Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Kolejny wrzut do skrzynki "Poczty historycznej" to Kronika klasowa z lat 1977 - 1981, założona przez klasę V "a" (rocznik 1966), ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Żarowie (przy ulicy 1 Maja). Kronikę prowadziły : Marzena Pelczar i Marzena Baj. Prawda jest taka, że kronika ta nie została wrzucona do skrzynki, głównie z powodu jej znacznie większych rozmiarów niż okienko wrzutowe, ale zaliczamy to na konto skrzynki Poczty Historycznej z tego powodu, że podczas oficjalnego otwarcia w dniu 14 stycznia 2017 roku (zobacz TUTAJ), gry rozmawialiśmy z wieloma przechodniami, jedna z pań zadeklarowała, że odnajdzie i przekaże w ramach tej idei swoją pamiątkę. Trochę to trwało, bo trzeba było kronikę odnaleźć, po czym jak się okazało była w tragicznym stanie (zawilgocona, spleśniała i ledwo trzymająca się w kupie). Musieliśmy ją nieco osuszyć by dało się rozklejać poszczególne strony i je sfotografować. Ze względu na zły stan, nie było możliwe skanowanie. Cóż, można powiedzieć, że był to był ostatni moment na to, żeby cokolwiek jeszcze utrwalić w postaci elektronicznej, bo do wglądu fizycznie na pewno się ona nie nadaje.

Dziękujemy Pani Bełcząckiej z Żarowa za przekazanie kroniki

 

(kronika wraca do właścicielki, ale ze względu na zły stan, nawet gdyby pani zdecydowała się ją przekazać nam na stałe, nie dało by się jej umieścić na Regale Pamięci w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarowie)

Uwaga ! Część tekstu została niestety bezpowrotnie zniszczona przez wilgoć, dlatego niektóre słowa zastąpiliśmy oznaczeniem (...). Jeśli jesteś w stanie odgadnąć z kontekstu brakujące słowa, prosimy o kontakt.

Okładka kroniki klasowej, już tutaj widać jakie szkody poczyniła wilgoć

Suszyliśmy księgę ok 3 tygodni, aby można było przewracać kolejne strony

Kronika "Wesołej Gromady" kl. V "a" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Żarowie, założona 3 września 1977 roku

Kronika "Wesołej Gromady" kl. V "a" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Żarowie, założona 3 września 1977 roku

 

 

Rok szkolny 1977/1978, klasa V "a", Szkoła Podstawowa nr 3 w Żarowie (ul. 1 Maja)

 


 

 

Skład Samorządu Klasowego

Skład Samorządu Klasowego :

1. Przewodnicząca Anna Konikowska

2. Zastępca - Dorota Buca

3. Kronikarz - Marzena Pelczar

4. Skarbnik - Wioletta Libowicz

 
Klasa podzieliła się na siedem grup, cztery dziewczęce : Marsjanki, Orle Pióra, Błękitne Motyle, Słoneczna Drużyna, i  trzy chłopięce : Kaskaderzy, Piraci i Orły.

 
"Marsjanki"

"Marsjanki"

Małgorzata Widlarz i Wioletta Libowicz

Renata Orzechowska i Bogumiła Maziarz

Marzena Pelczar i Marzena Baj (prowadziły kronikę klasy)

"Orle pióra"

Anna Bobrecka i Dorota Buca

Monika Maksanty i Teresa Michalska

Anna Konikowska i Renata Patla

"Błękitne Motyle"

Bogusława Kulig i Anna Baranowska

Aneta (?) Panna (imię nieczytelne, może być Anna)

Lucyna Jania i Teresa Kiełbasa

"Słoneczna Drużyna"

Renia Podsiadło i Wanda Wnuk

Ela Bujdasz i Stela Matuła

"Kaskaderzy"

Darek Wysocki i Roman Targosz

Zbigniew Marszałek

Jan Jania i Bogdan Gadzina

 

"Piraci"

Robert Dawlewicz i Wiesław Młodożeniec

Irek Śmigiel (fotografia niestety nie zachowała się)

zdjęcie

Andrzej Ścigajło i Darek Wróbel

"Orły"

Mirek Troczyński i Artur Pakosz

Tomasz Chrapkowski

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

1. Opieka nad pracownią fizyczną.

2. Przygotowanie narad klasowych na tematy podane przez wychowawcę klasowego.

3. Rozwiązywanie we własnym gronie drażliwych spraw np. Złe zachowanie kolegów, opuszczanie bez usprawiedliwienia zajęć lekcyjnych.

4. Pomoc (samorządu klasowego) samorządowi szkolnemu w zorganizowaniu uroczystości szkolnych.

5. Pomoc kolegom słabszym w nauce.

6. Prace społeczne na rzecz klasy, szkoły i środowiska.

7. Uroczystości klasowe :  a) Dzień Wojska Polskiego - spotkanie z kombatantami przy herbacie i ciastku.

8. Wycieczki.

9. Założenie i prowadzenie kroniki klasowej (dziś wiemy, że w tym punkcie plan został zrealizowany).

3.09.1977r.

W naszej szkole zainaugurowano nowy rok szkolny 1977/1978. Z tej ważnej okazji przez radio zostało nadane przemówienie ministra oświaty i wychowania Jerzego Kuberskiego, który przemawiał do rzesz młodzieży rozpoczynającej naukę w Szkołach.

Następnie powitaliśmy pierwszoklasistów wstępujących w progi naszej szkoły, którzy złożyli uroczysta przysięgę, że będą godnie reprezentować szkołę. Część artystyczną zapoczątkowały pierwszaki swoim programem. Potem zobaczyliśmy na deskach sceny maluchy z kółka tanecznego i harcerki z zespołu wokalnego "Przygoda". W przerwach między występami słuchaliśmy wierszy recytowanych przez członków kółka recytatorskiego. (Dopisano po czasie) Aby uczcić wybuch II wojny złożyliśmy kwiaty na grobach żołnierzy radzieckich.

