Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

W lutym 1946 roku (według kroniki dokładnie 18 lutego), powstała w Kalnie Ochotnicza Straż Pożarna. Za chwilę obchodzić będzie zatem swoje 70-lecie. Z tej okazji, chcieliśmy oddać pokłon całym pokoleniom już strażaków, którzy dzielnie służyli przez lata, swojej wsi i gminie nie tylko gasząc pożary. Niniejszym przedstawiamy historię OSP Kalno zapisaną w kronice, powstającą od lat dzięki pracy Pani Wiesławy Ziemkiewicz, którą to pracę kontynuuje obecnie Pani Ewa Wołek. Jako, że część poświęcona wydarzeniom całej społeczności wsi Kalno, często przeplata się, lub jest mocno związana z miejscową jednostką OSP, zdecydowaliśmy się przytoczyć kronikę w całości taką, jaka jest naprawdę...

 

Część 1, 1946 - 1986

 

Okładka Kroniki, której większa część poświęcona jest Ochorniczej Straży Pożarnej w Kalnie

 

 


 

Wewnętrzna strona okładki

 

Wewnętrzna strona okładki, zawiera bardzo ważna informację :

 

Kronikę założyła Pani Wiesława Ziemkiewicz, prowadziła ją do 2000 roku. Od 2005 roku kronikę prowadzi Pani Ewa Wołek. 1 tom jest do 2008 roku, 2 tom jest od 2009 roku.

 

W tym miejscu, pragniemy serdecznie podziękować Pani Ewie Wołek, która udostępniła kronikę, dzięki czemu mogą ją zobaczyć wszyscy zainteresowani...

 

Pierwsze strony Kroniki

 

Na lewej stronie wklejony jest dyplom :

 

"Dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalnie

Za zajęcie IV miejsca w miejsko-gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w kategorii seniorów"

Burmistrz miasta i gminy Żarów

Mgr. Inż Zbigniew Chlebowski

Buków 1993"

 

Po prawej stronie znajduje się napisana ozdobnym pismem strona tytułowa :

 

"Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej oraz mieszkańców, I tom, Kalno 1995 rok"

 


 

Wstęp dotyczy uroczystości otwarcia "Izby Strażaka", oraz poświęcenia i wręczenia sztandaru Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalnie, 3 maja 1995 roku

(wtedy postanowiono prawdopodobnie o utworzeniu i prowadzeniu kroniki z uzupełnieniem od początku powstania OSP Kalno)

 

 

3 maja 1995

Uroczystość otwarcia "Izby Strażaka" oraz poświęcenie i wręczenie sztandaru

Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalnie

 

Powyższe zdjęcie powiększone

Sztandar w godnych rękach : prezesa OSP Kalno - Franciszka Jarosza, naczelnika Jerzego Ziemkiewicza oraz zaproszonych gości

 


 

 

 

Zaproszeni na uroczystość goście :

 

"Z najlepszymi życzeniami Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żarowie - Helena Słowik"

*

"W imieniu strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy dziękuje za współpracę na niwie pożarniczej gratuluję wyróżnienia jednostki sztandarem i życzę wszystkiego najlepszego z okazji dnia strażaka 30.05.1995, komendant rejonowej PSP w Świdnicy"

*

"Całej jednostce OSP w Kalnie wszelkiej pomyślności OSP Mrowiny, podpisał komendant, 30.05.1995"

 

Msza koncelebrowana przez księży : E. Ledniowskiego, Z. Ochla, R. Grobelnego

 

Zaproszeni goście : dh S. Wójcik, dh Karecki, dyr. J Bocian, kom. Z Szczygieł, dh Z. Chlebowski, dh J. Ziobro, dh Śliwa.

 

Druhowie : S. Pilarczyk, S. Fedorowicz, J. Szmigiel, S. Wójcik.

