolby karabinów. Krztusił się wybitymi zębami, łzy mieszały się z krwią. Nie został rozstrzelany, jak pozostali. Rozpruto mu brzuch bagnetem. Powstało zamieszanie, wówczas uciekłem w mrok. Posypały się za mną serie z automatów. Przypadłem do ziemi, znów się poderwałem, skręciłem w bok. Goniły mnie kule i ukraińskie przekleństwa, a ja uciekałem, co sił w nogach, i uratowałem się.

Bartosz Karol Tusiński - MĘCZEŃSTWO DUCHOWIEŃSTWA RZYMSKOKATOLICKIEGO
NA TERENIE ARCHIDIECEZJI LWOWSKIEJ OBRZĄDKU ŁACIŃSKIEGO W LATACH 1939-1945

 

 

Ks. Bolesław Trzeciak 


Proboszcz od 23 listopada 1954 r. do 3 lipca 1957 r.

 

 

ks. Bolesław Trzeciak (????-1977)

b trzeciak

 

 

 

 

Ks. Albin Horba 


Proboszcz od 3 lipca 1957 do 31 lipca 1963

 

 

ks. Albin Horba (1895-1971)

horba

 

 

 

 

Ks. Jan Kurdybelski 


Proposzcz od 1 sierpnia 1963 r. do 18 maja 1967 r.

 

 

ks. Jan Kurdybelski

xKurdybelski

 

 

 

Ksiądz Kanonik Jan Jakub Kurdybelski urodził się dnia 25 lipca 1925 roku w Mrzygłodzie (zmarł 5 lipca 2018 r. w wieku 93 lat), w rodzinie mieszczańskiej o wielopokoleniowych tradycjach religijnych i patriotycznych. Po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego we Wrocławiu i dnia 20 grudnia 1953 roku w Poznaniu z rąk biskupa Franciszka Jedwabskiego przyjął święcenia kapłańskie.

Pracował jako notariusz Sądu Duchownego przy Kurii Wrocławskiej, a następnie jako katecheta na Karłowicach we Wrocławiu. W latach 1955–1957 pogłębił studia teologiczne z historii dogmatu na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Napisał rozprawę Nauka o Bogu u Tertuliana. W latach 1957–1958 uczył religii w Technikum Budowlanym przy ul. Dawida we Wrocławiu.

Od 1958 roku był proboszczem. Ponad 20 lat pracował w Minkowicach Oławskich, 3 lata w Żarowie i ponownie w Minkowicach. Od 1983 do 2000 roku był Proboszczem Parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych ma Księżu we Wrocławiu.

Ksiądz Dr Jan Kurdybelski poza pracą katechetyczną i duszpasterską zajmował się działalnością naukową i publicystyczną. Należał do Polskiego Towarzystwa Teologicznego we Wrocławiu. Wygłaszał odczyty, publikował artykuły na łamach takich czasopism, jak Semper Fidelis, Promyk, Jutrzenka, Powściągliwość i Praca oraz Nowe Życie. Od wielu lat współpracował z Gazetą wydawaną w Toronto, w której opublikował wiele artykułów o tematyce religijnej i historycznej. Współpracował również z Wrocławską Gazetą Polską.

W 1983 roku zainicjował spotkania naukowe przy Parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych na Księżu Małym we Wrocławiu, które odbywały się co miesiąc i skupiały przedstawicieli wrocławskiego środowiska akademickiego. Odbyło się 150 spotkań z udziałem członków Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego wygłaszających prelekcje oraz wykłady. Każde z tych spotkań rozpoczynało się nauką ascetyczną, wygłaszaną przez Ks. Proboszcza Jana Kurdybelskiego.

Ksiądz Dr Jan Kurdybelski był autorem książek: Biskup Wincenty Urban 1911–1983, Żydzi elementem polskiego pejzażu, Święty Justyn męczennik, Wydarzenia połockie. Na łamach rocznika Instytutu Józefa Piłsudskiego Niepodległość (Nowy Jork-Londyn 1995) opublikował rozprawę Minkowiczanie. W ostatnich latach ukazały się w Kanadzie 3 części refleksji o religii starożytnego Egiptu: Mądrość nad Nilem, O kulcie Izydy, Bóg jest jeden. Ksiądz Kurdybelski był członkiem Wilhelm–Fraenger–Gesellschaft e.V. w Poczdamie oraz współpracownikiem organizacji Mut zur Ethik w Szwajcarii.

Po objęciu Parafii na Księżu Małym we Wrocławiu Ksiądz Jan Jakub Kurdybelski dał się poznać, jako kapłan skromny, zaangażowany w działalność naukową, a także oddany wartościom patriotycznym i narodowym.

 

 

Ks. Józef Szyca 


Proboszcz od 19 maja 1967 r. do 30 czerwca 1970 r.

 

 

ks. Józef Szyca (1903-1976)

szyca

 

 

 
 

 

Ks. Marian Cembrowski 


Proboszcz od 1 lipca 1970 r. do 26 czerwca 1983 r.