Kolorowa strona

W dniu 30 IX w szkołach obchodzono "Dzień chłopaka". Z tej okazji dziewczynki z naszej klasy przygotowały panom miłą niespodziankę. Z przyjemnym (...) zaskoczeniem przyjęliśmy życzenia (...) poczęstunek. Po skromnym przyjęciu (...) się wesoło w gry i zabawy. Dziewczynki przedstawiły zabawne skecze i scenki. Następnie wspólnie tańczyliśmy przy muzyce z adapteru. Przedstawiciel chłopców podziękował za pamięć o nich i za miłe spędzenie czasu. Było bardzo przyjemnie i wesoło.

 

Opis wycieczki do Zamku Książ

Powiększona  pocztówka wklejona na pamiątkę do kroniki

Przerwa jesienna to czas wolny od zajęć szkolnych, w którym czeka nas wiele niespodzianek. Jedną z przyjemniejszych było wyjście do kina na interesujący film pt "Kochaj albo rzuć". Była to dobra komedia, na której świetnie się bawiliśmy. Następny dzień przyniósł nam ciekawą wycieczkę na zamek w Książu. Wiele przyjemności doznaliśmy podczas tej wycieczki. Niezapomnianych wrażeń dostarczyło nam zwiedzanie tarasów zamkowych, pięknego rezerwatu przyrody z wieloma ciekawymi roślinami, a także ZOO sudeckiego. Mimo nie najlepszej pogody wszyscy byli w świetnym humorze i zadowoleni z wycieczki.

Kolejne strony dotyczą dwóch wydarzeń

IX Turniej Wiedzy Obywatelskiej pod hasłem "Socjalizm Przeobraża Świat"

Klasę podzielono na zespoły turniejowe w składzie :

I Zespół : J. Sypułowicz, L. Chrabkowski, D. Wróbel,

II Zespół : W. Libowicz, M. Pelczar, M. Widlarz, B. Maziarz, R. Orzechowska,

III Zespół : A Bobrecka, D. Buca, M. Makasanty, T. Michalska, A. Kanikowska,

Na podsumowaniu prac zespołów na eliminacjach szkolnych, wybrano dwa zespoły klasowe (I i III). Na terenie (...) zajęliśmy 4 i 6 miejsce, w IX turnieju ogólnoszkolnym udział brało 9 zespołów.

"Tych, co pokoju strzegą,

kochać i czcić należy.

Dlatego dzieci polskie

kochają naszych żołnierzy"

Z okazji XXXIV rocznicy powstania Ludowego Wojska Polskiego odbędzie się w dniu dzisiejszym apel poświęcony tematowi. W uroczystości tej oprócz (...) brali udział Dyrektorzy Szkoły i przedstawiciele ZBOWiD w Żarowie. Wysłuchaliśmy montażu który mówił o drodze żołnierzy polskich do zwycięstwa. Następnie dziewczęta z zespołu wokalnego zaśpiewały i zatańczyły żołnierskie piosenki.

Dzień Nauczyciela 1977

"Nikt nie ściąga cudzych zadań

Każdy świetnie odpowiada.

Nikt się jakoś nie ośmiela

Bo dziś Dzień Nauczyciela."

W dniu Nauczyciela w naszej szkole odbył się uroczysty apel na który sumiennie się przygotowywaliśmy. Z tej okazji Samorząd Klasowy przygotował własnoręcznie wykonane laleczki i złożył najserdeczniejsze życzenia.

"Zawsze niech będzie słońce

Zawsze niech będzie niebo

Zawsze niech będzie mama

Zawsze niech będę ja."

W tym roku obchodzimy 60 rocznicę Rewolucji Październikowej. Uczniowie naszej klasy gromadzili informacje na ten temat. Byliśmy też wspólnie w kinie na filmach : "Kurier Carski", "Kremlowskie kuranty", "Baśń o jasnym sokole". "Księżniczka na grochu", Filmy bardzo nam się podobały.

"Barbórka"

Dnia 4 XII górnicy obchodzą swoje święto. Dzień ten w Polsce się bardzo uroczyście, gdyż węgiel który górnicy wydobywają z ziemi ma duże znaczenie dla nas i dla kraju. Jesteśmy wdzięczni górnikom, że dzięki ich trudnej pracy mamy wiele wygód. W związku z tym świętem nasza klasa zgromadziła dużo wiadomości o pracy górników w zeszytach zawodoznawczych. Również na lekcji wychowawczej wspólnie omawialiśmy jak ciężka jest praca górników.

Mikołajki 1977

W dniu 6 grudnia w klasie urządziliśmy Mikołajki. Jarek pełnił funkcję Mikołaja. Przyniesione paczki rozdawał. Było bardzo wesoło. Śpiewano piosenki, opowiadano skecze i podziękowano Mikołajowi.

Dnia 17 stycznia obchodziliśmy XXXIII rocznicę wyzwolenia Warszawy. Dzień ten w naszej szkole obchodzony był bardzo uroczyście. Z tej okazji nasza klasa przygotowała apel poświęcony temu tematowi. Program był następujący :

Legenda Warszawska (Dorota B.)

Referat "Wyzwolenie Warszawy" Anna (...)

Wiersz "Wolność" (Anna Baranowska)

Gazetka "Nasza Warszawa" (Bobrecka)

Piosenka "Kiedy rano jadę 18" (wszyscy)

Wiersz "Powrót" (Renata O)

Piosenka "W którąkolwiek stronę się zwracasz" (wszyscy)

Pomniki Warszawskie (Marzena)

Ciekawostki o Warszawie (Marzena P)

Przysłowia o Warszawie (wszyscy)

Powiększona pocztówka wklejona do kroniki klasowej

Dnia 6 II 1978 r. podsumowaliśmy wyniki nauczania za I półrocze.

Najlepsi w nauce byli : I - Pelczar M., II - Buca D. III - Konikowska A., III - Sypułowicz J.

Najlepsi w czytelnictwie : I - Baj M., II - Orzechowska R. III - Buca D.

Najlepsi w uczęszczaniu do szkoły : I - Dawlewicz R., II - Matuła S., III - Orzechowska R., IV - Pakosz A., V - Zadylak P.,

Najgorsze zachowanie otrzymali : I - Jania J., II - Gadzina B. - Ci uczniowie zobowiązali się poprawić.

