Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Granice diecezji i dekanatów kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, nie pokrywają się z granicami województw czy powiatów. Różna jest także ich liczba. Obecnie w Polsce w 41 rzymskokatolickich diecezjach oraz 1 Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego istnieje 1141 dekanatów. Jednym z nich jest Dekanat Świebbodzice, o którym będziemy dziś mówić w kontekście znajdujących się na jego terenie kościołów, kaplic i kapliczek - zapraszamy.


Mapa Diecezji świdnickiej z pl.wikipedia.org (kliknij w mapę jeśli chcesz ją powiększyć)Dekanat Świebodzice, to jeden z 24 dekanatów w diecezji świdnickiej. Znajduje się na terenie województwa dolnośląskiego, w powiecie świdnickim oraz częściowo w wałbrzyskim (Cieszów i Cisów). Jego siedziba ma miejsce w Świebodzicach, w kościele p.w. św. Mikołaja. W skład dekanatu wchodzi 7 parafii na terenie których znajduje się 11 kościołów lub kaplic. Właśnie te kościoły i kaplice, wraz z podstawowymi o nich informacjami chcemy Wam przedstawić w niniejszej publikacji. Nie zawsze są to perły architektury, ale przeważnie, o czym przekonacie się w dalszej części...


Powiększony fragment powyższej mapy, przedstawiający dekanat Świebodzice i granice jego ośmiu parafii.Parafie, miejscowości, kościoły i kaplice wchodzące w skład dekanatu Świebodzice :


1. Parafia św. Michała z kościołem parafialnym w Dobromierzu


W skład powyższej parafii wchodzi dziesięć miejscowości : Dobromierz z kościołem parafialnym,  Dobromierz, Jugowa i Szymanów z kościołami filialnymi, oraz Bronów, Bronówek, Serwinów, Jaskulin, Pietrzyków, Łąkoszów i Siodłkowice, które nie posiadają kościołów. W Ośrodku Opieki Społecznej w Jaskulinie, znajduje się Kaplica pół-publiczna, natomiast w Pietrzykowie Kaplica publiczna zaadaptowana ze sklepu w 1997 roku (brak fotografii).


W Dobromierzu znajduje się kościół (parafialny) pod wezwaniem świętego Michała, który został wzniesiony na początku XVI wieku, przebudowany częściowo w XVIII wieku i restaurowany w XIX wieku. Jest budowlą orientowaną (łac. oriens - wschód - zwrócona częścią prezbiterialną, mieszczącą ołtarz główny, ku wschodowi , czyli w stronę, z której ma nadejść Jezus Chrystus podczas drugiego przyjścia), murowaną, jednonawową, z dwuprzęsłowym prezbiterium nakrytym sklepieniem krzyżowo-żebrowym, z wieżą od zachodu. Na ścianach umieszczone są całopostaciowe pyły nagrobne z XVI i XVII wieku.


Kościół pw. św. Michała w DobromierzuW Dobromierzu znajduje się kościół (filialny) pod wezwaniem Świętych Piotra i Pawła. Dawniej ewangelicki kościół (od 1975r. katolicki pomocniczy p.w. św. Piotra i Pawła) został zbudowany w latach 1828-1832 wg. projektu najwybitniejszego niemieckiego architekta I poł. XIX w. - Karla Friedricha Schinkla. Utrzymany w stylu neoklasycznym o prostokątnej nawie z wieżą w osi - założoną na planie kwadratu, nad galerią 8-boczna, zwieńczona hełmem. Wieża zakończona jest małym tarasem widokowym. Dookoła niej przykryta jest hełmem. Kościół z zewnątrz posiada boniowania w środku chrzcielnica fundacji rodziny von Mutius z Bronowa i bardzo ładne organy. Prostokątna nawa, dwukondygnacyjne empory, strop zwierciadlany i 3-spadowy dach. Wysokie okna zakończone półkoliście. Wewnątrz skromny wystrój - drewniany prospekt organowy i figury patronów z XIX w.


