Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

W lutym 1946 roku (według kroniki dokładnie 18 lutego), powstała w Kalnie Ochotnicza Straż Pożarna. Za chwilę obchodzić będzie zatem swoje 70-lecie. Z tej okazji, chcieliśmy oddać pokłon całym pokoleniom już strażaków, którzy dzielnie służyli przez lata, swojej wsi i gminie nie tylko gasząc pożary. Niniejszym przedstawiamy historię OSP Kalno zapisaną w kronice, powstającą od lat dzięki pracy Pani Wiesławy Ziemkiewicz, którą to pracę kontynuuje obecnie Pani Ewa Wołek. Jako, że część poświęcona wydarzeniom całej społeczności wsi Kalno, często przeplata się, lub jest mocno związana z miejscową jednostką OSP, zdecydowaliśmy się przytoczyć kronikę w całości taką, jaka jest naprawdę...

 

Część 2, 1986 - 1999

Po część 1, 1946 - 1985, kliknij TUTAJ

 

Okładka Kroniki, której większa część poświęcona jest Ochorniczej Straży Pożarnej w Kalnie

 

 


 

 

 

Na lewej stronie znajduje się zdjęcie i smutna informacja o śmierci wieloletniego członka OSP Kalno :

"W 1989 roku odszedł od nas na wieczną wartę druh Józef Piputa w wieku 76 lat."

 

Józef Piputa

 

Na prawej stronie wklejone jest pismo z kwietnia 1990 roku, skierowane do Naczelnika Miasta i Gminy Żarów o następującej treści :

"Zarząd OSP Kalno zwraca się z prośbą do Naczelnika Miasta i Gminy o przydzielenie w trybie pilnym materiałów budowlanych i malarskich, do odnowienia i renowacji remizy strażackiej i kapliczki sąsiadującej z remizą. Po przydzieleniu potrzebnych materiałów, prace zostaną wykonane w czynie społecznym."

W piśmie wyszczególniono jakie materiały są potrzebne

 

 


 

 

 

Na lewej stronie znajduje się smutna informacja o śmierci wieloletniego członka OSP Kalno :

"W 1990 roku odszedł na wieczną wartę druh Walenty Ochman w wieku 78 lat"

Na prawej stronie zapisano wydarzenie :

19 IV 1990 - Urząd Miasta i Gminy reprezentowany przez Naczelnika - Jana Szkuta wyraził zgodę na zakup materiałów budowlanych na sumę 1 mln złotych. Równocześnie zobowiązał OSP Kalno do wykonania remontu bieżącego remizy, kapliczki, powiększenie drzwi. Koszt prac społecznych - 3 mln złotych. Strażacy pracowali przy odnowieniu remizy przez 2 miesiące. Jedni pracowali solidnie, a innym dopisywał humor przy sąsiednim sklepie z piwem. Do najbardziej zaangażowanych strażaków należeli : Rachwał Józef, Jastrzębski Kazimierz, Śliwa Władysław, Salamon Marian, Legiejew Krzysztof, Piasecki Walenty, Pałaszewski Bogdan, Misiurka Mariusz. W działaniach ratowniczo-gaśniczych wykazali się druhowie : Jastrzębski Mariusz, Ziemkiewicz Waldemar, Zięba Paweł, Śliwa Mirosław.

 

 


 

 

 

Na lewej stronie wklejono dwa zdjęcia z opisami :

 

Za zajęcie I miejsca w zawodach w Mrowinach, drużyna młodzieżowa żeńska pojechała do Świebodzic na zawody pożarniczo-sportowe.

 

 

 

Salamon Edyta, Ziemkiewicz Ilona, Czopek Sabina, Jastrzębska Basia, Kulesza Basia, Mąkol Izabela, Huk Emilia, Trybuła Edyta, prezes OSP - Kuźma Sławomir.

 

Na prawej stronie wklejono dyplom :

 

"Dla DRUŻYNY MŁODZIEŻOWEJ ŻEŃSKIEJ z Kalna, za zajęcie I miejsca w Zawodach Miejsko-Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych w Mrowinach", Mrowiny dnia 13 maja 1990

 

 


 

 

 

Na lewej stronie wklejono dwa zdjęcia z opisami :

 

"4 czerwca 1989 roku - W Polsce I wolne wybory parlamentarne."

