Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Granice diecezji i dekanatów kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, nie pokrywają się z granicami województw czy powiatów. Różna jest także ich liczba. Obecnie w Polsce w 41 rzymskokatolickich diecezjach oraz 1 Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego istnieje 1141 dekanatów. Jednym z nich jest ustanowiony w 2008 roku Dekanat Żarów, o którym będziemy dziś mówić w kontekście znajdujących się na jego terenie kościołów, kaplic i kapliczek - zapraszamy.


Mapa Diecezji świdnickiej z pl.wikipedia.org (kliknij w mapę jeśli chcesz ją powiększyć)Dekanat Żarów, to jeden z 24 dekanatów w diecezji świdnickiej. Powstał 1 lipca 2008 na mocy dekretu bp. Ignacego Deca, który zreorganizował dekanat Strzegom oraz usunął dekanat Gościsław. Znajduje się na terenie województwa dolnośląskiego, w powiatach : średzkim, świdnickim i wrocławskim. Jego siedziba ma miejsce w Żarowie, w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. W skład dekanatu wchodzi 8 parafii na terenie których znajduje się 22 kościoły lub kaplice. Właśnie te kościoły, wraz z podstawowymi o nich informacjami chcemy Wam przedstawić w niniejszej publikacji. Nie zawsze są to perły architektury, ale przeważnie, o czym przekonacie się w dalszej części...


Powiększony fragment powyższej mapy, przedstawiający dekanat Żarów i granice jego ośmiu parafii.Parafie, miejscowości, kościoły i kaplice wchodzące w skład dekanatu Żarów :


1. Parafia św. Stanisława z kościołem parafialnym w Bukowie


W skład powyższej parafii wchodzi sześć miejscowości : Buków z kościołem parafialnym,  Domanice z kościołem filialnym, Pożarzysko z kościołem filialnym, oraz Dzikowa, Chwałów i Siedlimowice, które nie posiadają kościołów.

W Bukowie znajduje się późnoromański kościół (parafialny) pod wezwaniem świętego Stanisława, który zbudowano w 1260 roku, a rozbudowano do dzisiejszego kształtu w XVI wieku. Budowla jest jednonawowa, orientowana (łac. oriens - wschód) - zwrócona częścią prezbiterialną, mieszczącą ołtarz główny, ku wschodowi , czyli w stronę, z której ma nadejść Jezus Chrystus podczas drugiego przyjścia. Kościół posiada wieżę od zachodu i dwie kaplice dobudowane w XVIII wieku. We wnętrzu znajduje się prostokątne prezbiterium ze sklepieniem krzyżowym, gotyckie sakramentarium i barokowe ołtarze również z XVIII wieku. Kościół ten służy mieszkańcom sąsiedniej Dzikowej.


Kościół parafialny p.w. św. Stanisława w BukowieW Domanicach znajduje się murowany, gotycko-barokowy kościół (filalny) pod wezwaniem świętej Anny, z drugiej połowy XV wieku. Pierwsze wzmianki o kościele w tym miejscu pochodzą z 1348 roku. Kościół przebudowano po pożarze w 1664 roku. Budowla jest jednonawowa, orientowana (podobnie jak kościół w Bukowie), z wieżą po stronie północnej. Kościół był restaurowany w 1894 roku i w 1961 roku. Obecnie również jest w trakcie remontu. Kościelny dzwon pochodzi z 1653 roku, a wyposażenie wnętrza z pierwszej połowy XVII wieku. Kościół ten służy mieszkańcom sąsiedniego Chwałowa.


Kościół filialny p.w. św. Anny w Domanicach
W Pożarzysku znajduje się murowany, gotycki kościół (filialny) pod wezwaniem świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny, wzniesiony ok. 1300 roku. Kościół przebudowano w 1852 roku. Budowlę charakteryzuje wyjątkowo piękny portal. Wieża, która mocno ucierpiała podczas II wojny światowej, została odbudowana w latach 80-tych XX wieku. Kościół jest zbudowany głównie z piaskowca, wieża częściowo z cegły. Kościół ten służy mieszkańcom sąsiednich Siedlimowic.


Kościół filialny p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Pożarzysku
2. Parafia św. Szymona i św. Judy Tadeusza z kościołem parafialnym w Gościsławiu


W skład powyższej parafii wchodzi sześć miejscowości : Gościsław z kościołem parafialnym,  Bogdanów z kościołem filialnym, Godków z kościołem filialnym, Mieczków z kościołem filialnym, Osiek z kościołem filialnym, oraz Osieczyna (przysiółek Godkowa), która nie posiada własnego kościoła.