Kościół (filialny) pw. św. Piotra i Pawła w DobromierzuW Jugowej znajduje się kościół (filialny) pod wezwaniem świętego Antoniego, wzmiankowany już w 1335 roku. Obecny wzniesiony w XV wieku, przebudowany w XVII wieku, restaurowany w 1961r. Orientowany (łac. oriens - wschód - zwrócona częścią prezbiterialną, mieszczącą ołtarz główny, ku wschodowi , czyli w stronę, z której ma nadejść Jezus Chrystus podczas drugiego przyjścia), murowany, jednonawowy, z wieżą od zachody, z prostokątnym prezbiterium nakrytym dwuprzęsłowym sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Na elewacjach ślady geometrycznej dekoracji sgraffitowej, a we wnętrzu kamienia chrzcielnica z 1490 roku oraz płyty nagrobne z XVIwieku.


Kościół pw. św. Antoniego w Jugowej
W Szymanowie znajduje się kościół (filialny) pod wezwaniem świętej Jadwigi, ujęty w roku 1335 w grudniowym rejestrze zabytków prowincji śląskiej, ułożonym przez Nuntiusa Galharda. Rodowód kościoła jest starszy, gdyż wspomina się, że w 1274 roku na święto pontyfikacji królowej Jadwigi kościół wraz z plebanią oraz wioską już istniał. Budowniczym kościoła był osiedlony tu na polecenie klasztoru w Henrykowie Szymon i stąd też nazwa miejscowości - Simonis Villa - wieś Szymona. Fundatorką kościoła była księżna Jadwiga, żona Henryka Brodatego, a matka Henryka Pobożnego.


Kościół pw. św. Jadwig w Szymanowie (foto : dolny-slask.org.pl)
2. Parafia św. Jadwigi z kościołem parafialnym w Mokrzeszowie


W skład powyższej parafii wchodzi jedna miejscowość : Mokrzeszów z kościołem parafialnym.


W Mokrzeszowie znajduje się kościół (parafialny) pod wezwaniem świętej Jadwigi, który wzniesiono około 1500 roku w stylu gotyckim, rozbudowano w 1577 roku, przebudowano w XIX wieku.Kościół jest orientowany (łac. oriens - wschód - zwrócony częścią prezbiterialną, mieszczącą ołtarz główny, ku wschodowi , czyli w stronę, z której ma nadejść Jezus Chrystus podczas drugiego przyjścia), jednonawowy z prostokątnym prezbiterium, w całości nakryty sklepieniem sieciowym. Fasadę zachodnią zdobią późnogotyckie maswerki. We wnętrzu zachowało się pięć płyt nagrobnych z płaskorzeźbionymi postaciami zmarłych z lat 1565 - 1663. Ponadto na uwagę zasługuje gotycka rzeźba Madonny z Dzieciątkiem. W latach 1996 - 1999 odrestaurowano wieżę i kopułę kościoła, w roku 2010 wyremontowano dach.


Kościół pw. św. Jadwigi w Mokrzeszowie3. Parafia NMP Królowej Polski z kościołem parafialnym w Świebodzicach - Cierniach


W skład powyższej parafii wchodzi dzielnica Świebodzic, Ciernie (dawniej osobna miejsowość) z kościołem parafialnym j.w.


W Świebodzicach - Cierniach znajduje się kościół (parafialny) pod wezwaniem NMP Królowej Polski, wzniesiony w pierwszej połowie XIII wieku, w XV wieku przebudowany na gotycki. Wyposażenie pochodzi z różnych epok. W kościele znajduje się fresk z XV wieku przedstawiający św. Krzysztofa.


Kościół pw. NMP Królowej Polski w Świebodzicach - Cierniach4. Parafia św. Alberta Chmielowskiego z kościołem parafialnym w Świebodzicach


W skład powyższej parafii wchodzi część Świebodzic : z kościołem parafialnym j/w.