*

"13 czerwca 1990 roku wybrano nowe władze samorządowe. Radnym z Kalna został mgr Zbigniew Chlebowski. Z grona 22 radnych z całej gminy został wybrany na Burmistrza Miasta i Gminy Żarów."

*

1990 - zawody w Świebodzicach sportowo-pożarnicze

 

Rad udzielał naczelnik druh Józef Rachwał

 

Zbiórka drużyn młodzieżowych z naczelnikiem Józefem Rachwałem i prezesem Sławkiem Kuźmą

 

 


 

 

 

Lewa strona czysta, prawą zapisano :

4 IV 1991 - Odszedł z naszych szeregów Komendant Miejsko-Gminny OSP w Żarowie Franciszek Mercholc.

*

15 V 1991 - Jednostka OSP Kalno otrzymała od Urzędu Miejskiego w Żarowie samochód pożarniczy marki Żuk o numerze rejestracyjnym WBU 508 G. Kluczyki odebrali : prezes Włodarczyk Jan, naczelnik Rachwał Józef. Samochód był sprawny technicznie. Pierwszym kierowcą Żuka został : Słowik Krzysztof.

*

18 XI 1991 - Zarząd OSP w Kalnie w składzie :  prezes Włodarczyk Jan, naczelnik Rachwał Józef, skarbnik Jastrzębski Józef, sekretarz Jastrzębski Kazimierz, uzgodnił, że pieniądze za sprzedaną przyczepę ulokować w banku. Osoby odpowiedzialne do zabezpieczenia książeczki czekowej to :  Jastrzębski Józef, Jarosz Franciszek, Włodarczyk Jan

 

 


 

 

 

Na lewej stronie wklejono kartę :

 

Wykaz osób funkcyjnych OSP na terenie miasta i gminy Żarów

Komendant Miejsko-Gminny OSP Wiesłąw Kudas tel. 266, Wierzbna ul.Kościelna 3. Zastępcy - Jan Matus, Buków 67, Janusz Przybyłowicz, Mrowiny 35. Skarbnik - Antoni Karpiński, Żarów ul. Mickiewicza. Sekretarz - Mirosław Zaleński Żarów, ul. Wojska Polskiego 18. OSP Żarów, prezes Stanisław Fedorowicz, Żarów ul. Wojska Polskiego, naczelnik - Waldemar Chodnicki, Żarów, ul. Łokietka 12a/13. OSP Kalno, prezes Jan Włodarczyk, Kalno 5, naczelnik Józef Rachwał, Kalno 10. OSP Mrowiny, prezes Janusz Przybyłowicz, Mrowiny 35, naczelnik Czesław Paluch, Mrowiny 28. OSP Wierzbna, prezes - Wiesław Kudas, Wierzbna, ul. Kościelna 3, naczelnik Edward Kosior, Wierzbna, ul. Świdnicka 11. OSP Pożarzysko, naczelnik Piotr Śliwa, Pożarzysko 28. OSP Imbramowice, prezes Jan Karecki, Imbramowice, naczelnik Kazimierz Bisztyk, Imbramowice. OSP Buków, prezes Jan Matus, Buków 67, naczelnik Józef Gadzicki, Buków 48. OSP Żarów, prezes Józef Sobczak, Żarów, ul. Armii Krajowej 32/1, naczelnik Zenon Szydło, Bożanów.

 

 


 

 

 

Na lewej stronie wklejono zdjęcie z opisem :

 

Druh Jerzy Ziemkiewicz od 1992 roku naczelnik OSP Kalno

*

Autobus "15" kursuje od 13 III 1992 roku

 

Prawa strona zapisana :

29 VIII 1992 - Prezes Miejsko-Gminnego Związku OSP w Żarowie - Wiesław Kudas, przedstawił raport o stanie i działalności OSP w gminie. Cytat z raportu : "Straż jest potrzebna w każdym systemie i w każdej sytuacji. Na strażaków można liczyć."

