Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Dziś kolejna, druga część Kroniki Szkoły Podstawowej w Kalnie. W niniejszej publikacji zaprezentujemy skany poszczególnych stron, ale także przepisaną - dla ułatwienia odczytania jej treści – wersję. Zapraszamy do lektury i zachęcamy do powiadamiania wszystkich, którym mogą nie być obojętne losy mieszkańców Kalna po wojnie. Jednocześnie prosimy wszystkich, którzy mogliby wzbogacić niniejszą publikację prywatnymi dokumentami, zdjęciami itp. o dzielenie się nimi...Okładka zeszytu wykonana z grubej kartki z bloku technicznego lub podobnej, z ręcznie wykonanym napisem KRONIKA, oraz szkicem szkoły w Kalnie

Część druga - okres od 1950 - 1960


Ze względu na dość obszerny zakres informacji zawartych w niniejszej kronice, postanowiliśmy podzielić jej publikację na cztery części. Bieżąca, druga część zawiera zapiski z lat (wrzesień) 1950 - (wrzesień) 1960. Aby przeczytać i obejrzeć część pierwszą (wrzesień) 1946 - wrzesień 1950 (strony 1 - 27) kliknij TUTAJ, natomiast część trzecia - lata 1960 - 1970, oraz ostatnia czwarta część lata 70-te, są w przygotowaniu. Tak jak zapowiadaliśmy, z czasem pojawia się coraz więcej obrazów - zdjęć i wycinków z prasy, przez co kronika zyskuje na swej atrakcyjności. Wiele osób będzie mogło rozpoznać siebie, bądź swoich rodziców czy dziadków z lat szkolnych. Dla wielu osób będzie to niesamowita podróż do przeszłości, ale gwarantujemy, że znajdzie się dużo takich osób, którym wrócą wspomnienia z dzieciństwa. Kronika założona została przez Stefanię Czerską, pierwszą nauczycielkę i pierwszą kierowniczkę szkoły w Kalnie.strona 28(str. 28)

Rok szkolny 1950/51

Kalno, dn. 1 września (1950)

Nowy rok szkolnej pracy rozpoczął się. Dzieci ledwie poznały swoją szkołę. Witały je odświeżone klasy, czyste ławki i okna, mile się do nich uśmiechały. Stopień organizacyjny szkoły i skład grona nauczycielskiego pozostał bez zmian. Szkoła obecnie uczy 56 uczniów, w tym : 6 w kl. VI, 15 w kl. V, 12 w kl. IV, 9 w kl. III, 6 w kl. II, 8 w kl. I.

Kalno, dn 7 listopada. (1950)

Rocznica Rewolucji Październikowej. Dzieci wzięły udział w uroczystej akademii, jaka odbyła się w świetlicy gromadzkiej z udziałem licznie zgromadzonej ludności miejscowej, Bożanowa i gości. Po referacie, dyskusji i przemówieniach, dzieci dały występ owacyjnie przez publiczność oklaskiwany.strona 29(str.29)

Przed dzisiejszą uroczystością, 18 października zwołano uroczyste zebranie Komitetu Rodzicielskiego z udziałem kierownika szkoły, członków Partii i MP. Zebranie poświęcono omówieniu spraw związanych z organizacją dzisiejszej akademii. Na zebraniu kierowniczka szkoły obywatelka Stefania Czerska wygłosiła referat o Rewolucji Październikowej, długo przez zebranych dyskutowany i rozwijany.

Kalno dn. 20 listopada (1950)

II Światowy Kongres Pokoju. W związku z tym urządzono w szkole masówkę. Zaproszono przedstawicieli Partii i ZMP, po pogadance odbyła się krótka dyskusja dzieci, zresztą bardzo rzeczowa, wygłoszono wiersze i odśpiewano pieśni o pokoju.(ZMP, to skrót od Związek Młodzieży Polskiej, młodzieżowej organizacji ideowo-politycznej, działającej w Polsce w latach 1948-1957, wzorowanej na radzieckim Komsomole. Organizacja powołana została przez rządzących krajem komunistów do realizowania polityki ich partii wobec młodzieży, służyła indoktrynacji młodych, kształceniu nowych kadr dla władzy oraz pomocy w przebudowie społeczeństwa na modłę komunistyczną. Stanowiła jeden z symboli polskiego stalinizmu. - przyp. red.)strona 30(str. 30)

Kalno, dn. 21 grudnia. (1950)

Dzień urodzin towarzysza Józefa Stalina. Zorganizowano uroczystą akademię. Prócz dzieci udział wzięło gromadzkie koło ZMP. Obecni byli rodzice, goście i przedstawiciele Partii. Sprawę organizacji dzisiejszej uroczystości omówiono na posiedzeniu Komitetu Rodzicielskiego w dniu 17 grudnia. (1950)

Kalno, dn. 7 stycznia. (1951)

Choinka noworoczna. Organizację choinki noworocznej omówiono na wspomnianym posiedzeniu Komitetu Rodzicielskiego dnia 17 grudnia. (1950) Wesoło i radośnie witały dzieci nowy rok 1951. Szczególniejszą atrakcję wywołała "wędka szczęścia". Prawie każdy znalazł tu coś stosownego dla siebie. Po części artystycznej odbyła się herbatka, następnie zabawy dzieci.strona 31(str. 31)

Kalno, dn. 3 maja. (1951)

19 kwietnia odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Pracy. Akademia odbyła się w gromadzkiej świetlicy, wypełnionej po brzegi. Po części oficjalnej, dzieci wystąpiły z częścią artystyczną. 1 maja, dzień Święta Pracy. Dzieci wzięły udział w manifestacji, która odbyła się w Żarowie. Dziś. t.j. 3 maja dzień Oświaty, Książki i Prasy, a w związku z tym okolicznościowa pogadanka.

Kalno, dni. 1 czerwca. (1951)

Międzynarodowy Dzień Dziecka. Troska Państwa Ludowego o wychowanie i przyszłość naszych młodych obywateli, znajduje między innymi wyraz w ustanowieniu dzisiejszego święta. W Żarowie odbył się pochód, w którym wzięły udział i nasze dzieci.strona 32(str. 32)

Kalno, dn. 3 czerwca. (1951)

Uroczystości związane z Międzynarodowym Dniem Dziecka trwają jeszcze dziś. W Żarowie odbyła się centralna akademia, na której wystąpiły też dzieci tutejszej szkoły. Po centralnej akademii dzieci zostały odwiezione do niedalekich Mrowin, gdzie przygotowano dla nich obiad, zabawy i inne imprezy atrakcyjne. Na 15 VI zaplanowano wycieczkę do Wrocławia.

Kalno, dn. 23 czerwca. (1951)

Zakończenie roku szkolnego. Akademia. Przemówienie sprawozdawcze kierownika szkoły, w którym zostały omówione wyniki całorocznej pracy uczniów, oraz znaczenie otrzymanych promocji w świetle realizacji planu 6-letniego, przez młodzież szkolną. W chwili obecnej szkoła liczy 55 uczniów. Wszyscy zostali klasyfikowani. Promowano : 6 w kl. VI, 14 w kl. V, 10 w kl. IV, 8 w kl. III, 5 w kl. II, 7 w kl. I.strona 33(str. 33)

Niepromowano czterech uczniów, mianowicie : 2 w kl. IV, 1 w kl. II i 1 w kl. I. 1 uczeń kl. V otrzymał poprawkę.

(na stronie tej znajduje się grupowe zdjęcie z podpisem)

Kierowniczka szkoły obywatelka Stefania Czerska i nauczycielka obywatelka Maria Pietuczak wśród dzieci :strona 34(str. 34)

Rok szkolny 1951/52

Kalno, dn. 1 września. (1951)

Początek roku szkolnego. Uroczysta akademia. Przemówienia, występy dzieci. Na sali mnóstwo gości, rodzice. Sale szkolne odnowione, czyste. Stopień organizacyjny szkoły bez zmian. Szkoła posiad 6 klas. Liczy obecnie 56 dzieci, w tym w kl. I 10, w kl. II, 8, w kl. III 4, w kl. IV 10, w kl. V 10, w kl. VI 14. Drugą siłą jest absolwentka ze Świdnicy obywatelka Maria Pietuczak. 31 sierpnia odbył się uroczysty capsrzyk. Dzieci zebrały się o godzinie 20 w szkole. Nauczycielka Irena Kubiak odeszła na kierownictwo do Słotwiny koło Świdnicy.

Kalno, dn. 12 października. (1951)

Tydzień LPŻ, akademia okolicznościowa. W szkole istnieje Liga Przyjaciół Żołnierza. Wydano okolicznościową gazetkę fotomontażową, która również podkreśla momenty wskazujące na przyjaźń krwi łączącą żołnierza polskiego i radzieckiego.(Skrót LPŻ oznacza Ligę Przyjaciół Żołnierza, stowarzyszenie powstałe w okresie Polski Ludowej, w roku 1950, jako organizacja paramilitarna. Była to organizacja społeczna działająca w państwowym systemie obrony cywilnej kraju w celu upowszechniania idei obronności kraju przez akcje szkoleniowe i wychowawcze. W roku 1962 przekształcona została w Ligę Obrony Kraju. - przyp. red.)strona 35(str. 35)

Z zainteresowaniem młodzież wysłuchała odpowiedniego odczytu.

Kalno, dn. 5 listopada. (1951)

34 rocznica Wielkiej Rewolucji Październikowej. Akademia w świetlicy gromadzkiej. W urządzeniu akademia wzięła udział młodzież spółdzielcza zorganizowana w ZMP. Sala wypełniona po brzegi. Występ dzieci oklaskiwany owacyjnie przez obecnych.