 

 


 

 

 

 

"Całej jednostce OSP Kalno od społeczności i OSP Buków wszelkiej pomyślności" (podpisy nieczytelne)

*

"OSP Nowice" (podpis nieczytelny)

*

"Dla OSP Kalno od OSP Wierzbna" (podpis nieczytelny)

*

"OSP Pożarzysko" (podpis nieczytelny)

*

"Dla OSP Kalno od jednostki OSP Żarów" (podpisy nieczytelne)

 

Poczty sztandarowe

 

Msza św. mieszkańcy Kalna i zaproszeni goście

 

Wręczenie aktu nadania sztandaru OSP Kalno przez Kom. Woj. PSP - Z. Szczygła Burmistrzowi M i Gminy Żarów Z. Chlebowskiemu

 
 

"Dla OSP Kalno od OSP przy ŻZMO Żarów" (podpis nieczytelny)

*

"OSP Mrowiny" (podpis nieczytelny)

*

"OSP Imbramowice" (podpis nieczytelny)

*

"Naczelnik i Prezes OSP Pożarzysko" (podpisy nieczytelne)

*

wiele indywidualnych podpisów, nieczytelnych

 

Przekazanie sztandaru OSP przez burmistrza Z. Chlebowskiego naczelnikowi OSP w Kalnie J. Ziemkiewicz

 

Przekazanie sztandaru OSP przez burmistrza Z. Chlebowskiego naczelnikowi OSP w Kalnie J. Ziemkiewicz

 

Wręczanie sztandaru dh. Jarkowi Ziemkiewicz z pocztu sztandarowego

 

Wbijanie gwoździ przez władze miasta : Helena Słowik Paną Przewodniczącą Rady Miejskiej i Pana burmistrza Zbigniewa Chlebowskiego

 

 


 

 

 

Podpisy członków OSP Kalno

 

 

Wpis do księgi pamiątkowej przez M. Zaleńskiego

 

Druhowie : K. Jastrzębski, J. Ziemkiewicz, F. Jarosz, Z. Chlebowski, S. Wójcik - z nowym sztandarem

 

Sekretarz Gminy Lilla Gruntkowska przybija pamiątkowy gwóźdź do drzewca sztandaru

 

 


 

 

 

 

 

Wycinki prasowe informujące o uroczystościach związanych z 50-leciem OSP Kalno, oraz nadaniem jej sztandaru i odznaczeniem strażaków za ich służbę w tym :

za 30-letnią służbę :

Marian Salamon, Władysław Śliwa. Kazimierz Jastrzębski, Franciszek Jarosz

 

za 25-letnią służbę :

Kazimierz Botko

 

za 15-letnią służbę

Józef Czopek

Stanisław Jarosz

Marek Jagła

(?) Piasecki

 

za 10-letnią słuzbę

Mariusz Jastrzębski

Ryszard Szklarz

Andrzej Rachwał

 

za 5-letnią służbę

Krzysztof Słowik

Paweł Ziemba

Jarosław Ziemkiewicz

Mariusz Misiurka

 

 

Moment przekazania aktu nadania

 

Remiza OSP Kalno

 

Wpis do księgi pamiątkowej komendanta PSP w Świdnicy Z. Szczygła

 

Poczty Sztandarowe

 

Komendant PSP w Świdnicy dekoruje za 50-letnią służbę : Józefa Jastrzębskiego, Józefa Rachwała, Władysława Włodarczyka

 

 


 

 

Zestaw pamiątkowych fotografii z uroczystości

 

Druhowie : J. Szmigiel, S. Fedorowicz, J. Karecki, Gadzicki, Ganczarek, Martyniuk

 

Druhowie : Wiesław Kudas, Zenon Śliwa, komendant Zbigniew Szczygieł, Józef Ziobro, Mirosław Zaleński, Stanisław Fedorowicz

 

Druhowie z różnych jednostek OSP

 

Druhowie z Imbramowic, bracia Bisztykowie i J. Karecki

 

Podziękowania składa komendant PSP ze Świdnicy Zbigniew Szczygieł

 

Ogólny widok sali z zaproszonymi gośćmi

 

 


 

Jako Kronika wsi Kalno i jej mieszkańców

 

Zdjęcia z lewej strony powiększone i opisane są poniżej.