*

10 XII 1992 - Naczelnik Rachwał Józef złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze względów zdrowotnych. Natomiast skarbnik Jastrzębski Józef ze względu na wiek. Nowo wybranym naczelnikiem został druh Ziemkiewicz Jerzy, skarbnikiem druh Salamon Marian. Miejsko-Gminny Związek OSP w Żarowie przekazał jednostce w Kalnie : 8 kompletów mundurów bojowych, 5 odcinków węży W-52.

*

V - VI 1993 - Druhowie pracowali społecznie przy wyłożeniu kostki brukowej przy dojeździe do remizy i porządkowali teren wokół budynku.

*

13 VI 1993 - Zawody sportowo-pożarnicze w Bukowie, Kalno zajęło III miejsce. Przyznano odznaczenia : Medal złoty - Jarosz Franciszek, medal srebrny - Włodarczyk Jan, medal brązowy - Jarosz Krzysztof i Jagła Marek.

 

 


 

 

 

Na lewej stronie wklejono zdjęcie z podpisem :

 

Uczestnicy spotkania na wspólnym pamiątkowym zdjęciu

 

Na prawej stronie wklejono grafikę i dokonano wpisów :

 

21 I 1994 - Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, zaplanowano budowę małej świetlicy przy remizie jako salę pomocniczą na ogólną wartość 50 mln złotych.

*

24 IV 1994 - Prezes OSP Kalno Włodarczyk Jan, zrezygnował z pełnionej funkcji. Nowym prezesem został Jarosz Franciszek. Funkcję sekretarza objął Jastrzębski Kazimierz.

 

Kapliczka w Kalnie

Grafikę wykonał Jacek Szumański

 

 


 

 

 

Na lewej stronie wklejono zdjęcia z opisami :

 

1978 rok - Dożynki w Mrowinach : Zofia Rachwał, Danuta Rachwał, Sylwia Rachwał, Dorota Adamska, Danuta Legiejew, Janina Ziemkiewicz, kapela : Stanisław Rachwał, Henryk Rachwał, Jerzy Dubicki, Roman Obrał

 

1984 - Ząbkowice

 

1986 - Żarów

 

1986 - Żarów

 

Na prawej stronie wklejono grafikę wraz opisem o złożach kaolinu w okolicy Kalna :

 

Autor : Jacek Szumański

 


 

 

 

Na lewej stronie wklejono dalszy ciąg informacji o złożach kaolinu w okolicach Kalna.

Na prawej stronie dokonano wpisu dotyczącego działalności Koła Gospodyń Wiejskich, oraz fotgrafię

 

Koło Gospodyń Wiejskich zostało założone w Kalnie około 1963 roku. Początkowo gospodynie zbierały się w prywatnych mieszkaniach, szczególnie przed dożynkami. Wspólnie pleciono wieniec dożynkowy i układano odpowiednie przyśpiewki. Same przygotowywały sobie stroje ludowe. Kołem kierowały od 1963 roku : Stefania Kołek, Janina Baszak, Antonina Kołpak, Maria Zaremba, Władysława Salamon.

 

 

1986 Żarów

 

 


 

 

 

Na lewej stronie wklejono 3 zdjęcia z podpisami :

 

1989 - Żarów

 

1991 - Czestochowa (na zdjęciu m. in. Lech Wałęsa i Waldemar Pawlak)

 

Delegacja rolników z parafii Wierzbna : Janina Siwek, Stefania Misiurka, Walenty Piasecki, Jan Laszkowski

 

Na prawej stronie dokonano zapisu, oraz wklejono dwa zdjęcia :

 