Dzień Kobiet (8 marca 1978 r.)

Dnia 8 marca obchodzi się uroczysty Międzynarodowy Dzień Kobiet. W naszej szkole odbyła się uroczysta akademia, na której dla pań pracujących w naszej szkole tańczyło kółko taneczne oraz harcerski zespół wokalny. Następnie uczniowie śpiewali piosenki, recytowali wiersze i rozdali kwiaty paniom. Nasza klasa również zorganizowała niespodziankę dla nauczycielek, które nas uczą. niespodzianką były maskotki z szyszek, pomalowane lakierem, wykonane własnoręcznie przez uczniów naszej klasy. Dziewczęta miały miła niespodziankę zorganizowaną przez chłopców. Tego dnia, również mamom i babciom składaliśmy życzenia. Na lekcji wychowawczej, także rozmawialiśmy na ten temat a także poznawaliśmy zawody naszych mam.

Witamy 1 Maja

W tym roku 1 maja obchodziliśmy bardzo kolorowo. O godz. 8.00 przed szkołą zebrali się wszyscy uczniowie (...) ustawiliśmy się czwórkami. Każdy uczeń coś trzymał w ręku : chorągiewka, kwiat i inne ozdoby wykonane przez uczniów. Gdy ruszyliśmy w stronę Placu Wolności w Żarowie skąd miał ruszyć pochód. Gdy przybyliśmy na plac, byli tam już zgromadzeni : pracownicy zakładów pracy, szkoły, WSS, PSS i wiele innych. Pochód przemaszerował przez ul. Puszkina, ul. Mickiewicza i ul. Armii Czerwonej. Na czele pochodu maszerowała Żarowska orkiestra, która stanęła przed trybuną przy ul. Armii Czerwonej. Na trybunie znajdowali się dyrektorzy i przedstawiciele miasta. najbardziej w pochodzie podobali się nam kierowcy (...) ponieważ wypuszczali z otwartych bagażników gołębie, zabawiali głośnym trąbieniem i puszczali w górę pęki balonów. Było przyjemnie i wesoło. po zakończonym pochodzie wróciliśmy do (...) i oglądaliśmy w telewizji pochody w innych miastach.

 

Dzień Zwycięstwa 9 V. Jak widzimy coś było pod zdjęciem przedstawiającym zaślubiny z morzem wklejone, ale nie przetrwało...

Afrykańskie mamy potrafią sobie radzić w różnych, kłopotliwych sytuacjach.

W dniu 26 V obchodzi się "Dzień Matki". W tym uroczystym dniu złożyliśmy życzenia naszej wychowawczyni, jako matce naszej klasy. Gdy przyszliśmy do domu wysprzątaliśmy i złożyliśmy życzenia naszym mamom. Mamy były bardzo zadowolone z rzeczy które zostały własnoręcznie przez nas wykonane. Również na lekcji wychowawczej rozmawialiśmy o zawodach naszych mam.

Dzień Dziecka 1 VI

Dnia 1 VI obchodzi się Międzynarodowy Dzień Dziecka. W tym dniu szkoła zorganizowała nam zabawę. Każdy bawił się świetnie. Również uczniowie szkoły oglądneli (pisownia oryginalna - przyp.red.) teatrzyk pt. "Księżniczka na ziarnku grochu". Przedstawienie się wszystkim podobało. Oczywiście i rodzice składali nam życzenia w tym dniu, a wychowawczyni zaprosiła klasę na smaczne cukierki

Zakończenie roku szkolnego 1977/1978

W ostatnim dniu roku szkolnego każdy uczeń przyszedł odświętnie ubrany i przyniósł kwiaty dla swej wychowawczyni. Tego dnia odbył się uroczysty apel, na którym podsumowano osiągnięcia w nauce i najlepszym uczniom w klasach rozdano nagrody książkowe. Następnie po apelu rozeszliśmy się do klas, gdzie wychowawczyni rozdała świadectwa i życzyła dobrych wyników w dalszej nauce. Potem dziękując pani za całoroczny trud, pożegnaliśmy ją dużą wiązanką kwiatów i pełni wakacyjnych myśli rozeszliśmy się do domów.

Zdjęcie klasowe bardzo zniszczone. Dokonaliśmy próby "podkręcenia" jego jakości w programie graficznym, ale niewiele to pomogło

Upragnione wakacje...

 

Rok szkolny 1978/1979, klasa VI "a", Szkoła Podstawowa nr 3 w Żarowie (ul. 1 Maja)


Skład Samorządu Klasowego na rok 1978/79

1. Przewodnicząca Anna konikowska

2. Zastępca - Dorota Buca

3. Kronikarz Marzena Pelczar

4. Skarbnik Monika Maksanty

 

4 IX 1978 (pierwszy dzień szkoły)

W naszej szkole zainaugurowano nowy rok szkolny 1978/79. Była to uroczystość bardzo ważna ponieważ w progi naszej szkoły wstąpili nowi, z zarazem pierwsi uczniowie szkoły dziesięcioletniej. Pierwszoklasiści złożyli uroczystą przysięgę, że będą godnie reprezentować naszą szkołę. Następnie rozpoczęła się część artystyczna, którą rozpoczęli pierwszoklasiści swoim programem. Po nich wystąpiły harcerki z zespołu wokalnego "Przygoda".