 

Widok na drogę przebiegającą przez Kalno przed wojną (budynek pierwszy z lewej to dzisiejsza świetlica)

 

Podobne do powyższego ujęcie, tyle, że zdjęcie wykonano ok. 1960 roku

 

Świetlica wiejska w Kalnie w roku 1995

 

Spółdzielnia Produkcyjna w Kalnie działała w latach 1950 - 1956

 

Pochód 1-Majowy w Żarowie

 

Prawa strona została zapisana :

 

1945 - 1946 - 1947

 

I zarejestrowane urodziny z Kalinowa : w księdze parafialnej Żarów - Kazimierz Bednarczyk, ur. 2 I 1946 (ochrzczony 6 I 1946), w USC - Żarów, Zofia Plewniak, ur. 15 V 1946.

*

I Ślub cywilny w Żarowie zawarli : Otylia Pielka (Kalinów 33), Józef Kubat (Wierzbno), w dniu 1 III 1946 (na podst. USC z Żarowa)

*

I pogrzeb z Kalinowa w Żarowie, Franciszek Botko, VIII 1946

*

I ślub kościelny z Kalinowa w Żarowie, Michalina Oleksówna i Kazimierz Zdanowski w dniu 6 I 1946, oraz Janina i Edward Trybuła, w dniu 30 I 1946, obu ślubów udzielił ksiądz Alojzy Górecki (na podstawie ksiąg parafialnych z Żarowa)

*

I chrzciny z Kalinowa w Wierzbnie, Leon Trybuła, 11 V 1947.

*

I ślub kościelny z Kalinowa w Wierzbnie, Helena Jelska i Wacław Dubicki, w dniu 7 IV 1947, ślubu udzielił ksiądz Tomasz Lipecki,

*

I pogrzeb katolicki z Kalinowa w Wierzbnie, Julia Danuta Jarosz, córka Michaliny i Tomasza Jarosz, w dniu 17 IX 1947 (na podstawie ksiąg parafialnych z Wierzbna)

*

I osadnik z Kalinowa, który zmarł na Ziemiach Zachodnich, Kazimierz Zdanowski, zm. 22 IX 1945 w wieku 42 lat, pochowany w Wierzbnie

 

 


 

Historia Ochotniczej Straży pożarnej w Kalnie od jej powstania w 1946 roku

 


 

Część archiwalna...

 

"Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej od roku 1946 roku

wieś Kalinów, gromada Mrowiny, powiat Świdnica

Dnia 18 lutego 1946 rokuw miejscowości Kalinów nowoosiedleni mieszkańcy założyli Ochotnicza Straż Pożarną. Pierwszymi strażakami byli osadnicy z terenów woj. krakowskiego, rzeszowskiego, lubelskiego jak również repatrianci z terenu Związku Radzieckiego. Założycielami OSP byli :

Jakubiec Józef, Pawlik Józef, Ochman W., Włodarczyk Władysław, Piputa Józef, Mąkol Franciszek,  Janecki Józef, Rachwał Józef, Wójcik Władysław, Kłyż Jan, Jastrzębski Józef, Trybuła Wilhelm".

 

Legitymacje Strażackie wklejone na pamiątkę do kroniki, tu Józefa Jastrzębskiego

 

Jastrzębski Józef

 

Zdanowski Józef

 

Legitymacja Renaty Wachol

 

 


 

 

 

Na lewej stronie znajdują się zdjęcia z pogrzebu, mnóstwo osób odprowadza zmarłą Kazię Szumną

 

1950, pogrzeb Kazi Szumnej w Żarowie (droga Kalno - Żarów)

 

1950, pogrzeb Kazi Szumnej w Żarowie (droga Kalno - Żarów)

 

1950, pogrzeb Kazi Szumnej w Żarowie (ulica Mickiewicza, przejazd kolejowy)

 

1950, pogrzeb Kazi Szumnej w Żarowie (ulica Mickiewicza, tuż przy ŻOK-u)

 

Na prawej stronie zapisano wspomnienia dotyczące OSP w Kalnie :

 