 

 

ks. Marian Cembrowski

cembrowski

 

 

 

 

Ks. Zenon Ochel 


Proboszcz od 1 lipca 1983 r. do 1 lipca 2008

 

 

ks. Zenon Ochel

ochel

 

 

 

 

Ks. Dziekan Piotr Ważydrąg


Obecny Dziekan dekanatu żarowskiego i proboszcz parafii od 1 lipca 2008 r. 

 

 

ks. Piotr Ważydrąg

piotr wazydrag

 

 

 

 


Wikariusze Parafii Żarów po 1945 r :


 

 

 

Ks. Władysław Korczyński od 15 lipca 1958 r. do 1959 r.

 

 


Ks. Kaziemierz Malinoś od czerwca 1959 r. do 1961 r.

kazimierz malinos

 

 


Ks. Zbigniew Nowak od września 1961 r. do 1962 r.

 

 


Ks. Stanisław Cebula od września 1962 r. do 1963 r.

stanislaw cebula

 

 


Ks. Tadeusz Grabiak od sierpnia 1963 r. do 31 lipca 1968 r.


tadeusz grabiak

 

 

 

Ks. Tadeusz Czuchraj od 1 sierpnia 1968 - 30 czerwca 1973 r.

tadeusz czuchraj

 

 


Ks. Jan Duda od 30 czerwca 1973 r. do 1978 r

jan duda

 

 


Ks. Julian Gronek od 30 czerwca 1973 r. do do 30 czerwcza 1974 r.

julian gronek

 

 

 

Ks. Jan Bednarz od 1 lipca 1974 r. do 1975 r.

jan bednarz

 

 

 

Ks. Stanisław Wróbel od 1975 r. do 1981 r.

stanislaw wrobel

 

 

 

Ks. Jan Walów od 1978 r. do 1982 r.

jan walow

 

 

 

Ks. Marian Prochera od 1981 r. do 1985 r.

marian prochera

 

 

 

Ks. Andrzej Gidziński od 1982 r. do 1984 r.

andrzej gidzinski

 

 

 

Ks. Jarosław Niemyjski od 1984 r. do 1987 r.

jaroslaw niemyjski

 

 

 

Ks. Grzegorz Niwczyk od 1985 r. do 1991 r. 

grzegorz niwczyk

 

 


Ks. Ryszard Mencel od 1987 r. do 1995 r.

ryszard mencel

 

 


Ks. Krzysztof Herbut od 1991 r. do 1994 r.

krzysztof herbut

 

 

 

Ks. Andrzej Bawaj od 1994 r. do 1995 r.

andrzej bawaj

 

 

 

Ks. Józef Olechowski od 1995 r. do 2000 r.

jozef olechowski

 

 

 

Ks. Krzysztof Sikora od 1995 r. do 1999 r.

krzysztof sikora

 

 

 

Ks. Ryszard Filipski od 1999 r. do 2004 r.

ryszard filipski

 

 

 

Ks. Piotr Moroz od 2000 r. do 2003 r.

piotr moroz

 

 

 

Ks. Tomasz Nuckowski od 2003 r. do 2005 r.

tomasz nuckowski

 

 

 

Ks. Piotr Hebda od 2004 r. do 2005 r.

piotr hebda

 

 

 

Ks. Andrzej Ćwik od 2005 r. do 2008 r.

andrzej cwik

 

 

 

Ks. Grzegorz Kupczyk od 2005 r. - 2008 r.

grzegorz kupczyk

 

 

 

Ks. Marek Kruk od 2008 r. - 2009 r.

marekkruk

 

 

 

Ks. Mariusz Sajdak od 2008 r. - 2010 r.

mariusz sajdak

 

 

 

Ks. Piotr Szajner od 2009 -  styczeń 2011 r.

piotr szajner

 

 

 

Ks. Michał Jelonek 2010 - 2014

brak fotografii

 

 

 

Ks. Jakub Górski od 2011 - 2015

jakub gorski

 
  

 

Ks. Rafał Szuba od czerwca 2014 - 2016

 rafal szuba

 

 

 

Ks. Tomasz Krupnik 2015 - 2019

  tomasz krupnik 

 

 

 

Ks. Paweł Pęczuła od 2016 - do teraz

pawel peczula 

 

 

 

Ks. Paweł Schanne, od 2019 r. do teraz

pawel schanne

 

 

 


 

 

 

UWAGA ! Zachęcamy szczególnie mieszkańców Żarowa, jeśli możecie w jakiś sposób uzupełnić, bądź poprawić zawarte tutaj informacje lub posiadacie w prywatnych albumach zdjęcia księży wymienionych w powyższym spisie i chcielibyście pomóc nam w ich uzupełnieniu, skontaktujcie się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Wasza pomoc będzie nieoceniona !

 

 

 

 


Przygotował : Matthias, źródła : Kronika Parafii Żarów, książka "100 lat Kościoła w Żarowie" - Zbigniew Malicki,