Kalno, dn. 8 grudnia. (1951)

Wałbrzyski Teatr Kukiełkowy wystawił dla dzieci sztukę pt. "Wawrzyńcowy sad". Dzieci naszej szkoły, zostały odwiezione do Żarowa, gdzie w świetlicy fabryki "Silesia" odbyło się przedstawienie.strona 36(str. 36)

Kalno, dn. 9 stycznia. (1952)

Uroczystość choinkowa. Dziś o 15.00 odbyła się uroczystość choinkowa. Na uroczystość przybyli prócz dzieci - rodzice, goście. Na wzmiankę zasługuje fakt, że było bardzo dużo dzieci w wieku przedszkolnym, którymi starannie zajęli się uczniowie. Sala była wypełniona po brzegi. Wielką radością witały dzieci Dziadka Mroza, który przyniósł paczki. Po występach odbyła się herbatka.

Kalno, dn. 3 lutego. (1952)

Kulig na sankach do Bystrzycy Dolnej. Dzięki pomocy Spółdzielni Produkcyjnej, która dostarczyła koni i sanek, kulig odbył się w piękny, słoneczny dzień. Dzieci przed południem zebrały się w szkole, skąd wyjechały do Bystrzycy Dolnej. Droga prowadziła przez Świdnicę, gdzie niestety, jazda była nieco gorsza, gdyż tutaj ruch miejski "zlikwidował" śnieg.strona 37(str. 37)

W Bystrzycy Dolnej w szkole odbyło się spotkanie naszych dzieci z tamtejszymi, a następnie wspólna herbatka. W dniu dzisiejszym również część uczniów wzięła udział w Igrzyskach Harcerskich w Świebodzicach.

Kalno, dn. 20 kwietnia. (1952)

Odbyło się walne zebranie rodziców, na którym omówiono zagadnienia wychowawcze i przygotowania do Święta Pracy. Omówiono współpracę rodziców w wychowaniu młodzieży w duchu ludowego patriotyzmu i proletariackiego internacjonalizmu. Kierownik szkoły apelował do rodziców, aby stworzyli odpowiednie warunki dzieciom biorącym udział w akademii 1-majowej, oraz o udzielenie w tym względzie pomocy materialnej szkole, wykonanie strojów.strona 38(str 38)

Kalno, dn. 27 kwietnia. (1952)

Akademia na Święto Pracy. Akademia tym razem odbyła się w Bożanowie, w gromadzkiej świetlicy. W akademii wzięli jednak udział i chłopi z Kalna. Część oficjalną rozpoczął towarzysz Plewniak Stanisław powołując prezydium (zebrania) akademii. Referat okolicznościowy wygłosił sekretarz powiatowy PZPR. Na część artystyczną złożyły się występy dzieci. Po występach odbyła się zabawa taneczna dla starszych. Dzieci z Kalna zostały do domów odwiezione samochodem.

Kalno, dn. 1 maja. (1952)

Święto Pracy. Dzieci udały się do Żarowa, gdzie odbył się wspaniały pochód. Dzieci wiejskie były owacyjnie oklaskiwane przez swoich miejskich kolegów.strona 39(str. 39)

Kalno, dn. 1 czerwca (1952)

Międzynarodowy Dzień Dziecka. 31 maja odbyła się odpowiednia akademia z udziałem rodziców i gości. Wydano okolicznościową gazetkę fotomontażową, ilustrujące życie dzieci w krajach demokracji ludowej i Związku Radzieckim. Dziś nasze dzieci zostały odwiezione do Żarowa, gdzie wzięły czynny udział w akademii.

Kalno, dn. 25 czerwca. (1952)

10 czerwca odbyła się wycieczka do Cieplic i okolic Jeleniej Góry. Uczniowie mieli możność podziwiać piękno ziemi śląskiej, jak również zapoznali się z wieloma pamiątkami naszej przeszłości. Dziś zakończenie roku szkolnego, Uroczysta akademia. przemówienie kierownika szkoły, przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego i ZMP. Występy. Po rozdaniu świadectw zrobiono wspólne zdjęcie całej szkoły. Z końcem roku, szkoła liczyła 57 dzieci,strona 40(str. 40)

w tym w kl. VI : 13, w kl. V : 12, w kl. IV : 11, w kl. III : 4, w kl. II : 8, w kl. I : 9. Promocję uzyskało ogółem 46 dzieci, w tym : w kl. VI : 9, w kl. V : 9, w kl. IV :8, w kl. III : 4, w kl. II : 8, w kl. I : 8. Niepromowanych jest 11 uczniów, w tym w kl. VI : 3+ 1 poprawka, w kl. V : 2+1 poprawka, w kl. IV : 3, w kl I : 1.

(na stronie znajduje się zdjęcie z podpisem)

Nauczyciele wśród uczniów kl. VI, którzy opuszczają szkołę.(Niestety do zeszytu nie zostało wspomniane wcześniej zdjęcie grupowe całej szkoły, stąd apel do mieszkańców Kalna - jeśli jesteście w posiadaniu takowego zdjęcia, prosimy uprzejmie o jego udostępnienie. Wystarczy zajrzeć do rodzinnych albumów u swoich rodziców bądź dziadków. Ktoś na pewno przechował takie zdjęcie do dziś).strona 41(str. 41)

Rok szkolny 1952/53

Kalno, dn. 1 września. (1952)

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Akademia. Przemówienia. Do pracy w szkole Wydział Oświaty przeznaczył nauczyciela niekwalifikowanego obywatela Aleksandra Malca. Szkoła ogółem liczy 48 uczniów, tzn : w kl VI - 14, w kl. V - 7, w kl. IV - 6, w kl. III - 8, w kl. II - 8, w kl. I - 5.

Kalno, dn. 12 października. (1952)

Występ w świetlicy gromadzkiej w Dzień Żołnierza Polskiego. Na występie byli obecni rodzice, spółdzielcy i goście. Na występ złożyły się inscenizacje, pieśni i deklamacje o tematy aktualnej. W szkole wydano okolicznościową fotogazetkę.strona 42(str. 42)

Spotkanie z posłami do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Spotkanie odbyło się w Żarowie. Dzieci miały możność zapoznać się z tymi, którzy nas będą w Sejmie reprezentować. Spotkanie wywarło na dzieciach, głębokie i dodatnie wrażenie.

Kalno, dn. 20 listopada. (1952)

Ponieważ dotychczasowy nauczyciel obywatel Malec Aleksander odszedł do wojska, 17, 18 i 19 listopada wszystkie klasy (sześć) uczyła kierownik szkoły. Dziś przybył nowy nauczyciel, niekwalifikowany, obywatel Bogdan Jakiel.

Kalno, dn. 11 stycznia. (1953)

Choinka noworoczna. Jak corocznie dzieci radośnie witały nowy rok. Urządzeniu choinki, poświęcono część obrad Komitetu Rodzicielskiego w dniu 13 grudnia. (1952)strona 43(str. 43)

Na uroczystość zaproszono rodziców z małymi dziećmi pozaszkolnymi. Nadto byli obecni rodzice dzieci szkolnych, oraz liczni inni goście. Po występach Dziad Mróz przyniósł dzieciom podarki, które sprawili rodzice. Dla biednych dzieci, Komitet Rodzicielski wyasygnował 100zł na podarki. Następnie odbyła się wspólna herbatka, a po niej zabawy.

Kalno, dn. 24 stycznia. (1953)

Rozliczenie w Spółdzielni Produkcyjnej w Kalnie. Spółdzielcy zaprosili uczniów na swoje roczne rozliczenie dochodów. Dzieci miały możność poznać bliżej życie Spółdzielni Produkcyjnej, słuchając ciekawych referatów, przemówień i ożywionej dyskusji, w której spółdzielcy opowiadali o swojej pracy kolektywnej. Po tej części oficjalnej, dzieci dały owacyjnie oklaskiwaną część artystyczną.

strona 44(str 44)

Należy nadmienić fakt, że trudnej pracy administracyjnej w związku z rozliczeniem, pomagali Spółdzielni Produkcyjnej nauczyciele.

Kalno, dn. 19 lutego. (1953)

480 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. Wydano okolicznościową gazetkę, a do uczniów wygłoszono odpowiednią pogadankę. Fotogazetka zawiera materiały dotyczące twórczej pracy uczonego, oraz pamiątki, jakie po nim Polsce zostały. W pogadance podkreślono zagadnienie twórczości w Polsce Ludowej.

Kalno, dn. 8 (bądź 9) marca. (1953)

5 marca o godzinie 9.50 zmarł wódz klasy robotniczej całego świata Generalissimus Józef Stalin. Żałobna wieść szybko obiegła cały świat wywołując w sercach smutek głęboki. Wszędzie odbywały się żałobne wiece i majówki.strona 45(str. 45)

Szkoła pragnęła również uczcić pamięć zmarłego wodza. Duży obraz towarzysza Stalina, udekorowano czarnym kirem, o godzinie 10.00 dzisiaj odbyło się żałobne zebranie. Dzieci milczeniem i skupieniem uczciły pamięć tego, który był tak wielkim przyjacielem młodzieży całego świata.

Kalno, dn. 14 marca (1953)

Rocznica śmierci wielkiego klasyka naukowego socjalizmu Karola Marksa. Odbywa się pogadanka omawiająca pracę naukow i polityczną Karola Marksa, oraz jego stosunek do Polski i jej ruchów wolnościowych.