 

 

Zdjęcie z podpisem : W dniu 15 lipca 1942 roku odbyła się przysięga polskich oddziałów w Sielcach nad Oką

39 rocznica II wojny

Dnia 18 września w naszej szkole obchodzono rocznicę wybuchu II wojny światowej. W tym dniu odbył się apel przygotowany przez uczniów naszej klasy. Program był następujący :

Referat "Przebieg II wojny światowej" - (J.Sypułowicz),

Piosenka "Rozszumiały się wierzby płaczące" - (wszyscy)

Wiersz "Dniem czy nocą" - (R. Orzechowska)

Piosenka "Deszcz jesienny deszcz" - (wszyscy)

Wiersz " Plac Trzech Krzyży" - (M. Pelczar)

Piosenka " Hej chłopcy" - (wszyscy)

Wiersz "Wolność" - (B. Gadzina)

 

 

Wykopki. Fotografia wygląda na wycinek prasowy, nie wiadomo więc kto jest na niej uwieczniony

 

Wykopki

W tym roku nasza klasa pierwszy raz jechała na wykopki - było to 25 września gdy rozpoczęła się przerwa jesienna, która trwała cztery dni. W pierwszym dniu nasza klasa pojechała autobusem na wykopki do Mrowin a w drugim byliśmy w Wierzbnie. Ziemniaki zbieraliśmy do koszyków a następnie wysypywaliśmy na przyczepy. Ogólnie było wesoło a szczególnie przy posiłkach, którymi nas częstowano w przerwach. Dwa następne dni przeznaczyliśmy na sprzątnięcie gabinetu oraz czytanie książek w szkole.

 

 

Dzień chłopaka

W dniu 30 IX w szkole obchodziliśmy "Dzień chłopaka". Z tej okazji dziewczynki przygotowały nam miłą niespodziankę. Z zaskoczeniem przyjęliśmy życzenia i skromny poczęstunek. Poczęstunek składał się z dropsa, pączka i cukierków. po tym poczęstunku bawiliśmy się w gry i zabawy. Na zakończenie przedstawiciel chłopców podziękował za pamięć o nich i poczęstował nas cukierkami. Bardzo miło i wesoło spędziliśmy czas.

 

 

 

XXXV rocznica Ludowego Wojska Polskiego

Z okazji XXXV rocznicy Ludowego Wojska Polskiego nasza klasa zebrała wiele ciekawych wiadomości i jedną z lekcji wychowawczych poświęciła temu tematowi. W kraju dzień ten był obchodzony bardzo uroczyście. Odbywały się defilady i festiwale a także spotkania z wojskowymi oraz weteranami II wojny światowej. na spotkaniach tych wspominano swe przeżycia i trudne chwile podczas ciężkich walk z najeźdźcą.

 

 

 

Dzień nauczyciela

W Dniu Nauczyciela w naszej szkole odbył się uroczysty apel na który sumiennie się przygotowaliśmy. W programie, który był przygotowany przez całą szkołę znalazł się również nasz skromny wiersz w wykonaniu naszych koleżanek. Samorząd klasowy przygotował również laurki i złożył nauczycielom najserdeczniejsze życzenia pomyślności.

 

 

 

Rocznica Rewolucji Październikowej

"Synku kłaniaj się,

kłaniaj pamięci człowieka

który myślom wskazał drogę

który upomniał sie o (...) człowieka"

Minęło już 61 lat Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Dzięki przełomowi dokonanemu za sprawą Lenina i jego partii po raz pierwszy w historii ludzie pracy zdobyli władzę i ukonstytuowali się w socjalistyczne państwo. Dnia 13 XI w naszej klasie odbyła się lekcja wychowawcza poświęcona temu tematowi gdzie wspólnie omawialiśmy zgromadzone przez nas wiadomości.

 

 

 

Barbórka

 

Dzień Górnika 4 XII

Rysunek z płaczącą dziewczynką i podpisem : "Ja już nie chcę być Basią, ja chcę być Barbórką!

Dnia 4 XII górnicy obchodzą swoje święto. Dzień ten w Polsce obchodzi się bardzo uroczyście gdyż w naszym kraju jest dużo górników, którzy wydobywają tak cenny dla nas surowiec. Węgiel ma duże znaczenie dla nas. dlatego jesteśmy wdzięczni górnikom za ich trud. W związku tym świętem w naszej szkole odbył się uroczysty apel. Również na lekcji wychowawczej wspólnie omawialiśmy ciężką pracę górnika.

 

 

 

Andrzejki - Mikołajki

Dnia 6 XII urządziliśmy sobie zabawę Mikołajkowo-Andrzejkową. Wśród nas był solenizant A. Ścigajło oraz pani D. Sokołowska i nasza wychowawczyni.

 

 

 

Dni przeciwgruźlicze 1-12 XII

Dni przeciwgruźlicze trwały od 1-12 grudnia. W tych dniach wyświetlono nam filmy dotyczące tej choroby i jej zwalczaniu. Odbył się również apel w formie zgaduj - zgaduli, gdzie z każdej klasy wybierano dwoje uczniów którym zadawano pytania. Nasza klasę reprezentowały dwie uczennice : Marzena Baj i Bogumiła Maziarz, które w łącznej punktacji zajęły I miejsce w grupie sztubaków. A na lekcji wychowawczej również dowiedzieliśmy się wiele ciekawych rzeczy.

 

 

 

Wyzwolenie Warszawy

W tym roku obchodzimy XXXIV rocznicę wyzwolenia Warszawy. Na lekcji wychowawczej usłyszeliśmy legendę i historię Warszawy, oraz wiele ciekawych wiadomości związanych z tym świętem, tak uroczyście obchodzonym.

 

 

 

 

Podsumowanie I półrocza

Podsumowanie wyników nauczania za I półrocze.

I najlepsi w nauce : 1. Dorota Buca, 1. Marzena Pelczar, 2. Anna Bobrecka, 3. Anna Konikowska

II. Najlepsi w zachowaniu : 1. Marzena Pelczar, 2. Dorota Buca, 3. Anna Konikowska, 4. Anna Bobrecka

III. Najlepsi w czytelnictwie : 1. Elżbieta Bujdasz, 2. Małgorzata Widlarz, 3. Anna Konikowska, 4. Dorota Buca

IV Najlepsi w uczęszczaniu do szkoły (?) : 1. Anna (...), 2. Renata (...), 3. Anna (...), 4. Monika (...)

V. Najgorsze zachowanie otrzymali : 1. Artur Pakosz, 2. Lucyna Jania, 3. Bogdan (...), 4. Jan (...),

 

 

 

Zbliża się Nowy Rok (1979)

 

 

Do siego roku!

Z okazji nowego 1979 roku, szkoła zorganizowała uczniom całej szkoły zabawę na której bawiliśmy się świetnie. było wesoło.

