Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

W dniu 17 listopada 2016 roku w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Żarowie, odbyło się spotkanie w sprawie kapsuły czasu z żarowskiej kaplicy cmentarnej. W związku z tym, że prace na dachu kaplicy dobiegają końca, przygotowano nową kapsułę czasu, oraz zestaw pamiątek wraz z listem, który dziś oficjalnie podpisali wszyscy obecni podczas spotkania.

Stowarzysenie Labiryntarium.pl również zostało zaproszone by celebrować tę wyjątkową chwilę, za co serdecznie dziękujemy...

Do zamknięcia w kapsule przygotowano fotografie z dnia odnalezienia kapsuły czasu z dnia 10.11.2016 roku, fotografie z otwarcia kapsuły czasu w siedzibie Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 28.11.2016 roku, kopię listu w języku niemieckim z 1903 roku znalezionego w kapsule, tłumaczenie tego listu wykonane przez Zbigniewa Malickiego, listę 45 osób pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie, Gazetę Żarowską nr 18/108/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku z artykułem o odnalezieniu kapsuły, jej otwarciu, zawartości i tłumaczeniu, oraz list zawierający podobne informacje co pierwotne pismo, będący niejako jego kontynuacją...


Burmistrz Leszek Michalak, przewodniczący Rady Miejskiej Roman Konieczny, oraz radni, opiekun Żarowskiej Izby Historycznej Bogdan Mucha i zarządca cmentarza, podczas dzisiejszego spotkania w Urzędzie Miejskim w Żarowie


Zestaw pamiątek przygotowany do umieszczenia w nowej "kapsule czasu"


 

Treść listu do potomnych złożonego w nowej kapsule czasu:


-strona 1 -


W październiku 2016 roku rozpoczął się kolejny etap inwestycji na cmentarzu komunalnym w Żarowie przy ul. Armii Krajowej 1. prace remontowe objęły wymianę całego pokrycia dachowego na budynku kaplicy cmentarnej. Koszt wykonanych prac to blisko 150000 zł, które przekazane zostały w całości z budżetu gminy Żarów. Podczas remontu dachu dokonano odkrycia 'kapsuły czasu" w postaci metalowej (miedzianej) tuby o wymiarach 20 cm długości, 6,7 cm średnicy, wadze 0,467 kg. Znalezisko otworzono w siedzibie Archiwum Państwowego we Wrocławiu w obecności burmistrza Leszka Michalaka, radnych Rady Miejskiej oraz żarowskich historyków Bogdana Muchy z Żarowskiej Izby Historycznej i Macieja Wabika ze Stowarzyszenia "Labiryntarium". Miało to miejsce dnia 28 października 2016 roku.

Obecne władze Gminy Żarów :

Burmistrz - Leszek Michalak, zastępca Burmistrza - Grzegorz Osiecki, Sekretarz - Sylwia Pawlik, Skarbnik - Renata Dawlewicz.

W radzie Miejskiej Żarowa zasiadają :

Przewodniczący Rady - Roman Konieczny, Zastępca przewodniczącego - Kazimierz Kozłowski, Członkowie Rady - Jwona Nieradka, Paulina Trafas, Ewa Góźdź, Barbara Zatoń, Mariusz Borowiec, Waldemar Ganczarek, Norbert Gałązka, Maria Tomaszewska, Zuzanna Urbanik, Mieczysław Myrta, Tadeusz Pudlik, Robert Kaśków, Tadeusz Reruch.

-strona 2-


Proboszcz parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarowie : ksiądz dziekan Piotr Ważydrąg. Corocznie na cmentarzu w Żarowie realizowane są prace inwestycyjne, które zmieniają wizerunek tego miejsca. To zasługa kolejnych władz Giny Żarów, które w wielkiej trosce dbają o wspólne dobro obecnych i przyszłych mieszkańców Żarowa. W chwili zapełniania pustej strony kopii dokumentu, która pozostawiono 113 lat temu, Żarów liczy blisko 7000 Mieszkańców i nadal dynamicznie się rozwija.

Kalendarium remontów kaplicy cmentarnej :

Rok 2014

Przemurowanie schodów wejściowych - 10000 zł

Rok 2015

Przemurowanie wieżyczek oraz wymiana pokrycia dachowego na nawach bocznych, oraz nawie przedniej - 45000 zł

Remont środka kaplicy, tj, wymiana tynków, czyszczenie cegły klinkierowej, wymiana instalacji oświetleniowej, wymiana okien, wymiana konstrukcji stropu oraz sufitu - 13000 zł

Rok 2016

Remont kopuły kaplicy tj. wymiana elementów więźby, wymiana dachówki, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych - 150000 zł

Wykonawca robót - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GIM Grażyna i Marian Lenio ze Świdnicy

Liczba ludności ogółem (w gminie) 12473

Liczba ludności Żarów : 6839

Liczba ludności wsie : 5640

Żarów, dn. 17 listopada 2016 r.

Miejsca na podpisy Burmistrza Miasta Żarów, Przewodniczącego Rady Miejskiej i przedstawiciela Żarowskiej Izby Historycznej (podpisali się na wniosek burmistrza wszyscy zebrani)


Nowa kapsuła czasu jest większa od poprzedniej i wykonana ze stali kwasoodpornej


W obecności wszystkich gości przewodniczący Rady Miejskiej odbił na liście do potomnych pieczęć urzędową


Moment odbicia pieczęci


Pieczęć pod listem do potomnych


Następnie, począwszy od burmistrza Leszka Michalaka wszyscy obecni złożyli swój podpis pod dokumentem

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Konieczny

 

Opiekun Żarowskiej Izby Historycznej Bogdan Mucha

 

Radna Barbara Zatoń

 

Radna Ewa Góźdź

 

Radny Waldemar Ganczarek

 

Radny Mieczysław Myrta

 

Zarządca cmentarza Tomasz Kuska

 

Przedstawicielka Mediów Magdalena Pawlik

 

Przedstawiciel Mediów Mirosław Becher

 

oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Labiryntarium.pl - Maciej Wabik


Teraz wszystkie pamiątki zawijane są w silikonowy papier mający na celu zabezpieczenie zawartości przed wilgocią


i zwinięto wszystko w rulon


Następnie zwinięty rulon wsunięty został do kapsuły czasu


Pamiątki w kapsule czasu - obecni dołożyli tam dodatkowo kilka obiegowych monet i banknot 10 zł, (my dorzuciliśmy monetę 1 gr :)


Teraz następuje moment szczelnego zamknięcia kapsuły

 

Ciekawe, kiedy ponownie zostanie otwarta...?


Następnie udaliśmy się na cmentarz, gdzie gotowa do działania ekipa budowlana oczekuje na wciągnięcie odnowionej miedzianej kopuły wraz z kapsułą czasu


Zarządca cmentarza Tomasz Kuska z kapsułą


Burmistrz, zastępca, radni, opiekun Żarowskiej Izby Historycznej i przedstawiciele firmy wykonującej remont dachu na wspólnym pamiątkowym zdjęciu. U ich stóp stoi odnowiona kopuła wraz z kapsułą czasu


Dla kapsuły czasu wykonano nawet specjalny uchwyt


Odnowiona kopuła


Całość wędruje na dach


Już po chwili założone jest na belkę wystającą na szczycie dachu


Teraz jeszcze kilka czynności, łącznie z montażem odnowionego krzyża i szczelnym zamknięciem całości 


Przygotował : Matthias