Kalno, dn. 18 kwietnia. (1953)

Dzień urodzin wodza polskiej klasy robotniczej i całego polskiego narodu, towarzysza Bolesława Bieruta. Wydano okolicznościową fotogazetkę, przedstawiającą ważniejsze moment z życia i pracy towarzysza Bieruta, oraz przeprowadzono odpowiednią pogadankę.strona 46(str. 46)

Kalno, dn. 1 maja. (1953)

Święto Pracy. 30 kwietnia odbyła się w świetlicy gromadzkiej akademia uroczysta, a dziś pochód w Żarowie. Podobnie, jak w latach ubiegłych, w pochodzie wzięły udział wszystkie dzieci tutejszej szkoły.

Kalno, dn. 23 maja. (1953)

Święto Ludowe. Odbył się poranek z deklamacjami i śpiewem pieśni ludowych. Wygłoszono również okolicznościową pogadankę.

Kalno, dn. 18 czerwca. (1953)

Dziś odbyła się wycieczka uczniów klas starszych do Wrocławia, pod kierunkiem nauczyciela obywatela (Bogdana) Jakla. Dzieci zwiedziły Wrocław, jego zabytki sztuki i historii, muzea i ZOO. W czasie krótkiego odpoczynku dzieci zorganizowały zabawy.strona 47(str. 47)

Kalno, dn. 25 czerwca. (1953)

Zakończenie roku szkolnego. Uroczysta akademia, przemówienia, no i..... rozdanie świadectw. W bieżącym roku szkolnym Ministerstwo Oświaty zaprowadziło egzaminy promocyjne. W tutejszej szkole, zainteresowana była jedynie kl. VI. Przeprowadzono 5 egzaminów : 2 pisemne i 3 ustne, z następujących przedmiotów : języka polskiego, matematyki i biologii, przy czym z biologii - tylko ustny. Z końcem roku szkolnego szkoła liczyła : 47 uczniów, tzn. ubył jeden uczeń kl. III, wskutek przeniesienia do inne szkoły. W kl. VI : 14 uczniów, w kl. V : 7, w kl. IV : 6, w kl. III : 7, w kl. II :8, w kl. I : 5. Po uwzględnieniu wyników egzaminów i rocznej pracy uczniów, klasyfikacja wypadła następująco : promocję uzyskało : 39 uczniów; tzn. : w kl. I-5, w kl. II-8, w kl. III-7, w kl. IV-5, w kl. V-6, w kl. VI-8.. Niepromowanych jest 4 uczniów, tzn.: w kl. VI:2, w tym jeden niklasyfikowany, w kl. V:1, w kl. IV:1. 4 uczniów kl. VI otrzymało poprawki.strona 48(str. 48)

Uczniowie którzy ukończyli kl. VI zostali przekazani szkole zbiorczej w Mrowinach, gdzie będą uczęszczać do kl. VII. (Na stronie znajdują się dwa zdjęcia bez podpisów)strona 49(str. 49)

Rok szkolny 1953/1954

Kalno, dn. 1 września. (1953)

Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego akademią. Obecni rodzice, goście. Już jutro rozpoczną dzieci naukę, w nowych, bo odświeżonych klasach. Skład grona nauczycielskiego i stopień organizacyjny szkoły pozostał bez zmian. Obecnie szkoła liczy łącznie 49 uczniów, w tym : w kl. I-13, w kl. II-5, w kl. III-9, w kl. IV-7, w kl. V-6, w kl. VI-9.

Kalno, dn. 15 września. (1953)

Do Żarowa przybył teatr kukiełkowy z Wałbrzycha i wystawił dla dzieci sztukę pt. (niestety tytuł z jakiegoś powodu nie został wpisany). Spółdzielnia produkcyjna dostarczyła ????, którymi dzieci odwieziono do Żarowa, do świetlicy fabryki "Silesia", gdzie odbyło się przedstawienie.strona 50(str. 50)

Kalno, dn. 12 października (1953)

10-lecie Wojska Polskiego. Zorganizowano odpowiedni poranek z deklamacjami, pieśniami i pogadanką o Wojsku Polskim, jego historii, szlaku bojowym, o przyjaźni żołnierza polskiego z żołnierzem radzieckim. Wydano okolicznościową gazetkę.

Kalno, dn. 7 listopada. (1953)

Miesiąc pogłębienia przyjaźni polsko-radzieckiej, 36 rocznica Wielkiej Rewolucji Październikowej, to wydarzenie, które zwróciły silniej nasze myśli i uczucia ku bliskiemu nam Związkowi Radzieckiemu. W związku z tym dziś odbyła się uroczysta akademia, oraz dzieci odegrały przedstawienie pt. "Timur i jego drużyna".

Kalno, dn. 1 stycznia. (1954)

Dzieci radośnie witały Nowy Rok. W jednej z klas, odpowiednio przystrojonej czekała na dzieci, tonąca w powodzi światła-choinka. Dzieci wykonałystrona 51(str. 51)

kilka inscenizacji, deklamacji i pieśni; poczem udały się na herbatkę, po której odbyły się zabawy. Komitet Opiekuńczy przygotował dzieciom wiele atrakcji i niespodzianek.

Kalno, dn. 27 stycznia. (1954)

Dziś spółdzielcy rozliczyli się ze swoich dochodów. W pracach administracyjnych związanych z rozliczeniem pomagało Spółdzielni Produkcyjnej grono nauczycielskie. Dzieci z zainteresowaniem słuchały sprawozdań i dyskusji. Po czem wystąpiły z programem artystycznym.

Kalno, dn. 22 lutego. (1954)

36 rocznica powstania Armii Czerwonej. Odbył się odpowiedni poranek z krótką częścią artystyczną i okolicznościową pogadanką. Wykonano również specjalną fotogazetkę.strona 52(str. 52)

Kalno, dn. 9 marca. (1954)

Międzynarodowy dzień Kobiet. Poranek i pogadanka. Wydano też okolicznościową fotogazetkę. Dziś w godzinach popołudniowych, odbyła się też posiedzenie Komitetu Rodzicielskiego, poświęcone II Zjazdowi Polskiej Zjednoczonej Partii robotniczej i analizie wyników nauczania. Sekretarz miejscowej organizacji partyjnej towarzysz Władysław Goc wygłosił referat o II Zjeździe Partii. Po dyskusji, podjęte zobowiązania dla uczczenia II Zjazdu Partii :

1) podnieść wyniki nauczania

2) założyć sklepik szkolny

3) założyć SKO

4) dostarczyć ponad plan makulatury, złomu i odpadków użytkowych

5) zorganizować konkurs czystości i oszczędności.

6) pomagać Spółdzielni Produkcyjnej w pracy administracyjnej i gospodarczej.

7) zorganizować wycieczkę.

Wszystkie powyższe zobowiązania zostały zrealizowane.strona 53(str. 53)

W związku z II Zjazdem odbyły się i odbędą jeszcze odpowiednie pogadanki, jak również wydano okolicznościową fotogazetkę. Tę ostatnią fotogazetkę przygotowali uczniowie klas : VI i V, na podstawie materiałów, dostarczonych im przez dzieci również innych klas.

Kalno, dn. 1 maja (1954)

30 kwietnia, w świetlicy gromadzkiej, odbyła się uroczysta akademia 1-Majowa. Na akademii obecni byli goście, spółdzielcy, oraz gospodarze indywidualni. Po części oficjalnej z referatem, dzieci wystąpiły z bogatym programem artystycznym. Dziś dzieci wzięły udział w pochodzie, jaki odbył się w Żarowie.

Kalno, dn. 6 czerwca. (1954)

W dniach 3,4,5 i 6 czerwca odbyła się wycieczka do Szczecina, łącznie ze szkołą z Imbramowic.strona 54(str. 54)

Z radością stanęły dzieci nad polskim morzem, podziwiając jego piękno. Przejażdżka statkiem, była miłą niespodzianką. Dzieci nie tylko zapoznały się z portem, ale zwiedziły również wiele pamiątek i muzeum w Szczecinie. Dziećmi zajął się Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Kadr Spółdzielczości Produkcyjnej, a szczególnie jego kierownik obywatel Antoni Murii.

Kalno, dn. 25 czerwca. (1954)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego. W szkole odbyła się akademia, na którą zaproszono wiele gości i rodziców. W bieżącym roku, również odbyły się egzaminy. Ministerstwo Oświaty objęło egzaminami nadto co w roku ubiegłym; kl. IV i V. Przeprowadzono egzaminy piśmienne i ustne. W kl. VI z języka polskiego : 2 piśmienne, mianowicie : dyktando i wypracowanie. Egzaminy wykazały, że program nauczania był w szkole właściwie realizowany.

strona 55(str. 55)

Z końcem roku szkolnego, szkoła liczy : 47 uczniów ogółem, tzn. : w kl. I-13, w kl. II-5, w kl. III-9, w kl. IV-7, w kl. V-6, w kl. VI-7. Ubyło w kl. VI 2 uczniów, wskutek przeniesienia do innej szkoły. Uczniowie ci przenieśli się po pierwszym okresie. W wyniku egzaminów i pracy rocznej uczniów promocję otrzymało ogólnie 44 uczniów, w tym : w kl. VI-7, w kl. V-5, w kl. IV-6, w kl. III-9, w kl. II-5, w kl. I-12. Niepromowanych jest tylko 3 uczniów, a to : w kl. I-1, w kl. IV-1 i w kl. V-1.

(Na stronie wklejone jest grupowe zdjęcie z podpisem)

Nauczyciel obywatel Bogdan Jakiel wśród opuszczających szkołę uczennic kl. VIstrona 56(str. 56)

1954r.

(Poniżej roku wklejone jest zdjęcie z podpisem)

Kierownik szkoły obywatelka Stefania Czerska z uczennicami.