 

 

 

Dzień kobiet.

Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzi się uroczyście. W naszej szkole odbyła się akademia na którą zostały zaproszone wszystkie panie, które pracują w naszej szkole. Wszystkie panie otrzymały kwiaty. My również złożyliśmy życzenia swojej wychowawczyni oraz mamom a chłopcy przygotowali bardzo miłą niespodziankę dla dziewczynek.

 

 

 

Pierwszy dzień wiosny

21 marca to pierwszy dzień wiosny. Tego dnia nasza klasa jak inne poszły topić tradycyjne kukły zwane popularnie marzannami. Marzanny przygotowaliśmy dzień wcześniej. W czasie zajęć szkolnych udaliśmy się nad rzekę gdzie podpaliliśmy nasze marzanny i wrzuciliśmy je do wody. powracaliśmy do szkoły pełni wrażeń śpiewając piosenki o tematyce wiosennej.

 

 

 

1 Maja

1 maja obchodziliśmy bardzo uroczyście. O godz. 8.00 wszyscy zebraliśmy się przed szkołą gdzie ustawiono nas czwórkami. Każdy uczeń trzymał coś w ręce np : kwiata, chorągiewek itp. Następnie wszyscy (poszli) w stronę Placu Wolności skąd wyruszył pochód. pochód przez ul. Puszkina, ul. Mickiewicza, ul. Armii Czerwonej. Na samym początku pochodu maszerowała żarowska orkiestra, która stanęła przed trybuną na której znajdowali się dyrektorzy oraz przedstawiciele miasta. Dalej kolejno maszerowały zakłady pracy oraz przedstawiciele miasta. Dalej kolejno maszerowały zakłady pracy oraz szkoły. pochód podobał nam się bardzo. po skończonym pochodzie udaliśmy się do domów by tam oglądać transmisję z innych pochodów na całym świecie.

 

 

 

Piękny rysunek kwiatów na dzień matki

 

Dzień matki 26 V

25 maja odbył się uroczysty apel. organizatorem tej uroczystości była nasza klasa, wszystko poświęcone było mamom. Na rozpoczęcie kilka słów do mam powiedziała Violetta, a po tym rozdałyśmy paniom nauczycielkom symboliczne wiązanki kwiatków. panie po otrzymaniu bukiecików i życzeń wysłuchały dalszej części programu na który złożyły się : piosenka pt. "Gdy się tylko urodziłam - (wszyscy), wiersz pt. "Oczy matki" (M. Makasanty i R. Patla), piosenka pt. "Przebacz mi mamo" (wszyscy), zawody naszych mam (M. Pelczar i A. (...), Apel zakończyły 2 wiersze (R. Orzechowska i A. (...)

 

 

 

Międzynarodowy Dzień Dziecka (wklejki i rysunki)

 

Międzynarodowy Dzień Dziecka

Dnia 1 VI każde dziecko obchodzi swoje święto. Tego dnia uczniowie naszej szkoły mieli zorganizowaną zabawę, na której każdy bawił się bardzo dobrze. melodyjne piosenki grała orkiestra "COMBO". Po zabawie pani życząc nam wszystkiego najlepszego zaprosiła klasę na lody.

 

 

 

Zakończenie roku szkolnego 1978/79

13 czerwca jak w każdej szkole w Polsce odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Na początku były same przyjemności, a mianowicie rozdanie nagród dla najlepszych. W naszej klasie do najlepszych należą : Dorota Buca, Marzena Pelczar, Anna Konikowska. Apel uprzyjemniały piosenki i wiersze. Po otrzymaniu świadectw życzyliśmy sobie udanych i wesołych wakacji.

 

 

 

Nadchodzą wakacje, mija roczek szkolny, będę sobie hasał jak ten konik polny

 

 

Rok szkolny 1979/1980, klasa VII "a", Szkoła Podstawowa nr 3 w Żarowie (ul. 1 Maja)


 

Skład Samorządu Klasowego :

Przewodnicząca - Małgorzata Widlarz

Zastępca - Irek Szmigiel

Kronikarz - Marzena Pelczar i Marzena Baj

Skarbnik Darek Wróbel

 

 

 

 

Witaj Szkoło

 

 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1979/1980 odbyło się 3 IX w sali DZCH (Dolnośląskich Zakładów Chemicznych - przyp.red.). Tego dnia w progi naszej szkoły wstąpili nowi uczniowie, czyli pierwszoklasiści, którzy złożyli uroczystą przysięgę, że będą godnie reprezentować naszą szkołę. Następnie wysłuchaliśmy przemówienie ministra oświaty i wychowania, który przemówił do rzeszy młodzieży rozpoczynającej naukę w szkołach. Część artystyczną rozpoczęli pierwszoklasiści swoim bogatym programem. Potem wystąpili : kółko taneczne i zespół wokalny "Przygoda".

 

 

 

 

Wykopki

W dniu 19-22 IX (1979 r. - przyp.red.) rozpoczęła się przerwa jesienna, którą nasza klasa spędziła miło i pożytecznie. W dniu 19 i 20 pojechaliśmy wspólnie z ósmą klasą na wykopki do Wierzbna. Potem pogoda zepsuła się ale wykorzystaliśmy to na uporządkowaniu naszej pracowni. W sobotę poszliśmy wspólnie ze wszystkimi klasami na film pt. "Chłopcy z placu Broni". Film podobał się wszystkim. W poniedziałek rozpoczęły się lekcje.

 

 

 

 

Dzień Wojska Polskiego

 

 

Dzień Wojska Polskiego

Z okazji Dnia Wojska Polskiego nasza klasa przygotowała apel (?) Program był następujący : wiersz "Wrzesień - A. Bobrecka, piosenka "Nie pamiętasz" - wszyscy, referat - J. Sypułowicz, najmłodsi żołnierze - M. Makasanty, wiersz "Obrońcy Westerplatte" - R. Orzechowska, piosenka "Hej Chłopcy" - wszyscy.