"Pierwsze mundury były szyte na miarę w Dzierżoniowie. Przywiezieniem ich zajęli się : prezes - Jakubiec Józef, naczelnik - Pawlik Józef, oraz Włodarczyk Władysław. Zebrania odbywały się w prywatnych mieszkaniach członków zarządu. W okresie letnim w świetlicy wiejskiej, do której sami zrobili ławki i stoły. Druhowie pochodzili z różnych terenów Polski, a mimo to współpraca i pomoc sąsiedzka była znakomita. Majątek OSP stanowiła poniemiecka sikawka ręczna na podwoziu. Kowal z Wierzbna - Placzyński przystosował platon z dyszlem do zaprzęgu dwóch koni. Do akcji ruszano z tym platonem z sikawką ręczną. Trzech strażaków : dh Mąkol Franciszek, dh Piputa Józef, dh Wójcik Władysław miało zgłoszone po parę koni do akcji. Później otrzymano z Powiatowej Straży Pożarnej w Świdnicy motopompę M-400 dwucylindrową. W latach 60-tych wymieniono ją na na motopompę M-800 zapalaną ręcznie. Platon do jej przewozu przerobiono tak, by w akcji można było jechać traktorem".

 


 

 

 

Na stronie lewej znajdują się dwa zdjęcia i wklejona tabela :

 

Druh Wilhelm Trybuła

 

Sklep wiejski w Kalnie

 

Pod zdjęciami znajduje się wykaz imienny godzin przepracowanych na rzecz ochrony p-poż, w okresie 1967-1968 (tabela)

 

Na stronie po prawej znajduje się tekst :

 

"Upoważnieni do jazdy własnym traktorem byli :  dh. Rachwał Józef i dh Włodarczyk Jan.

22 V 1948

Nastąpiło uroczyste otwarcie gromadzkiej świetlicy w obecności lokalnych władz, strażaków i mieszkańców wsi.

7 X 1948

Zmieniono nazwę wsi Kalinów na Kalno

12 X 1948

Zorganizowano wyjazd dzieci z rodzicami do Wrocławia na Wystawę Ziem Odzyskanych. Było to możliwe, gdyż rodzice - członkowie OSP organizowali m. in. zabawy z których przeznaczono dochód na wycieczki. Organizowano tez kursy dokształcające dla dorosłych likwidujące analfabetyzm. Trudno było zgromadzić chętnych. Jednostka OSP Kalno działała prężnie na terenie wsi. Do akcji strażacy wyjeżdżali traktorem z motopompą. Druhowie brali udział we wszystkich pracach i czynach społecznych, m. in. porządkowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, sklepu, mleczarni, wyrównywanie drogi przez wieś. W okresie zimowym odśnieżali drogę przez Kalno i do Bożanowa. By mógł kursować autobus PKS i samochody dostawcze do sklepu.

 
 

Na lewej stronie znajdują się trzy zdjęcia :

 

17 VII 1960 - "Strażacka Brama" - naczelnik Ziemkiewicz Bolesław się żenił

 

Druh Zdanowski Józef, pan młody - Bolesław Ziemkiewicz, W. Ochman, J. Rachwał, prezes W. Włodarczyk

 

Sikawką konną kierował druh Józef Piputa

 

Na prawej stronie znajdują się dwa zdjęcia :

 

Ćwiczenia p.pożarowe druhów na stawie w Kalnie

 

Naczelnik Ziemkiewicz Bolesław, druhowie : Kłyż Jan, Wójcik Władysław, Piputa Józef, Kołpak Mieczysław, Ochman Walenty, Jastrzębski Józef, Mąkol Franciszek, Zdanowski Józef, Włodarczyk Władysław, Śliwa Władysław, Rachwał Józef, Jastrzębski Kazimierz,

 

Naczelnik Ziemkiewicz Bolesław, druhowie : Kłyż Jan, Wójcik Władysław, Piputa Józef, Kołpak Mieczysław, Ochman Walenty, Jastrzębski Józef, Mąkol Franciszek, Zdanowski Józef, Włodarczyk Władysław, Śliwa Władysław, Rachwał Józef, Jastrzębski Kazimierz,

 


 

 

 

Na lewej stronie zapisana notatka i wklejona lista nazwisk :

 