1 września (1954)

Dziś uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1954/55. Na uroczystej akademii kierownik szkoły przedstawiła dzieciom nowego nauczyciela, przeniesionego z sąsiedniego Żarowa - obywatela Władysława Wisza.strona 57(str. 57)

W bieżącym roku szkolnym, zgodnie z ogólnym życzeniem Ministerstwa Oświaty szkoła będzie realizować program nauczania dla szkół o pięciu klasach i dwu nauczycielach. Ogółem jest obecnie w szkole 43 uczniów, w tym : w kl. I-10, w kl. II-12, w kl. III-5, w kl. IV-8, w kl. V-8.

10 października (1954)

Marsze jesienne. W tegorocznym marszach jesiennych wzięli udział uczniowie klas : II, III, IV i V. Nastrój dzieci radosny, cieszą się, że mogą się popisać przed rodzicami swą tężyzną fizyczną.

12 października (1954)

Odbył się poranek z okazji miesiąca pogłębiania przyjaźni polsko-radzieckiej i rocznicy bitwy pod Lenino. Pogadankę okolicznościową wygłosiła kierownik szkoły (-)strona 58(str. 58)

1954r

wskazując dzieciom, aby były propagatorami przyjaźni ze Związkiem Radzieckim wśród swoich rodziców. Wydano też okolicznościową gazetkę, obrazującą graficznie osiągnięcia w Kraju Rad.

24 października (1954)

W obecności 30 osób odbyło się walne posiedzenie rodziców, na którym dokonano wyboru nowego Komitetu Rodzicielskiego. W dyskusji nad sprawozdaniem rocznym przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego obywatela Józefa Jastrzębskiego wzięło udział 7 osób. Kierownik szkoły obywatelka Stefania Czerska wygłosiła referat o zadaniach Komitetu Rodzicielskiego. W dyskusji wzięło udział 12 osób. Miedzy innymi poruszono sprawęstrona 59(str. 59)

1954 r.

apeli. Rodzice uchwalili pomoc szkole w jej walce o wyniki nauczania, wychowania i 100% frekwencję. Nadto zobowiązano się przestrzegać czasu na naukę dzieci w domu. Przewodniczącym nowego komitetu Rodzicielskiego został bezpartyjny członek Spółdzielni Produkcyjnej w Kalnie obywatel Mieczysław Kołpak.6 listopada (1954)

Uroczysta akademia w XXXVII rocznicę Wielkiej Rewolucji Październikowej. Po oficjalnej części odbyła się część artystyczna, na którą złożyły się inscenizacje, deklamacje, pieśni i tańce. Zaproszeni rodzice bili gorąco brawo swoim dzieciom.strona 60(str. 60)

Rok 1955

9 stycznia (1955)

O 15.00 godzinie po południu odbyła się uroczysta choinka noworoczna. Jak zwykle moc emocji, radości i niespodzianek. Wielką atrakcją dla dzieci była tzw. "wędka szczęścia", każdy tu znalazł coś odpowiedniego dla siebie. Miłą niespodziankę zgotowali swym dzieciom rodzice, przygotowując im bogate noworoczne podarki.

17 stycznia (1955)

Dzisiejszy apel poranny był apelem uroczystym, z okazji X rocznicy wyzwolenia stolicy Polskiej rzeczpospolitej ludowej - Warszawy.

6 marca (1955)

Zebranie rodziców połączone z wywiadówką. Higienistka szkolna obywatelka Stefania Czerska wygłosiła referat na temat wszawicy; gdzie zostałastrona 61(str. 61)

1955r.

poruszana sprawa walki z wszami u dzieci. Higienistka szkolna podkreśliła konieczność udziału w tej walce wszystkich rodziców, zapoznała ich ze skutkami nietępienia wszy i ze sposobami walki.

15 kwietnia (1955)

Masówka o składaniu podpisów pod deklaracją pokoju. Dzieciom leży bardzo na sercu sprawa pokoju na całym świecie,z którym jest związane szczęście wszystkich ludzi. nie znają one ostatniej wojny z doświadczenia, ale z opowiadania starczych, wycieczek do miejscowości w których można jeszcze spotkać szkielety domów- aż nadto żywo malują grozę wojny.

30 kwietnia (1955)

Akademia dla uczczenia Święta Pracy i 10-lecia ziemi wrocławskiej. Zatem tegorocznestrona 62(str. 62)

1955r.

Święto pracy jest podwójnym świętem, gdyż łączy się z rocznicą przyłączenia do Ojczyzny-Wrocławia. Radość ogromna. Młodzi obywateli ziemi wrocławskiej żywo podkreślali, że Wrocław na zawsze zostanie polski.

15 maja (1955)

W związku ze zbliżającym się świętem międzynarodowego Dnia Dziecka i zakończeniem roku szkolnego odbyło się posiedzenie Komitetu Rodzicielskiego. Postanowiono zorganizować wycieczkę do cieplic. Część kosztów wycieczki pokryje Komitet Rodzicielski, a część rodzice. W Międzynarodowy Dzień Dziecka Komitet Rodzicielski wręczy wszystkim dzieciom upominki w postaci paczek ze słodyczami.

25 czerwca (1955)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 1954/55. Akademia odbyła się w szkole. Kierownik szkoły w swoim przemówieniu dokonałastrona 63(str.63)

1955r.

bilansu całorocznej pracy szkolnej. Wskazała na osiągnięcia, ale i braki, omówiła wyniki współpracy z rodzicami i Spółdzielnią Produkcyjną. kolejno przemawiali : z ramienia Partii towarzysz Władysław Goc, z ramienia Komitetu Rodzicielskiego przewodniczący obywatel Mieczysław Kołpak. Po części artystycznej przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego rozdał nagrody przodownikom nauki. Nagrody (książkowe) ufundował Komitet Rodzicielski. W chwili zakończenia roku szkolnego szkoła liczyła 46 uczniów, w tym : w kl. I-13, w kl. II-12, w kl. III-5, w kl. IV-8, w kl. V-8. W ciągu roku przybyło 3 uczniów do kl. I. promocję uzyskało ogółem 36 uczniów, w tym : w kl. I-10, w kl. II-9, w kl. III-5, w kl. IV-6 i w kl. V-6. niepromowanych (-)strona 64

(str. 64)

1955r.

jest 10, tzn. : w kl. I-3, w kl,II-3, w kl. IV-2 i w kl. V-2. Uczniowie którzy ukończyli kl. V zostaną przekazani szkołom o wyższym stopniu organizacyjnym w Mrowinach, Żarowie i Wierzbnie, zależnie od miejsca zamieszkania.

1 września (1955)

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 1955/56. Na inauguracyjnej akademii kierownik szkoły powitała wszystkie dzieci, a zwłaszcza kl. I, życząc im owocnych i jak najlepszych wyników w nauce i pracy. Komitet Rodzicielski ufundował pierwszoklasistom podarki, w postaci słodyczy, zeszytów i ołówków. Stopień organizacyjny szkoły i skład grona nauczycielskiego pozostał bez zmian. Szkoła liczy obecnie 57 uczniów, w tym :strona 65(str. 65)

1955r.

w kl. I-19, w kl. II-13, w kl. III-9, w kl. IV-8, w kl. V-8.

8 października (1955)

Dziś odbyła się wycieczka do Wrocławia. Dzieci zwiedziły Muzeum Śląskie, Powszechny Dom Towarowy (Powszechny Dom Towarowy - PDT nazwany później RENOMA - przyp. red.), ZOO i wiele innych zabytków polskości we Wrocławiu, jak np. rynek. Dzieci podziwiały ogromny rozmach budownictwa we Wrocławiu, który sprawia, że z każdym dniem znika coraz więcej smutnych świadków wojny-ruin.

16 października (1955)

2 października odbyło się walne zebranie rodziców, na którym wybrano przedstawicieli do rad klasowych. Dziś odbyło się następne walne zebranie, na którym odbyły się wybory do Komitetu Rodzicielskiego. Przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego zostałstrona 66(str. 66)

1955r.

obywatel Stanisław Nocoń (bezpartyjny), sekretarzem obywatel Władysław Kutyba (bezpartyjny), skarbnikiem towarzysz Stanisław Siwek (PZPR).25 listopada (1955)

Akademia w 100 rocznicę śmierci Adama Mickiewicza.

(Wklejono podobiznę Adama Mickiewicza z gazety z podpisem)

Adam Mickiewiczstrona 67

(str. 67)

1955r.

Dziś mija 100 lat od śmierci największego poety Polski-Adama Mickiewicza. Światowa Rada Pokoju ogłosiła apel do wszystkich narodów, aby obchodziły tę rocznice tak, jak obchodzą rocznice innych najwybitniejszych pisarzy. Na akademii został wygłoszony referat popularny o twórczości i działalności wieszcza, o jego walce o wolność i prawdę. W części artystycznej dzieci wykonywały utwory Adama Mickiewicza i utwory innych pisarzy o Adamie Mickiewiczu.

11 grudnia (1955)

Wydział Oświaty w Świdnicy postanowił podnieść stopień organizacyjny szkoły. Mianowicie od roku szkolnego 1956/57 szkoła będzie realizować program 7-miu klas o czterech nauczycielach.strona 68(str. 68)

W związku z tym dziś odbyło się posiedzenie Komitetu Rodzicielskiego, na którym radzono nad uzyskaniem pomieszczeń na sale szkolne. postanowiono wykorzystać budynek szkolny w Bożanowie odległym o 1 km od szkoły w Kalnie. Budynek ten dzierżawi prywatny lokator na mocy umowy z Wydziałem Oświaty. kierownictwo szkoły zwróci się do wydziału Oświaty z prośbą o wypowiedzenie dzierżawy. Budynek szkolny w Bożanowie zawiera dwie sale szkolne i mieszkania dla dwu nauczycieli.strona 69(str. 69)

Rok 1956

8 stycznia (1956)

Uroczystość choinki noworocznej odbyła się dziś, w szkole o godzinie 15.00 po południu. Na uroczystość przybyły wszystkie dzieci, nawet przedszkolne, rodzice, nauczyciele i goście. Miła niespodziankę zgotowała dzieciom Spółdzielnia Produkcyjna w Kalnie, która zakupiła komplet różnokolorowych żarówek elektrycznych (tzw. komplet choinkowy). Wręczył je przewodniczący Spółdzielni towarzysz Stanisław Plewniak. Dzieci ogromnie się ucieszyły. Drugą niespodzianką było nowe radio, które zakupił Komitet Rodzicielski za fundusze uzyskane ze sprzedaży starego radia, składek gospodarzy indywidualnych i robotników, oraz kwoty, którą ofiarowałastrona 70(str. 70)

1956r.

