Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Tekst oparty na źródle: www.inicjatywab.pl, komentarze do zdjęć Maciej Wabik

 

 

W piątek 22.10.2021 roku w Urzędzie Miejskim w Żarowie, przy ul. Zamkowej 2a, Fundacja Inicjatywa B w ramach programu pn.: „Biblioteka Dziedzictwa. Kontynuacje”, który otrzymał dofinansowanie z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, stworzyła tablicę informacyjną poświęconą dawnej działalności przemysłowej w Ida- und Marienhütte. Na planszy, która została zainstalowana przy ul. Zamkowej w Żarowie znajdują się: mapka dawnej osady przemysłowej, która powstała w oparciu o plany sytuacyjne z 1900 roku i z 1918 roku, oznaczenia budynków-obiektów i ich ówczesne funkcje, krótka notka historyczna stworzona przez Zbigniewa Malickiego, archiwalne pocztówki z kolekcji „Biblioteki Dziedzictwa Ziemi Żarowskiej” oraz „przewodnik terenowy”, który można pobrać na smartfon skanując umieszczony na tablicy kod QR. Plany sytuacyjne z 1900 i 1918 roku, które były podstawą do stworzenia mapki i opisów, pozyskało Stowarzyszenie Labiryntarium.pl podaczas badań zasobów dotyczących Ziemi Żarowskiej w Archiwum Państwowym w Kamieńcu Ząbkowickim...

 

 

 

Tomasz Nycz (Fundacja Inicjatywa B) przy tabicy informacyjnej o dawnej osadzie przemysłowej Ida- und Marienhütte, która funkcjonowała jako oddzielna miejscowość od Saarau aż do połaczenia w1937 roku.

Ida und Marienhutte 1

 

 

 

Tablicę mającą na celu przybliżenie informacji o mało znanym wciąż mieszkańcom Żarowa terenie historycznym, na którym powstał i rozwijał się żarowski przemysł z XIX i z początków XX wieku odsłonili Tomasz Nycz z Fundacji Inicjatywa B oraz Leszek Michalak, Burmistrz Miasta i Gminy Żarów.

 

 

 

Moment uroczystego, symbolicznego odsłonięcia tablicy

Ida und Marienhutte 1

 

 

 

Żarowska Kronika Filmowa też tu jest...

Ida und Marienhutte 1

 

 

 

Logotypy Organizatora i instytucji dotującej wydarzenie - Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla Dziedzictwa.

Ida und Marienhutte 1

 

 

 

Przed oficjalnym otwarciem okazja do rozmowy z włodarzami miasta, którzy dziś wyjątkowo w sile

Ida und Marienhutte 1

 

 

Ida und Marienhutte 1

 

 

Ida und Marienhutte 1

 

 

Ida und Marienhutte 1

 

 Tablicę usytuowano dokładnie pomiędzy budynkiem Urzędu Miasta i dawną Willą Treutler, czyli późniejszym przedszkolem DZCh Organika. Dziś piękny budynek oczekuje na kupca...

Ida und Marienhutte 1

 

 

 

Wszystko gotowe, pora zaczynać...

Ida und Marienhutte 1

 

 

 

Wstęp poprowadził Organizator Tomasz Nycz z Fundacji Inicjatywa B, następnie dokonał on współnie z Burmistrzem Leszkiem Michalakiem symbolicznego odsłonięcia tablicy, po czym zebrani zaproszeni zostali do sali narad Urzędu Miejskiego na prelekcję przygotowaną przez Zbigniewa Malickiego

Ida und Marienhutte 1

 

 

 

Prelekcja o początkach żarowskiego przemysłu.


Po oficjalnym odsłonięciu tablicy uczestnicy wydarzenia udali się do sali narad Urzędu Miejskiego, do budynku który wchodził w struktury Ida- und Marienhütte na prelekcję, którą w oparciu o prezentację multimedialną poprowadził Zbigniew Malicki. Spotkanie tematyczne poświęcone początkom żarowskiego przemysłu obfitowało w ciekawostki lokalne i dużą dawkę wiadomości historycznych. W ramach spotkania każdy z uczestników otrzymał mapkę z planem sytuacyjnym Ida- und Marienhütte, z którą świadomie można spacerować po dawnym ośrodku przemysłowym, poznając przy tym dawne funkcje istniejących i nieistniejących zabudowań.

 

 

 

Ponownie krótkie wprowadzenie do prelekcji poprowadził Tomasz Nycz, zapowiadając temat i prelegenta Zbigniewa Malickiego

Ida und Marienhutte 1

 

 

 

Zbigniew Malicki podczas prelekcji "Ida- und Marienhütte"

Ida und Marienhutte 1

 

 

 

 Zbigniew Malicki podczas prelekcji "Ida- und Marienhütte"

Ida und Marienhutte 1

 

 Zbigniew Malicki podczas prelekcji "Ida- und Marienhütte"

Ida und Marienhutte 1

 

 Prezentacja karty (awers) z mapką i opisem, dzięki której można samodzielnie zwiedzić teren dawnej osady przemysłowej Ida- und Marienhütte

Ida und Marienhutte 1

 

Prezentacja karty (rewers) z mapką i opisem, dzięki której można samodzielnie zwiedzić teren dawnej osady przemysłowej Ida- und Marienhütte 

Ida und Marienhutte 1

 

 

Ida und Marienhutte 1

 

 

Ida und Marienhutte 1

 

 

 

Informacje organizacyjne:

 
Organizator: Fundacja Inicjatywa B, Gmina Żarów. Projekt tablicy informacyjnej: Tomasz Nycz. Konsultacje i program: Zbigniew Malicki. Druk tablicy informacyjnej: Agencja Reklamowa Geospace. Projekt dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla Dziedzictwa.

 

 


TAGS:
Fundacja Inicjatywa B, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Ida- und Marienhütte

 

 


Przygotował: Matthias, Tekst Tomasz Nycz - Fundacja Inicjatywa B, fotografie: Grzegorz Lewicki i Tomasz Nycz