"w 1975 roku odszedł od nas na wieczną wartę Jan Kłyż"

*

Wklejono listę z 15 nazwiskami strażaków typowanych do odznaczeń, data 13 V 1977

 

Na prawej stronie wklejono dwie kartki :

 

Listę 16 nazwisk strażaków biorących udział w czynie społecznym w dniu 22 V 1978

*

Listę 18 nazwisk strażaków biorących udział w odśnieżaniu wsi w dniu 4 I 1979

 

 


 

 

 

Na lewej stronie znajdują się dwa zdjęcia :

 

Ćwiczenia przeciwpożarowe strażaków w pobliżu stawu w Kalnie

 

Ćwiczenia przeciwpożarowe strażaków w pobliżu stawu w Kalnie

 

Na prawej stronie wklejono pismo :

 

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu OSP Kalno w dniu 6 II 1978 roku, gdzie poza bieżącymi sprawami przyjęto w szeregi OSP Kalno dwóch nowych strażaków : Piotra Figórniaka i Henryka Rachwała

 


 

 

 

Lewa strona czysta, na prawej zapisano :

 

28 II 1978 wklejono podanie skierowane do OSP w Kalnie, o zwolnienie ze służby Bolesława Ziemkiewicza z tą sama datą.

*

17 XII 1978, jednostka OSP zlikwidowała w zalążku pożar mieszkania p. Anny Marzec, Kalno 16. Szybka interwencja strażaków uratowała życie starszej kobiety.

*

18 XII 1978, Druh prezes Marian Salamon na zebraniu OSP w Kalnie zaproponował założenie młodzieżowej drużyny strażackiej, Potwierdził przeszkolenie dwóch druhów na motopompistów : Figórniaka Piotra i Włodarczyka Jana

 


 

 

 

Na lewej stronie wklejono fotografię i zapisano krótką notkę :

 

1908 - 1979

Na wieczną wartę odszedł druh Franciszek Mąkol w wieku 71 lat

 

Na prawej stronie zapisano :

 

15 II 1979, Akcja gaszenia pożaru stodoły u rolnika Jana Jagły - Kalno 26. W akcji uczestniczyło 23 strażaków naszej jednostki. Na drugi dzień dogaszano zgliszcza w godzinach 6.00 - 11.00. Pracowało 15 strażaków. Ciągnik wypożyczył druh Tadeusz Bober.

*

Wklejono decyzję Żarowskiego Ośrodka Kultury z datą 18 VI 1979 o treści :

"Zezwalam na zorganizowanie i przeprowadzenie zabawy publicznej w dniu 30 VI 1979 od godziny 20.00 do godziny 4.00 w lokalu, na placu świetlicy w Kalnie...

 


 

 

 

Lewa strona czysta, na prawej zapisano :

 

8 VI 1979, Strażacy przeprowadzili kompleksową kontrole przeciwpożarową w gospodarstwach indywidualnych jaki współdzielni produkcyjnej na terenie wsi Kalno i Wostówka

*

17 VI 1979, Wyjazd jednostki OSP w celu ugaszenia ognia na łąkach w pobliżu wodociągu, gdyż groziło zapaleniem się lasu. W akcji brało udział 13 strażaków : Piputa Józef, Rachwał Stanisław, Botko Kazimierz, Legiejew Henryk, Jastrzębski Józef, Jastrzębski Kazimierz, Ochman Walenty, Włodarczyk Jan, Śliwa Władysław, Ziemkiewicz Jerzy, Zdanowski Józef. Z ciągnikami przyjechali : Rachwał Józef, Figórniak Piotr. Czas akcji : 18.00 - 21.00

*

16 XI 1979, Druhowie przeprowadzili ćwiczenia ogólno-sportowe, musztrę w pobliżu stawu w Kalnie. (Udział wzięło 15 strażaków, których nazwiska zapisane na karteczkach wklejono do kroniki.)

 


 

 

 

Lewa strona czysta, na prawą wklejono pismo skierowane do Urzędu Miasta i Gminy w Żarowie datowane : 5 IX 1979, z prośbą "o podjęcie się kapitalnego remontu Remizy Strażackiej i dokonanie modernizacji tzn dobudowanie piętra."