W Świebodzicach znajduje się kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Brata Alberta Chmielowskiego, która została erygowana w 1995 roku. Obiekt wznoszony od roku 1999, tj. od momentu otrzymania pozwolenia na budowę. Plan kościoła oparty jest na planie krzyża. Ściany wewnętrzne wykonane z porotonu i cegły pełnej. Ściany zewnętrzne wzniesiono z klinkieru ryflowanego. Konstrukcja dachu stalowa. Okna i drzwi zwieńczone łukami. Chór wykonany w kształcie półkola wsparty na czterech kolumnach betonowych. Wysokość wieży docelowa to ok. 28 m. W chwili obecnej wykonywana jest kopuła wieży i pokrycie dachu.


Kościół parafialny p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Świebodzicach


5. Parafia św. Franciszka z Asyżu z kościołem parafialnym w Świebodzicach


W skład powyższej parafii wchodzi część Świebodzic : z kościołem parafialnym j/w.


Na granicy Świebodzic i Cierni (dziś dzielnica miasta), znajduje się kościół parafialny pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu. Początki obiektu sięgają I połowy XIII wieku, kiedy to powstał kościółek romański. Pierwsza wzmianka pochodzi z 30 sierpnia 1228 roku. Najprawdopodobniej pierwotnie była to budowla drewniana, zniszczona w roku 1241 przez Mongołów biorących udział w bitwie pod Legnicą. Potem odbudowany z kamienia na wcześniejszym miejscu. Pierwszą parafię przy kościele erygowano 3 maja 1279 roku. Kościół przeszedł przebudowę w wieku XV, stając się kościołem gotyckim. Kościół jest budowlą jednonawową o wąskim stropie i prezbiterium przykrytym sklepieniem krzyżowo - żebrowym. Wewnątrz gotyckie sakramentarium z 1352 r. oraz ołtarz główny z XVII w. Po wojnie, w czasie renowacji wnętrza w roku 1966, odkryto cenne malowidła (polichromie) z XIII - XIV wieku przedstawiające m.in. postać św. Krzysztofa. Odrestaurowane zostały one w latach 2007 - 2008. Obecny barokowy ołtarz główny został tu przeniesiony z innego kościoła na miejsce gotyckiego tryptyku, który przeniesiony został do Wrocławskiego Muzeum Narodowego, gdzie znajduje się do dziś. Na zewnątrz zachowane są detale kamieniarki gotyckiej, renesansowy nagrobek oraz umieszczona u wejścia do kościoła, w ścianie kruchty, kamienna rzeźba Tronującej Madonny z Dzieciątkiem.


Kościół parafialny pw. św. Franciszka z Asyżu w Świebodzicach


6. Parafia św. Mikołaja z kościołem parafialnym w Świebodzicach


W skład powyższej parafii wchodzi część Świebodzic : z kościołem parafialnym j.w.


W centrum Świebodzic, tuż przy rynku, znajduje się kościół parafialny pod wezwaniem św. Mikołaja. Jego historia zaczyna się w XIII w. Konsekrowany przez biskupa wrocławskiego Wawrzyńca w 1228 r dał początek osadzie, zniszczonej w czasie najazdu Tatarów w 1241 r. Wspomniany już pożar zniszczył także tę świątynię. Pozostało jedynie prezbiterium, którego ściany boczne są najstarszą, jeszcze romańską częścią obecnego kościoła. We wnętrzu duże wrażenie robi ołtarz i ambona z baldachimem z XIX w. Dwie renesansowe figurki po obu stronach głównego ołtarza przedstawiają postaci św. Jadwigi Śląskiej i patrona kościoła, św. Mikołaja. Dziś właśnie w tej świątyni odbywają się miejskie uroczystości religijno-patriotyczne, gdyż na zewnątrz kościoła znajduje się tablica poświęcona pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego, wmurowana w 70 rocznicę powstania II Rzeczpospolitej.


