Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Watykan, Państwo Watykańskie, Citta del Vaticano, Stato della Citta del Vaticano, Status Civitatis Vatican – miasto-państwo europejskie, enklawa w Rzymie. Najmniejsze państwo świata pod względem powierzchni. Watykan to siedziba najwyższych władz Kościoła katolickiego, gdzie rezyduje papież. Jest połączony unią personalną i funkcjonalną ze Stolicą Apostolską (łac. Sancta Sedes). Obywatele Watykanu to głównie dostojnicy kościelni, księża, zakonnice i Gwardia Szwajcarska. Oprócz tego do pracy przychodzi około 3000 osób mieszkających poza murami Watykanu (pracownicy poczty, radia, gazety, sklepów, dworca kolejowego i służby medycznej).

Nazwa „Watykan” pochodzi od łacińskiego vaticinius, vaticinia, vaticinium oznaczającego proroczy, przepowiadający przyszłość, wieszczy, wróżebny. Pokrewny wyraz został użyty m.in. w Wulgacie, księga Nehemiasza 6:12: et intellexi quod Deus non misisset eum sed quasi vaticinans locutus esset ad me et Tobia et Sanaballat conduxissent eum Przeniknąłem bowiem: Nie Bóg go posłał, lecz on wypowiedział to proroctwo o mnie, ponieważ go przekupili Tobiasz wraz z Sanballatem.

Także słowo vates oznacza wieszcza. Drugi człon nazwy pochodzi od łacińskiego canto, -are – śpiewać, grać, wieszczyć. Vaticanus mogło więc oznaczać także Miejsce wróżbitów lub Miejsce prorocze. Określenie pochodzi zapewne od wróżbiarzy, którzy oferowali w tym miejscu swoje usługi starożytnym Rzymianom. W Rzymie istniał też, według świętego Augustyna, kult boga Vaticanusa odpowiedzialnego za kwilenie niemowląt.

Nazwa państwa pochodzi od wzgórza na prawym brzegu Tybru, w zachodniej części Rzymu, gdzie była etruska osada zwana „Vatica” albo „Vaticum”. Nazwą Watykan (Pola Watykańskie) określano płaski obszar między Tybrem oraz wzgórzami Janiculum i Monte Mario. Nazwę „Państwo Watykańskie” wymyślił Benito Mussolini, strona kościelna proponowała nazwę „Roma vaticana” (Rzym watykański) podczas negocjacji traktatu laterańskiego w 1929 roku.

Historia Wzgórza Watykańskiego sięga IV wieku, kiedy cesarz rzymski Konstantyn Wielki przekazał biskupom Rzymu Pałac Laterański. Państwo Kościelne, władane przez papieży, powstało później. Jego początek związany był z tzw. donacją Konstantyna, który miał darować papieżom Rzym wraz z okolicami. Początkowo siedzibą papieży nie był sam Watykan, lecz Lateran. Watykan był miejscem pielgrzymek do grobu św. Piotra. W pobliżu już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa zbudowano klasztory, przytułki i schroniska. Powstały też liczne kramy kupieckie obsługujące podróżujących. Pierwsze umocnienia obejmujące bazylikę św. Piotra i Mauzoleum Hadriana zostały zbudowane podczas pontyfikatu papieża Leona IV pod koniec IX wieku. Watykan stał się miejscem, gdzie papież mógł się schronić przed najeźdźcami. Przeniesienia siedziby papieskiej do Watykanu dokonał Grzegorz XI 17 stycznia 1377 po powrocie z Awinionu, kiedy zastał Pałac Laterański w ruinie. W połowie XV wieku papież Mikołaj V powiększył i upiększył budowle watykańskie, założył również Bibliotekę Watykańską. Jego następcy kontynuowali rozbudowę Watykanu – Sykstus IV wzniósł Kaplicę Sykstyńską (1475-1483), Aleksander VI wybudował wieżę nad kaplicą (Torre del Borgia), Juliusz II natomiast zatrudnił Bramantego do zbudowania nowej Bazyliki św. Piotra. Państwo to utrzymało się do 1870, kiedy to armia króla Włoch Wiktora Emanuela II włączyła je do nowo powstającego Królestwa Włoch. Papież nie pogodził się z podbojem Państwa Kościelnego i ogłosił się więźniem Watykanu. Dopiero w 1929 faszystowski rząd włoski Benito Mussoliniego i Stolica Apostolska podpisali tzw. traktaty laterańskie, kończące spór i gwarantujące istnienie państwa Watykańskiego w obrębie pałacu i ogrodów watykańskich.