W Gościsławiu znajduje się kościół (parafialny) pod wezwaniem św. Szymona i Judy Tadeusza Biskupa, wzniesiony w XIV w., pierwsza wzmianka o kościele w tym miejscu pochodzi z 1268 r rozbudowany i zbarokizowany w latach 1756-1759; wieża nadbudowana w 1785 r., z hełmem z 1861 r.; świątynia restaurowana na pocz. XX w., remontowana w 1936 i 1939 r. oraz w okresie powojennym w latach 1962-63 (odnowienie wnętrza), 1965 r. (przełożenie dachu), 1991 i 2007 r. (odnowienie i pomalowanie elewacji). Kościół jest orientowany, murowany, tynkowany, z detalem architektonicznym wyrobionym w tynku. Założony na planie krzyża, jednonawowy, z węższym prezbiterium i oskarpowaną IV-kondygnacyjną, czworoboczną wieżą od zachodu oraz zakrystią na nieregularnym rzucie od południa; ramiona transeptu zamknięte trójbocznie, naroża prezbiterium ścięte; wieża poprzedzona niewielką kruchtą. Nawa nakryta ceramicznym dachem dwuspadowym, prezbiterium wielospadowym; transept, zakrystia i kruchta mansardowymi. Wieża zwieńczona ozdobnym hełmem o linii wklęsło-wypukłej, krytym blachą.

 

Kościół p.w. św. Judy Tadeusza w Gościsławiu


W Bogdanowie znajduje się się jednonawowy kościół pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej, który wzniesiony został w I połowie XIX w.

 

Kościół p.w. MB Anielskiej w Bogdanowie
W Godkowie znajduje się zbudowany z kamienia i cegły kościół pod wezwaniem Siedmiu Boleści Najświętszej Marii Panny. Wzniesiono go w XVIII wieku. Kościół ten służy również mieszkańcom Osieczyny.


Kościół p.w. Siedmiu Boleści NMP w GodkowieW Mieczkowie znajduje się kościół (filialny) pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli. Jest to późnogotycka budowla wzniesiona pod koniec XV wieku, następnie przebudowana w drugiej połowie XVII wieku. Z wyposażenia gotyckiego zachowały się dwa kamienne portale i sakramentarium. Jest to budowla jednonawowa, orientowana (ołtarz skierowany na wschód), z kwadratowym prezbiterium o sklepieniu krzyżowym i wieżą od strony zachodniej.


Kościół p.w. św. Andrzeja Boboli w MieczkowieW Osieku znajduje się kościół (filialny) pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Pierwsze wzmianki o kościele w tym miejscu pochodzą z 1315 roku, jednak pierwotna budowla nie przetrwała. Obecna powstała pod koniec XIX wieku. W 1890 odbyło się poświęcenie neogotyckiego kościoła i ołtarzy. Kościół Wniebowzięcia NMP nie jest konsekrowany, czyli nie został poświęcony przez biskupa.


Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku3. Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z kościołem parafialnym w Imbramowicach


W skład powyższej parafii wchodzi pięć miejscowości : Imbramowice z kościołem parafialnym,  Borzygniew z kościołem filialnym, Pyszczyn z kaplicą mszalną, oraz Marcinowiczki i Tarnawa, które nie posiadają własnych kosciołów, przez co wierni muszą na msze udać się do kościoła parafialnego w Imbramowicach.

W Imbramowicach znajduje się kościół (parafialny) pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. O jego istnieniu wzmiankowano już w 1335 roku, ale obecna budowla pochodzi najpewniej z 1522 roku. Obiekt jest murowany, z prostokątnym dwuprzęsłowym prezbiterium. Od południa dostawiona jest kaplica i czworoboczna wieża. We wnętrzu znajdują się: gotyckie sakramentarium kamienne, renesansowe epitafia (jedno z 1589 r.), barokowy ołtarz główny, chrzcielnica i ambona oraz płyty nagrobne członków rodu von Reichenbach. Sklepienie prezbiterium przebudowano w XVII i XVIII wieku, remontowano w 1830 roku, oraz restaurowano w 1962 roku. Kościół ten służy też mieszkańcom sąsiednich Marcinowiczek i Tarnawy.


Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w ImbramowicachW Borzygniewie znajduje się kościół (filialny) pod wezwaniem świętej Barbary z końca XIII wieku, lub początku XIV wieku. Jest to budowla wczesnogotycka, murowana z kamienia łamanego, ciosu i cegły. Kościół położono na wzgórzu, na cmentarzu grzebalnym otoczonym murem z cegły i kamienia. Przebudowano go w 1910 roku (nowa kruchta zachodnia i południowa, przybudówka od północy oraz odbudowana wieża we wczesnobarokowej formie). W środku panuje wystrój barokowy. W kościele jest gotyckie sakramentarium i dwie rzeźby świętych, oraz płyty nagrobne z XVIII w.


Kościół p.w. św. Barbary w BorzygniewieW Pyszczynie znajduje się kaplica mszalna pod wezwaniem świętego Antoniego. Obiekt ten zbudowano w stylu neogotyckim w 1895 roku. kaplicy. Pierwotnie kaplica wybudowana została z inicjatywy rodziny hrabiów von Matuschka, baronów Toppolczan-Spattgen, jako budowla upamiętniająca zmarłego w 1899 roku członka tego rodu hrabiego Ernsta Alfreda. Po II wojnie światowej obiekt, przekształcony został w kaplicę mszalną.


Kaplica mszalna p.w. św. Antoniego w Pyszczynie
4. parafia św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny z kościołem parafialnym oraz filią NMP Częstochowskiej w Jaworzynie Śląskiej.


W skład powyższej parafii wchodzą trzy miejscowości : Jaworzyna Śląska z kościołem parafialnym, i filialnym, Pasieczna z kościołem filialnym, oraz Nowy jaworów, który nie posiada własnego kościoła, przez co wierni uczęszczają na msze do kościoła parafialnego w Jaworzynie Śląskiej.

W jaworzynie Śląskiej znajduje się kościół (parafialny) pod wezwaniem świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny. Został on zbudowany w 1897 roku,pierwszy zapis w księgach metrykalnych został dokonany 14 lutego 1897 roku. Jaworzyńska świątynia jest typowym neogotyckim kościołem jakie budowano na przełomie XIX i XX wieku. Wybudowana została z czerwonej nieotynkowanej cegły z dostawioną od południa kwadratową wieżą zwieńczoną sześciobocznym ostrosłupowym hełmem z pozłacanym przez złotnika Reisse ze Świdnicy guzem oraz krzyżem wykonanym przez mistrza ślusarskiego Hempela. Neogotycki ołtarz główny jest drewniany, posiada malowane elementy snycerskie i powstał w 1897 roku, podobnie jak drewniana ambona. Z tego samego roku pochodzi też prospekt organowy i trzy witraże w oknach ściany wschodniej prezbiterium.


Kościół p.w. Józefa Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej


Wnętrze kościoła p.w. Józefa Oblubieńca NMP w Jaworzynie Śląskiej


W Jaworzynie Śląskiej znajduje się poza kościołem parafialnym, kaplica (mszalna?) Przyznam szczerze, że nie mam pewności co do tej informacji, ale jest ona pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej. Przed wojną był to kościół luterański i to właściwie tyle co można znaleźć na jej temat. Stąd nasza prośba, jeśli ktokolwiek potrafi przybliżyć historię tego kościółka, lub jest w stanie przynajmniej zweryfikować powyższe informacje na jego temat, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego.


Kościół (kaplica) p.w. NMP Częstochowskiej?W pasiecznej znajduje się kościół (filialny) pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Jest on młodym budynkiem o nowoczesnej konstrukcji. Powstał dzięki uporowi miejscowej społeczności w trudnych latach 1984 - 1987. 14 czerwca 1989 roku świątynię poświęcił ksiądz biskup Tadeusz Rybak. Ciekawostką jest, że Pasieczna jako jedna z najstarszych wsi w okolicy, bo wzmianki o niej pojawiają się już w 1248 roku, nigdy nie miała własnego kościoła...


Kościół p.w. NMP Królowej Polski w Pasiecznej
5. Parafia Najświętszej Marii Panny Królowej Polski z kaplicą, oraz nowym kościołem parafialnym w Mrowinach


W skład powyższej parafii wchodzi cztery miejscowości : Mrowiny z kościołem parafialnym, Łażany z kościołem filialnym, Zastruże z kościołem filialnym oraz Kruków, który poza małą kapliczką nie posiada własnego kościoła, przez co wierni uczęszczają na msze do sąsiedniego Zastruża.