 

 

 

Dzień Nauczyciela

 

 

Dzień Nauczyciela

"W Dniu Nauczyciela" w naszej szkole odbyła się akademia na której uczniowie z poszczególnych klas wystąpiły zespoły wokalne ze swym ciekawym programem. (?) Po akademii każda klasa złożyła swoim wychowawcom najserdeczniejsze życzenia.

 

 

 

 

 

62 rocznica Rewolucji Październikowej

Minęły już 62 lata od Wielkiej Rewolucji. Z tej okazji koleżanki z zespołu wokalnego przygotowały bogaty repertuar. Który odbył się w sali DZCh w naszym mieście. Z tej okazji byliśmy zbiorowo na filmie radzieckim pt. "Blokada". Film podobał się nam i uczniom.

 

 

 

 

Barbórka

 

 

 

Barbórka

Dnia 4 XII w związku z świętem górników nasza klasa przygotowała uroczysty apel na który zostali zaproszeni dyrektorzy z innych szkół. (?) Program był nastepujący :

Z. Marszałek - wiersz " Górnik Walenty"

A. Konikowska - historia górnictwa

A. Baranowska - ogólne wiadomości górnicze

M. Maksanty - rozmieszczenie kopalń w Polsce (?)

A. Konokowska - wiersz

A. Bobrecka - zawody górnicze w różnych (...)

D. Buca - opis zawodów górniczych

M. Widlarz - warunki przyjęcia do zawodu górnika

B. Maziarz - przedmioty obowiązujące w szkole górniczej

R. Patla - adrsy szkół górniczych

M. pelczar - ciekawostki górnicze

R. Orzechowska - wiersz "Górnicy" T. Kubacka

Po przedstawionych przez nas wiadomościach przekazaliśmy głos górnikom, którzy opowiedzieli nam wiele historii z codziennego życia górników. Po apelu nasza klasa zaprosiła górników na lekcję wychowawczą aby bliżej poznać ciężki zawód górnika

 

 

 

 

Andrzejki

Żarcik rysunkowy : Pani - Dlaczego płaczesz Jurku? Jurek - Bo nie jestem Andrzej a u nas w klasie Andrzej dostał szachy. (zapewne żarcik miał odniesienie do prawdziwego wydarzenia - przyp.red.)

 

 

 

 

Andrzejki

Z tej okazji nasza klasa wraz 7b, zorganizowała zabawę. Było wesoło.

 

 

 

 

Mikołajki

 

 

Mikołajki

Klasowe Mikołajki zostały zorganizowane 6 grudnia. Na pierwszej lekcji każdy uczeń otrzymał paczkę z której był bardzo zadowolony

 

 

 

 

Dni Przeciw-Gruźlicze 1 - 12 grudnia

Dni przeciwgruźlicze trwały w naszej szkole od 1-12 XII z tej okazji zorganizowano apel na którym dowiedzieliśmy się wiele rzeczy. Zorganizowaliśmy mały konkurs.

 

 

 

Nowy Rok 1980

 

Nowy Rok 1980

Na Noworocznej Zabawie którą zorganizował uczniom całej szkoły Komitet Rodzicielski, bawiliśmy się świetnie. Tym bardziej, że melodyjne piosenki grali "Świetliki".

 

 

Syrena Warszawska

 

 

Rocznica Wyzwolenia Warszawy

"Warszawo, w mur potężna! Czemu ten herb dali:

Syrenę z ostrym mieczem, królowie spaniali?

Nie zbłądzę, jeśli rzeknę: byś swoich czystości

Nie tak murem, jak mieczem broniła od złości

Abo żebyś w twych bramach zawsze czujność miała

I wszelkie żelazem zdrady zabijała."

Zygmunt Laukowski XVII wiek

W tym roku obchodzimy XXXV rocznicę wyzwolenia Warszawy. W związku z tym w naszej szkole odbył się bardzo uroczysty apel poświęcony temu tematowi.

 

 

 

8 marca

8 marca - Święto Kobiet obchodzone było u nas uroczyście. Odbył się apel na który przybyły wszystkie panie. Czas umilał nam zespół "Przygoda"

 

 

 

1 Maja

 

 

1 Maja

Dzień ten jako święto pracy i (...) obchodzi się bardzo uroczyście, ponieważ w całym kraju odbywają się manifestacje. W żarowskim pochodzie brali udział robotnicy zakładów przemysłowych, szkoły, służba zdrowia, WSS, GS oraz inne instytucje gminy. Na trybunie siedzieli dyrektorzy i przedstawiciele miasta i gminy. Podczas obchodu (chyba miało być pochodu - przyp.red.) i wówczas gdy pęki balonów, kwiatów oraz stada gołębi unosiły się w górę, orkiestra grała marsze. Po pochodzie oglądaliśmy inne manifestacje.

 

 

 

Wycieczka 3 dniowa

Dnia 15.05.1980 roku pojechaliśmy na wycieczkę, która trwała 3 dni. W tym czasie zdobyliśmy dużo wrażeń ponieważ wiedzieliśmy szereg zabytków, muzeu a także kościołów. Duże wrażenie odnieśliśmy zwiedzając piękną kopalnię w Wieliczce. W Krakowie zwiedziliśmy Wawel, Sukiennice, Kościół Mariacki, zobaczyliśmy też z bliska dzwon Zygmunt. Wycieczka ta podobała się nam i na długo pozostanie w naszej pamięci.

 

 

 

Dzień Matki

26 maj. Tego dnia obchodzi się "Dzień matki". W tym uroczystym dniu złożyliśmy życzenia zarówno wychowawczyni, jako matce naszej klasy i naszym mamom, które otrzymały wiązanki kwiatów oraz prace przez nas wykonane na zajęciach praktycznych.

 

 

 

Dzień Dziecka

 

 

Dzień Dziecka

1 czerwca. Tego dnia obchodzi się Międzynarodowy Dzień Dziecka. W tym dniu szkoła zorganizowała zabawę, na której każdy bawił się doskonale, a wychowawczyni częstowała klasę smacznymi cukierkami.