Kościół pw. św. Mikołaja w Świebodzicach


Kościół pw. św. Mikołaja w Świebodzicach7. Parafia Świętych Piotra i Pawła z kościołem parafialnym w Świebodzicach


W skład powyższej parafii wchodzi fragment Świebodzic i dwie miejscowości : Świebodzice z kościołem parafialnym, Cieszów z kościołem filialnym, oraz Cisów i Pełcznica (dziś dzielnica Świebodzic), które nie posiadają kościołów.


W centrum Świebodzic, tuż przy Rynku, znajduje się kościół parafialny pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. Pierwsze wzmianki dotyczące tego kościoła sięgają lat 1776 - 1779. Został zbudowany według projektu niemieckiego architekta Chrystiana Schultza, a początki tej budowli sięgają prawdopodobnie średniowiecza. Budowla wzniesiona jest na planie krzyża z wieżą od zachodu. Po środku bocznych elewacji, wzdłuż całej wysokości ścian znajdują się nieznacznie wysunięte ryzality. Od frontu nad wejściem wznosi się kwadratowa dzwonnica, przechodząca nad balustradą w ośmioboczną wieżę zwieńczoną pod­wójnymi latarniami w barokowych hełmach i iglicą zakończoną kulą i krzyżem. Wnętrze posiada bogato rozczłonkowany strop wsparty na szesnastu kwadratowych słupach, przechodzących w doryckie kolumny. Słupy i kolumny dzielą wnętrze na trzy nawy, z których boczne maja na obu piętrach wybudowane balkony. Sklepienie lustrzane wspiera się na kolumnach. W 1945 roku ten ewangelicki kościół został przemianowany w katolicki kościół pomocniczy parafii Św. Mikołaja. Od 2 sierpnia 1952 roku stał się samodzielnym kościołem parafialnym pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła. Świątynia ta i ratusz miejski stanowią dziś jeden z nielicznych w okolicy zespołów zabytkowych w stylu klasycystycznym.


Kościół pw. świętych Piotra i Pawła w Świebodzicach


Wnętrze kościoła pw. świętych Piotra i Pawła w ŚwiebodzicachW Cieszowie znajduje się kościół filialny (kaplica) pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbego, która określana jest jako bezstylowa. Tymczasem brak danych odnośnie daty budowy itp...


Kościół filialny św. Maksymiliana Marii Kolbego w CieszowieLista 24 dekanatów w Diecezji świdnickiej :


Jeśli posiadasz materiały (zdjęcia kościołów, kaplic itp. w Twoim dekanacie i chcesz się nimi podzielić z czytelnikami labiryntarium.pl, zapraszamy do współpracy za pośrednictwem formularza kontaktowego.


1. BIELAWA

2. BOLKÓW (wkrótce)

3. BYSTRZYCA KŁODZKA

4. DZIERŻONIÓW (wkrótce)

5. GŁUSZYCA

6. KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

7. KŁODZKO

8. KUDOWA-ZDRÓJ

9. LĄDEK-ZDRÓJ

10. MIĘDZYLESIE

11. NOWA RUDA

12. NOWA RUDA-SŁUPIEC

13. PIŁAWA GÓRNA

14. POLANICA-ZDRÓJ

15. STRZEGOM (kliknij link)

16. ŚWIDNICA-WSCHÓD (kliknij link)

17. ŚWIDNICA-ZACHÓD (kliknij link)

18. ŚWIEBODZICE (bieżące opracowanie)

19. WAŁBRZYCH-POŁUDNIE (wkrótce)

20. WAŁBRZYCH-PÓŁNOC (wkrótce)

21. WAŁBRZYCH-ZACHÓD (wkrótce)

22. ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE-POŁUDNIE

23. ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE-PÓŁNOC

24. ŻARÓW (kliknij link)Podróżował, fotografował i przygotował : Matthias

źródło informacji o kościołach : pl.wikipedia.org oraz strony wspomnianych parafii