(-) Spółdzielnia Produkcyjna w Kalnie. Nowy 4 watowy odbiornik typu >>Syrena<< gra wyraźnie i mocno. Nadto dzieci otrzymały upominki, odbyły się występy i zabawy dzieci, połączone z herbatką.

(Więcej o odbiorniuku radiowym Syrena, przeczytasz TUTAJ.)

7 marca (1956)

W Spółdzielni Produkcyjnej w Kalnie jest dziś rozliczenie dochodów. Na zaproszenie spółdzielców została wysłana delegacja harcerzy. Harcerze urządzili występ. Obecność harcerzy ma duże znaczenie, gdyż mają oni okazję zetknąć się z wewnętrzną organizacją pracy w Spółdzielni, z podziałem dochodów. To wszystko przekonuje ich o wyższości gospodarki zespołowej. Wśród harcerzy są synowie chłopów indywidualnych, na pewno opowiedzą oni rodzicom, jak żyją spółdzielcy.strona 71(str. 71)

1956r.

Na zakończenie harcerze wręczyli piękną laurkę-spółdzielcą. Laurkę wykonali własnoręcznie

17 marca (1956)

"Towarzysz Bierut, organizator naszych zwycięstw - nie żyje!" Smutna ta wieść przeleciała lotem błyskawicy przez

(wklejone zdjęcie z podpisem)

Towarzysz Bierut wśród dzieci.strona 72(str. 72)

(wklejone zdjęcie na całej stronie z podpisem)

Pogrzeb towarzysza Bolesława Bieruta.strona 73(str. 73)

1956r.

kraj wywołując boleść w sercu każdego Polaka. W całej Polsce odbywają się żałobne wiece i masówki. Szkoła podstawowa w Kalnie solidaryzując się w żałobie z całym społeczeństwem, w dniach : 14, 15 i 16 marca zorganizowała uroczyste apele żałobne. Harcerze zaciągnęli wartę honorową przed przed odpowiednio przystrojonym portretem towarzysza Bolesława Bieruta. 16 marca przez radio wszystkie dzieci słuchały żałobnych uroczystości, jakie z okazji pogrzebu odbywały się w Warszawie. Dzieci postanowiły uczcić pamięć towarzysza Bolesława Bieruta wytężoną pracą i nauką.

29 kwietnia (1956)

W Domu Ludowym w Kalnie odbyła się centralna akademia pierwszomajowa gromady Mrowiny. Część artystyczną przygotowałastrona 74(str. 74)

1956r.

nasza szkoła i szkoła z Mrowin. Na część artystyczną składały się : inscenizacje, deklamacje, pieśni i tańce. Sala była wypełniona po brzegi.

7 maja (1956)

Odbywa się obecnie IX Wyścig pokoju na trasie Warszawa-Berlin-Praga. Wyścig Pokoju jest nie tylko wspaniałą imprezą sportową, lecz także potężną manifestacją pokoju

(poniżej tekstu wklejone dwa zdjęcia z podpisami)

Zawodnik polski Chwiendacz (oraz) Zawodnik NRD - Sohur.strona 75

(str. 75)

1956r.

(Wklejone duże zdjęcie z prasy z podpisem)

Z trasy IX Wyścigu Pokoju.

To podwójne znaczenie wyścigu należycie dzieciom wyjaśniono.strona 76(str. 76)

1956r.

Aby umożliwić dzieciom obejrzenie fragmentu wyścigu, którego trasa przebiegała niedaleko Świdnicy-Spółdzielnia Produkcyjna dostarczyła platformy, którą wywieziono dzieci na trasę wyścigu za Świdnicę w okolicach Słotwiny. Na widok kolarzy dzieci ogarnął entuzjazm, Wokół rozbrzmiewało jednogłośnie : "tempo, tempo."

1 czerwca (1956)

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka zespół artystyczny szkoły wystawił sztukę p.t. "Strach ma wielkie oczy". Dochód przeznaczono na wycieczkę.

11 czerwca. (1956)

Wycieczka na górę Ślęża. Dzieci pojechały platformą, która dostarczyła miejscowa Spółdzielnia Produkcyjna. Dzieci zachwycały się krajobrazem i zabytkamistrona 77(str. 77)

1956r.

staropolskiej kultury. Było wesoło i przyjemnie.

21 czerwca (1956)

Na platformie dostarczonej, przez

(poniżej wklejone duże zdjęcie z podpisem)

Zamek w Książnie (Zamek Książ - przyp. red.)

Spółdzielnie produkcyjną w Bożanowie, dzieci były dziś na wycieczce w Książnie, koło Świebodzic. Jazda trwała 4 i 1/2 godziny. Dzieci zwiedziły stary zamek piastowskistrona 78

(str. 78)

1956r.

położony na malowniczym wzgórzu. Fundamenty zamku założył w r. 1292 książę Bolko Świdnicki z Piastów. Budowę ukończono w r. 1392. Zamek był rozbudowywany i rekonstruowany w XV, XVIII i XX wieku. W późniejszym okresie zamek przeszedł w posiadanie książąt pszczyńskich. W ostatniej wojnie zamek został zdemolowany przez hitlerowców, którzy mieli tu swój sztab. Niemniej jednak jest on i dziś przepięknym zabytkiem kultury i polskości na Śląsku. Dzieci z zainteresowaniem słuchały słów przewodnika, który około 50 lat zamieszkuje opodal zamku.

23 czerwca. (1956)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 1955/56. Akademia odbyła się w szkole. W przemówieniu sprawozdawczymstrona 79(str. 79)

1956r.

kierownik szkoły omówiła wyniki nauczania i wychowania. Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego dziękował w swoim przemówieniu nauczycielom za ich całoroczną, mozolną pracę, następnie rozdał nagrody książkowe, ufundowane przez Komitet Rodzicielski-przodownikom nauki. Wyróżnić tu należy uczennice kl. V Helenę Łachman, bardzo zdolną i pracowitą, nadto udzielającą się społecznie. Po bogatej części artystycznej, na którą składały się inscenizacje, deklamacje, pieśni i tańce, kierownik szkoły i dzieci pożegnały nauczyciela obywatela Władysława Wisza, który opuszcza zawód nauczycielski, udając się na wyższe studia geologiczne. Z końcem roku szkolnego szkoła liczy łącznie 54 uczniów, w tym w kl. I-18, w kl. II-13, w kl. III-10, w kl. IV-6, w kl. V-7. Promocji nie uzyskało 4 uczniów, tzn.strona 80(str. 80)

1956r.

w kl. I-3 i w kl. II-1.

1 września. (1956)

Rozpoczął się nowy rok szkolny 1956.57, który już na początku przyniósł ze sobą wiele zmian. Przede wszystkim został podniesiony stopień organizacyjny szkoły, która teraz będzie realizować program 7-miu klas o czterech nauczycielach. Z powodu braku pomieszczeń w budynku głównym uruchomiono budynek filialny w odległym o 1km Bożanowie. Łączność pomiędzy szkołami ułatwia dobra droga. Komitet Rodzicielski za fundusze z zorganizowanej przez siebie zabawy wymienił w klasach głośniki (dwa), nadto zakupił duży głośnik 6 watowy, który został zainstalowany nad głównym wejściem od strony zewnętrznej. "Potężnym rykiem" witał on nowy rok szkolny. Dzieci bardzostrona 81(str. 81)

1956r.

się cieszą. Z powodu dużej ilości dzieci, rodziców i gości uroczystości odbywały się na podwórzu szkolnym. W przemówieniu powitalnym kierownik szkoły podzieliła radość dzieci i rodziców z powodu podniesienia stopnia organizacyjnego szkoły i utworzenia 7-miu klas w naszej miejscowości, o uruchomieniu budynku szkolnego w Bożanowie kierownik szkoły mówiła : "...... Przyczynił się do tego Komitet Rodzicielski, wasi rodzice, a przede wszystkim nasza Gromadzka Rada Narodowa. Powinniście się więc odwdzięczyć Gromadzkiej Radzie Narodowej i nakłonić waszych rodziców do jak najszybszego wykonania planu obowiązkowych dostaw zboża dla Państwa. W ten sposób pomożecie Gromadzkiej Radzie Narodowej spełnić jej ważne i odpowiedzialne zadanie......"strona 82

(str. 82)

1956r.

Szczególnie serdecznie zwróciła się do klasy I-ej : "...... szczególnie serdecznie witam te maleństwa, które po raz pierwszy przekraczają progi szkolne. Patrzą one z ciekawością, ze zdumieniem na swych starszych kolegów, na szkołę. Drodzy i kochani pierwszoklasiści! Może czujecie lęk przed pracą, której nie znacie, przed życiem w kolektywie, z którym po raz pierwszy się stykacie. Sami się jednak po kilku dniach przekonacie, jak miłe i radosne jest życie w szkole. Taką gromadkę wszyscy się cieszymy i wszyscy wam pomożemy, tak my nauczyciele, jak też wasi starsi koledzy, a zwłaszcza harcerze, nauczą was życia w kolektywie......"strona 83(str. 83)

1956r.