 

 

 

Zakończenie roku szkolnego - WAKACJE

Dnia 7.06, każdy uczeń przyszedł do szkoły ubrany odświętnie i przyniósł kwiaty dla nauczyciela. tego dnia odbył się apel na którym rozdano najlepszym uczniom nagrody książkowe. Apel uprzyjemniły wiersze i piosenki. Po otrzymaniu świadectw życzyliśmy sobie udanych wakacji i rozeszliśmy się do domów pełni wakacyjnych planów.

 

 

 

Witajcie lasy zielone. Witajcie rzeki błękitne, Już lato idzie przez łąki. Wrzosem liliowo kwitnie.

 

 

 

Rok szkolny 1980/1981, klasa VII "a", Szkoła Podstawowa nr 3 w Żarowie (ul. 1 Maja)


 

Skład Samorządu Klasowego :

Przewodnicząca : Anna Baranowska

Zastępca : Anna Konikowska

Skarbnik : Wanda Wnuk

Kronikarz : Marzena Baj i Marzena Pelczar

Sekretarz : Violetta Libowicz

 

 

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego. Żarcik rysunkowy : kolega do kolegi - Nie płacz, jeszcze tylko 292 dni i już wakacje.

 

 

Nowy rok szkolny 1980/1981

Nowy rok szkolny 1980/81 zainaugurowano 1 września. Z tej okazji przez radio zostało nadane przemówienie ministra oświaty i wychowania który przemawiał do uczniów rozpoczynających naukę. Następnie pierwszoklasiści złożyli uroczystą przysięgę, że będą godnie reprezentować szkołę i przedstawili swój bogaty program. potem wystąpili : kółko taneczne, oraz zespół wokalny "Przygoda"

 

 

 

Plan pracy samorządu klasowego :

1. Przygotowanie narad klasowych na tematy podane przez wychowawcę.

2. Rozwiązywanie we własnym gronie drażliwych spraw np: złe zachowanie kolegów, opuszczanie lekcji.

3. Pomoc kolegom słabszym w nauce.

4. Prace społeczne na rzecz klasy, szkoły i środowiska.

a.) dyżury - wklasie, w szkole

b.) opieka nad pracownią fizyczną

c.) udział w wykopkach

d.) pielęgnacja działki klasowej (róże)

e.) dekoracje

f.) prace przy upiększaniu naszego miasta

5. Orientacja zawodowa.

a.) konurs zawodoznawczy

6. Tematyka przeciwalkoholowa.

7. Tematyka przeciwnikotynowa.

8. Oświata sanitarna.

9. Spotkania z ludźmi dobrej roboty.

10. Rocznice :

a.) 36 rocznica powstania PRL

b.) 41 rocznica wybuchu II wojny światowej

c.) kwiecień miesiacem pamięci narodowej

d.) M.NRD.

e.) święto patrona

11. Udział w zebraniu z rodzicami :

- przygotowanie informacji na temat kształcenia w szkołach : liceach Ogólnokształcących, Technikach Zawodowych, Zasadniczych Szkołach Zawodowych.

12. Spotkanie przy herbacie Andrzejki

13. Zorganizowanie mikołajek w naszej klasie.

 

 

1 września - rocznica wybuchu II wojny światowej

 

 

Rocznica powstania Ludowego Wojska Polskiego

 

 

XXXVII rocznica powstania Ludowego Wojska Polskiego

W naszej szkole odbył się uroczysty apel, na który złożyły się : montaż mówiący o drodze żołnierzy polskich do zwycięstwa, oraz występ zespołu wokalnego. Oprócz tego nasza klasa zebrała wiele ciekawych wiadomości i jedną z lekcji wychowawczych poświęciła temu tematowi.

 

 

 

Dzień Nauczyciela

 

 

Dzień Nauczyciela

Z tej okazji w naszej szkole odbył się uroczysty apel poświęcony naszym wychowawcom, na który przybyły dzieci i (...) samorządu rodzicielskiego. Na apelu pojawiło się wiele miłych wierszy i piosenek w wykonaniu uczniów z poszczególnych klas. Wystąpili także : kółko taneczne i zespół wokalny "Przygoda". Po akademii każda klasa składała swojemu wychowawcy najlepsze życzenia.

 

 

 

Barbórka

 

 

Barbórka

Dzień górnika 4.XII.

Dnia 4 XII górnicy obchodzą swoje święto. Dzień ten, w Polsce obchodzi się uroczycie, gdyż w naszym kraju jest dużo górników,którzy wydobywają tak cenny dla nas surowiec. Węgiel ma dla nas duże znaczenie, dlatego jesteśmy wdzięczni górnikom za ich trud. W związku z tym świętem w naszej szkole odbył się uroczysty apel. Również na lekcji wychowawczej wspólnie omawialiśmy ciężką i odpowiedzialną pracę naszych górników.

 

 

 

Dni przeciwgruźlicze

Dni przeciwgruźlicze trwały w naszej szkole od 1-12 XII. W tych dniach zapoznaliśmy się z tą chorobą i sposobem jej zwalczania. Natomiast klasa VI "a" przygotowała ciekawy i pouczający referat. mówiono tam m.in. o R. Kochu, który wykrył prątek gruźlicy. Dowiedzieliśmy się także jak postępować w razie wystąpienia gruźliczych objawów i jakie (...) Apel był bardzo pouczający, przez co wynieśliśmy z niego wiele niezbędnych wiadomości.

 

 

 

Mikołajki

 

 

Mikołajki

Mikołajki odbyły się 6 grudnia. Bardzo stary Mikołaj przytaskał z sobą ogromny wór wypełniony paczkami dla nas. W paczkach znajdowały się maskotki, książki itp., które się wszystkim podobały. Żegnając Mikołaja każdy dziękował Mu za otrzymaną paczkę.

 

 

 

Podsumowanie wyników nauczania (za pierwsze półrocze - przyp.red.)