 


 

 

 

Lewa strona czysta, na prawą wklejono meldunek OSP w Kalnie do Naczelnika Miasta i Gminy w Żarowie, z datą 23 IX 1979, o traści :

"Zarząd OSP w Kalnie melduje, że w dniu czynu ogólno-narodowego t.j. dn. 22 IX 1979r., mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, nasza jednostka wykonała prace społeczne na rzecz wsi w ogólnej wartości 12000 tys. złotych (dwanaście tysięcy złotych) . (16 przyczep żużlu). Prace były wykonywane w charakterze niwelacyjnym i obejmowały odcinek... w obrębie świetlica przystanek PKS, dojście do sklepu i przystanku PKS."

 


 

 

 

Na lewej stronie dwa krótkie zapiski :

 

I - W latach 1979 - 1980 Kalno zostało zwodociągowane

*

II - Spółdzielnia Produkcyjna działała w Kalnie w latach 1978 - 1980

 

Na prawej stronie zapisano :

18 V 1980 - Zawody Rejonowe w Kalnie. W czynie społecznym przed zawodami druhowie utwardzili wyrównali drogą dojazdową o długości 1 km na boisko sportowe. Wartość czynu - 14000 zł. W zawodach brało udział 17 druhów. Doklejono kartkę z nazwiskami 17 strażaków.

*

25 V 1980 Strażacy z OSP Kalno uczestniczyli w Święcie Ludowym w Mrowinach. Zajęli I miejsce w zawodach sportowych. Nagrodą była 100-litrowa beczka piwa!!!

 


 

 

 

Lewa strona czysta, na prawej zapisano :

 

23 VI 1980 - Na wieczną wartę odszedł od nas druh Józef Zdanowski w wieku 52 lat. Pogrzeb odbył się w Żarowie w którym uczestniczyło 12 strażaków OSP Kalna.

*

7 II 1981 - Na walnym zebraniu druh naczelnik Rachwał Józef przedstawił działalność OSP Kalno za ubiegły rok. Stan osobowy 31 strażaków. Łącznie przeprowadzono 17 przeszkoleń I-go stopnia. Do pożarów wyjeżdżano 5 razy. Odznaczono : medalem srebrnym Józefa Piputę, wzorowym strażakiem Kazimierza Botko, nagrodami pieniężnymi Mirosława Śliwę i Mariana Rachwała

*

12 II 1981 - Wyjazd do pożaru w Żarowie, paliła się znaczna część zakładu DZCh, groziło wybuchem zbiorników. Z Kalna brało udział w akcji 16 druhów

 


UWAGA! JEŚLI KTOKOLWIEK PAMIĘTA, POSIADA INFORMACJE, DOKUMENTY, ZDJĘCIA Z TEGO POŻARU,

UPRZEJMIE PROSIMY O KONTAKT Z NAMI ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA KONTAKTOWEGO NA NASZEJ STRONIE


 

*

15 VIII 1981 - Ćwiczenia z motopompą, która wymaga generalnego remontu lub wymiany na nową.

 


 

 

 

Lewa strona czysta, na prawej zapisano :

 

Wklejono dokument napisany przez Urząd Miasta i Gminy w Żarowie, skierowany do zakładu pracy jednego ze strażaków, Zakładów Elektrotechniki Motoryzacyjnej (ZEM) w Świdnicy, w sprawie zwolnienia na jeden dzień w dniu 13 IV 1981 roku Zbigniewa Jarosza z powodu jego udziału w kontrolach przeciwpożarowych na terenie miasta i gminy Żarów.

*

29 XII 1981 - Na walnym zebraniu druh prezes Marian Salamon podsumował starania o remont kapitalny remizy. Urząd Miasta w Żarowie odmówił pomocy. W czynie społecznym odnowiono remizę. Do najbardziej aktywnych strażaków należeli : Rachwał Stanisław, Piasecki Walenty, Jagła Marek, Misiurka Mirosław, Lachman Mirosław, Wachol Andrzej, Rachwał Józef.