Klasa I otrzymała upominki ufundowane przez Komitet Rodzicielski. Były to : cukierki, zeszyty, ołówki. Do szkoły zostali przydzieleni następujący nauczyciele : obywatel Jan Barański ze swą żoną obywatelką Zofią Barańską, oraz tegoroczna absolwentka Liceum Pedagogicznego w Świdnicy obywatelka Krystyna Jastrzębska. Obywatel Barański z żoną otrzymał mieszkanie w budynku szkolnym w Bożanowie, zaś obywatelka Jastrzębska na II piętrze w budynku głównym. Obecnie szkoła liczy 83 dzieci ogółem, w tym : w kl. I-29 dzieci, w kl. II-16 dzieci, w kl. III-12, w kl. IV-9, w kl. V-6, w kl. VI-8 i w kl. VII-3.(Ciekawostką jest, że na bieżącej stronie widnieje, napisany czerwoną kredką podpis, oraz prawdopodobnie data. Oznaczać to może, że kronika jako taka została sprawdzona przez organ wyższy niż kierownik szkoły w Kalnie.)strona 84(str. 84)

1956

28 września (1956)

Praca w szkole idzie już "pełną parą". Nauczyciel Jan Barański z powodu choroby otrzymał urlop zdrowotny, który spędza w sanatorium. Wychowawstwo kl. I, VI+VII objęła kierownik szkoły obywatelka Stefania Czerska, kl. II+III nauczycielka Zofia Barańska, kl. IV+V nauczycielka Krystyna Jastrzębska. Po powrocie nauczyciela Jana Barańskiego z urlopu kierownik szkoły Stefania Czerska Obejmuje wychowawstwo kl. I i VII, nauczycielka Barańska Zofia - kl. II i IV, nauczyciel Jan Barański - kl. III i V, nauczycielka Jastrzębska Krystyna – kl. VI

(na stronie znajduje się zdjęcie z podpisem)

Nauczycielka Krystyna Jastrzębska.strona 85(str. 85)

1956r

(wklejone zdjęcie grupowe-klasowe z podpisem)

Nauczycielka Zofia Barańska z kl.II.

Dnia 9 września to jest w niedzielę na platformie dostarczonej przez Spółdzielnię Produkcyjną w Bożanowie uczniowie tutejszej szkoły w godzinach popołudniowych udali się do Żarowa na przedstawienie Teatru Kukiełkowego p.t. "Pinokio".

Dnia 21 września dzieci wyjechały na platformie Spółdzielni Produkcyjnej w Kalnie do Świdnicy, celem zwiedzenia Wystawy Rolniczej. Oglądnęły tu dzieci najnowocześniejsze maszynystrona 86

(str. 86)

1956

rolnicze, jakimi dysponuje polskie rolnictwo. Widziały też wzorowo uprawiane grządki, najrozmaitsze produkty rolne, oraz zwierzęta wartościowych ras.

12 października (1956)

Dziś odbył się uroczysty poranek dla uczczenia Dnia Wojska Polskiego.

4 listopada (1956)

Odbyła się krótka akademia z okazji wyborów do Komitetu Rodzicielskiego.

5 listopada (1956)

Dziś odbyła się masówka poświęcona wielkim październikowym wydarzeniom w naszej Ojczyźnie. Przedyskutowano ważniejsze problemy. Dzieci wyraziły wielką radość z nowego kierownictwa Partii i szeroko zakrojonej demokratyzacji kraju.strona 87(str. 87)

1956

(Na całej stronie zdjęcie i opis)

Nowy przywódca PZPR I sekretarz KC towarzysz Władysław Gomułkastrona 88(str. 88)

Rok 1957.

13 stycznia (1957)

Jak corocznie odbyła się tradycyjna choinka noworoczna, na którą składały się występy dzieci i rozdawanie przez św. Mikołaja paczek. Na zakończenie uroczystości odbyła się zabawa dziecięca. (Wklejono zdjęcie grupowe z podpisem) Scena z występu p.t. "Bakalie".

10 marca (1957)

Związek Harcerstwa pod kierunkiem nauczyciela Jana Barańskiego zorganizował przedstawienie p.t. "Sześć kucharek pana kasztelana". Dochód w sumie 560zł przeznaczonostrona 89(str. 89)

1957.

na wycieczkę do Gdańska i nad morze. Dla uczczenia Święta Pracy szkoła 30 kwietnia urządziła w świetlicy gromadzkiej uroczystą akademię.

26 maja (1957)

Od 19.V. do 25.V. trwała wycieczka do Gdańska, Gdyni, Sopot, Helu i Oliwy. Dzieci jechały okrętem z Helu do Gdańska, pociągiem elektrycznym przez półwysep Helski, zwiedziły ciekawy park w Oliwie, oraz katedrę, gdzie urządzono im specjalny koncert na słynnych organach. (Na końcu strony wklejono zdjęcie grupowe z podpisem) Dzieci naszej szkoły pod słynną katedrą w Oliwie.strona 90

(str. 90)

1957

(Wklejono trzy zdjęcia, jedno pod drugim z opisami kolejno)

Na Helu nad morzem.

W parku w Oliwie.

W parku w Oliwie przed pomnikiem Adama Mickiewicza.strona 91(str. 91)

(wklejono zdjęcie grupowe z podpisem) W parku w Oliwie.

1 czerwca (1957)

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w świetlicy gromadzkiej w Kalnie dzieci zorganizowały występy, po których odbyła się zabawa dziecięca.

7 czerwca (1957)

Dziś nasze dzieci były w Żarowie na przedstawieniu Teatru Kukiełkowego, p.t. "Jaś i Małgosia".

15 czerwca (1957)

Odbyła się wycieczka do oddalonych od Kalna około 3 km Śmiałowic.strona 92(str.92)

1957

Jest to bardzo piękna, w malowniczym położeniu znajdująca się miejscowość. Dzieci odwiedziły swoich kolegów i koleżanki z miejscowej szkoły. (Poniżej tekstu wklejono dwa grupowe zdjęcia z podpisami kolejno) Grono nauczycielskie i uczniowie obu szkół. Klasy czwarte obu szkół.strona 93(str. 93)

1957

22 czerwca (1957)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 1956/57. Rozdanie świadectw poprzedziła akademia złożona z części oficjalnej i artystycznej. W części oficjalnej wygłoszone zostało przemówienie sprawozdawcze kierownika szkoły, oraz przemówienie kierownika Powiatowego Wydziału Oświaty ze Świdnicy, który akademię zaszczycił swoją obecnością. Kierownik Wydziału Oświaty obywatel Leon Szwak na zakończenie przemówienia złożył dzieciom życzenia zdrowych i wesołych wakacji. Na część artystyczną złożyły się występy dzieci. Z końcem roku szkolnego szkoła liczyła 82 dzieci, wszystkie klasyfikowano, w tym : w kl. VII-3, w kl. VI-8, kl. V-6, kl. IV-9, kl. III-12, kl. II-15, kl.I-29. Promocję do klasy następnej otrzymałostrona 94(str. 94)

1957.

65 uczniów, w tym w kl. VI-5, w kl. V-5, w kl. IV-5, w kl. III-11, w kl. II-14, w kl. I-25. Szkołę ukończyło 3 uczniów (klasy VII - przyp. red.) W tej samej klasie pozostało 11 dzieci, w tym : w kl. VI-2, kl. V-1, kl. IV-2, kl. III-1, kl. II-1, kl. I-4. Poprawkę otrzymało 3 dzieci, w tym: w kl. VI-1, w kl.IV-2. Dwie absolwentki szkoły tzn Cecylia Mąkol i Łucja Kołpak zostały przyjęte do Liceum Pedagogicznego w Świdnicy.

4 września (1957)

Szybko minęły wakacje i oto 2 września rozpoczął się nowy rok szkolny 1957/58. O godzinie 9.00 dzieci zebrały się na dziedzińcu szkoły w Kalnie. Dzieci powitała kierownik szkoły. W swoim przemówieniu kierownik szkoły nakreśliła krótko zadania szkoły w dziedziniestrona 95(str.95)

1957

nauki i wychowania, w bieżącym roku szkolnym. Szczególnie serdecznie zwróciła się do dzieci z kl. I. Z kolei przemówił przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego obywatel Władysław Włodarczyk. Następnie dzieci udały się do swoich klas. W bieżącym roku szkolnym w budynku szkolnym w Kalnie uczy się kl. II, kl. VI i kl. VII; w Bożanowie zaś pozostałe klasy. Kierownik szkoły jest wychowawczynią kl. II i kl. VII; nauczycielka Zofia Barańska - kl. III i kl. V; nauczyciel Jan Barański – kl. I i kl. IV; nauczycielka Krystyna Jastrzębska – kl. VI. Szkoła liczy ogółem 92 dzieci, w tym w kl. I-17, kl. II-25, kl. III-16, kl. IV-14, kl. V-8, kl. VI-6, kl. VII-6.

16 września. (1957)

Szkoła nasza nawiązała łączność z jednostką Wojska polskiego w Świdnicy.strona 96(str. 96)

(Na całej stronie, wklejone poprzecznie grupowe zdjęcie z podpisem)

Przedstawiciele Wojska Polskiego z nauczycielami i dziećmi.strona 97(str. 97)

(Na całej stronie, wklejone poprzecznie grupowe zdjęcie z podpisem)

Przedstawiciele Wojska Polskiego z gronem nauczycielskim.strona 98(str. 98)

1957

W związku z tym przyjechała do szkoły grupa żołnierzy, serdecznie przez dzieci witanych. Przedstawiciele Wojska Polskiego przeprowadzili z dziećmi rozmowy, bawili się z nimi i robili zdjęcia.