Plan państwa-miasta Watykan


Widok na Bazylikę i Plac św. Piotra z Via della Conciliazione


Widok na Bazylikę i Plac św. Piotra z Via della Conciliazione


Widok na Bazylikę i Plac św. Piotra z Via della Conciliazione


Via della Conciliazione


Widok na Bazylikę i Plac św. Piotra


Widok na Plac św. Piotra


Widok na Bazylikę i Plac św. Piotra


Plac św. Piotra


Plac św. Piotra


Plac św. Piotra


Plac św. Piotra


Plac św. Piotra


Plac św. Piotra


Plac św. Piotra


Plac św. Piotra


Plac św. Piotra


Plac św. Piotra tuż przed audiencją generalną


Plac św. Piotra tuż przed audiencją generalną


Plac św. Piotra tuż przed audiencją generalną


Plac św. Piotra tuż przed audiencją generalną


Plac św. Piotra tuż przed audiencją generalną


Plac św. Piotra tuż przed audiencją generalną


Plac św. Piotra tuż przed audiencją generalną


Plac św. Piotra tuż przed audiencją generalną


Plac św. Piotra tuż przed audiencją generalną


Plac św. Piotra tuż przed audiencją generalną


Plac św. Piotra tuż przed audiencją generalną


Plac św. Piotra tuż przed audiencją generalną


Plac św. Piotra tuż przed audiencją generalną


Plac św. Piotra tuż przed audiencją generalną


Audiencja generalna na Placu św. Piotra z papieżem Benedyktem XVI


Audiencja generalna na Placu św. Piotra z papieżem Benedyktem XVI


Audiencja generalna na Placu św. Piotra z papieżem Benedyktem XVI


Audiencja generalna na Placu św. Piotra z papieżem Benedyktem XVI


Audiencja generalna na Placu św. Piotra z papieżem Benedyktem XVI


Audiencja generalna na Placu św. Piotra z papieżem Benedyktem XVI


Audiencja generalna na Placu św. Piotra z papieżem Benedyktem XVI


Audiencja generalna na Placu św. Piotra z papieżem Benedyktem XVI


Audiencja generalna na Placu św. Piotra z papieżem Benedyktem XVI


Audiencja generalna na Placu św. Piotra z papieżem Benedyktem XVI


Audiencja generalna na Placu św. Piotra z papieżem Benedyktem XVI


Audiencja generalna na Placu św. Piotra z papieżem Benedyktem XVI


Audiencja generalna na Placu św. Piotra z papieżem Benedyktem XVI


Tuż po audiencji generalnej na Placu św. Piotra z papieżem Benedyktem XVI


Tuż po audiencji generalnej na Placu św. Piotra z papieżem Benedyktem XVI


Otoczenie Placu św. Piotra


Otoczenie Placu św. Piotra


Otoczenie Placu św. Piotra


Plac św. Piotra


Plac św. Piotra


Plac św. Piotra


Plac św. Piotra


Plac św. Piotra i jego otoczenie


Plac św. Piotra


Plac św. Piotra


Plac św. Piotra


Kolejka do wejścia do bazyliki, krypt oraz na kopułę bazyliki


Plac św. Piotra


Plac św. Piotra


Plac św. Piotra


Plac św. Piotra


Plac św. Piotra


Plac św. Piotra


Plac św. Piotra


Plac św. Piotra


Plac św. Piotra


Plac św. Piotra


Plac św. Piotra


Bazylika św. Piotra


Kierujemy się do krypt


Detale przykuwają uwagę


Tysiące ludzi oczekuje na wejście do krypt
Grób św. Piotra


Grób Jana Pawła II


Otoczenie bazyliki


Gwardzista Nie był chętny do pozowania


Kolejny nie wiedział, że jest fotografowany
Widok na Plac św. Piotra


Tuż przed wejściem do wnętrza Bazyliki św. Piotra


Wnętrze Bazyliki św. Piotra
Kolejny etap - taras widokowy na kopule bazyliki


Już jesteśmy na dachu Bazyliki św. Piotra, tuż pod kopułą


Na dachu bazylikiFigury na krawędzi dachu spoglądające na Plac św. Piotra


Widok z góry na główną nawę bazyliki


Tuż pod kopułą

Widoki


Można jeszcze wyżej


Przejścia wąskie, ale nie przeszkadza to tysiącom turystów aby tu wejść


Widoki z najwyższego punktu w WatykanieMuzea Watykańskie
Plac św. Piotra w całej okazałości
Ogrody Watykańskie


Widać ludziki? Tam byliśmy, tuż ponad wielką kopułą, poniżej krzyża
Przy figurach, które z krawędzi dachu spoglądają na Plac św. PiotraTutaj troszkę przybliżone zdjęcie, tam gdzie stoją ludzie byliśmyJeszcze kilka widoków z dachu bazyliki
Z powrotem we wnętrzu bazylikiZapewne tubylcy ;)
Fotografował : Matthias