*

Uczczono minutą ciszy pamięć tragicznie zmarłego druha Romana Jagły - zginął w czasie służby wojskowej.

 


 

 

 

Lewa strona czysta, prawą zapisano :

 

3 V 1982 - Jednostka OSP Kalno uczestniczyła w akcji gaszenia stodoły u p. Jana Jagły w Kalnie. Akcja trwała od godziny 15.00 do rana, uczestniczyło 15 straaków.

*

9 V 1982 - W Kalnie paliła się kolejna stodoła, tym razem u p. Słowika Józefa. W akcji brało udział 16 strażaków. Uczestniczyły też jednostki pożarnicze z innych miejscowości. (Poniżej tego wpisu wklejono listę 16 nazwisk strażaków, którzy brali udział w akcji gaszenia stodoły u p. Słowika)

 

 


 

 

 

 

Lewa strona czysta, na prawej zapisano :

 

26 V 1982 - Wyjazd do pożaru Siedlimowice (doklejona lista 9 nazwisk strażaków biorących udział w akcji)

*

17 VII 1982 - Akcja powódź (doklejono kartkę z nazwiskami 13 strażaków biorących udział w akcji) m.in. ewakuowano bydło i trzodę z zagrożonych gospodarstw

*

18 VII 1982 - Strażacy kolejny dzień wypompowują wodę z zalanych piwnic, stajni, studzien ; u p. Bortnika Stanisława 1,5 godz, p. Piaseckiego Walentego 1,5 godz., p. Pałaszewskiego Jana 1,5 godz.

 

 


 

 

 

 

Na lewej stronie wklejono fotografię z podpisem :

 

Przyjazd z zawodów drużyny : prezes Marian Salamon, Józef Piputa, naczelnik Józef Rachwał, Kazimierz Botko, Władysław Śliwa, Franciszek Jarosz, Piotr Figórniak, Zbigniew Jarosz.

 

Na prawej stronie zapisano :

 

4 XI 1992 - Druh prezes Marian Salamon na walnym zebraniu złożył sprawozdanie za kończący rok. Jednostka OSP brała udział w gaszeniu dwóch groźnych pożarów na terenie Kalna, po jednym w Mrowinach Żarowie, Gołoszycach, Siedlimowicach. Uczestniczyli w akcjach powodziowych w Żarowie, Kalnie na Wostówce. W zawodach strażackich w Bukowie zajęli I miejsce

*

14 II 1983 - Druhowie : naczelnik Rachwał Józef, i prezes Salamon Marian przeprowadzili szkolenie przeciwpożarowe w świetlicy wiejskiej. Uczestniczyło w szkoleniu 14 strażaków.

*

15 V 1983 - Miejsko-gminne zawody strażackie w Żarowie. Brała w nich udział żeńska drużyna młodzieżowa : Piasecka Teresa, Rachwał Zofia, Legiejew Danuta, Ziemkiewicz Janina, Wachol Renata, Rachwał Danuta, Adamska Dorota, Mączka Krystyna

 

 


 

 

 

 

Lewa strona czysta, prawą zapisano :

 

9 XI 1983 - Strażacy z naszej jednostki uczestniczyli w gaszeniu olbrzymiej stodoły w Kalnie 16 w godzinach 19.00 - 1.30, wypełnionej słomą i maszynami rolniczymi. Przez trzy następne dni trwało dogaszanie pogorzeliska. W akcji brało udział 14 strażaków. (doklejono kartkę z nazwiskami 14 strażaków biorących udział w akcji)

*

21 I 1984 - Prezes Marian Salamon na walnym zgromadzeniu w obecności naczelnika mgr Stanisława Wachowiaka podsumował ubiegły rok. Jednostka OSP liczyła 41 druhów, wyjeżdżano 17 razy do gaszenia pożarów. Przeprowadzono 27 zbiórek szkoleniowych. Uhonorowano dyplomami uznania zasłużonych strażaków : Ochman Walenty, Piputa Józef, Włodarczyk Władysław

 

 


 

 

 

 

Lewa strona czysta, prawa zapisana i z wklejoną fotografią :

 