21 września (1957

Wczoraj, t.j. 20.IX odbyła się wycieczka po Kotlinie Kłodzkiej. Koszta wycieczki wyniosły 3250zł 50gr, a zostały głównie pokryte przez Komitet Rodzicielski, częściowo zaś przez dzieci. Wycieczka odbyła się pięknym autobusem, przysłanym przez PTT-K. Nie brakło również przewodnika z PPT-K. Autobus wyjechał ze szkoły o godzinie 8.00. Pierwszy etap wycieczki stanowiły Wambierzyce. Dzieci zwiedziły tu piękna bazylikę, stacje Drogi Krzyżowej i ruchoma szopkę. Z kolei zwiedzono park w Kudowie Zdroju, kaplicę czaszek w Czermnej, park i pijalnięstrona 99(str. 99)

1957

w Dusznikach. Nadto dzieci zapoznały się z murami obronnymi starego Kłodzka oraz zwiedziły Góry Stołowe. Pełne niezapomnianych wrażeń wróciły dzieci późnym wieczorem do domów.

14 października (1957)

Z okazji Dnia Wojska Polskiego odbyła się uroczysta akademia z udziałem przedstawicieli jednostki wojskowej w Świdnicy. Na akademię złożyły się między innymi inscenizacje, deklamacje i inne występy dzieci. Wśród obecnych żołnierzy był uczestnik walk pod Lenino, który ciekawie opowiadał o swoich przeżyciach wojennych. Po akademii odbyły się zabawy dla dzieci.

7 listopada (1957)

Odbył się uroczysty poranek dla uczczenia XL-rocznicy Wielkiej Rewolucji (40 rocznica – przyp. red.)strona 100(str. 100)

1957

Październikowej.

12 listopada (1957)

Dziś przybyło do szkoły 2 dzieci repatriantów ze Związku Radzieckiego są to : uczeń kl. I Kazimierz Sabara i uczennica kl. VI Maria Sabara. W związku z tym szkoła liczy obecnie ogółem 94 dzieci.

15 listopada (1957)

Szerząca się w ostatnich miesiącach, w Polsce grypa azjatycka dostała się i do naszej szkoły, dziesiątkując szeregi dzieci, nie szczędząc nawet nauczycieli. mimo tego nauka odbywała się normalnie.strona 101(str.101)

Rok 1958

11 stycznia (1958)

Tradycyjna choinka noworoczna. O godzinie 15.00 w szkole zebrały się dzieci, grono nauczycielskie oraz rodzice. W skład uroczystości wchodziły inscenizacje, deklamacje i śpiewy, po których nastąpiło rozdanie podarków noworocznych oraz zabawy dzieci.

26 stycznia (1958)

zespół składający się z uczniów klas: V,VI i VII, urządził dziś pod kierunkiem kierownika szkoły Stefanii Czerskiej przedstawienie p.t. >>Nowa szata króla<<. Przedstawienie odbyło się w gromadzkiej świetlicy.

13 lutego (1958)

Na >>Aidę<< do Opery Wrocławskiej wyjechali dziś uczniowie z klasy VI i VII oraz grono nauczycielskie.strona 102(str. 102)

1958

29 kwietnia (1958)

Dla uczczenia zbliżającego się Święta Pracy w świetlicy gromadzkiej odbyła się uroczysta akademia, którą zorganizowała szkoła. Na akademię prócz dzieci przybyło grono nauczycielskie, Komitet Rodzicielski, rodzice, młodzież oraz z powiatu : przedstawiciele partii oraz Związku Młodzieży Socjalistycznej.

17 maja (1958)

Od 12 do 17 maja uczniowie klas : od III do VII, wraz z gronem nauczycielskim byli na wycieczce w Krakowie i Wieliczce. Wycieczka jechała w specjalnym wagonie. Trasa przebiegała przez Jaworzynę Śląską, Nysę, Katowice; zaś powrotna : przez : Katowice, Opole, Wrocław. Dzieci zwiedziły wszystkie zabytkistrona 103(str. 103)

(Na całej stronie wklejone grupowe zdjęcie bez podpisu. Na zdjęciu dzieci trzymają napis "Wieliczka -14 V 1958")strona 104(str. 104)

1958

i pamiątki Krakowa oraz poznały stara kopalnię w Wieliczce.

1 czerwca (1958)

Międzynarodowy Dzień Dziecka. W gromadzkiej świetlicy odbyła się akademia. po akademii dzieci otrzymały słodycze ufundowane przez Komitet Rodzicielski.

21 czerwca (1958)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego. Na uroczystość przybył Komitet Rodzicielski, rodzice i goście. Z Wydziału Oświaty ze Świdnicy przyjechał zastępca kierownika obywatel Sadej. Po przemówieniach i rozdaniu świadectw odbyły się występy dzieci. W dniu 21.VI. szkoła liczyła 93 dzieci, w tym: w kl. I-18, II-24, III i IV po 15, V i VII po 8 i w VII-5. Poprawki otrzymało 2 uczniów III kl. i 1- VI kl. Promowanychstrona 105(str. 105)

1958

jest 79, w tym : 5 ukończyło szkołę.

23 lipca (1958)

Od 18-22 lipca Powiatowy Wydział Oświaty zorganizował wycieczkę dzieci do Warszawy. Kierownikiem wycieczki był kierownik Wydziału Oświaty obywatel Leon Szwak. Z tutejszej szkoły pojechało 5 dzieci: Wiesława Nocoń, Maria Sabara, Stanisław Wójcik, Jerzy Ziemkiewicz - z kl. VII i z kl. VI Adam Brańka.

1 września (1958)

Szkoła podstawowa w Kalnie rozpoczęła dziś 12-ty rok nauki w Polsce Ludowej. Podczas, gdy 3 września 1946 roku liczyła 50 uczniów, dziś ma ich przeszło dwukrotnie więcej, bo aż 116. Z ogólnej liczby uczniów 116,strona 106(str. 106)

1958

na kl. I przypada-32. kl. II-15, kl. III-25, kl. IV-19, kl. V-11, kl. VI-8, kl. VII-6. W związku z inauguracją nowego roku pracy szkolnej, o godzinie 8.00 w budynku głównym w Kalnie odbyła się uroczysta akademia, na którą przybył ze Świdnicy powiatowy sekretarz PZPR oraz rodzice.

18 września (1958)

60 dzieci, wraz z gronem nauczycielskim wyjechało na wycieczkę do Wrocławia. Dzieci zwiedziły zabytki Wrocławia, zapoznały się z architekturą miasta, były w ZOO, a prawdziwą atrakcją była długa żegluga statkiem, po Odrze.strona 107(str. 107)

(Na całej stronie wklejono zdjęcie poprzecznie z podpisem)

Nasza wycieczka na Odrze.strona 108(str. 108)

1958

22 września (1958)

Uczniowie starszych klas byli dziś w operze wrocławskiej na >>Aidzie<<.

(Na stronę wklejono pod tekstem trzy fotografie legitymacyjne z podpisami)

Jarosz Franciszek kl. II

Pawlik Leszek kl. IV

Borysionek kazimierz kl. II

strona 109

(str. 109)

Rok 1959

11 stycznia (1959)

W godzinach popołudniowych dzieci, rodzice i grono nauczycielskie wzięli udział w uroczystościach choinkowych. W atmosferze radości i zabawy witała dziatwa, oficjalnie nowy rok 1959.

27 lutego (1959)

Nieznajomość przepisów ruchu ulicznego jest najczęstszym powodem katastrof i nieszczęśliwych wypadków. Dlatego władze szkolne pragną, aby już młodzież szkolna zapoznała się z zasadami ruchu drogowego. W związku z tym dziś odbyła się odpowiednia pogadanka dla dzieci.

29 kwietnia (1959)

Młodzież uczciła zbliżające się święto międzynarodowe klasy robotniczej, Święto Pracy, 1 Maja - uroczystą akademią. W akademii udział wzięli : przedstawiciele Partii, nauczyciele, rodzice i wszystkie dzieci. W części oficjalnej, okolicznościowy referat, wygłosił przedstawiciel

strona 110(str. 110)

1959

Partii z Żarowa. Poczym odbyły się występy artystyczne dzieci.

30 kwietnia (1959)

Uroczysty apel pierwszomajowy.

1 czerwca (1959)

Międzynarodowy Dzień Dziecka. W Domu Ludowym odbyła się akademia, a następnie, na placu przed Domem Ludowym - ognisko harcerskie oraz gry i zabawy dzieci.

2 czerwca (1959)

Pod koniec maja dzieci naszej szkoły, ze starszych klas, wyjechały na kilkudniową wycieczkę do Krakowa i na Podkarpacie.

