Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Żarowska Izba Historyczna, to jedna z pierwszych tego typu inicjatyw w naszym regionie. Powołana przez ówczesną Panią burmistrz Lillę Gruntkowską, działająca w ramach Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie zainaugurowała swoją działalność 30 września 2010 roku, dzięki czemu może cieszyć się dziś rocznicą 5 lat istnienia.

Strona internetowa Żarowskiej Izby Historycznej


Siedzibą Żarowskiej Izby Historycznej jest budynek byłego ŻOK-u, znajdujący się przy ul. Armii Krajowej 40. Dla wszystkich zwiedzających czynna jest w środę w godzinach 10-17 oraz niedzielę w godzinach 11-14. W dni robocze (oprócz piątku) otwarta dla zwiedzających wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym do GCKiS i otrzymanym potwierdzeniu. Zwiedzanie ekspozycji jest bezpłatne.

Fanpage na  Facebook'u : Żarowska Izba Historyczna


Dziś przed izbą działo się. Wóz bojowy Pancernych Strzegom cieszył się ogromnym powodzeniem
Głównym nurtem pracy Żarowskiej Izby Historycznej, jak każdej innej placówki tego typu, jest gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów zwiedzającym, w tym przypadku 13-tysięcznej społeczności zamieszkującej Gminę Żarów oraz wszystkim innym zainteresowanym. Prezentacja zbiorów odbywa się poprzez organizowane wystawy tematyczne z różnych okazji, jak i ważnych rocznic, a także wystawy przyjmowane z innych instytucji kulturalnych, organizacji z kraju i z zagranicy. Drugim nurtem pracy Żarowskiej Izby Historycznej jest działalność edukacyjna i naukowa. Działalność edukacyjna kierowana jest głównie dla młodzieży szkolnej z Miasta i Gminy Żarów

Eksponaty prezentowane na wystawach, pozwalają na bezpośredni kontakt z tematyką historyczną, co pobudza ciekawość, a także uświadamia młodym ludziom, że historia wcale nie musi być nudna, wręcz przeciwnie jest bardzo interesująca i warto ją poznać. Działalność naukowa Żarowskiej Izby Historycznej realizowana jest poprzez: gromadzenie wszelkich eksponatów i materiałów związanych z Ziemią Żarowską i okolicami, ich naukowe opracowanie oraz udzielanie informacji w formie ustnej, pisemnej i elektronicznej wszystkim zainteresowanym. Do działalności naukowej Żarowskiej Izby Historycznej należy także pogłębianie wiedzy z zakresu prehistorii i historii Ziemi Żarowskiej oraz okolic, które realizowane jest w szczególności poprzez badania archeologiczne, kwerendę archiwalną oraz prace związane z uporządkowaniem i oznakowaniem miejsc historycznych.

Biorąc pod uwagę bogatą w wydarzenia militarne historię Gminy Żarów, Żarowska Izba Historyczna obok działań oscylujących wokół szeroko pojętej historii swojej „małej ojczyzny”, prezentować i upowszechniać będzie szczególnie tematykę związaną z wojnami: husyckimi, trzydziestoletnią, wojnami śląskimi i napoleońskimi oraz II Wojną Światową.

Żarowska Izba Historyczna zaprasza do współpracy (m.in. wymiana informacji, organizacja wystaw) wszystkie osoby zainteresowane tematyką archeologiczną, historyczną, militarną (wyżej wymienionymi wojnami), a także wszelkie instytucje kulturalne, placówki muzealne, organizacje z kraju i z zagranicy.


źródło : www..izba.centrum.zarow.pl

Skuteczny sposób przyciągnięcia dzieci


wnętrze wozu bojowego
Wystawy w Żarowskiej Izbie Historycznej - tu Pancerni StrzegomWystawa Gross-RosenEkspozycje własne Żarowskiej Izby Historycznej - na pierwszym planie szczątki po katastrofie amerykańskiej latającej fortecy rozbitej pod Wierzbną w 1945 roku


Znaleziska archeologiczne z terenu Gminy Żarów


Szczątki mamuta spod Krukowa

Szef izby, doktor archeologii, pan Bogdan Mucha


Pamiątki darowane przez mieszkańców - tu odznaczenia Pana Aleksandra Osiaka


Ekspozycja Pancernych Strzegom

Budynek przy Armii Krajowej 40, wejście od ulicy Mickiewicza


Gorąco zachęcamy do odwiedzania Żarowskiej Izby Historycznej, osobiście i wirtualnie...


 


Fotografował i przygotował : Matthias