Do głównych zadań Koła Gospodyń Wiejskich należało : zamawianie kurcząt, kaczek w wylęgarni, wypożyczanie naczyń, wynajmowanie świetlicy na różne imprezy, szkolenia rolnicze, oraz różne kursy, rozprowadzanie róż, krzewów i drzewek ozdobnych. Prawie wszystkie mieszkanki Kalna i Wostówki należały do Koła Gospodyń Wiejskich. Gospodynie świetlicy : Zofia Rachwał, Helena Jagła, Stanisława Obrał, Stefania Misiurka od 1989 roku, następnie : Legiejew Wanda, Halina Trojan, Ewa Wołek. Do najstarszych członkiń zaliczamy : Stanisława Botko, Maria Włodarczyk, Zofia Rachwał, Janina Jarosz, Antonina Nocoń, Anna Rachwał, Aniela Jastrzębska, Leonarda Plewniak, Pelagia Mąkol, Mamerta Kołpak, Anna Jarosz, Otylia Zdanowska, Janina Trybuła, Michalina Kiełt, Maria Żak, Genowefa Makarska, Weronika Żak, Cecylia Bober, Janina Kica, Maria Jagła, Teresa Zielska, Genowefa Nosal, Stefania Ziemkiewicz, Helena Dubicka, Maria Synówka, Wanda Łachman.

 

 

 

 


 

 

 

Na lewej stronie wklejono trzy zdjęcia z opisami :

 

Uroczysta Msza Święta dożynkowa. Koncelebrze przewodniczy ksiądz proboszcz Zenon Ochel.

 

Mieszańcy gminy w oczekiwaniu na kolejne przygotowane z okazji Dożynek

 

"Gospodynie z Kalna dzisiaj się zebrały, z dożynkowym wieńcem gości powitały."

G. Adamska, M. Ziemkiewicz, A. Piasecka, S. Misiurka, S. Botko, E. Bober, W. Salamon, T. Zielska, J. Czopek, oraz strażacy : J. Ziemkiewicz, M. Salamon, K. Jastrzębski, R. Szklarz,

Członkinie K.G.W. z Kalna

 

Na stronie prawej wklejono dwa zdjęcia z opisami :

 

Dożynki Gminne 18 IX 1984

 

Starostowie dożynek : Halina Jastrzębska i Walenty Piasecki z Kalna

 

Po zakończeniu programu artystycznego, uczestnicy Dożynek wraz z wieńcami przemaszerowali do świetlicy wiejskiej

 


 

 

 

Lewa strona czysta, prawą zapisano :

 

V 1994 - V 1995 - W tym czasie zgromadzono materiały budowlane i rozpoczęto budowę świetlicy w czynie społecznym. Druhowie pracowali prawie codziennie. Wiosna 1995 roku pokryto dach papą, wykończono dachówką, doprowadzono wodę do salki, uporządkowano teren wokół remizy. Wielkim zaangażowaniem wyróżnił się druh naczelnik Jerzy Ziemkiewicz, oraz druhowie : Marian Salamon, Kazimierz Jastrzębski, Ryszard Szklarz, Władysław Śliwa, Waldemar Ziemkiewicz, Franciszek Jarosz, Mariusz i Krzysztof Jastrzębscy, Jarosław Ziemkiewicz, Walenty Piasecki, Mariusz Misiurka, Stanisław Trojan. Tylko niektórzy z druhów obojętnie przechodzili obok budowanej świetlicy przy remizie.

*

28 II 1995 - Założono nową księgę inwentarzową jednostki OSP Kalno.

 


 

 

 

Lewa strona jest czysta, prawą zapisano :

 

23 IV 1995 - Uroczysta msza święta za zmarłych strażaków w kościele w Wierzbnie. Na wieczną wartę odeszli druhowie : Jakubiec Józef, Janecki Józef, Jarosz Zygmunt, Jagła Roman, Kołpak Mieczysław, Kłyż Jan, Legiejew Stefan, Mąkol Franciszek, Ochman Walenty, Pawlik Józef, Piputa Józef, Rachwał Stanisław, Trybuła Wilhelm, Wójcik Władysław, Zdanowski Józef.

 


 

 

5 0  L A T  O S P

 

 

Lewa strona czysta, na prawej wklejono zdjęcie i opis :

 

3 V 1995 - Uroczyste otwarcie "Izby Strażaka", poświęcenie sztandaru jednostki OSP w Kalnie

 

 


 

 

 

Na lewej stronie wklejono fotografię z opisem :

 

Zaproszeni goście m. in. były naczelnik druh Józef Rachwał

 

Na prawej stronie wklejono dwa zdjęcia, oraz dokonano zapisów :

 

Przeszłość nie wraca, jednak nie umiera. Przeszłość, z której straż pożarna może być dumna, stanowi skarbnicę wartości nieprzemijających, pozwalająca z optymizmem mierzyć drogę przyszłą. Na jubileusz 50-lecia OSP w Kalnie przybyli Ci, którzy rozpoczęli tworzenie podwalin ochrony przeciwpożarowej. Nie szczędząc sił, skutecznie bronili ludzi i ich dobytek przed skutkami pożarów.