Kaplica (niegdyś grobowiec rodziny von Kulmiz) z prowizoryczną wiatą w Mrowinach


Na dzień dzisiejszy, tj. październik 2014 roku, msze odbywają się już w nowo wybudowanym kościele, ale jeszcze we wrześniu wierni siedzieli pod dachem wiaty (zdjęcie powyżej). Rok budowy 2014, ale starania o jego budowę trwały kilka ładnych lat. Trzeba było też rekultywować cmentarz ewangelicki w celu pozyskania miejsca pod budowę kościoła i domu parafialnego. Przeprowadzono na cmentarzu ekshumacje, szczątki zmarłych pochowano w jednym grobie...


Nowy kościół parafialny p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Mrowinach


W Łażanach znajduje się kościół (filialny) pod wezwaniem Bożego Ciała, pochodzący z XIV wieku (1569 r.).


Kościół filialny p.w. Bożego Ciała w Łażanach


Wnętrze kościoła p.w. Bożego Ciała w Łażanach


Kapliczka w Krukowe z 1701 roku, która przechodzi obecnie gruntowny remont...W Zastrużu znajduje się kościół (filialny) pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, który pochodzi z końca XVIII wieku. Jest to część dawnego założenia folwarczno-pałacowo-parkowego, z którego zostały dziś prawie wyłącznie ruiny, co widać na przykładzie poniższego zdjęcia.


Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Zastrużu przy ruinie pałacu


Wnętrze kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Zastrużu
6. Parafia św. Barbary z kościołem parafialnym w Pastuchowie.


W skład powyższej parafii wchodzi pięć miejscowości : Pastuchów z kościołem parafialnym, Czechy z kościołem filialnym, Piotrowice Świdnickie z kościołem filialnym, oraz Przyłęgów i Skarżyce

Kościół parafialny pod wezwaniem świętej Barbary w Pastuchowie, zbudowano około połowy XIII w. z kamienia łamanego, w stylu późnoromańskim. W XVIII wieku, powiększono go o wieżę zachodnią. Jest to budowla jednonawowa z kwadratowym prezbiterium zakończonym absydą sklepioną półkopułą. W prezbiterium założono sklepienia krzyżowo-żebrowe wsparte na narożnych kolumienkach. W zachodniej ścianie nawy zachował się skromny portal uskokowy. W prezbiterium widnieje późnogotyckie tabernakulum i kamienna chrzcielnica. Uczęszczają do niego wierni z Przyłęgowa i Skarżyc.

Kościół p.w. Św. Barbary w Pastuchowie


Wnętrze kościoła p.w. Św. Barbary w Pastuchowie

 

W Czechach znajduje się kościół (filialny) pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Łaskawej i błogosławionej Marii Karłowskiej, który powstał niedawno. W 2007 roku, biskup Ignacy Dec włożył do ołtarza relikwie błogosławionej Matki Marii Karłowskiej, następnie 5 lipca 2009 roku poświęcić go. Wieżę kościoła stanowi wybudowana w 1873 roku dzwonnica, do której dobudowano współcześnie nawę główną...


Kościół filialny p.w. NMP Łaskawej i bł. Marii Karłowskiej w Czechach.W Piotrowicach Świdnickich znajduje się otoczony murem z kamienia łamanego kościół (filialny) pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Wzniesiono go w połowie XIII wieku (w źródłach wymienia się daty 1244 i 1266), w stylu późnoromańskim-wczesnogotyckim. Obecny kształt kościół uzyskał dopiero z końcem XIX wieku. Do najstarszych części budowli należą nawa główna, boczna, oraz prezbiterium. Dopiero około 1500 roku dobudowano wieżę dzwonną i zakrystię. Znajdujący się na wieży dzwon pochodzi z roku 1540. Z końcem XIX wieku dobudowano od północnej strony kruchtę - zwaną dziś przedsionkiem. W związku z przebudową empory organowej, zlikwidowano wcześniejsze wejście do kościoła. Po II wojnie światowej kościół remontowano w 1961, 1967, 1976 oraz na początku XXI wieku. Ciekawostką jest, że jako pierwszych fundatorów i mecenasów kościoła wskazuje się polski Ród Świnków. W kryptach kościelnych pochowani są przedstawiciele prawie wszystkich Rodów władających wsią. Tu swój grób mają Świnkowie, Feldmarszałek von Buddenbrock i jego żona Beate Abigaile...