21 I 1984 - Druh prezes Marian Salamon stwierdził z przykrością, że wyjazd żeńskiej drużyny młodzieżowej na zawody do Bystrzycy nie odbył się ze względu na brak należytego umundurowania. Za sumienną i zdyscyplinowaną postawę wyróżniono następujących druhów : Figórniak Piotr, Kica Andrzej, Piasecki Walenty, Śliwa Władysław, Włodarczyk Jan. Największa bolączką jest stan remizy.Brak jest akceptacji ze strony władz miejskich w sprawie wybudowania nowej remizy. Nie można remontować obecnej, gdyż jest to zabytek. Na to nie wyraża zgody konserwator. Społeczność wiejska oferuje pomoc w czynie społecznym.

 

 

 


 

 

 

 

Lewa strona jest czysta, na prawą wklejono pismo skierowane do Wojewódzkiego Wydziału Handlu w Wałbrzychu :

"Zarząd OSP w Klanie zwraca się z prośba o zezwolenie na sprzedaż alkoholu na zabawie tanecznej dn, 28.07.1984 w Kalnie. Dochód z tej zabawy zostanie przeznaczony na budowę nowej remizy strażackiej w Kalnie."

 

 


 

 

 

 

Na lewej stronie wklejone są dwa zdjęcia z opisem :

 

IV 1985 - Pogrzeb Jana Więcława, ojca księdza proboszcza Zdzisława Więcława z Wierzbna

 

IV 1985 - Pogrzeb Jana Więcława, ojca księdza proboszcza Zdzisława Więcława z Wierzbna

 

*

Na prawej stronie wklejono pismo od Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich oraz OSP w Kalnie, skierowane do Urzędu Miasta i Gminy w Żarowie, o treści :

"Wyżej wymienione organizacje społeczne wsi Kalno zwracają się z prośbą o wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiej Komendy Straży pożarnej w Wałbrzychu, o budowę nowej remizy strażackiej wraz z zapleczem i klubem, oraz o pomoc w dofinansowaniu w/w budowy przez jednostki uspołecznione t.j. Państwowy Zakład Ubezpieczeń w Wałbrzychu, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Żarowie, Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Mrowinach, Gminna Spółdzielnia "SCh" Żarów, oraz inne instytucja państwowe znajujące się na terenie Gminy Żarów."

 

 


 

 

 

 

Na lewej stronie zapisano :

 

21 IX 1985 - W zawodach miejsko-gminnych w Wierzbnie brali udział druhowie : Botko Kazimierz, Jarosz Franciszek, Jarosz stanisław, Jarosz Zbigniew, Włodarczyk Jan, Lachman Sławomir, Rachwał Józef - naczelnik OSP Kalno.

 

Na prawe stronie wklejono dyplom :

 

Dla OSP Kalno za zajęcie I miejsca w miejsko-gminnych zawodach strażackich

 

 


 

 

 

 

Lewa strona czysta, prawą zapisano :

 

18 I 1986 - Sprawozdanie z działalności OSP Kalno przedstawił Rachwał Józef. Minutą ciszy uczczono pamięć druha Stanisława Rachwała zmarłego 15 VIII 1985 roku. Jednostka uczestniczyła w 27 zbiórkach szkoleniowych, musztrowych. Wyjeżdżano 4 razy do pożaru. Przeprowadzono szereg pogadanek dla dzieci szkolnych. Wykonano płytę na boisku wiejskim. Stan osobowy 27 strażaków. Zapisało się dwóch członków : Obrał Adam, Szklarz Ryszard. Jednostka OSP Kalno została zarejestrowana w Urzędzie Gminy w Żarowie pod nr 7 jako jednostka pożarnictwa.

 

 


 

 

 

 

Lewa strona czysta, na prawej wklejono protokół Społecznego Komitetu Budowy, z zebrania organizacyjnego budowy obiektu budowlanego (remizy)

 

 


 

 

Koniec części pierwszej - kliknij tu aby przejść do części drugiej

 


Opracowanie : Matthias

Kronikę prowadziły : Pani Wiesława Ziemkiewicz, oraz Pani Ewa Wołek