 

Komendant PSP Z. Szczygieł uhonorował odznaczeniem druha Józefa Rachwała

 

Naczelnik OSP Pożarzysko, druh Piotr Śliwa

 


 

 

 

Lewa strona czysta, na prawej wklejono pismo - podziękowanie od Burmistrza Zbigniewa Chlebowskiego, z datą 3 V 1995 roku :

W związku z zakończeniem budowy "Izby Strażaka", składam serdeczne podziękowanie Całej Strażackiej Braci  z Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalnie za dotychczasowy wkład pracy. Łączę wyrazy głębokiego szacunku oraz życzę dalszej owocnej pracy na rzecz ochrony p.poż. na terenie Gminy Żarów.

 

 


 

 

 

Lewa strona czysta, na prawej wklejono wycinek prasowy, godło Żarowa i wpisano datę :

 

7 V 1995

 

W niedzielę 7 maja odbyły się w Żarowie uroczyste obchody 50 Rocznicy Zakończenia Drugiej Wojny Światowej

 

 


 

 

 

Na lewej stronie wklejono zaproszenia :

 

Na uroczyste wręczenie sztandaru OSP Mrowiny, oraz zawody strażackie

 

Na uroczystość wręczenia sztandaru oraz otwarcia remizy OSP Imbramowice

 

Na uroczyste poświęcenie i wręczenie sztandaru Jednostce OSP w Wierzbnej

 

Na prawej stronie wklejono dwa zdjęcia z opisami :

 

10 IX 1995 - Gminne Dożynki w Wierzbnie

 

Przemarsz z wieńcem dożynkowym na wiejski stadion. Niosą wieniec druhowie : Marian Salamon, Kazimierz Jastrzębski, Ryszard Szklarz, Jerzy Ziemkiewicz, obok sołtys Franciszek Jarosz.

 

Program artystyczny w wykonaniu członkiń Koła Gospodyń Wiejskich z Kalna, przygrywał Leon Trybuła

 


 

 

 

Lewa strona zapisana :

 

Telefonizacja wsi Kalno w latach 1995 - 1997

*

14 II 1996 - Podsumowanie działalności jednostki OSP za ubiegły rok : wyjeżdżano siedem razy do akcji pożarniczej, usuwanie wody ze stacji kolejowej i piwnic w Żarowie i Gołaszycach, przewożono środek pianotwórczy z Żarowa do Strzelc Świdnickich, udział w wręczaniu sztandarów w jednostkach OSP naszej gminy, podpisano naczelnik Jerzy Ziemkiewicz

 


 

 

 

Lewa strona zapisana informacjami o narodzonych w Kalnie dzieciach w latach 1996 - 1999, na prawej wklejono dyplom :

 

Dla jednostki OSP w Kalnie za zajęcie I miejsca w kategorii chłopców do lat 15, w Miejsko-Gminnych zawodach sportowwo-pożarniczych w Żarowie w dniu 9 VI 1996

 


 

 

 

Na lewej stronie wpisano informację o śmierci, oraz wklejono zdjęcie :

 

Odeszli na zawsze w 1996 roku

III Plewniak Stanisław żył 74 lata, III Jastrzębska Aniela,

 

Dzień Strażaka, uhonorowano najaktywniejszych druhów

 

Prawą stronę zapisano :

 