I. - Najlepsi w nauce : 1. Dorota buca, Marzena Pelczar, Anna Kanikowska,

II. - Najlepsi w zachowaniu : 1. Marzena Pelczar, 2. Dorota buca,

III. - Najlepsi w czytelnictwie : 1. Bujdasz Elżbieta, 2. Tomasz Chrabkowski, 3. Marzena Baj,

IV, - Najgorsi w nauce : 1. Bogdan Gadzina, 2. Wiesław Młodożeniec, 3. Janusz Strachota,

V. - Najgorsi w zachowaniu : 1 Bogdan Gadzina,

VI. - Najgorsi w czytelnictwie : 1. Bogdan Gadzina, 2. Janusz Strachota, 3. Roman Targosz,

Uczniowie najgorsi zobowiązali się poprawić.

 

 

 

Rocznica Wyzwolenia Warszawy

 

 

XXXVI rocznica Wyzwolenia Warszawy

W dniu 17 stycznia obchodziliśmy XXXVI rocznicę wyzwolenia Warszawy. W związku z tym w naszej szkole odbył się uroczysty apel poświęcony tematowi. Oprócz tego na jednej z lekcji wychowawczych, uczniowie naszej klasy przedstawili legendę, historię Warszawy oraz wiele ciekawych wiadomości związanych z tematem.

 

 

 

Nowy Rok 1981

 

 

Nowy Rok 1981

Do Siego Roku

Tradycyjnie, każdego roku Komitet Rodzicielski zorganizował uczniom całej szkoły zabawę. Bawiliśmy się wspaniale tym bardziej, że najnowsze przeboje grał zespół "Świetliki". oprócz tego ciągnęliśmy losy a podczas przerw udawaliśmy się do świetnie zaopatrzonego bufetu.

 

 

 

508 rocznica urodzin mikołaja Kopernika

Mikołaj Kopernik (1473-1543)

Z okazji 508 rocznicy urodzin M, Kopernika nasza klasa przygotowała na apel następujący program : A. Baranowska - referat, B. Orzechowska - wiersz, W. Libowicz - dzieciństwo M. Kopernika, A. bobrecka - studia M. Kopernika, wszyscy - piosenka "Zakwitnie jabłoniami nawet Mars", J. Sypułowicz - znaczki poświecone polskiemu astronomowi, M. Pelczar - wizerunki M. Kopernika.

 

 

 

Dzień Kobiet

Dzień 8 marca, to święto wszystkich pań nawet tych najmniejszych. Z tej okazji 9 marca odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia, na którą przybyli : uczniowie a także panie pracujące w naszej szkole i komitet rodzicielski. Na początek uczniowie i przedstawiciele rodziców złożyli najserdeczniejsze życzenia i gratulacje za ich trud i pracę. potem wysłuchaliśmy wierszy uczniów z klas młodszych. W części artystycznej wystąpiło kółko taneczne, zespół wokalny "Przygoda" i maluchy ze swoim programem. A w klasie otrzymaliśmy także od chłopców życzenia i słodycze.

 

 

 

 

Pierwszy dzień wiosny.

W tym dniu pożegnaliśmy zimę a przywitaliśmy piękną upragnioną wiosnę.

 

 

1 Maja

Święto Ludzi Pracy

 

 

Dzień Matki

 

 

Dzień Matki

Z okazji Dnia Matki, dziewczęta z zespołu "Przygoda" przygotowały miły program dla naszych mam, przy skromnym poczęstunku. Na rozpoczęcie, miłym słowem i serdecznym życzenie przywitały mamy - Gosia Muzyka i Gosia Gardejnik. Program był następujący : "Najdroższa na świecie" - wszyscy, "Przebacz mi mamo" - M. Baj, "Gdy się tylko urodziłam" - j. Więcek, "oczy matki" k. Kowalik, "matko moja" - wszyscy. Po zakończeniu wszystkie mamy podziękowały nam i wesołe i uśmiechnięte rozeszły się do domów.

 

 

Dzień Dziecka

 

 

Dzień Dziecka

W tym dniu tradycyjnie odbyła się bardzo wesoła zabawa przy akompaniamencie orkiestry "Combo"

 

 

Zakończenie roku szkolnego (jednocześnie zakończenie przez tych uczniów szkoły podstawowej - przyp.red.)

Żegnaj Szkoło

W związku z tym, że za parę dni opuścimy mury szkoły, z której tradycjami byliśmy związani przez osiem długich lat, nasza klasa wspólnie z klasą VIII "b" postanowiła tradycyjnie zorganizować pożegnalną zabawę w "Domu Działkowca" w Żarowie. Przy wejściu każdy otrzymał przez nas wykonany kotylion. Następnie fotograf wykonał symboliczne zdjęcie. potem odbyła się część artystyczna, na którą złożyły się wiersze, piosenki, echo szkoły i uroczyste pożegnanie personelu a szczególnie wychowawców. po części artystycznej rozpoczęła się zabawa, którą rozpoczął polonez. W przerwach między piosenkami każdy częstował się ciastkami, kanapkami, cukierkami, lemoniadą itp. Gdy zabawa dobiegła końca trudno nam było się rozstać, gdyż bardzo przyjemnie i wesoło się bawiliśmy.

 

 

Zakończenie roku szkolnego

Dnia 10 VI (1981) w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Z tej okazji każdy przyszedł ubrany odświętnie i przyniósł kwiaty dla wychowawcy. Tego dnia odbył się apel, na którym dla najlepszych wręczono nagrody książkowe. Apel uprzyjemniły nam piosenki i wiersze. Dla nas był to już ostatni rok w tej szkole.

 

 

 

"Zamilkł dzwonek i ma rację, jak wakacje to wakacje"

 

 

W kronice, ponad tym co zaprezentowaliśmy powyżej, znajdowały się luźno poukładane wycinki, kartki i inne różności przygotowane do wklejenia na różne okazje. Są między nimi kartki pocztowe z życzeniami na Wielkanoc. Czy dzieci chciały pisać o ważnych świętach kościelnych, ale im zabroniono? Tego nie wiemy, ale znając realia tamtej epoki jest to raczej pewne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli możesz dodać coś do powyższej publikacji, skontaktuj się z nami...

 

UWAGA! Jeśli posiadasz w swoich zasobach równie ciekawe pamiątki pozwalające przybliżyć życie w zupełnie innych niż dzisiejsze czasach, skontaktuj się z nami..

 


Przygotował : Matthias