Kościół filialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Piotrowicach Świdnickich.
7. Parafia św. Mikołaja z kościołem parafialnym w Pichorowicach


W skład powyższej parafii wchodzi sześć miejscowości : Pichorowice z kościołem parafialnym,  Jarosław z kościołem filialnym, oraz Pielaszkowice, Jańczów, Samborz i Sokolniki, które nie posiadają swoich kościołów przez co wierni muszą korzystać z wspomnianych dwóch kościołów w parafii.

W Pichorowicach znajduje się kościół (parafialny) pod wezwaniem świętego Mikołaja, który zbudowano w XV wieku. Wieżę oddano w 1821 roku.

Kościół p.w. św. Mikołaja w Pichorowicach
W Jarosłwiu znajduje się gotycko-barokowy kościół (filialny) pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, który wzniesiono około 1500 roku, a przebudowano gruntownie około 1710 roku. Jest to budowla jednonawowa, z węższym prezbiterium, murowana i tynkowana. Nawa główna nakryta dachem dwuspadowym, kryta dachówką, na której znajduje się ośmioboczna wieża, nakryta dachem cebulastym z glorietą, zwieńczona krzyżem, ustawionym na kuli. Od strony południowej i północnej na wieży zainstalowany jest zegar. Wokół kościoła znajduje się cmentarz przykościelny.


Kościół filialny p.w. MB Częstochowskiej w Jarosławiu
8. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa z kościołem parafialnym w Żarowie


Parafia Żarów zamyka się w administracyjnych granicach miasta, dlatego należą do niej mieszkańcy Żarowa.

W Żarowie znajduje się neogotycki kościół (parafialny, oraz siedziba dekanatu) z czerwonej, nieotynkowanej cegły, pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Budowa tej świątyni ukończona została w 1910 roku. Jest to więc jedna z młodszych budowli tego typu w całym dekanacie Żarów.


Kościół  parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarowie, siedziba dekanatu Żarów.


Kościół  parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarowie, siedziba dekanatu Żarów


Wnętrze kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarowie. Foto : www.parafiawzarowie.cba.plLista 24 dekanatów w Diecezji świdnickiej :


Cykl rozpoczynamy od dekanatu Żarów, ale materiał zdjęciowy mamy praktycznie kompletny dla obu dekanatów świdnickich, świebodzickiego oraz strzegomskiego. Dekanaty wałbrzyskie (jest ich trzy), dzierżoniowski i bolkowski jeszcze posiadają pewne luki w naszych zasobach. Gdy wspomniane dekanaty opublikujemy, zbliżymy się tym samym do połowy diecezji świdnickiej. Do opracowania pozostanie cała południowa część diecezji świdnickiej, co z uwagi na jej rozmiary, każe rozciągnąć w czasie przygotowywanie publikacji o południowej części diecezji. Jeśli posiadasz materiały (zdjęcia kościołów, kaplic itp. w Twoim dekanacie i chcesz się nimi podzielić z czytelnikami labiryntarium.pl, zapraszamy do współpracy.

1. BIELAWA

2. BOLKÓW (wkrótce)

3. BYSTRZYCA KŁODZKA

4. DZIERŻONIÓW (wkrótce)

5. GŁUSZYCA

6. KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

7. KŁODZKO

8. KUDOWA-ZDRÓJ

9. LĄDEK-ZDRÓJ

10. MIĘDZYLESIE

11. NOWA RUDA

12. NOWA RUDA-SŁUPIEC

13. PIŁAWA GÓRNA

14. POLANICA-ZDRÓJ

15. STRZEGOM (wkrótce)

16. ŚWIDNICA-WSCHÓD (kliknij link)

17. ŚWIDNICA-ZACHÓD (wkrótce)

18. ŚWIEBODZICE (wkrótce)

19. WAŁBRZYCH-POŁUDNIE (wkrótce)

20. WAŁBRZYCH-PÓŁNOC (wkrótce)

21. WAŁBRZYCH-ZACHÓD (wkrótce)

22. ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE-POŁUDNIE

23. ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE-PÓŁNOC

24. ŻARÓW (bieżące opracowanie)Podróżował, fotografował i przygotował : Matthias

źródło informacji : pl.wikipedia.org, piotrowice.info,