11 I 1997 - Sprawozdanie z działalności OSP Kalno za 1996 rok. Nacelnik druh Jerzy Ziemkiewicz podsumował ubiegły rok. Jednostka OSP Kalno brała udział w gaszeniu 4 pożarów na terenie gminy, Wypompowywano 10 razy wodę z piwnic i studzien. Patrolowano również wały przeciwpowodziowe. Przeprowadzono 8 zbiórek szkoleniowych oraz ćwiczenia zorganizowane przez PSP Świdnica. Ukończono remont samochodu Żuk. Uruchomiono drugą motopompę. Wymalowano od wewnątrz remizę. Pokryto dach salki papą z lepikiem. Otrzymano nowa pompę pływającą, prądownicę uniwersalną. Założono radiostację na samochodzie. Otrzymano : 4 mundury bojowe, 3 mundury wyjściowe. Wykonano gablotę z oszkleniem. Założono żaluzję na dwa okna. Z okazji dnia strażaka uhonorowano najaktywniejszych druhów : medal złoty : druh Jerzy Ziemkiewicz, medal srebrny : druh Leszek Dankowski, druh Walenty Piasecki, druh Ryszard Szklarz

 


 

 

 

Na lewej stronie wklejono dwa zdjęcia :

 

Ćwiczenia z pompą pływającą w czasie akcji w Mrowinach

 

Druhowie : A. Rachwał, K. Jastrzębski, J. Ziemkiewicz, K. Jastrzębski, J. Ziemkiewicz, J. Jarosz

 

Na prawej stronie umieszczono wpisy i jedno zdjęcie :

 

11 II 1997 - Akcja gaszenia traw w pobliżu Żarowa. Udział brali : Jastrzębski Kazimierz, Ziemkiewicz Jerzy, Salamon Marian, Misiurka Mariusz, Rachwał Andrzej,

*

27 II 1997 - Z jednostki OSP Kalno brali udział druhowie w gaszeniu magazynu : Ziemkiewicz Jerzy i Waldemar, Jarosz Franciszek, Jastrzębski Kazimierz i Krzysztof. Akcja trwała 3 godziny.

 

*

11 IV 1997 -  Ćwiczenia dla jednostek OSP z terenu gminy Żarów w budynku Szkoły Podstawowej w Mrowinach. Z OSP Kalno brali udział : Rachwał Andrzej, Jastrzębski Kazimierz i Krzysztof, Ziemkiewicz Jerzy, Jarosz Franciszek, Ziemkiewicz Jarosław

 


 

 

 

Na lewej stronie wklejono dwa zdjęcia z opisami :

 

Uhonorowanie Złotym Znakiem Związku zasłużonych strażaków, Władysława Włodarczyka, Józefa Jastrzębskiego

 

Prezes OSP Kalno, Franciszek Jarosz

 

Na prawej stronie wklejono zdjęcia z opisami :

 

2 V 1997 - Uroczysty Dzień Strażaka w ŻOK-u w Żarowie

 

Sala ŻOK-u

 

Odznaczanie druhów m.in. : medal brązowy Przemysław Ziemkiewicz

 

Piknik w Wierzbnej

 


 

 

 

Na prawej stronie wklejono wycinki prasowe z informacją o powodzi

 

 

 

 

 

 

Na stronie prawej umieszczono zdjęcie i wpisy :

 

1 VII 1997 - Odwiedziny w Turawie na obozie młodzieżowym. Z Kalna pojechało 7 dziewcząt. Obserwowano ćwiczenia drużyn młodzieżowych

 

 

*

VII - VIII 1997 - Powódź. Jednostka OSP brała udział w akcjach usuwania skutków powodzi. Wyjazdy do Gołoszyc, pompowanie wody z piwnic, później w całej gminie, umacnianie wałów przeciwpowodziowych, dowożenie żywności do zalanych domów, dowożenie worków z piaskiem, ewakuacja dwóch rodzin z Gołoszyc - Karpińskich i Kubanków do Żarowa. Strażacy z OSP Kalno przepracowali 250 godzin przy akcji powódź. Byli wzywani o różnych porach dnia i nocy. Do najbardziej zaangażowanych należeli : Ziemkiewicz Jerzy, Salamon marian, Jastrzębski Kazimierz, Szklarz Ryszard, Jarosz Franciszek, Piasecki Walenty, Rachwał Andrzej.

