Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Dziś, w dniu 28.10.2016 roku we Wrocławiu, w budynku tamtejszego Archiwum Państwowego otwarta została znaleziona podczas remontu dachu kaplicy cmentarnej w Żarowie tzw. "kapsuła czasu".Długo czekaliśmy na ten moment i wreszcie się doczekaliśmy. Kapsuła otwarta została w obecności pracowników Archiwum Państwowym we Wrocławiu, oraz delegacji z Żarowa z burmistrzem Leszkiem Michalakiem na czele. Ta niewielka kapsuła w kształcie tuby, wykonana z miedzi o wymiarach 67 mm średnicy i 200 mm długości ważyła dokładnie 467 gram, dlatego spodziewaliśmy się co nieco tam znaleźć.


Archiwum Państwowe we Wrocławiu (foto : www.ap.wroc.pl)


Zawartość kapsuły czasu znalezionej w kopule kaplicy cmentarnej w Żarowie, ale od początku...


Pracownik Archiwum Państwowego bada tubę


Okazało się, że jedynym sposobem na jej otwarcie jest cięcie - stosowne narzędzie były przygotowane


Kolejna chwila napięcia


Wszyscy wstrzymali oddech


Delegacja z Żarowa, od lewej : Bogdan Mucha, opiekun Żarowskiej izby Historycznej, burmistrz Leszek Michalak, dyrektor AP we Wrocławiu, dr Janusz Gołaszewski, oraz radni Tadeusz Reruch, Roman Konieczny, Barbara Zatoń i Mieczysław Myrta


Jeszcze sekunda i...


Jest zawiniątko papierowe


Pracownik Archiwum Państwowego wydobywa zawiniątko


Okazało się, że w dość grubej podwójnej warstwie papierów ochronnych znajduje się list


List napisany jest oczywiście w języku niemieckim i datowany 5 sierpnia 1903 roku


Zawiera pieczęć "gminy" Żarów (Saarau) w powiecie świdnickim (kreis Schweidnitz)


Na dokładne tłumaczenie musimy jeszcze poczekać, ale ogólnie wiadomo, że jest to informacja o okolicznościach budowy kaplicy, jej kosztów i nazwiska osób z nią związanych...

 

Tekst w języku niemieckim :

"Der im April d. J. (disem Jahr) neu angekgte Friedhof, dessen Grundfläche der von der Gemainde Saarau angekauften Besitzung des früheren Stellen besitzers Hielscher entnommen ist, wurde mit einer Begräbnis-Halle (Begräbnishalle) ausgestattet, deren Bankosten einschliesslich der Anlagen im Friedhof sich auf circa 30000 Mark stellen. Erbaut wurde die Begräbnis-Halle (Begräbnishalle) von den hiesigen Baumeistern Hugo Walter und Caspar Schmitz. Der Friedhof soll die sowhl imGemeinde - wie Gutsbezirk Saarau Verstorbenen aufnehmen, wofür der Gutsbezirk 10 Prozent der Anlage und Bau-Kosten zu tragen hat.

Den Gemeinde-Vorstand bilden gegenwärtig die Herren A Postler als Vorsteher, Baumaister Caspar Schmitz und Apotheker Max Abel als Schöffen.

Gemeinde-Verordnete sind derzeit die Herren :

Director F. Gillich, Kaufmann Gusk. Paetzold, Sattlermstr. A. Menzel, Baumeister H. Walter, Ingenieur E. Faber, Böttchermstr. I. Letzner, Schuhmachermstr. H. Köhler, Prokurist R. Mandel und bis 1-ten Juli a.c. Fabrikbesitzer H. Langer.

Möge der schöne Bau und die Friedhofs-Anlage späteren Geschlechtern ein Zengnifs sein von dem Bürgersinn und der Opferfrendigkeit derjetzt amtirenden Gemeindebehörden sowieder Gemeindemitglieder von Saarau und möchte Saarau-dessen Einwohnerzahl derzeit 2720 Seelen beträgt-sich weiterhin kräftig entwickeln. Saarau am 5ten August 1903. A. Postler"

 

Tłumaczenie Pana Zbigniewa Malickiego :

 

"Nowo powstały w kwietniu tego roku cmentarz na terenie zakupionym przez Gminę Żarów od poprzedniego właściciela Hielschera został wyposażony w dom pogrzebowy, którego koszty budowy włącznie z założeniem cmentarza wynoszą ok. 30 000 marek. Dom pogrzebowy został wybudowany przez miejscowych mistrzów budowlanych Hugo Waltera i Caspara Schmitza. Cmentarz powinien być przeznaczony zarówno dla zmarłych z terenu gminy jak i z obszaru dworskiego, w zamian za co obszar dworski poniósł 10 procent kosztów założenia cmentarza i budowy.

Zarząd Gminy tworzą obecnie panowie A. Postler jako naczelnik, mistrz budowlany Caspar Schmitz i aptekarz Max Abel jako ławnicy.

Przedstawicielami Gminy są panowie:

dyrektor F. Gillich, kupiec Gustav Paetzold, mistrz rymarski A. Menzel, mistrz budowlany H. Walter, inżynier E. Faber, mistrz bednarski J. Letzner, mistrz szewski H. Köhler, prokurent R. Mandel i do 1 lipca bieżącego roku właściciel fabryki H. Langer.

Niech ta piękna budowla wraz z cmentarzem będzie dla przyszłych pokoleń świadectwem ducha obywatelskiego i ofiarności urzędujących obecnie władz lokalnych, jak również członków gminy Żarów i niech Żarów, którego liczba mieszkańców wynosi obecnie 2720 dusz, nadal mocno się rozwija."

Saarau, 5 sierpnia 1903 A. Postler

 


Fragment listu ukrytego w kapsule czasu


Fragment listu ukrytego w kapsule czasu


Fragment listu ukrytego w kapsule czasu


Burmistrz Leszek Michalak prezentujący znaleziskoKapsuła czasu i jej zawartość


Kapsuła czasu i jej zawartość


Kapsuła czasu i jej zawartość


Niestety, przepisy są nieubłagane. List zostaje w Archiwum Państwowym i staje się jego własnością, my natomiast zabrać możemy kapsułę, i papiery chroniące list, oraz jego kopię o wysokiej rozdzielczości, co pozwoli na wykonanie repliki listu i ekspozycję całego znaleziska w Żarowskiej Izbie Historycznej


Filmik przedstawiający moment otwarcia kapsuły (link do Youtube)

  


Fotografował i przygotował : Matthias