20 czerwca (1959)

Rok szkolny 1958/59 żegnały dzieci, jak zwykle w głównym budynku w Kalnie. Na te uroczystość przyszli członkowie Komitetu Rodzicielskiego i wszyscy rodzice. Po okolicznościowych przemówieniachstrona 111(str. 111)

1959

i artystycznych występach dzieci, nastąpiła bardzo oczekiwana chwila - rozdanie świadectw, zebranie wyników całorocznej pracy. W dniu zakończenia roku szkolnego szkoła liczyła 116 uczniów, z czego na kl. I przypada 32, kl. II-15, kl. III-24, kl. IV-19, kl. V-11, kl. VI-9, kl. VII-6. Szkołę ukończyło6 uczniów, promocję do wyższej klasy otrzymało 100, a 10 pozostało w tej samej klasie. Po uroczystości odbyło się specjalne pożegnanie kl VII, połączone ze spotkaniem z gronem nauczycielskim. Z pośród 6 absolwentów szkoły, 4 zostało przyjętych do Liceum Pedagogicznego w Świdnicy, a mianowicie : C. Łaganowska, W. Nocoń, M. Sabara i St. Wójcik. Bardzo dobrze zdali oni egzamin wstępny. Równie dobrze zdała egzamin i została przyjęta do szkoły krawieckiej w Przemyślu -strona 112(str. 112)

1959

J. Bortnik. Natomiast ostatni absolwent - J.Ziemkiewicz wpisał się do szkoły zawodowej w Żarowie.

1 września (1959)

Na dziedzińcu szkolnym w Kalnie o godzinie *.00 zebrały się dzieci aby uroczystym apelem rozpocząć nowy rok szkolny, rok 1959/60. O 8.15 uczniowie, rodzice i grono nauczycielskie wysłuchali przemówienia radiowego Ministra Oświaty. Następnie przemówiła kierownik szkoły : "20 lat temu, 1 września 1939 roku uderzyły na Polskę hitlerowskie bomby i dywizje pancerne. Najeźdźca chciał pod gruzami zburzonych objektów i domów pogrzebać wszystko, co polskie. Chciał zniszczyć nasza kulturę, tradycję, ukochanie wolności i męstwo prostego człowieka. W tym pełnym tragizmu dniu nie otwarły się dla polskich dzieci szkoły, nie wypełnił je gwar wesoły powracającej z wypoczynku wakacyjnego dziatwy, a nauczyciel zamiast pójść do szkoły na rozpoczęciestrona 113(str. 113)

1959

roku szkolnego, włożył mundur i poszedł na beznadziejną wojnę. Wiele krwi polało sie po naszej polskiej ziemi, wiele jęków i rozpaczy, wiele kropel łez i krzywdy ludzkiej widziała nasza Ojczyzna, aż przyszedł radosny dzień wyzwolenia, który zakończył ponury czas faszystowskiej okupacji. Od tego czasu w nowej Polsce, w Polsce Ludowej bardzo wiele się zmieniło. Gdy usunęliśmy wojenne zniszczenia, trzeba było rozwijać intensywnie nasza gospodarkę, a zwłaszcza przemysł, aby dorównać innym krajom, aby wzmocnić się tak, żeby nie powtórzyły się już nigdy bolesne momenty z przed 20 lat. W nowych czasach i w nowych warunkach przychodzicie drogie dzieci do szkoły, aby rozpocząć rok szkolnej pracy. Przychodzicie pełni entuzjazmu, wypoczęci z mocnymi postanowieniami sumiennej i pilnej nauki. Nie jedno z was zastanawia się, jak da sobie radę, w nowej, wyższej klasie, czy podoła nauce i większymstrona 114(str.114)

1959

obowiązkom. Nie lękajcie się, program nauki jest tak ułożony, że nawet najmniej zdolni mogą dobrze się czuć, trzeba tylko chcieć. A chcieć, to znaczy pracowicie wykorzystywać czas, każdą wolną chwilę. Zdobywanie wiedzy, kształcenie umysłu, to tylko jeden aspekt waszego obowiązku, to jeszcze nie wszystko. Musicie w nowym roku szkolnym uczynić dalsze postępy w wychowaniu socjalistycznym. Starajcie się kształcić także w sumienności, porządku, pracowitości, dzielności i uczynności, pielęgnujcie i rozwijajcie swe pełne przywiązania uczucia do naszej Ludowej Ojczyzny i do przewodniczki narodu Partii. Potrzebujemy ludzi silnych i mężnych, ludzi dzielnych i zahartowanych na wszystkie trudności, ludzi nie tylko z wysoką kulturą umysłową, ale także odznaczających się piękną sprawnością i kulturą fizyczną. Korzystajcie więc chętnie ze sportu, ale mądrze i roztropnie, bez szkody dla wiedzy i wychowania.strona 115(str. 115)

1959

Wśród was stoi nieśmiała gromadka, to - ci, którzy pierwszy raz przybyli do szkoły z teczką uczniowską. Cieszymy się Wami bardzo drodzy uczniowie kl. I. Po latach nauki zajmiecie odpowiedzialne miejsca na stanowiskach pracy; a każda praca jest odpowiedzialna, czy będzie ją wykonywał zwykły robotnik, lub rolnik, czy też inżynier, lub agronom. Na każdego czeka Ojczyzna. boicie się pewnie trudności, które czekają na was w szkole, martwicie się, że życie szkolne jeszcze jest wam obce. Odrzućcie takie myśli. Nauczycie się wszystkiego. Wyciągną ku wam koleżeńską dłoń starsze dzieci i wciągną w wir szkolnego życia. drogie dzieci! Na progu nowego etapu nauki, życzę wam wszystkim spełnienia tych myśli i pragnień, jakie dziś każde z was ma, życzę wam powodzenia w nauce i wychowaniu, życzę też zdrowia i siły, aby praca wasza była skutecznastrona 116(str. 116)

1959

i owocna". Po apelu dzieci udały się do klas, aby rozpocząć normalne zajęcia szkolne. W bieżącym roku jest w szkole 122 uczniów, z czego w kl. I-19, kl. II-30, w kl. III-15, kl. IV-24, kl. V-14, kl. VI-12, kl. VII-8.

18 września (1959)

Wczoraj dzieci były na całodziennej wycieczce autobusem PKS z Dzierżoniowa. Autobus przybył pod szkołę przed 8.00. Trasa prowadziła przez Świdnicę, Świebodzice, Karpacz i Jelenią Górę, do Pilchowic; natomiast z Pilchowic wracały dzieci trasą przez Bolków. Pierwszy postój miał miejsce w Świebodzicach, następny w Szczawnie. Tu dzieci zwiedziły park zdrojowy i sam zdrój. Wiele wrażeń dostarczył też dzieciom Karpacz i Jelenia Góra. Dużo zainteresowania wzbudziła też tama wodna i elektrownia w Pilchowicach,strona 117(str. 117)

1959

a następnie stary zamek w Bolkowie. Przyjemna i pełna miłych oraz ciekawych wrażeń wycieczka zakończyła się przed godzina 20.00.

(Przy powyższym wpisie znajduje się dopisek "widziałem" z datą 25.02.1960 i nieczytelnym podpisem. To już drugie miejsce w kronice, gdzie ktoś kontrolował jak kronika jest prowadzona... Czy jej prowadzenie było wymuszone przez "górę"?

12 października (1959)

Z okazji dnia Wojska Polskiego rano dzieci wzięły udział w uroczystym poranku.

7 listopada (1959)

Odbył się uroczysty apel w XLII (42 rocznicę – przyp. Red.) rocznicę Rewolucji Październikowej. Jednocześnie została wydana okolicznościowa gazetka ścienna.strona 118(str. 118)

Rok 1960

10 stycznia (1960)

W świetlicy gromadzkiej w Kalnie odbyła się uroczystość choinki noworocznej, Oprócz dzieci i grona nauczycielskiego w uroczystości wzięła udział cała wieś. Dzieci przygotowały pieśni, tańce, deklamacje, inscenizacje praz przedstawienie pt. "Choinka Noworoczna". "Dziadek Mróz" rozdał tradycyjne paczki.

8 marca (1960)

Z racji Międzynarodowego Dnia Kobiet na uroczysty poranek przyszły matki i otrzymały od dzieci laurki, przygotowane na pracach ręcznych.

29 kwietnia (1960)

W świetlicy gromadzkiej w Kalnie odbyła się uroczysta akademia 1-Majowa. Na akademię przybyli przedstawiciele partii, Rady Narodowej i miejscowa ludność. W części oficjalnej został wygłoszony okolicznościowy referat. Postrona 119(str. 119)

1960

czym odbyły się występy dzieci, o tematyce 1-Majowej.

17 maja (1960)

Wycieczka autobusem do Kotliny Kłodzkiej oraz charakterystyczne Góry Stołowe.

5 czerwca (1960)

Międzynarodowy Dzień Dziecka. Harcerze przygotowali miłe ognisko, połączone z występami i zabawami nad stawew (stawem). Dzieciom rozdano słodycze.

22 czerwca (1960)

Wycieczka autobusem do Legnickiego Pola, Legnicy, Świdnicy oraz Wrocławia. W Legnickim Polu i Legnicy dzieci zapoznały się z historycznymi pamiątkami, a we Wrocławiu były w ZOO. Trasa prowadziła przez bardzo malownicze okolice.

strona 120(str. 120)

1960

23 czerwca (1960)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 1959/60. Po okolicznościowych przemówieniach nastąpiła cześć artystyczna, przygotowana przez dzieci pod kierunkiem nauczycieli. W dniu zakończenia roku szkolnego, szkoła liczyła 122 dzieci, w tym w kl. I-17, kl. II-29, kl. III-18, kl. IV-24, kl. V-14, kl. VI-12, kl. VII-8. Szkołę ukończyło 8 uczniów, promocję do wyższej klasy otrzymało 107 dzieci, 3 zostało wyznaczonych do egzaminów poprawkowych, a 12 pozostało w tej samej klasie.

20 lipca

Akademia dla uczczenia rocznicy PKWN. Dzieci przygotowały pieśni, tańce, deklamacje i inscenizacje.

...

(Wpis z 1 września zawarty na str. 120, przeniesiemy do kolejnej części)Koniec części drugiej, wkrótce opublikujemy część drugą, zawierającą okres 1960 - 1970
Opracował : Matthias

Pierwszą autorką kroniki była Pani Stefania Czerska. Jeśli ktokolwiek zna nazwiska kolejnych osób prowadzących kronikę po odejściu Pani Stefanii Czerskiej na emeryturę, uprzejmie prosimy o kontakt w celu uzupełnienia tej informacji...