 


 

 

 

Na lewej stronie wklejono cztery zdjęcia z opisami :

 

17 V 1998 - Miejsko-Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Bukowie.

 

17 V 1998 - Miejsko-Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Bukowie.

 

17 V 1998 - Miejsko-Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Bukowie. MDP Chłopców : Tomek Jarosz, Piiotrek Siwek, Robert Szklarz, Jarek Mąkol, Szydło Szymon, Kusio Paweł, Kusio (?), Kańczuga (?)

 

17 V 1998 - Miejsko-Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Bukowie. MDP Dziewcząt : Marzena Waszak, Aneta Trybuła, Magda Dubicka, Ewelina Jagła, Kasia Szklarz, Marta Tajsiak, Paulina Buchowska, Sabina Szydło

 

Na prawej stronie dokonano wpisy i wklejono jedno zdjęcie :

 

13 IX 1997 - Na wieczną wartę odszedł długoletni naczelnik OSP Kalno Bolesław Ziemkiewicz w wieku 60 lat.

*

17 V 1998 - Miejsko-Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Bukowie. Drużyna seniorów, chłopców do lat 18 jak i dziewcząt do lat 15, zajęli II miejsce.

 

17 V 1998 - Miejsko-Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Bukowie.

Drużyna seniorów OSP Kalno w składzie : naczelnik druh Jerzy Ziemkiewicz, Jastrzębski Kaziemierz, Jarosz Franciszek, Walenty Piasecki, Pałaszewski Bogdan, Jastrzębski Krzysztof, Misiurka Mariusz, Ziemkiewicz Przemysław, Mąkol Jarosław. Przyznano odznaczenia druhom : medal złoty Botko Kazimierz, medal srebrny Jastrzębski Krzysztof, Misiurka Mariusz, Piasecki Piotr, Ziemkiewicz Jarosław.

 


 

 

 

Na lewej stronie wklejono zdjęcie i wycinek prasowy :

 

Poczet sztandarowy z Kalna : Jerzy Ziemkiewicz, Franciszek Jarosz, Leszek Dankowski

 

50 rocznica OSP Żarów 1948-1998

 

50 rocznica OSP Żarów 1948-1998

 

Na prawej stronie wklejono  3 zdjęcia z opisami :

 

13 IX 1998 - Gminne Dożynki Mrowiny 1998

 

 

 

 


 

 

 

Na lewej stronie wklejono wycinki prasowe dotyczące szkolenia strażaków w dniach 24-25 IV 1998, oraz informacja o przejęciu parafii w Wierzbnej przez nowego księdza proboszcza Andrzeja Walowa

 

Na prawej wklejono wycinek prasowy, zdjęcie, oraz dokonano wpisu :

Wycinek prasowy opisuje przebieg uroczystości.

 

80 rocznica odzyskania Niepodległości

 

Przemarsz pocztów sztandarowych; OSP Kalno : druh Marian Salamon, druh Franciszek Jarosz, druh Walenty Piasecki (pierwszy rząd)

 


 

 

 

Na lewej stronie wklejono dwa zdjęcia z opisami :

 

Walny zjazd sprawozdawczy OSP w Wierzbnie

 

Na prawej stronie wklejono zaproszenie od Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP  w Żarowie na Miejsko-Gminne zawody sportowo-pożarnicze w dniu 22 V 1999 na stadionie sportowym we wsi Kalno.

 

 


 

 

 

Na lewej stronie dokonano wpisów :

 

Drużyna dziewcząt z Kalna : Aneta Trybuła, Gosia Trybuła, Magda Dubicka, Kasia Szklarz, Marta Tajsiak, Marzena Wasiak, Paulina Buchowska, Ewelina Dankowska.

*

21 VI 1999 - Odszedł od nas na wieczną wartę druh naczelnik Józef Rachwał w wieku 72 lat

 

Na prawej stronie wklejono dyplom dla MDP dziewcząt 15 - 18 lat za zajęcie I miejsca na I Powiatowych Zawodach Pożarniczo-Sportowych Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Świdnica, wystawiony  11 IX 1999

 


 

Koniec części drugiej - kolejna już wkrótce, pierwszą obejrzysz TUTAJ

 


Opracowanie : Matthias

Kronikę prowadziły : Pani Wiesława Ziemkiewicz, oraz Pani Ewa Wołek